Git 12 Son

Konusunu Oylayın.: İstimna (El ile boşalmak, Masturbasyonun islamdaki hukmu)

5 üzerinden 4.58 | Toplam : 24 kişi
İstimna (El ile boşalmak, Masturbasyonun islamdaki hukmu)
 1. 01.Nisan.2007, 15:52
  1
  Şema
  Moderatör

  Profili:
  Üyelik Tarihi: 20.Mart.2007
  Üye No: 123
  Mesaj Sayısı: 9,300
  Rep Derecesi:
  Tecrübe Puanı: 103

  İstimna (El ile boşalmak, Masturbasyonun islamdaki hukmu)


  İstimna (El ile boşalmak, Masturbasyonun islamdaki hukmu) Mumsema İSTİMNÂ

  İnsanın elle oynama veya herhangi bir şeyle kendi kendini cinsel yönden tatmin etmesi.
  İslâm'a göre kendi kendini tatminin hükmü, kişinin içinde bulunduğu şartlar gözönüne alınmadan değerlendirilemez. Bu açıdan, önce insanın biyolojik ve ruhi yaratılışı ve yaşadığı ortamı iyi değerlendirmek gerekir. Herşeyi çift çift yaratan yüce Allah, insanı da neslinin devamı ve huzuru için, birbirine kaynaşmaya elverişli ve birbirini çekici iki cins olarak yaratmış ve onların ihtiyaçlarını da karşılıklı yaratmıştır. İnsanın bu ihtiyacını giderme yolu olarak evlilik müessesesini helâl ve gerekli kılan Allah Teâlâ, bunun dışındaki yolların insan yaratılışına aykırı olduğunu bildirmiştir. İslâm insanları kadın-erkek ayrımı gözetmeksizin evliliğe teşvik ederken evlilik dışı ilişkileri şiddetle cezalandırmaktadır. Bekârlığın ortadan kaldırılmasını sürekli öğütleyen İslâm, müslümanlara aralarındaki bekarları evlendirme yükümlülüğünü getirmektedir. İslâm'ın teklif etliği toplum modelinde sorumluluk yüklenebileceği erkek ve kadınlar evlenerek yuva kurarlar; evlenmeye gücü yetmeyenler de sabreder ve isteklerine gem yardımcı olması için oruç tutarlar. Bu, Hz. Peygamber'in bekarlara tavsiye ettiği bir yoldur (Buharî, Savm, 10).
  Ekonomik olarak dayanışmalı bir İslâm toplumunda evlenmeye gücü yetmeyen kişiler de toplumsal dayanışma ve yardımlaşmayla bu olumsuz durumdan kurtulup evlenme imkânı bulacağı muhakkaktır. Bekârlığı tercih eden kitle azınlık durumundadır. İslâm'da toplum ailelerden meydana gelir. Ayrıca islâm toplumunda kadın-erkek ilişkileri en az seviyededir. Bu sebeple insanın (bekar dahi olsa) rasgele, okulda, çarşıda, sokakta cinsel yönden huzurlu bir toplumdur. Böyle bir toplumda insanın kendi kendini tatmin gibi çirkin bir yola ihtiyaç duymayacağı açıktır. Ancak, İslam'ın öngördüğü vasıflardan uzak olan günümüz toplumlarında. bir müslümanın durumu ile İslâm toplumunun şartlarını ayrıştırmak gerekir. Müslümanlar küfür toplumunda yaşamaktalar, bu sebeple inandıkları değerleri göz ardı edilmekte, hatta ayaklar altına alınmaktadır. İnsanlar bu toplumda sokağa çıktıklarında, çarşıda pazarda, işyerinde, okulda. otobüste sürekli olarak cinsel saldırılarla karşı karşıyalar. Hatta birçok (tamamina yakını) müslüman, televizyonun inanmayan bir azınlığın kontrolünde olduğu için evinde dahi bu saldırılara muhataptır. Günahtır diye gitmediği, uzak durduğu en çirkin görüntüler oturma odasına, yatak odasına kadar girmiştir. Müslüman gençlerin çoğunluğunun da ekonomik yönden zayıf ailelerden gelmesi, günümüz şartlarında evlenmeyi zorlaştıran bir olaydır. Böyle bir toplumda, müslümanlar "güçsüz bekârla evlendirme" sorumluluğunu yerine getirmiyor iseler o toplumda yaşamak zorunda olan bir müslümanın kendi kendini tatmin etmesi haram mıdır, helâl mıdır?
  "Onlar, eşleri ve cariyeleri dışında mahrem yerlerini herkesten korurlar. Doğrusu bunlar yerilemezler. Bu sınırları aşmak isteyenler; işte bunlar, aşın gidenlerdir" (el-Müminûn, 23/5-7) ayeti ile benzer anlam taşıyan (el-Meâric, 71/29-31) ayetlerine göre, bu fiil "sınırları aşmak" "aşırı gitmek" olarak değerlendirilip, haram sayılabilir mi? İslâm âlimlerinin çoğunluğu, buradaki aşırı gitmek sözünden eş ve cariye dışına bir başka kadınla birleşmeyi anlamışlar ve istimnâyı bu birinci derecede haramların arasında saymamışlardır.

  "Elle boşalan lânetlidir" hadisi şerifi kesin bir hüküm koyuyor, yasaklıyor. Ancak İslâm âlimleri bu hadisin, sahih hadis kitaplarına girecek kadar sağlam senetli olmadığı için, haram-helâl bağlamında delil olmayacağını savunurlar. Bazı Hanefî ve Hanbelî âlimleri eşi olmayan birinin, alışkanlık haline getirmemek şartıyla bu sıkıntısını giderebileceği görüşündedirler. Ancak bunu, zina tehlikesine düşmemek ve çok fazla zihni meşgul etmemek için açık bırakıları bir zaruret kapısı olarak görmek gerekir. Asıl olarak helâl değildir. Bunu hiçbir İslâm âlimi savunmamıştır. İki tercih arasında kalan bir müslüman zararı daha az olanını tercih etmelidir. Bu bir fıkıh kuralıdır. Eğer bir müslüman, zina yapabilecek kadar kendi kontrolünü kaybetmişse, daha hafif olan bu yolu tercih eder ve zina tehlikesinden kendisini kurtarır.
  İbn Âbidîn bu konuda şu tesbitleri yapar: "Keyfî olarak şehvetini gidermek için el ile menisini getirmek haramdır. Ancak şehveti kendisine galebe çalıp da karısı veya cariyesi bulunmazsa, şehvetini teskin için bunu yaptığında günahkâr olmayacağı umulur. Hatta Ebu'l-Leys şöyle demiştir: Böyle bir kimse zina edeceğinden korkarsa, el ile meni getirerek şehvetini teskin etmesi vacip olur"
  Başka bir yerde konuya şöyle yer verilir: "El ile meni indirme zinadan korunmak için yapılmışsa bu vacip olur. Çünkü daha hafiftir. Burada Fethu'l-Kadîr'in ifadesi şöyledir: "Şehveti galebe çalar da, onu teskin için yaparsa cezalanmaması umulur". Mi'râcu'd-Dirâye'de bu bilgilere şu ilâveler yapılmıştır. "Ahmed b. Hanbel'e ve Şafiî'nin eski görüşüne göre, bu konuda ruhsat vardır. Fakat yeni görüşünde haramdır. Erkeğin, menisini karısının veya ceriyesinin eli ile indirmesi caizdir". El ile meni indirmeye mekruh denilmesi tenzihen olmalıdır. es-Sirâc' adlı eserde şöyle denilmektedir: "Bununla kalbi meşgul edecek derecede fazla olan şehveti teskin etmek ister de, evlenmemiş bekâr olur, ceriyesi de bulunmazsa; yahut bulunup da bir özründen dolayı ona yaklaşamazsa; Ebu'l-Leys; "Böylesine bir vebal olmayacağını umarım" demiştir. Ama şehvetini celbetmek için yaparsa günahkâr olur"
  Ahmed b. Hanbel meniyi kan aldırmak gibi vücuttan dışarı atılması gereken bir fazlalık olarak görmüştür. Bu yüzden zinaya düşme korkusu ve evlenmeye gücü yetmeme hallerinde bunun caiz olduğunu söylemiştir (Yusuf el-Kardavî, el-Halâl ve'l-Harâm, el-Mektebetü'l-İslâmî, 1978, s. 166).
  Bu şartlar gözönünde bulundurulacak olursa, elle boşalmanın hükmünü herkes kendi vicdanında daha iyi verebilir. Ancak insan fıtratı bunu hoş karşılamaz; yaptıktan sonra pişmanlık duygusu gelen bir fiilin de kesin olarak helalliğine hiçbir müslüman inanamaz ve bu yolu çözüm olarak göremez. Haramlar bellidir, helâller bellidir. İkisi arasında şüpheli şeyler vardır. En güzeli bunlardan uzak durmaktır. Nitekim tıp otoriteleri de aşırı alışkanlık haline getirilen istimnânın ruhî ve fizyolojik zararlarını ortaya koymaktadırlar.
  Fedakâr KIZMAZ


 2. 01.Nisan.2007, 15:52
  1
  Moderatör  İSTİMNÂ

  İnsanın elle oynama veya herhangi bir şeyle kendi kendini cinsel yönden tatmin etmesi.
  İslâm'a göre kendi kendini tatminin hükmü, kişinin içinde bulunduğu şartlar gözönüne alınmadan değerlendirilemez. Bu açıdan, önce insanın biyolojik ve ruhi yaratılışı ve yaşadığı ortamı iyi değerlendirmek gerekir. Herşeyi çift çift yaratan yüce Allah, insanı da neslinin devamı ve huzuru için, birbirine kaynaşmaya elverişli ve birbirini çekici iki cins olarak yaratmış ve onların ihtiyaçlarını da karşılıklı yaratmıştır. İnsanın bu ihtiyacını giderme yolu olarak evlilik müessesesini helâl ve gerekli kılan Allah Teâlâ, bunun dışındaki yolların insan yaratılışına aykırı olduğunu bildirmiştir. İslâm insanları kadın-erkek ayrımı gözetmeksizin evliliğe teşvik ederken evlilik dışı ilişkileri şiddetle cezalandırmaktadır. Bekârlığın ortadan kaldırılmasını sürekli öğütleyen İslâm, müslümanlara aralarındaki bekarları evlendirme yükümlülüğünü getirmektedir. İslâm'ın teklif etliği toplum modelinde sorumluluk yüklenebileceği erkek ve kadınlar evlenerek yuva kurarlar; evlenmeye gücü yetmeyenler de sabreder ve isteklerine gem yardımcı olması için oruç tutarlar. Bu, Hz. Peygamber'in bekarlara tavsiye ettiği bir yoldur (Buharî, Savm, 10).
  Ekonomik olarak dayanışmalı bir İslâm toplumunda evlenmeye gücü yetmeyen kişiler de toplumsal dayanışma ve yardımlaşmayla bu olumsuz durumdan kurtulup evlenme imkânı bulacağı muhakkaktır. Bekârlığı tercih eden kitle azınlık durumundadır. İslâm'da toplum ailelerden meydana gelir. Ayrıca islâm toplumunda kadın-erkek ilişkileri en az seviyededir. Bu sebeple insanın (bekar dahi olsa) rasgele, okulda, çarşıda, sokakta cinsel yönden huzurlu bir toplumdur. Böyle bir toplumda insanın kendi kendini tatmin gibi çirkin bir yola ihtiyaç duymayacağı açıktır. Ancak, İslam'ın öngördüğü vasıflardan uzak olan günümüz toplumlarında. bir müslümanın durumu ile İslâm toplumunun şartlarını ayrıştırmak gerekir. Müslümanlar küfür toplumunda yaşamaktalar, bu sebeple inandıkları değerleri göz ardı edilmekte, hatta ayaklar altına alınmaktadır. İnsanlar bu toplumda sokağa çıktıklarında, çarşıda pazarda, işyerinde, okulda. otobüste sürekli olarak cinsel saldırılarla karşı karşıyalar. Hatta birçok (tamamina yakını) müslüman, televizyonun inanmayan bir azınlığın kontrolünde olduğu için evinde dahi bu saldırılara muhataptır. Günahtır diye gitmediği, uzak durduğu en çirkin görüntüler oturma odasına, yatak odasına kadar girmiştir. Müslüman gençlerin çoğunluğunun da ekonomik yönden zayıf ailelerden gelmesi, günümüz şartlarında evlenmeyi zorlaştıran bir olaydır. Böyle bir toplumda, müslümanlar "güçsüz bekârla evlendirme" sorumluluğunu yerine getirmiyor iseler o toplumda yaşamak zorunda olan bir müslümanın kendi kendini tatmin etmesi haram mıdır, helâl mıdır?
  "Onlar, eşleri ve cariyeleri dışında mahrem yerlerini herkesten korurlar. Doğrusu bunlar yerilemezler. Bu sınırları aşmak isteyenler; işte bunlar, aşın gidenlerdir" (el-Müminûn, 23/5-7) ayeti ile benzer anlam taşıyan (el-Meâric, 71/29-31) ayetlerine göre, bu fiil "sınırları aşmak" "aşırı gitmek" olarak değerlendirilip, haram sayılabilir mi? İslâm âlimlerinin çoğunluğu, buradaki aşırı gitmek sözünden eş ve cariye dışına bir başka kadınla birleşmeyi anlamışlar ve istimnâyı bu birinci derecede haramların arasında saymamışlardır.

  "Elle boşalan lânetlidir" hadisi şerifi kesin bir hüküm koyuyor, yasaklıyor. Ancak İslâm âlimleri bu hadisin, sahih hadis kitaplarına girecek kadar sağlam senetli olmadığı için, haram-helâl bağlamında delil olmayacağını savunurlar. Bazı Hanefî ve Hanbelî âlimleri eşi olmayan birinin, alışkanlık haline getirmemek şartıyla bu sıkıntısını giderebileceği görüşündedirler. Ancak bunu, zina tehlikesine düşmemek ve çok fazla zihni meşgul etmemek için açık bırakıları bir zaruret kapısı olarak görmek gerekir. Asıl olarak helâl değildir. Bunu hiçbir İslâm âlimi savunmamıştır. İki tercih arasında kalan bir müslüman zararı daha az olanını tercih etmelidir. Bu bir fıkıh kuralıdır. Eğer bir müslüman, zina yapabilecek kadar kendi kontrolünü kaybetmişse, daha hafif olan bu yolu tercih eder ve zina tehlikesinden kendisini kurtarır.
  İbn Âbidîn bu konuda şu tesbitleri yapar: "Keyfî olarak şehvetini gidermek için el ile menisini getirmek haramdır. Ancak şehveti kendisine galebe çalıp da karısı veya cariyesi bulunmazsa, şehvetini teskin için bunu yaptığında günahkâr olmayacağı umulur. Hatta Ebu'l-Leys şöyle demiştir: Böyle bir kimse zina edeceğinden korkarsa, el ile meni getirerek şehvetini teskin etmesi vacip olur"
  Başka bir yerde konuya şöyle yer verilir: "El ile meni indirme zinadan korunmak için yapılmışsa bu vacip olur. Çünkü daha hafiftir. Burada Fethu'l-Kadîr'in ifadesi şöyledir: "Şehveti galebe çalar da, onu teskin için yaparsa cezalanmaması umulur". Mi'râcu'd-Dirâye'de bu bilgilere şu ilâveler yapılmıştır. "Ahmed b. Hanbel'e ve Şafiî'nin eski görüşüne göre, bu konuda ruhsat vardır. Fakat yeni görüşünde haramdır. Erkeğin, menisini karısının veya ceriyesinin eli ile indirmesi caizdir". El ile meni indirmeye mekruh denilmesi tenzihen olmalıdır. es-Sirâc' adlı eserde şöyle denilmektedir: "Bununla kalbi meşgul edecek derecede fazla olan şehveti teskin etmek ister de, evlenmemiş bekâr olur, ceriyesi de bulunmazsa; yahut bulunup da bir özründen dolayı ona yaklaşamazsa; Ebu'l-Leys; "Böylesine bir vebal olmayacağını umarım" demiştir. Ama şehvetini celbetmek için yaparsa günahkâr olur"
  Ahmed b. Hanbel meniyi kan aldırmak gibi vücuttan dışarı atılması gereken bir fazlalık olarak görmüştür. Bu yüzden zinaya düşme korkusu ve evlenmeye gücü yetmeme hallerinde bunun caiz olduğunu söylemiştir (Yusuf el-Kardavî, el-Halâl ve'l-Harâm, el-Mektebetü'l-İslâmî, 1978, s. 166).
  Bu şartlar gözönünde bulundurulacak olursa, elle boşalmanın hükmünü herkes kendi vicdanında daha iyi verebilir. Ancak insan fıtratı bunu hoş karşılamaz; yaptıktan sonra pişmanlık duygusu gelen bir fiilin de kesin olarak helalliğine hiçbir müslüman inanamaz ve bu yolu çözüm olarak göremez. Haramlar bellidir, helâller bellidir. İkisi arasında şüpheli şeyler vardır. En güzeli bunlardan uzak durmaktır. Nitekim tıp otoriteleri de aşırı alışkanlık haline getirilen istimnânın ruhî ve fizyolojik zararlarını ortaya koymaktadırlar.
  Fedakâr KIZMAZ

 3. 25.Aralık.2007, 16:51
  2
  fevziay
  Devamlı Üye

  Profili:
  Üyelik Tarihi: 20.Şubat.2007
  Üye No: 39
  Mesaj Sayısı: 443
  Rep Derecesi:
  Tecrübe Puanı: 7
  Yaş: 39

  --->: İSTİMNÂ
  şem'a Nickli Üyeden Alıntı
  "Elle boşalan lânetlidir" hadisi şerifi kesin bir hüküm koyuyor, yasaklıyor.
  Allah razı olsun bu çok önemli konunun paylaşımı için


 4. 25.Aralık.2007, 16:51
  2
  Devamlı Üye  şem'a Nickli Üyeden Alıntı
  "Elle boşalan lânetlidir" hadisi şerifi kesin bir hüküm koyuyor, yasaklıyor.
  Allah razı olsun bu çok önemli konunun paylaşımı için

 5. 25.Aralık.2007, 17:04
  3
  mumsema
  Administrator

  Profili:
  Üyelik Tarihi: 19.Ocak.2007
  Üye No: 1
  Mesaj Sayısı: 10,076
  Rep Derecesi:
  Tecrübe Puanı: 10
  Bulunduğu yer: Türkiye

  --->: İSTİMNÂ

  "Eliyle nikâh yapan melundur"

  "Yedi kişi vardır kıyâmet günü Allah onların yüzüne bakmaz. Ne onları (günâhlarından) temizler, ne de amel-i salih ehliyle bir araya getirir. Ateşe ilk giriciler olarak onları cehenneme atar. Ancak tevbe edenler müstesnâ (...) Bunlar: eliyle nikâh eden, Lut kavminin ameliyle amel eden (homüseksüel), içki mübtelâsı..."

  kendine bu konuda fetva arayan, sadece kendini kandırır.


 6. 25.Aralık.2007, 17:04
  3
  Administrator
  "Eliyle nikâh yapan melundur"

  "Yedi kişi vardır kıyâmet günü Allah onların yüzüne bakmaz. Ne onları (günâhlarından) temizler, ne de amel-i salih ehliyle bir araya getirir. Ateşe ilk giriciler olarak onları cehenneme atar. Ancak tevbe edenler müstesnâ (...) Bunlar: eliyle nikâh eden, Lut kavminin ameliyle amel eden (homüseksüel), içki mübtelâsı..."

  kendine bu konuda fetva arayan, sadece kendini kandırır.

 7. 14.Şubat.2008, 21:42
  4
  irem naz
  Devamlı Üye

  Profili:
  Üyelik Tarihi: 06.Ocak.2008
  Üye No: 7042
  Mesaj Sayısı: 382
  Rep Derecesi:
  Tecrübe Puanı: 5

  --->: istimna, El ile boşalmak, Masturbasyonun islamdaki hukmu

  hertürlü konuya eyilmeniz çok güzel günahdır ayıpdır diyerek cahil bir toplum oluşuyor sonra da sapıkca sitelerde sapıklık öğreniyorlar ALLAHrazıolsun


 8. 14.Şubat.2008, 21:42
  4
  Devamlı Üye
  hertürlü konuya eyilmeniz çok güzel günahdır ayıpdır diyerek cahil bir toplum oluşuyor sonra da sapıkca sitelerde sapıklık öğreniyorlar ALLAHrazıolsun

 9. 09.Nisan.2008, 12:07
  5
  seyit
  Devamlı Üye

  Profili:
  Üyelik Tarihi: 19.Mart.2007
  Üye No: 114
  Mesaj Sayısı: 679
  Rep Derecesi:
  Tecrübe Puanı: 9
  Yaş: 50

  --->: istimna, El ile boşalmak, Masturbasyonun islamdaki hukmu

  Harama bakmak nisyan getirir(unutkanlık)
  Elle çok boşalma unutkanlık getirir.
  Allah hepinizden razı olsun bu bilgiler için


 10. 09.Nisan.2008, 12:07
  5
  Devamlı Üye
  Harama bakmak nisyan getirir(unutkanlık)
  Elle çok boşalma unutkanlık getirir.
  Allah hepinizden razı olsun bu bilgiler için

 11. 27.Nisan.2008, 19:28
  6
  Birkereyemahsus
  Üye

  Profili:
  Üyelik Tarihi: 24.Nisan.2008
  Üye No: 18198
  Mesaj Sayısı: 25
  Rep Derecesi:
  Tecrübe Puanı: 2
  Yaş: 32

  --->: istimna, El ile boşalmak, Masturbasyonun islamdaki hukmu

  Verdiğiniz bilgiler için çok teşekkürler, Allah razı olsun. Unutkanlık, irade zayıflığı vesaire çok önemli şeyler bunlar, bunları çoktan anlamam gerekirdi ama yine de yeniliyorum nefsime. Bildiğim halde bu vahim durumumun açıklanması iki yüzlülük müdür? Kendimden aşırı derecede şüpheleniyorum. Namaz konusunda da aynı. Cuma hutbesinde hoca "değerli müminler" diyerek kelama başlıyor, ama şeytan bana "sen bir munafıksın" diyor. Bunu hissediyorum, utanmadan hem de... Bazen, namaz kılarken ne okuyacağımı unutuyorum, bu kadarına da pes! Hatta, namaz kılarken -eğer o kıldığım namazsa tabii- aklımdan öyle kötü şeyler geçiyor ki, sen bu namazı boşuna kılıyorsun, sen bir münafıksın, namazından gafilsin vesaire.. İmanımdan şüphe duyuyorum Kendimi hala tanıyamadığım için, kendimden utanıyorum diyorum ama nerede hani o utangaçlığım? Nerede edep haya ahlak?


 12. 27.Nisan.2008, 19:28
  6
  Verdiğiniz bilgiler için çok teşekkürler, Allah razı olsun. Unutkanlık, irade zayıflığı vesaire çok önemli şeyler bunlar, bunları çoktan anlamam gerekirdi ama yine de yeniliyorum nefsime. Bildiğim halde bu vahim durumumun açıklanması iki yüzlülük müdür? Kendimden aşırı derecede şüpheleniyorum. Namaz konusunda da aynı. Cuma hutbesinde hoca "değerli müminler" diyerek kelama başlıyor, ama şeytan bana "sen bir munafıksın" diyor. Bunu hissediyorum, utanmadan hem de... Bazen, namaz kılarken ne okuyacağımı unutuyorum, bu kadarına da pes! Hatta, namaz kılarken -eğer o kıldığım namazsa tabii- aklımdan öyle kötü şeyler geçiyor ki, sen bu namazı boşuna kılıyorsun, sen bir münafıksın, namazından gafilsin vesaire.. İmanımdan şüphe duyuyorum Kendimi hala tanıyamadığım için, kendimden utanıyorum diyorum ama nerede hani o utangaçlığım? Nerede edep haya ahlak?

 13. 04.Temmuz.2008, 06:48
  7
  burakbesyo
  Üye

  Profili:
  Üyelik Tarihi: 27.Nisan.2008
  Üye No: 18516
  Mesaj Sayısı: 13
  Rep Derecesi:
  Tecrübe Puanı: 2
  Yaş: 31

  --->: istimna, El ile boşalmak, Masturbasyonun islamdaki hukmu

  EL-LECNETU’D-DÂİME Lİ’L-BUHÛSİ’L-‘ILMİYYETİ VE’L-İFTÂ’NIN
  FETVÂLARI


  Soru: Allah’ın üzerine farz kıldığı namaz, oruç ve diğer hususları yerine getiren, ancak mastürbasyon/el ile boşalma fiilini işlemek gibi bir problemi olan kişi İslam’da bunun hükmünü sormaktadır?

  Cevap: Mastürbasyon diye bilinen el ile boşalma hakkında ulemanın iki kavlinden en doğru olanı bunun haramlığıdır. Aynı zamanda bu, –Yüce Allah’ın şu buyruğunun umumundan ötürü- ilim ehlinin cumhurunun kavlidir: “O müminler ki, eşleri ve mülklerinde bulunan cariyeleri müstesna olmak üzere ferclerini korurlar. Eşleri ve cariyeleri sebebiyle de onlar kınanmazlar. Her kim de bundan ötesine yol ararsa, işte onlar haddi aşanlardır.” [23/Müminun, 5-7] Allah subhânehu bu âyette, ihtiyacını ancak eşi ve cariyesi ile gidererek fercini koruyup muhafaza edene övgüde bulunmuş, bunların dışında herhangi bir şeyle ihtiyacını gideren kişi hakkında Allah’ın kendisine helal kıldığı ölçüyü aşan, haddi aşmışlar hükmünü vermiştir. El ile boşalma/mastürbasyon âyetteki bu umuma dâhildir. Ayrıca böyle yapmanın pek çok zararları, tehlikeli sonuçları vardır. Şehvet kuvvetini tüketmesi ve ruhsal bozukluğa yol açması bunlardandır. İslam şeriatı ise insana dini, dünyası, aklı, malı, şeref ve namusu hususunda zarar veren şeyleri yasaklar.
  Başarı Allah’tandır. Allah’ın salât ve selamı peygamberimiz Muhammed’in, ailesinin ve ashabının üzerine olsun.

  Reis: Abdulaziz b. Abdillah b. Bâz
  Nâib: Abdurrezzak Afîfî
  Üye: Abdullah b. Ğudeyyân
  Üye: Abdullah b. Man‘i
  [Fetvânın Kaynağı: Fetâvâ el-Lecnetu’d-Dâime 22. Cilt/55. sayfa ve devamı] 14. 04.Temmuz.2008, 06:48
  7
  burakbesyo - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üye
  EL-LECNETU’D-DÂİME Lİ’L-BUHÛSİ’L-‘ILMİYYETİ VE’L-İFTÂ’NIN
  FETVÂLARI


  Soru: Allah’ın üzerine farz kıldığı namaz, oruç ve diğer hususları yerine getiren, ancak mastürbasyon/el ile boşalma fiilini işlemek gibi bir problemi olan kişi İslam’da bunun hükmünü sormaktadır?

  Cevap: Mastürbasyon diye bilinen el ile boşalma hakkında ulemanın iki kavlinden en doğru olanı bunun haramlığıdır. Aynı zamanda bu, –Yüce Allah’ın şu buyruğunun umumundan ötürü- ilim ehlinin cumhurunun kavlidir: “O müminler ki, eşleri ve mülklerinde bulunan cariyeleri müstesna olmak üzere ferclerini korurlar. Eşleri ve cariyeleri sebebiyle de onlar kınanmazlar. Her kim de bundan ötesine yol ararsa, işte onlar haddi aşanlardır.” [23/Müminun, 5-7] Allah subhânehu bu âyette, ihtiyacını ancak eşi ve cariyesi ile gidererek fercini koruyup muhafaza edene övgüde bulunmuş, bunların dışında herhangi bir şeyle ihtiyacını gideren kişi hakkında Allah’ın kendisine helal kıldığı ölçüyü aşan, haddi aşmışlar hükmünü vermiştir. El ile boşalma/mastürbasyon âyetteki bu umuma dâhildir. Ayrıca böyle yapmanın pek çok zararları, tehlikeli sonuçları vardır. Şehvet kuvvetini tüketmesi ve ruhsal bozukluğa yol açması bunlardandır. İslam şeriatı ise insana dini, dünyası, aklı, malı, şeref ve namusu hususunda zarar veren şeyleri yasaklar.
  Başarı Allah’tandır. Allah’ın salât ve selamı peygamberimiz Muhammed’in, ailesinin ve ashabının üzerine olsun.

  Reis: Abdulaziz b. Abdillah b. Bâz
  Nâib: Abdurrezzak Afîfî
  Üye: Abdullah b. Ğudeyyân
  Üye: Abdullah b. Man‘i
  [Fetvânın Kaynağı: Fetâvâ el-Lecnetu’d-Dâime 22. Cilt/55. sayfa ve devamı]


 15. 04.Temmuz.2008, 06:49
  8
  burakbesyo
  Üye

  Profili:
  Üyelik Tarihi: 27.Nisan.2008
  Üye No: 18516
  Mesaj Sayısı: 13
  Rep Derecesi:
  Tecrübe Puanı: 2
  Yaş: 31

  --->: istimna, El ile boşalmak, Masturbasyonun islamdaki hukmu

  ZAMANIN FAKÎHİ ALLÂME ŞEYH MUHAMMED EL-‘USEYMÎN’İN FETVÂSI

  Soru: Mastürbasyon yapmanın hükmü nedir?

  Cevap: Mastürbasyon, el ile veya başka bir şekilde() boşalmaktır. Bu, Kitap, Sünnet ve sahih nazar gereğince haramdır. Kitaptaki delil Yüce Allah’ın şu buyruğudur: “O müminler ki, eşleri ve mülklerinde bulunan cariyeleri müstesna olmak üzere ferclerini korurlar. Eşleri ve cariyeleri sebebiyle de onlar kınanmazlar. Her kim de bundan ötesine yol ararsa, işte onlar haddi aşanlardır.” [23/Mü’minun, 5-7] Her kim şehvetini, eşi ve cariyesi haricinde giderme talebinde bulunursa “onlardan ötesine yol aramış” ve böylece bu âyet-i kerîme’nin muktezasınca “haddi aşanlardan” olmuştur. Sünnetteki delil Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem’in şu buyruğudur: “Ey gençler topluluğu! Sizden herkim evlenmeye güç yetirebiliyorsa hemen evlensin. Çünkü evlilik, göz için alıkoyucu, ferc için koruyucudur. Her kim de güç yetiremiyorsa ona oruç vardır. Çünkü oruç, şehveti kırıcıdır.” [Buhârî, Nikâh (5065); Müslim, Nikâh (1400); Tirmizî, Nikâh (1081); Nesâî, Nikâh (3211); Ebû Dâvûd, Nikâh (2046); İbn Mâce, Nikâh (1845); Ahmed (1/378); Dârimî, nikâh (2165)] Nebi sallallahu aleyhi ve sellem evlenmeye güç yetiremeyen kimse oruç tutmasını emretmiştir. Eğer el ile boşalma caiz olsaydı Nebi sallallahu aleyhi ve sellem ona yönlendirirdi. Kolay olmasına rağmen Nebi sallallahu aleyhi ve sellem ona yönlendirmeyince onun caiz olmadığı bilinmiş olur. Sahih nazar’a gelince, o da, doktorlarında anlattıkları gibi bu fiilin pek çok zarara yol açmasıdır. Mastürbasyonda bedene, cinsel kuvvete ve akla zarar bulunmaktadır. Bununla birlikte gerçek evlilikten insanı alıkoyucudur. Çünkü insan böyle bir şeyle doyuma ulaşırsa evliliğe iltifat etmez.


  Fetvanın Kaynağı: Fetâvâ Ulemâi’l-Beledi’l-Harâm, 401 ve 402. sayfalar]


 16. 04.Temmuz.2008, 06:49
  8
  burakbesyo - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üye
  ZAMANIN FAKÎHİ ALLÂME ŞEYH MUHAMMED EL-‘USEYMÎN’İN FETVÂSI

  Soru: Mastürbasyon yapmanın hükmü nedir?

  Cevap: Mastürbasyon, el ile veya başka bir şekilde() boşalmaktır. Bu, Kitap, Sünnet ve sahih nazar gereğince haramdır. Kitaptaki delil Yüce Allah’ın şu buyruğudur: “O müminler ki, eşleri ve mülklerinde bulunan cariyeleri müstesna olmak üzere ferclerini korurlar. Eşleri ve cariyeleri sebebiyle de onlar kınanmazlar. Her kim de bundan ötesine yol ararsa, işte onlar haddi aşanlardır.” [23/Mü’minun, 5-7] Her kim şehvetini, eşi ve cariyesi haricinde giderme talebinde bulunursa “onlardan ötesine yol aramış” ve böylece bu âyet-i kerîme’nin muktezasınca “haddi aşanlardan” olmuştur. Sünnetteki delil Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem’in şu buyruğudur: “Ey gençler topluluğu! Sizden herkim evlenmeye güç yetirebiliyorsa hemen evlensin. Çünkü evlilik, göz için alıkoyucu, ferc için koruyucudur. Her kim de güç yetiremiyorsa ona oruç vardır. Çünkü oruç, şehveti kırıcıdır.” [Buhârî, Nikâh (5065); Müslim, Nikâh (1400); Tirmizî, Nikâh (1081); Nesâî, Nikâh (3211); Ebû Dâvûd, Nikâh (2046); İbn Mâce, Nikâh (1845); Ahmed (1/378); Dârimî, nikâh (2165)] Nebi sallallahu aleyhi ve sellem evlenmeye güç yetiremeyen kimse oruç tutmasını emretmiştir. Eğer el ile boşalma caiz olsaydı Nebi sallallahu aleyhi ve sellem ona yönlendirirdi. Kolay olmasına rağmen Nebi sallallahu aleyhi ve sellem ona yönlendirmeyince onun caiz olmadığı bilinmiş olur. Sahih nazar’a gelince, o da, doktorlarında anlattıkları gibi bu fiilin pek çok zarara yol açmasıdır. Mastürbasyonda bedene, cinsel kuvvete ve akla zarar bulunmaktadır. Bununla birlikte gerçek evlilikten insanı alıkoyucudur. Çünkü insan böyle bir şeyle doyuma ulaşırsa evliliğe iltifat etmez.


  Fetvanın Kaynağı: Fetâvâ Ulemâi’l-Beledi’l-Harâm, 401 ve 402. sayfalar]

 17. 04.Temmuz.2008, 06:50
  9
  burakbesyo
  Üye

  Profili:
  Üyelik Tarihi: 27.Nisan.2008
  Üye No: 18516
  Mesaj Sayısı: 13
  Rep Derecesi:
  Tecrübe Puanı: 2
  Yaş: 31

  --->: istimna, El ile boşalmak, Masturbasyonun islamdaki hukmu

  ALLÂME ŞEYH SÂLİH B. FEVZÂN B. ABDİLLAH EL-FEVZÂN’IN FETVÂSI

  Soru: Tek başına yaşayan bir gencim. Yaşım evlenmeye elverişli. Ancak maddî imkanlarım evliliğe harcama yapmaya elverişli değil. Pek çok defa mastürbasyon yaptım. Bunun hakkında şeriatın hükmü nedir?

  Cevap: Yüce Allah’ın şu buyruğundan dolayı Mastürbasyon yapmak caiz değildir: “O müminler ki, eşleri ve mülklerinde bulunan cariyeleri müstesna olmak üzere ferclerini korurlar. Eşleri ve cariyeleri sebebiyle de onlar kınanmazlar. Her kim de bundan ötesine yol ararsa, işte onlar haddi aşanlardır.” [23/Mü’minun, 5-7] Allah subhânehu şehveti gidermeyi eş ve cariyelerle olması müstesnâ mübah kılmamıştır. Şehvetin bunun dışında giderilmesini ise haddi aşmak olarak belirlemiştir. İşte mastürbasyon da bunlardandır.
  Nebî sallallahu aleyhi ve sellem de şehvetinden ötürü kendinden yana korkan ve evlenmeye de güç yetiremeyen kimsenin oruç tutmasını irşad buyurmuştur. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurur: “Ey gençler topluluğu! Sizden herkim evlenmeye güç yetirebiliyorsa hemen evlensin. Çünkü evlilik, göz için alıkoyucu, ferc için koruyucudur. Her kim de güç yetiremiyorsa ona oruç vardır. Çünkü oruç, şehveti kırıcıdır.” [Buhârî, Nikâh (5065); Müslim, Nikâh (1400); Tirmizî, Nikâh (1081); Nesâî, Nikâh (3211); Ebû Dâvûd, Nikâh (2046); İbn Mâce, Nikâh (1845); Ahmed (1/378); Dârimî, nikâh (2165)] Bu, Nebî sallallahu aleyhi ve sellem’in kendisine irşad buyurduğu eşsiz bir tutumdur. Ey soru soran kişi, sana da bu emre sarılmak gerekir. Yine sabretmen ve bir çıkış yolu beklemen gerekir. Yüce Allah şöyle buyurmuştur: “Evlenmeye imkan bulamayanlar da Allah onlara fazlından bir genişlik verinceye kadar iffetli kalsınlar.” [24/Nûr, 33]


  Fetvanın Kaynağı:
  el-Muntekâ min Fetâvâ, Müessesetu’r-Risâle baskısı, 3. cilt/195. sayfa] 18. 04.Temmuz.2008, 06:50
  9
  burakbesyo - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üye
  ALLÂME ŞEYH SÂLİH B. FEVZÂN B. ABDİLLAH EL-FEVZÂN’IN FETVÂSI

  Soru: Tek başına yaşayan bir gencim. Yaşım evlenmeye elverişli. Ancak maddî imkanlarım evliliğe harcama yapmaya elverişli değil. Pek çok defa mastürbasyon yaptım. Bunun hakkında şeriatın hükmü nedir?

  Cevap: Yüce Allah’ın şu buyruğundan dolayı Mastürbasyon yapmak caiz değildir: “O müminler ki, eşleri ve mülklerinde bulunan cariyeleri müstesna olmak üzere ferclerini korurlar. Eşleri ve cariyeleri sebebiyle de onlar kınanmazlar. Her kim de bundan ötesine yol ararsa, işte onlar haddi aşanlardır.” [23/Mü’minun, 5-7] Allah subhânehu şehveti gidermeyi eş ve cariyelerle olması müstesnâ mübah kılmamıştır. Şehvetin bunun dışında giderilmesini ise haddi aşmak olarak belirlemiştir. İşte mastürbasyon da bunlardandır.
  Nebî sallallahu aleyhi ve sellem de şehvetinden ötürü kendinden yana korkan ve evlenmeye de güç yetiremeyen kimsenin oruç tutmasını irşad buyurmuştur. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurur: “Ey gençler topluluğu! Sizden herkim evlenmeye güç yetirebiliyorsa hemen evlensin. Çünkü evlilik, göz için alıkoyucu, ferc için koruyucudur. Her kim de güç yetiremiyorsa ona oruç vardır. Çünkü oruç, şehveti kırıcıdır.” [Buhârî, Nikâh (5065); Müslim, Nikâh (1400); Tirmizî, Nikâh (1081); Nesâî, Nikâh (3211); Ebû Dâvûd, Nikâh (2046); İbn Mâce, Nikâh (1845); Ahmed (1/378); Dârimî, nikâh (2165)] Bu, Nebî sallallahu aleyhi ve sellem’in kendisine irşad buyurduğu eşsiz bir tutumdur. Ey soru soran kişi, sana da bu emre sarılmak gerekir. Yine sabretmen ve bir çıkış yolu beklemen gerekir. Yüce Allah şöyle buyurmuştur: “Evlenmeye imkan bulamayanlar da Allah onlara fazlından bir genişlik verinceye kadar iffetli kalsınlar.” [24/Nûr, 33]


  Fetvanın Kaynağı:
  el-Muntekâ min Fetâvâ, Müessesetu’r-Risâle baskısı, 3. cilt/195. sayfa]


 19. 05.Eylül.2008, 08:01
  10
  bir garip yolcu
  Devamlı Üye

  Profili:
  Üyelik Tarihi: 11.Mart.2008
  Üye No: 12163
  Mesaj Sayısı: 195
  Rep Derecesi:
  Tecrübe Puanı: 3
  Yaş: 28

  --->: istimna, El ile boşalmak, Masturbasyonun islamdaki hukmu

  Salih helak oldu!!! Salih helak oldu!!! Salih helak oldu!!!

  Vayyy azgin nefsim bana neler ettin. Beni derbeder ve peri$an ettin. Ben kendime zulmettim.

  Estagfirullah el azim ve etubu ileyk. Allah'im sen beni $u mubarek Ramazan a$kina gunahlardan ve nefsimin arzu ve isteklerinden koru. Allah'im sen beni affet, magfiret eyle bu gunahkar kuluna....


 20. 05.Eylül.2008, 08:01
  10
  bir garip yolcu - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Devamlı Üye
  Salih helak oldu!!! Salih helak oldu!!! Salih helak oldu!!!

  Vayyy azgin nefsim bana neler ettin. Beni derbeder ve peri$an ettin. Ben kendime zulmettim.

  Estagfirullah el azim ve etubu ileyk. Allah'im sen beni $u mubarek Ramazan a$kina gunahlardan ve nefsimin arzu ve isteklerinden koru. Allah'im sen beni affet, magfiret eyle bu gunahkar kuluna....

 21. 01.Kasım.2008, 18:08
  11
  Gölge AdaM
  Devamlı Üye

  Profili:
  Üyelik Tarihi: 25.Ocak.2008
  Üye No: 8086
  Mesaj Sayısı: 74
  Rep Derecesi:
  Tecrübe Puanı: 2
  Yaş: 29
  Bulunduğu yer: Bilmiyorumki

  --->: istimna, El ile boşalmak, Masturbasyonun islamdaki hukmu

  "Elle boşalan lânetlidir" hadisi şerifi kesin bir hüküm koyuyor, yasaklıyor.

  ALLAH razı olsun


 22. 01.Kasım.2008, 18:08
  11
  Devamlı Üye
  "Elle boşalan lânetlidir" hadisi şerifi kesin bir hüküm koyuyor, yasaklıyor.

  ALLAH razı olsun

 23. 16.Aralık.2008, 03:33
  12
  burak06
  Üye

  Profili:
  Üyelik Tarihi: 16.Aralık.2008
  Üye No: 42872
  Mesaj Sayısı: 1
  Rep Derecesi:
  Tecrübe Puanı: 1
  Yaş: 38

  --->: istimna, El ile boşalmak, Masturbasyonun islamdaki hukmu

  Ben 32 Yaşındayım Hastalık Yüzünden Evlenemedim Asla Zinada Yapmadım Allah Korkusundan Insan Istemesede Geliyor Kötü Düşünceler Bunu Engelliyemiyorsun Kim Isterki Kendini Bunaltmayı Bu Düşüncelerle Gerçekten çok Zor Bi Durum Işkence Gibi Bişey Allah Sabır Versin Bize


 24. 16.Aralık.2008, 03:33
  12
  burak06 - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üye
  Ben 32 Yaşındayım Hastalık Yüzünden Evlenemedim Asla Zinada Yapmadım Allah Korkusundan Insan Istemesede Geliyor Kötü Düşünceler Bunu Engelliyemiyorsun Kim Isterki Kendini Bunaltmayı Bu Düşüncelerle Gerçekten çok Zor Bi Durum Işkence Gibi Bişey Allah Sabır Versin Bize
Git 12 Son