Kuran-ı Kerim'de geçen Allah'ın İsimleri... 5 üzerinden 4.63 | Toplam : 16 kişi
 1. 29
  Amenna Amenna
  Amenna
  Amenna

  Üye No: 1057
  Mesaj Sayısı: 586
  Tecrübe Puanı: 9

  --->: Kuran-ı Kerim'de geçen ALLAH ın İSİMLERİ...


  NAHL SURESİ :
  1- الله :ALLAH : (1,9,18,18,19,20,23,26,28,31,33,35,36,36,37,38,38, 41,
  45,48,48,49,51,52,53,56,57,60,61,62,63,65,70,70,71 ,71,72,72,73,74,74,75,
  75,76,77,77,78,79,80,81,83,87,88,90,91,91,91,92,93 ,94,95,95,96,98,101,
  104,104,105,106,106,107,108,112,112,112,114,114,11 5,115,116,116,
  120,127,128) 84

  2- رب RABB 7,24,30,33,42,47,50,54,68,69,86,99,102,110,110,1 19,119,
  124,125,125) 20

  3- رؤف : RAUF : (7,47) 2

  4- رحيم :RAHİİM : (7,18,47,110,115,119) 6

  5- غفور : ĞAFUUR : (18,110,115,119) 4

  6- اله : İLAH : (22,22,51) 3

  7- واحد : VAAHİD : (22,51) 2

  8- عليم ALİİM : (28,70) 2

  9- عزيز : AZİİZ : (60) 1

  10- حكيم HAKİİM : (60) 1

  11- قدير :KADİİR : (70,77) 2

  12- اعلم : A'LEM : (101,125,125) 3


 2. 30
  Amenna Amenna
  Amenna
  Amenna

  Üye No: 1057
  Mesaj Sayısı: 586
  Tecrübe Puanı: 9

  --->: Kuran-ı Kerim'de geçen ALLAH ın İSİMLERİ...


  İSRA SURESİ :  1- سميع : SEMİİ' : (1) 1

  2- بصير :BASİİR:(1,17,30,96) 4

  3- وكيل : VEKİİL : (2,65) 2

  4- رب RABB 8,12,17,20,20,23,24,25,27,28,30,38,39,40,46,54,5 5,57,57,
  60,65,66,79,80,84,85,87,93,100,102,108,108) 32

  5- خبير : HABİİR : (17,30,96) 3

  6- الله :ALLAH : (22,33,39,92,94,96,97,99,110,111) 10

  7- اعلم : A'LEM : (25,47,54,55,84) 5

  8- غفور : ĞAFUUR : (25,44) 2

  9- ذو العرش : ZU L 'ARŞ : (42) 1

  10- علو : 'ULUVV : (43) 1

  11- كبير : KEBİİR : (43) 1

  12- حليم : HALİİM : (44) 1
  13- رحيم :RAHİİM : (66) 1

  14- شهيد : ŞEHİİD : (96) 1

  15- قادر : GAADİR : (99) 1

  16- رحمان RAHMAN : (110) 1


 3. 31
  Amenna Amenna
  Amenna
  Amenna

  Üye No: 1057
  Mesaj Sayısı: 586
  Tecrübe Puanı: 9

  --->: Kuran-ı Kerim'de geçen ALLAH ın İSİMLERİ...


  KEHF SURESİ :  1- الله :ALLAH : (1,4,15,16,17,17,21,24,26,38,39,39,43,44,45,69) 16

  2- جاعل : CAA'İL : (8) 1

  3- رب RABB : (10,13,14,14,16,19,21,22,24,24,27,28,29,36,38,38, 40,42,
  46,48,49,50,55,57,58,81,82,82,87,95,98,98,98,105,1 09,109,110,110) 38

  4- اعلم : A'LEM : (19,21,22,26) 4

  5- حق : HAGG : (44) 1

  6- خير ثوابا : HAYR UN SEVAABEN : (44) 1

  7- خير عقبا : HAYR UN 'UGBEN : (44) 1

  8- مقتدر : MUGTEDİR : (45) 1

  9- غفور : ĞAFUUR : (58) 1

  10- ذو رحمة : ZU RAHMEH : (58) 1


  11- اله : İLAH : (110,110) 2

  12- واحد : VAAHİD : (110) 1 4. Reklam

 5. 32
  Amenna Amenna
  Amenna
  Amenna

  Üye No: 1057
  Mesaj Sayısı: 586
  Tecrübe Puanı: 9

  --->: Kuran-ı Kerim'de geçen ALLAH ın İSİMLERİ...


  MERYEM SURESİ :
  1- رب RABB 2,3,4,4,6,8,9,10,19,21,24,36,36,47,48,48,55,64,6 4,65,
  68,71,76) 23

  2- رحمان RAHMAN : (18,26,44,45,58,61,69,75,78,85,87,88,91,92,93,96) 16

  3- الله :ALLAH : (30,35,36,48,49,58,76,81) 8

  4- حفى : HAFİYY : (47) 1

  5- اعلم : A'LEM : (70) 1  TAHA SURESİ :
  1- رحمان RAHMAN : (5,90,108,109) 4 2- الله :ALLAH : (8,14,61,73,98,114) 6

  3- رب RABB : (12,25,45,47,47,49,50,52,52,70,73,74,84,86,86,90, 105,114,
  121,122,125,127,129,130,131,133,134) 27

  4- خير : HAYR : (73) 1

  5- ابقى : EBGAA : (73) 1

  6- غفار : ĞAFFAAR : (82) 1

  7- اله : İLAH : (98) 1

  8- اعلم : A'LEM : (104) 1

  9- حى : HAYY : (111) 1

  10- قيوم : GAYYUUM : (111) 1

  11- ملك : MELİK : (114) 1

  12- حق : HAGG : (114) 1
 6. 33
  Amenna Amenna
  Amenna
  Amenna

  Üye No: 1057
  Mesaj Sayısı: 586
  Tecrübe Puanı: 9

  ENBİYA SURESİ :
  1- رب RABB : (2,4,22,42,46,49,56,56,83,89,89,92,112,112) 14

  2- سميع : SEMİİ' : (4) 1

  3- عليم ALİİM : (4) 1

  4- الله :ALLAH : (22,22,57,66,67,98) 6

  5- رحمان RAHMAN : (26,36,42,112) 4

  6- حاسب : HAASİB : (47) 1

  7- عالم : 'AALİM : (51,81,) 2

  8- شاهد : ŞAAHİD : (78) 1

  9- فاعل : FAA'İL : (79,104) 2

  10- حافظ : HAAFIZ : (82) 1

  11- ارحم الراحمين : ARHAMU R RAAHİMİİN : (83) 1

  12- خير الوارثين : HAYR UL VAARİSİİN : (89) 1

  13- كاتب : KAATİB : (94) 1

  14- اله : İLAH : (108,108) 2

  15- واحد : VAAHİD : (108) 1

  16- مستعان : MÜSTE'AAN : (112) 1 7. 34
  Amenna Amenna
  Amenna
  Amenna

  Üye No: 1057
  Mesaj Sayısı: 586
  Tecrübe Puanı: 9

  HACC SURESİ :
  1- رب RABB : (1,30,40,47,54,67,77) 7

  2- الله :ALLAH : (2,3,6,7,8,9,10,11,12,14,14,15,16,17,17,18,18,18,2 3,25,
  28,30,31,31,32,34,35,36,36,37,37,38,38,39,40,40,40 ,40,40,41,47,52,52,
  52,54,56,58,58,58,59,60,60,61,61,62,62,63,63,64,65 ,65,68,69,70,70,71,
  72,73,74,74,75,75,76,78,78) 75

  3- حق : HAGG : (6,62) 2

  4- قدير :KADİİR : (6,39) 2

  5- شهيد : ŞEHİİD : (17) 1

  6- حميد : HAMİİD : (24,64) 2

  7- اله : İLAH : (34,34) 2

  8- واحد : VAAHİD : (34) 1

  9- قوى : GAVİYY : (40,74) 2

  10- عزيز : AZİİZ : (40,74) 2

  11- عليم ALİİM : (52,59) 2

  12- حكيم HAKİİM : (52) 1
  13- خير الرازقين : HAYR UR RAAZİGIİN : (58) 1
  14- حليم : HALİİM : (59) 1
  15- عفو : 'AFUVV : (60) 1
  16- غفور : ĞAFUUR : (60) 1

  17- سميع : SEMİİ' : (61,75) 2

  18- بصير :BASİİR: (61,75) 2

  19- على : ALİY : (62) 1

  20- كبير : KEBİİR : (62) 1

  21- لطيف : LATİİF : (63) 1

  22- خبير : HABİİR : (63) 1

  23- غنى : ĞANİYY : (64) 1

  24- رؤف : RAUF : (65) 1

  25- رحيم :RAHİİM : (65) 1

  26- مولى : MEVLAA : (78,78) 2

  27- نصير : NASİİR 78) 1


 8. 35
  Amenna Amenna
  Amenna
  Amenna

  Üye No: 1057
  Mesaj Sayısı: 586
  Tecrübe Puanı: 9

  MU'MİNUN SURESİ :

  1- الله :ALLAH : (14,23,24,28,32,38,85,87,89,91,91,116,117) 13

  2- احسن الخالقين : AHSEN UL HAALİGIİN : (14) 1

  3- قادر : GAADİR : (18,95) 2

  4- اله : İLAH : (23,32) 2

  5- رب RABB 26,29,39,52,57,58,59,60,72,76,86,86,93,94,97,98, 99,106,
  107,109,116,117,118) 23

  6- خير المنزلين : HAYR UL MÜNZİLİİN : (29) 1

  7- عليم ALİİM : (51) 1

  8- خير الرازقين : HAYR UR RAAZİGIİN : (72) 1

  9- عالم : 'AALİM : (92) 1

  10- اعلم : A'LEM : (96) 1

  11- خير الراحمين : HAYR UR RAAHİMİİN : (109,118) 2

  12- ملك : MELİK : (116) 1

  13- حق : HAGG : (116) 1


 9. 36
  Amenna Amenna
  Amenna
  Amenna

  Üye No: 1057
  Mesaj Sayısı: 586
  Tecrübe Puanı: 9

  NUR SURESİ :
  1- الله :ALLAH : (2,2,5,6,7,8,9,10,10,13,14,15,17,18,18,19,20,20,21 ,21,21,
  22,22,22,25,25,28,29,30,31,32,32,33,33,33,35,35,35 ,35,36,37,38,38,39,
  39,40,41,41,42,43,44,45,45,45,46,47,48,50,51,52,52 ,53,53,54,55,58,58,
  59,59,60,61,61,62,62,62,62,63,64,64) 79

  2- غفور : ĞAFUUR : (5,22,33,62) 4

  3- رحيم :RAHİİM : (5,20,22,33,62) 5

  4- تواب TEVVAB 10) 1

  5- حكيم HAKİİM : (10,18,58,59) 4

  6- عليم ALİİM : (18,21,28,32,35,41,58,59,60,64) 10

  7-رؤف: RAUF : (20) 1

  8- سميع : SEMİİ' : (21,60) 2

  9-حق : HAGG : (25) 1

  10- مبين : MUBİİN : (25) 1

  11- خبير : HABİİR : (30,53) 2

  12- :واسع VASİ' : (32) 1

  13- نور : NUUR : (35) 1


  14- سريع الحساب : SERİİ'U L HİSAAB : (39) 1

  15- قدير :KADİİR : (45) 1


 10. 37
  Amenna Amenna
  Amenna
  Amenna

  Üye No: 1057
  Mesaj Sayısı: 586
  Tecrübe Puanı: 9

  FURKAN SURESİ :  1- غفور : ĞAFUUR : (6,70) 2

  2- رحيم :RAHİİM : (6,70) 2

  3- رب RABB 16,20,21,30,31,45,54,55,57,64,65,73,74,77) 14

  4- الله :ALLAH : (17,41,55,68,68,70,70,71) 8

  5- بصير :BASİİR:(20) 1

  6- رحمان RAHMAN : (26,59,60,60,63) 5

  7- هادى : HAADİİ : (31) 1

  8- نصير : NASİİR 31) 1

  9- قدير :KADİİR : (54) 1

  10- حى : HAYY : (58) 1
  11- خبير : HABİİR : (58,59) 2


 11. 38
  Amenna Amenna
  Amenna
  Amenna

  Üye No: 1057
  Mesaj Sayısı: 586
  Tecrübe Puanı: 9

  ŞU'ARA SURESİ :


  1- رحمان RAHMAN : (5) 1

  2- رب RABB 9,10,12,16,21,23,24,26,26,28,47,48,50,51,62,68,7 7,83,98,
  104,109,113,117,122,127,140,145,159,164,166,169,17 5,180,188,191,
  192) 36

  3- عزيز : AZİİZ : (9,68,104,122,140,159,175,191,217) 9

  4- رحيم :RAHİİM : (9,68,104,122,140,159,175,191,217) 9

  5- مستمع : MUSTEMİ'UN : (15) 1

  6- الله :ALLAH : (89,93,97,108,110,126,131,144,150,163,179,213,227) 13

  7- اعلم : A'LEM : (188) 1

  8- سميع : SEMİİ' : (220) 1

  9- عليم ALİİM : (220) 1


 12. 39
  Amenna Amenna
  Amenna
  Amenna

  Üye No: 1057
  Mesaj Sayısı: 586
  Tecrübe Puanı: 9

  NEML SURESİ :
  1- حكيم HAKİİM : (6,9,78) 3

  2- عليم ALİİM : (6) 1

  3- الله :ALLAH : (8,9,15,24,25,26,30,36,43,44,45,46,47,49,59,59,60, 61,
  62,63,63,64,65,79,87,88,93) 27

  4- رب RABB 8,19,26,40,40,44,44,73,74,78,91,93) 12

  5- عزيز : AZİİZ : (9,78) 2

  6- غفور : ĞAFUUR : (11) 1

  7- رحيم :RAHİİM : (11,30) 2

  8- رحمان RAHMAN : (30) 1

  9- غنى : ĞANİYY : (40) 1

  10- كريم : KERİİM : (40) 1

  11- خير : HAYR : (59) 1

  12- ذو فضل : ZÜ FADL : (73) 1

  13- خبير : HABİİR : (88) 1


 13. 40
  Amenna Amenna
  Amenna
  Amenna

  Üye No: 1057
  Mesaj Sayısı: 586
  Tecrübe Puanı: 9

  KASAS SURESİ :
  1- راد : RAADDUN : (7) 1

  2- جاعل : CAA'İL : (7) 1

  3- الله :ALLAH : (13,27,28,30,49,50,50,56,60,68,70,71,71,72,72,75,7 6,77,
  77,77,78,80,81,82,82,87,88) 27

  4- رب RABB 16,17,21,22,24,30,32,33,37,46,47,53,59,63,68,69, 85,86,
  87) 19

  5- غفور : ĞAFUUR : (16) 1

  6- رحيم :RAHİİM : (16) 1

  7- وكيل : VEKİİL : (28) 1

  8- اعلم : A'LEM : (37,56,85) 3

  9- مرسل : MURSİL : (45) 1

  10- وارث : VAARİS : (58) 1


 14. 41
  Amenna Amenna
  Amenna
  Amenna

  Üye No: 1057
  Mesaj Sayısı: 586
  Tecrübe Puanı: 9

  ANKEBUT SURESİ :

  1- الله :ALLAH : (3,5,5,6,10,10,10,10,11,16,17,17,17,19,19,20,20,22 ,23,24,
  25,29,36,40,41,42,44,45,45,50,52,52,60,61,62,62,63 ,63,65,67,68,69) 42

  2- سميع : SEMİİ' : (5,60) 2

  3- عليم ALİİM : (5,60,62) 3

  4- غنى : ĞANİYY : (6) 1

  5- رب RABB : (10,26,30,50,59) 5

  6- اعلم : A'LEM : (10) 1

  7- قدير :KADİİR : (20) 1

  8- ولى : VELİ : (22) 1

  9- نصير : NASİİR : (22) 1

  10- عزيز : AZİİZ : (26,42) 2

  11- حكيم HAKİİM : (26,42) 2

  12- اله : İLAH : (46,46) 2

  13- واحد : VAAHİD : (46) 1

  14- شهيد : ŞEHİİD : (52) 1 15. 42
  Amenna Amenna
  Amenna
  Amenna

  Üye No: 1057
  Mesaj Sayısı: 586
  Tecrübe Puanı: 9

  RUM SURESİ :
  1- الله :ALLAH : (4,5,6,6,8,9,10,11,17,29,29,30,37,38,39,30,40,43,4 8,50,54,
  56,59,60) 24

  2- عزيز : AZİİZ : (5,27) 2

  3- رحيم :RAHİİM : (5) 1

  4- رب RABB : (8,33,33) 3

  5- حكيم HAKİİM : (27) 1

  6- محيى : MUHYİİ : (50) 1

  7- قدير :KADİİR : (50,54) 2

  8- عليم ALİİM : (54) 1+ Yorum Gönder
Git İlk 2346 Son