+ Yorum Gönder
1. Sayfa 12 SonuncuSonuncu
Soru - Cevap İslamiyet ve İman soru ve cevapları Kategorisinden Büyü yapıldığını nasıl anlarız. Yapılmışsa bunu nasıl çözebiliriz? Konusununa Bakıyorsunuz..
 1. ßaran
  T.T.O.R.H.S.S.
  Reklam

  Büyü yapıldığını nasıl anlarız. Yapılmışsa bunu nasıl çözebiliriz?

  Reklam

  Büyü yapıldığını nasıl anlarız. Yapılmışsa bunu nasıl çözebiliriz? Mumsema
  Bugünkü adıyla büyü, geçmişteki adıyla sihir, tarihin derinliklerinden gelen söylentileriyle bazı kesimlerde halen baskısını sürdürmektedir.

  Kur'an-ı Kerim'de geçmişte sihir yapanlardan söz edilir.

  Hadislerde de sihir, büyük günahlardan sayılır.

  - Allah'a şirk koşmak, adam öldürmek, zina etmek, ana babaya saygısızlıkta bulunmak, sihir yapmak.. büyük günahlardandır, denir.

  Hatta İslam hukukunda, büyü ve sihir yaptığını iddia ederek insanları aldatmaya kalkışanlar, yakalanıp hapse atılması gerekir ki, sıkıntısı olan insanlar büyücü ve sihircilerin aldatmasına maruz kalmasınlar...

  Bu sebeple bizler büyücü ve sihircilerin iddialarına itibar etmiyoruz.

  Çünkü büyü ve sihir ilmi günümüze kadar gelmemiş, tarihin derinliklerinde o güne mahsus ilim olarak kaybolup gitmiştir. Böyle bir bilginin yokluğu sebebiyledir ki, bugün hiçbir büyücü çıkıp da:

  - Elimdeki bilgi ve bulgular kesindir, dilediğim kimseyi büyü ile perişan ederim, dilediğimi de kurtarır, iyi ederim!? diyemez. Allah hiçbir kuluna böyle kesin bir salahiyet vermemiştir.

  Daha açık ifadesiyle büyücüler ne bir karı kocanın arasını açabilirler ne de birini ötekine vazgeçilmez halde âşık yapabilirler. Yani ne sevdirebilir ne de nefret ettirebilirler. Bu gibi duygusal durumlar, tarafların kendi istek ve iradeleriyle sağlayacakları kazanımlarıdır. Birileri büyüyle sevdirip, büyüyle nefret ettiremez...

  Şayet böyle kesin bir büyü bilgisi mevcut olsaydı, sıhhatli kitaplarda yazılı olacak, yazılı olan bilgiyi de okuma yazması olan herkes okuyup bilecek, kıyıda köşede kırsal bölgelerde geçim vasıtası yapanların şahıslarına mahsus özel bir bilgi haline gelmeyecekti...

  Buna rağmen bazı semtlerde büyü yaptığı, yahut da bozduğu iddia edilen kimseler görülmektedir. Akla, mantığa ters düşen büyü yapma, bozma çareleri de ileri sürmekteler.

  - Şu kadar domuz yağı; şu kadar keçiboynuzu, falan mezardan şu kadar toprak.. gibi gizemli isteklerle çaresizleri etkilemeye çalışmaktalar.

  Kesin olan odur ki, para ortadan kalksın ne büyü yapan kalır meydanda ne de büyü çözen...

  İnsanlar neden yine de büyücünün peşine düşerler?

  Söylentilere, bir çözüm olabilir ümidiyle bakarlar da ondan...

  Halbuki, bu gibi konularda esas olan, en önce büyücüye gitmeye sebep olan rahatsızlığa doğru teşhis koymak!..

  Olabilir ki, büyü sanılan sıkıntının mahiyetinde ne büyü ne de sihir vardır. Olay ya bir sinirsel rahatsızlıktır. Yani doktor işidir. Yahut da tarafların kendi anlayışsız tutumlarıyla meydana getirdikleri sinir zayıflatıcı gerginlikleri, kırıcı, incitici davranışlarıdır!..

  Büyü sandıkları rahatsızlıklarını kendi davranışları meydana getirmiştir. Öyle ise bunu çözecek olan da yine kendi davranışlarıdır... Tutumlarını düzeltmeleri, rahatsızlık sebebi anlayışsızlıklarından vazgeçmeleri... Yani önce saygı, hemen arkasından da sevgi ihtiyacının karşılanması...

  Ne var ki, kimse kendi kusuruna, hatasına bakmamakta, ille de yakınlarından birinin büyü yaptığını düşünüp suçu onların üzerine yıkmayı kolay bir çıkış yolu olarak görmekteler.

  İnceleseniz ya beyin hanıma karşı ya da hanımın beye karşı rahatsızlık meydana getirecek ihmal ve tepkisellikleri.. gibi davranışları söz konusudur olayın kökünde.

  Ama kimse böyle bir davranış düzeltmesine taraftar değil, suçu büyücülere yükleme kolaylığı varken...

  Bununla beraber, böyle ihtimallerde manevi çare büsbütün de yok sayılmaz. Kur'an-ı Kerim'in son iki (Felak ve Nas) sûreleri ile birlikte bilinen tüm duaları rahatsızlığı duyan da, yakınları da okuyabilirler. Bunları ille de başkaları değil, kendileri okurlarsa daha gönülden dua etmiş, şifa dilemiş olurlar. Çünkü üzüntüyü kendileri yaşıyorlar, duayı da kendileri yapmalılar.

  Bu konuda sözün özü olarak denilebilir ki: Önce büyücüye değil ilgili psikolog ve sinir doktoruna durumu anlatıp gerekli ilaçları alarak sinirler kuvvetlendirilmelidir.

  Ayrıca sıkıntı sebebi olan kendi tepkili tutumlarını da gözden geçirmeli, gerginlik meydana getiren davranışlarını (Felak ve Nas) sûrelerini de okuyarak terk etmeli, geçmişi unutup geleceğe yeniden bir beyaz sayfa açmalılar...

  Göreceklerdir ki, büyüyü de kendileri yapmakta, büyüyü bozan ilaç da kendilerinde bulunmaktadır.

  Ahmet Şahin


 2. ferah36
  Üye

  Cevap: Büyü yapıldığını nasıl anlarız. Yapılmışsa bunu nasıl çözebiliriz?


  Reklam


  "Çünkü büyü ve sihir ilmi günümüze kadar gelmemiş, tarihin derinliklerinde o güne mahsus ilim olarak kaybolup gitmiştir"
  demek, bir çeşit "esatıyrul-evvelin"ciliktir ve yanlıştır

  1-Kur'an'da bahsedildiğine göre, her devirde olabilecek olaydır
  2-Sihir/büyü, "Allah'ın izni olmadan hiç kimseye etki edemez"
  3-Hz. Peygamber SAV'e bile, bir hikmet gereği (sihrin varlığını öğretmek olabilir) sihrin bazı tesirleri olmuştur (aşağıda bilgi var)

  BAKARA-102: Süleyman'ın hükümranlığı hakkında onlar, şeytanların uydurup söylediklerine tâbi oldular Halbuki Süleyman büyü yapıp kâfir olmadı Lâkin şeytanlar kâfir oldular Çünkü insanlara sihri ve Babil'de Hârut ile Mârut isimli iki meleğe indirileni öğretiyorlardı Halbuki o iki melek, herkese: "Biz ancak imtihan için gönderildik, sakın sihir yapıp da kâfir olmayasınız", demeden hiç kimseye (sihir ilmini) öğretmezlerdi Onlar, o iki melekden, karı ile koca arasını açacak şeyleri öğreniyorlardı Oysa büyücüler, Allah'ın izni olmadan hiç kimseye zarar veremezler Onlar, kendilerine fayda vereni değil de zarar vereni öğrenirler Sihri satın alanların (ona inanıp para verenlerin) ahiretten nasibi olmadığını çok iyi bilmektedirler Karşılığında kendilerini sattıkları şey ne kötüdür! Keşke bunu anlasalardı!


  sorularlaislamiyet.comdan
  Hz. Peygambere büyü yapılmış mıdır, yapıldıysa nasıl olmuştur?

  Kaynaklarımızda Hz. Peygamber (s.a.v)’e de büyü yapıldığı kaydedilmektedir. Peygamberimize büyü yapılmasının sebebi, Yahudilerin, Onun peygamberliğini hazmedememesidir. Çünkü, Kabe’nin bakımı, hacıların yedirilip içirilmesi, uzun zamandan beri Peygamberimiz (s.a.v)’in soyu olan Kureyş kabilesine aitti. Bütün bunların yanında bir de kalkıp “Nübüvvet (peygamberlik kurumu) da bize geçti derlerse, işte buna dayanamayız” diyerek, kötü niyetlerini açığa vurmuşlardı. Ancak birden çoğalan müslümanlar ve Efendimizin gördüğü ilgi, Yahudileri tahrik etmiş ve çirkin yollara başvurmuşlardı ki, Ona büyü yapılarak öldürülmeye teşebbüs edilmesi de bunlardan biridir. Bu konudaki rivayetleri aşağıya topladık.
  Peygamberimize büyü yapılması ile ilgili rivayetlerden biri, Onun bütün hallerine vakıf olan sevgili eşi ve müminlerin annesi Hz. Aişe (r.a)’den gelen rivayet şöyledir:
  “Benî Züreyk Yahudîlerinden Lebid b. el-A’sam tarafından Hz. Peygamber (s.a.v)’e sihir yapıldı. Öyle ki, Rasulullah (s.a.v) yapmadığı bir şeyi yaptım vehmine düşüyordu. Bir gün benim yanımda iken Allah'a dua etti, sonra tekrar dua etti. Ve dedi ki: “Ey Aişe, hissettin mi, sorduğum husustâ Allah bânâ fetvâ verdi?” “Hangi hususta Ey Allah'ın Resülü?” dedim. “İki kişi bana gelip, biri başucumda, diğeri de ayak tarafımda oturdu. Biri diğerine: “Bu zâtın rahâtsızlığı nedir?” dedi. Öbürü: “Büyüdür!” dedi. Önceki tekrar sordu: “Kim büyüledi?” Diğeri:

  “Lebîd İbnu'l-Asâm adındaki Benî Züreykli bir Yahudî” diye cevap verdi. Öbürü:
  “Büyüyü neye yaptı?” dedi. Arkadâşı: “Bir târâkla saç döküntüsüne ve bir de erkek hurmâ tomurcuğunun içine!” cevabını verdi. Diğeri:
  “Pekalâ, şimdi nerede?” diye sordu. Arkâdaşı: “Zervân kuyusunda!” cevâbını verdi.”
  Bunun üzerine Rasulullah (s.a.v) Ashâbından bir grupla birlikte (r.a) kuyuya gitti, ona baktı, kuyunun üzerinde bir hurma vardı. Sonra benim yanıma dönüp:
  “Ey Aişe! Allah'a yemin olsun, kuyunun suyu sanki kına ıslatılmış gibi (bulanık) ve (o kuyu iIe sulanan) hurmâ ağaçlarının başları da sanki şeytanların başları gibiydi!” dedi. Ben:
  “Ey Allah'ın Resülü! Onu (kuyudan) çıkardın mı?” diye sordum. “Hayır” dedi ve ilave etti:
  “Bana gelince, Allah bana âfiyet lutfetti ve şifa verdi. Ben ondan halka bir şer gelmesine sebep olmaktan korktum!” Resulullah onun gömülmesini emretti ve yere gömüldü”(1)
  Kadı Iyaz, “Sihir Hz. Peygamberin sadece vücudu ve azaları üzerinde tesirini gösterdi, onun temyiz gücünde ve düşüncesinde (yani aklında, fikrinde) bir etki göstermedi” demektedir.(2)
  Konu hakkında geniş bilgi almak için tıklayınız.

  (1) Buhârî, Tıbb, 47, 49, 50; Cizye, 14, Edeb, 56; Bed’ul-Halk, 11; Müslim, Selâm, 43,
  (2) İbn Hacer, Fethu’l-Bari, X, 185.
  Bir siteden
  Büyünün İnsan Üzerindeki Etkisi(belirtileri)

  1.Farklı Hastalıklarda Olması Gereken Belirtilerin Bir Arada Olması
  2.Klasik Tanımlara Uymayan Hastalık Tablosu
  3.Yakınlarına Karşı Düşmanca Tavırlar
  4.İbadette Zorlanmalar
  5.ilaçların Etkisine Karşı Direnç
  6.Mekanla İlgili Şikayetler
  7.Aile Fertlerinin de Dahil Olduğu İzah Edilemeyen Yakınmalar
  8.Bilinç Bulanıklığı İle Gelen Kriz Tabloları
  9.Sapkın İlişkiler
  10.Şikayetlerin Abuk-Sabuk Materyallerle İlgili Görülmesi
  11.Çok Yönlü Şikayetler
  12.Evlilik Problemlerinin Sık Görülmesi
  13.Eşler Arası Anlamsız Kavgalar
  14.Garip Davranışlar
  CİN tasallutundan VEYA BÜYÜ TESİRİNDEN KURTULMAK İÇİN Kur'an'dan DUAlar

  21 defa Besmele
  1 defa Yasin
  11 defa Ayetel Kursi (3,7 veya 21 defa da okunabilir)
  11 defa Fatiha
  11 defa İhlâs
  11 defa Kafirun
  11 defa Nas
  7 defa Huvallahüllezi (yani Haşir Suresi 22-23-24'üncü ayetleri)
  7 defa Cin Suresinin 1 den 6 ya kadar ayetleri)
  7 defa Saffat suresinin 1 den 10 a kadar ayetleri)
  7 defa Bakara suresinin 163 ve 164üncü ayetleri)
  7 defa Rahman suresinin 31, 32, 33, 34, 35 ayetleri)
  100 defa Selamun kavlen min rabbirrahim
  100 defa Lâ havle ve la kuvvete illâ billahil aliyyil azim

  -Bu ayetler ve sureler istenilen kadar sayıda bir kap suya okunsun
  -Okunan sulardan ailecek içilsin
  -Okunan sulardan abdest alınsın (sık sık)
  -Evin içine hafifçe serpilsin
  ------------------------------------------
  SİHİR/BÜYÜ TESİRİNDEN KORUNMAK İÇİN: Bir veli-mürşidin, ruhaniyetinin koruması altına girmek gerekir. Çünkü onlara verilen yetki/güç, iblisinkinden fazladır. Ruhaniyet, insanı şeytani tesirlerden korur, bir paratoner gibi.

 3. sükut eyledim
  Devamlı Üye
  ewlilimin ilk yıllarında düştüm bu gaflete ALLAHım affetsin inşallah soradan anladımki tamamiyle vesvesedir kuruntudur tamamen psikolojiktir ama etrafımın arkadaslarımın sürekli büyü var demesinden etkilendim ahh ALLAHIM bağışlasın NAS-FELAK ALLAHın izniyle caredir sıkıldıkça okurumm....

  paylaşım için ALLAH razı olsun...

 4. Misafir
  Mrb büyünün gunah oldugunu sitenizde belirttiginiz ve insanları dogru bilgilendirdiginiz için size teşekkur etmek istiyorum. Ben 19 yaşındaydm çok küçükken annemi kaybettim uvey annem var babamla hıç bi zaman anlaşamıyoruz sürekli sert konusuyor uvey kardeslerime boyle davranmiyor yani genel olarak sert degil yalniz ben ve oz kardesime sert davraniyor bi keresinde ewde içi su dolu kola şişesinin içinde bi kactane kagit bulduk kardesimle zor bulunabilecek bi yerde sakliydi tesadufen bulduk kagitlarn uzerinde arapca biseyler yaziyordu kuruması için balkona biraktm cokkorkmustuk sabah oldugunda kagitlar yerinde yoktu uwey annem fark etmisti ve bize babaannemin şifa suyu oldugunu soyledi bnde babaanneme sormak icin odaya gittim babaannem odada yoktu komsuya gittigini soyledi ondan sonrada babaanneme bir turlu soramadim neden soramadm bnde blmyrm kafam çok karisik bazen ewe geldgm zmn içerisi çok kötü kokuyor buyuyle alakali mi bilmiyorum lutfen yardimci olurmusunuz

 5. Misafir
  22 yillik evliyim 1senedir karimla muasebetim olmuhur benden nefret ettigini soyluyormahmuu

 6. Mimsumi
  Üye
  bir uzmana basvurmali esinizin fizyolojik bir sorunu olabilir

  derslerinize calisip evden gitmeye bakin bence

 7. Misafir
  merhaba ben 19 yaşındayım 4 sene önce bi kızla arkadaştık sonra biraz kötü sebeplerden ayrıldık ve 4 senedir kısmetim kapandı artık sanki dünya bana karşı gibi hissediyorum tam yeni birisiyle tanışıyorum birşeyler o kadar sudan sebepler çıkıyorki ayrılıyoruz bana büyü yapmış olabilirmi acaba eski sevgilim yani çünkü sudan sebepler 1 değil 2 değil 4 senedeen beri en az 20 kez oldu kafayı yicem artık

 8. Misafir
  ben 15 yasinda bir erkegim, uvey yengem ve uvey baba annem beni ve annemi sevmiyorlar, nenem tekerlekli sandelyede, ve goz renkleri beni korkutuyor, babama anneme ve bana buyu yaptilar diye hisediyorum, uvey babam hep onu dinliyor, o ne soylerse onu yapiyor. korkutuyorlar ben.

 9. Misafir
  Saçlarım 7 yıldır çıkmıyor ilk evliliğimde ewi ayırırken hep ewde muskalar buldum

 10. Misafir
  kendime daha cok aileme buyu yapildigini dusunuyorum ..

 11. Misafir
  1 yildir evliyiz esimlen bebek bekliyoruz hic bukadar soyuk olmadik bir birimize nekadae kavvga etsekte su anda ayriyiz fakat ine gorusuoruz kavga etmek icin

 12. Misafir

  Reklam


  Kardesim bir soru soracagim.benim asagi yukari 17yildir iki yakam biraraya gelemiyor.islerim hep ters oluyor.acaba buyumu var.onceleri cok iyiydi. Bir anda altust oldu.slm aleykum.

+ Yorum Gönder
1. Sayfa 12 SonuncuSonuncu
üzerinde büyü olduğunu nasıl anlarsın,  bana büyü yapıldığını nasıl anlarım,  büyü yapıldığını nasıl anlarız,  büyü yapıldığını nasıl anlarsın,  evde büyü olduğunu nasıl anlarız,  eşime büyü yapıldığını nasıl anlarım,  eve büyü yapıldığını nasıl anlarız