Bilgi neden önemlidir?

Bilgi neden önemlidir? 5 üzerinden 5.00 | Toplam : 2 kişi
 1. 1
  Misafir
     

  Bilgi neden önemlidir?

  Bilgi neden önemli hakkında bir yazı yazar mısınız ? (cok acil) bilgi neden önemlidir konusunu açıklar mısınız ?

  İlgili Yazılar

 2. 2
  Muhasibi Devamlı Üye

  Cevap: bilgi neden önemlidir

  Eğitim ve Bilgi Neden Önemlidir?
  1. Her konuda eğitimli ve donanımlı olmak Kuran ahlakını yaşamanın doğal bir sonucudur:

   Kuran ahlakını yaşayan müminler, güzel ahlaklarını ve kaliteli kişiliklerini, Kuran bilgisi, modern bilimler, kültür ve sanat gibi alanlardaki birikimleriyle birleştirerek İslamiyet'i en güzel şekilde temsil edebilirler. Bu sayede diğer insanlara örnek olabilmeyi ve onların imanlarına vesile olabilmeyi dilerler. İslamiyette yeri olmayan davranış biçimleriyle ve düşüncelerle ortaya çıkan bazı cahil insanların Kuran ahlakını temsil edemeyecekleri çok açıktır.
  2. Bilgi sahibi olmak, Allah'ın rızasını kazanmak için güzel bir yoldur:

   İman edenler, bilgiyi Allah’ın rızasını kazanmaya güzel bir yol olarak görürler. Ne kadar bilgi sahibi olurlarsa, bunun imanlarının artmasına vesile olabileceğini, Allah’a yakınlaşmak amacıyla ilim öğrenmek için gösterdikleri çabanın da Allah’ın izniyle salih bir amel olacağını bilirler. Örneğin uzayı inceleyen iman sahibi bir bilim adamı, aynı araştırmaları yapan fakat iman etmemiş bir kişiden çok farklı düşünceler taşır. Uzayda gördüğü her detayın Allah’ın sonsuz ilminin delillerinden biri olduğuna şahitlik eder, aczini daha iyi anlar. Bu vesileyle imanı güçlenir ve kendisine verilen nimetlere şükreder. Edindiği her bilgi, onu en doğru yola sevk eder; keşfettiği her ayrıntı, Allah’ın sonsuz gücüne olan hayranlığını artırır. Allah Kuran’da bilgi sahibi olmanın önemini şu şekilde bildirmiştir:

   "…De ki: "Hiç bilenlerle bilmeyenler bir olur mu? Şüphesiz, temiz akıl sahipleri öğüt alıp-düşünürler." (Zümer Suresi, 9)
  3. Bilgi sahibi olmak, Allah'a olan sevgimizin ve Allah korkumuzun artmasına vesile olur:

   Yüce Allah'a olan sevgi, O'nun yarattığı varlıklardaki üstün ve kusursuz özelliklerin okuyarak ve araştırılarak öğrenilmesi ile daha da artacaktır. Yaratılış delilleri, müminlerin üstün güç sahibi, herşeyin Yaratıcısı Rabbimiz'den gereği gibi korkmasına da vesile olacaktır. Allah Kuran'da şöyle buyurmuştur:

   "Allah'ın gökyüzünden su indirdiğini görmedin mi? Böylece Biz onunla, renkleri değişik olan meyveler çıkardık. Dağlardan da beyaz, kırmızı renkleri değişik ve siyah yollar (kıldık).

   İnsanlardan, hayvanlardan ve davarlardan da renkleri böyle değişik olanlar vardır. Kulları içinde ise Allah'tan ancak alim olanlar 'içleri titreyerek- korkar'. Şüphesiz Allah, üstün ve güçlü olandır, bağışlayandır." (Fatır Suresi, 27-28)
  4. Kuran bilimi teşvik eder ve bilime yol gösterir:

   Bilim, Kuran'da bildirilen gerçeklere göre yönlendirildiği takdirde çok hızlı ilerler ve insanlığa çok daha büyük hizmetler verebilir. Allah, Kuran'da insanlara, gökleri, yeri, dağları, yıldızları, bitkileri, tohumları, hayvanları, gece ile gündüzün meydana gelişini, insanın kendi doğumunu, yağmuru ve yaratılmış daha birçok varlığı düşünmelerini ve bu varlıkları incelemelerini bildirmiştir. Bunları inceleyen insan canlı ve cansız tüm varlıklarda Allah'ın üstün yaratış sanatını görecek, böylece kendisini ve tüm evreni yoktan yaratan Rabbimiz'i gereği gibi tanıyabilecektir. Evreni ve içindeki tüm varlıkları incelemenin ve Allah'ın yaratış sanatını görerek insanlığa açıklamanın yolu ise "bilim"dir. Tarih boyunca Kuran’da bilimi teşvik eden ayetleri temel alan Müslüman bilim adamları, hem Allah’ın emrini yerine getirmek hem de Müslümanların refahı için, çalışmalarını büyük bir şevkle sürdürmüşlerdir. Ellerindeki bütün imkanları Allah rızası için bilim alanında kullanmışlardır. Nitekim İslam ahlakı, ilme ve bilgiye ulaştıracak tüm meşru yolları açık tutmuştur. Öğrenmek için yaş, mekan ve zaman sınırı koymamıştır.
  5. Din ahlakına uygun olmayan felsefelerle fikri bir mücadele yürütmenin yolu bilgiden geçmektedir:

   Din ahlakına uygun olmayan ideolojiler ve felsefelerin insanlığa verdiği zararlarla, zulüm ve adaletsizliklerle mücadele etmenin yolu Kuran’da bildirilmiştir. İslam ahlakı şiddeti, kötülüğü değil, hoşgörüyü, affı ve iyiliği tavsiye eder. "Rabbinin yoluna hikmetle ve güzel öğütle çağır ve onlarla en güzel bir biçimde mücadele et..." (Nahl Suresi, 125) ayetinin hükmü gereği iman edenlerin yapması gereken tüm bu sistemlerin çarpık yönlerini araştırarak ortaya koymak ve her türlü zararlı düşünceyi bilimsel ve fikri platformlarda çürütmektir. Yürütülecek bu fikri mücadelede iyi yetişmiş, araştırmacı, öğrendiği bilgileri doğru yorumlayıp gerektiğinde kullanabilecek bireylere ihtiyaç vardır.
  6. Her konuda iyi eğitim almış olmak, Kuran ahlakını tebliğ etmede en etkili yollardan biridir:

   Kuran'da bildirilen eğitim anlayışının kapsamı son derece geniştir. En önemli eğitim alanlarından biri de iman sahibi bir kimsenin kişiliğini, hal, tavır ve davranışlarını, konuşma üslubu ve hitap biçimini ve tüm detayları Kuran’da bildirilen üstün ahlaka yakışır bir hale getirmeye çabalaması ve bu amaçla eksiklerini tamamlaması, hatalı yönlerini düzeltmesidir. Çünkü bu özellikler tebliğ görevini yerine getirmede ona yardımcı olacaktır. Girdiği ortamlarda Kuran ahlakını yaşıyor olmaktan kaynaklanan üstün ve faziletli özellikleriyle hemen dikkat çekecek, ilgiyi üzerinde toplayacak ve herkesin özenerek bakıp örnek alacağı ve saygı duyacağı bir insan modeli oluşturacaktır. Bu, başta Peygamber Efendimiz (sav) olmak üzere tüm peygamberlerin, elçilerin, sahabelerin ve İslam alimlerinin ortak özelliğidir. Bu sayede bir Müslüman, yapacağı tebliğin karşısındaki insanlarda çarpıcı bir etki uyandırmasını umabilir. Elbette ki tüm bunlar dua mahiyetindeki hazırlıklardır. Kalplerde etki uyandıracak ve hidayeti verecek olan yalnızca Yüce Allah’tır. Sonuç olarak her konuda bir bilgi birikimine sahip olmanın yanı sıra ahlakı, kişiliği ve karakter özellikleriyle de hayranlık uyandıran bir Müslüman bu samimi niyeti ve çabasıyla İslam’a güzel bir hizmette bulunmuş olur.
  7. Bilgi, olayların geniş bakış açısıyla değerlendirilmesine ve çözümler üretilmesine olanak sağlar:

   Rabbimiz'in bizlere bir rehber ve rahmet olarak indirdiği Yüce Kuran’daki ayetleri bilen, Allah’a karşı samimi bir Müslüman, karşılaştığı olayları Kuran’ın gösterdiği doğrular çerçevesinde hikmetli bir şekilde değerlendirebilir. Örneğin, sosyal yaşama dair pek çok konuda ayetlerin ışığında sağlıklı değerlendirmeler yapabilir, insan karakterlerini daha iyi tahlil eder ve sorunlara ivedilikle çözümler getirebilir. Aynı şekilde, Allah’ın canlılardaki yaratma sanatına dair ayrıntılı bilgiye sahip bir mümin, ayetlerde belirtilen örnekleri daha iyi kavrayabilir ve Allah’ın kadrini daha iyi takdir edebilir.
  8. ilmimercek 3. 3
  MaxiMilyan SÜPER EDİTÖR

  Cevap: bilgi neden önemlidir

  Bilginin önemi

  Dünya'da ve daha geniş olarak evren'de herşeyin, insanlar tarafından öyle görülse de, insan için olduğunu söyle- mek elbette mümkün değildir.İnsan'da diğer canlı ve cansız varlıkların içinde canlı varlıklardan biridir.  Tüm evrim ve yaşamı boyunca insanoğlu için en önemli üç şey nedir.? diye sorsalar.Ne cevap verirdiniz.?  2003 yılı itibariyle evrende insanın yaşadığı bilinen tek yer olan Dünya adını verdiğimiz kürede 6 milyar civarında insan yaşamaktadır ve bu insanların her birinin eğitim, bilgi, kültür, çevre ve yaşam seviyesi farklı olduğu için bu soruya verecekleri cevap farklı olacaktır.  Oysa insan için en önemli üç şey her zaman alfabetik sırayla Bilgi, Para ve Sağlık olmuştur.Bu üç önemli konu birbiriyle fasit bir daire oluşturarak, insan yaşamını çok önemli şekilde etkilemektedir. Evren ve Dünya'daki tüm canlı ve cansız varlıklar birbirini etkilemekte, bunların içinden bu üç konu ön plana çıkmaktadır.  İnsanın yaşamını dünyaya gelme amacına uygun olarak sürdürebilmesi için mutlaka Bilgi'ye, Para'ya ve Sağlık'lı olmaya ihtiyacı vardır.Biri olmadan diğeri de tam olarak olmaz.Hepimiz hayatı yaşıyoruz ama hepimiz farklı yaşıyoruz.  Bunların içinde bilgi her zaman ön planda gelmektedir.İnsanın yaşamaya başlayıp, bunu devam ettirebilmesi için bilgiye ihtiyacı vardır.Yaşamı insanın yönlendirdiğini veya doğal kural ve kanunları olduğunu kabul etsek bile her iki halde de bu böyledir.Yaradılışından veya bir başka deyişle varoluşundan bu yana her zaman ve sürekli olarak kendisini koruyup, geliştirecek bir bilgi arayışı ve öğrenme azmi içerisindedir.Çünkü Bilginin açamayacağı kapı, çözemeyeceği sorun yoktur. Günlük koşturmaca ve telaş içerisinde farketmesek de sadece bir tek ama bir tek kelimenin insan hayatındaki rolü çok ama çok önemlidir.Bazen bir kelime, bir cümle ve bir telefon numarası insanın hayatını değiştirebilir.Hayatta karşılaştığınız yada karşılaşabileceğiniz tüm sorunları çözmeniz içinde bilgiye ihtiyacınız vardır.Cehaletten kaynaklanan kaba kuvvet dışındaki güç dışında güçlü olmak da ancak bilgi ile mümkündür.Bu sorunları çözemeyen toplumlar da ortalama insan ömrü yaklaşık 40-50 yıl, kısmen çözenlerde 80-90 yıldır. İnsanoğlunun bilgi, huzur ve refahı arttıkça 120-150 yıl olması mümkün görülmektedir.  Atalarımız, her zaman ''Oku'' ve ''İlim Çin'de olsa git onu ara bul'',''Bilmemek değil, öğrenmemek ayıp'' şeklinde tavsiyelerde bulunmuştur."Bana bir kelime öğretenin kulu kölesi olurum"deyişi de bildiğimiz bir deyiştir.  Artık, Çin'e gitmenize gerek kalmadı.Çin, sizin ayağınıza geliyor  Yaşadığımız çağ, bilgi ve bilişim çağıdır.Bilgi, sınırsız ancak her insanın bilgi seviyesi çeşitli nedenlerle sınırlıdır.Bazen küçük bir bilgi kırıntısı veya bir kelimelik, bir cümlelik bir bilgi hayatınızı kurtarabilir yada hayatınızı değiştirebilir.Sitemizde bulunan bilgilerinde insanları birbirine yaklaştıracağını, sitemizden öğreneceğiniz bir kelime yada bir cümlelik bilgilerin ne kadar işinize yaradığını göreceksiniz.Sitemizde bulamadığınız bilgiler için yol gösterici olacak, bulabildiklerinizin sizde yarattığı çağrışım veya konuyla ilgili telefon, adres ve bilgilerle ulaşabileceğiniz kişi veya kurumlardan elde edebileceğiniz bilgilerde sizin işinize yarayacak, bir çok sorunuzun çözümünde yardımcı olacaktır.Bizde bu konuda her zaman elimizden gelen yardımı sağlayacağız.  En başta iki kişinin bulunduğu bir ortamda, ailede, yakın akrabalar, komşular arasında, toplumda ülkede ve ülkeler arasında bilgi ve kültür seviyesi birbirine yakın olan kişilerin, aile fertlerinin ve diğer insanların birbirleriyle daha iyi iletişim ve ilişki kurarak daha iyi anlaştıkları herkesçe bilinen bir gerçektir.Bilgi ve kültür seviyesi birbirine yakın kişiler arasında gerginliğe, strese ve hatta çatışmaya varan olayların çok daha az olduğu görülmektedir.  Tüm bu sebeplerle kısıtlı zaman ve imkanlarda bilgiye ulaşmanın ne kadar zor olduğu da bilinmektedir. Bugün bir miktar para ödeyerek satın alınabilen, elektrik, televizyon, otomobil, uçak, bilgisayar gibi şeyleri bulmasının insanoğluna kaç bin yıllara mal olduğunu, ateş ve yazının kaçıncı bin yılda bulunabildiğini düşünürseniz, bilgiye ve bilgi birikimine ulaşmanın zorluğu daha iyi anlaşılabilir. Her an yeni bir şeyler bulma ve öğrenme peşindeyiz.  Bilginin, düşüncenin, buluşların ve insan beyninin bunları öğrenmesinin elde ettiği bilgilerle yeni buluşlar yap- masının sınırı yoktur.İnsanın henüz beyninin üçte birini kullandığı belirtilmektedir. İnsan beyni öğrendiği kadar çeşitli sebeplerle unutmaktadır da işte bizim amaçlarımızdan biri de bu unutkanlığı mümkün olduğunca ortadan kaldırmaktır.Bilgileri sürekli elinizin altında ve parmaklarınızın ucunda ve gözünüzün önünde bulundurmaktır.  Bilgili ve Kültürlü insanların yaşadığı bir evren ve dünyada yaşam standartlarının daha iyi olacağı muhakkaktır.Bilgi insana huzur verir, hayatta karşılaşılan tüm zorluk ve sorunları kolayca çözer. Bilgili, ne istediğini, ne yaptığını bilen insanın değeri her yerde farklıdır. İnsanlar birbiriyle daha iyi iletişim kurar, yanlış ve eksik bilgiden kaynaklanan anlaşmazlıklar, kırgınlıklar, tartışmalar, kavgalar, çatışmalar ve bunun sonucu oluşan sinir ve stres en azından azalır.  Bilginiz artar.Ufkunuz genişler.Hoşça zaman geçirip eğlenebilirsiniz.Tüm bunlar sizin tüm yaşamınızı olumlu yönde etkiler. Ömrünüzü uzatır. 4. Reklam

+ Yorum Gönder