5 üzerinden 5.00 | Toplam : 1 kişi
 1. 1
  Misafir
     

  Taassup hakkında bilgi alabilir miyim?

  Kardeşlerim burada emeği geçen herkesten Allah razı olsun :)
  Acaba beni taassup hakkında bilgilendirir misiniz?

  İlgili Yazılar

 2. 2
  Hoca Moderatör

  Cevap: Taassup hakkında bilgi alabilir miyim?

  Taassup hakkında Ansiklopedik bilgiler

  Bağnazlık, doğru veya yanlışlığa bakmaksızın bir fikrin
  savunmasını yapmak, kendi dinini, mensup olduğu düşünceyi veya ekolü her türlü
  düşünce ve inançtan üstün görmek, Taassup da kör bir tarafgirlik ve doğruluğu
  hiç araştırılmadan karşıt düşünceyi inkâr vardır.


  İnsanda herhangi bir konuda oluşan aşırı sevgi ve heyecan bilgi
  ile değil de cehaletle desteklenirse, o konuda taassup; ilimle desteklenirse,
  müsamaha (hoş görürlülük) meydana gelir. Taassup sahiplerine mutaassıp
  denir.


  Her ne kadar halk arasında mutaassıp kelimesi dindar anlamında
  kullanılıyorsa da, bu çok yanlış bir kullanımdır. Taassupa en çok karşı çıkan
  din İslâm'dır. Hz. Peygamber (s.a.s) müşrikleri İslm'a davet ettiğinde onlar,
  yanlış-eksik yönleri olduğunu söyleyerek değil, körü körüne atalarının dinine
  sarıldıkları, hiç bir araştırma ve tartışmaya girmeden kendi dinlerini üstün
  gördükleri için İslâmiyet'i kabul etmiyorlardı. Hak dini kabul ettirmeyen, ona
  karşı koyduran bu kör inada Kur'an "Cahiliyye taassubu" (hamiyyetü'l-câhiliyye)
  (el-Fetih, 48/26) demektedir.


  Bugün de İslâmiyet hakkında yeterli ve doğru bilgisi olmayan,
  aksine, onun hakkında yanlış bilgilere sahip olan ve kendi bildiklerini
  tartışmasız doğru ve üstün kabul ederek İslâm'a karşı olan mutaassıp aydınlar
  olabileceği gibi, dinî heyecanları çok, fakat din hakkındaki bilgileri eksik
  olan mutaassıp dindarlar da olabilir. Müslüman mutaassıp değil, hoşgörülü
  olmalıdır. Müsamahakâr insan, sabit fikirli değildir, medeni cesaretle fikirleri
  tartışabilir, doğru ile yanlışı ayırdetme gücüne sahiptir. Hakkında yeterli
  bilgisi olmayan şeylerde körü körüne iddia sahibi değildir. Ancak böyle
  davranıldığı zaman doğruyu anlatma imkanı olur. İslâm'ın yayılışında Hz.
  Peygamber (s.a.s) insanlara İslâm'ı hoşgörü ile anlatmış, irşadının vazgeçilmez
  unsuru, müsamahası olmuştur. "(Dini anlatırken) kolaylaştırınız (hoşgörülü
  olunuz), zorlaştırmayınız, müjdeleyiniz, nefret ettirmeyiniz" (Buharî, Edeb, 80)
  hadisindeki tavsiye de bunu göstermektedir.


  Kur'anî nasslara ve sünnete uygun olan bağlılık taassup
  değildir. Zira iman, tasdik etmek; İslâm ise, hak ve doğru olana teslim olmak
  demektir. bu da dine bağlılık ve sadık olmak anlamını taşır ki, buna salabet-i
  diniyye* denir.


  Bilgisizlikten kaynaklanan taassup ise inat ve muhakemesizlik
  üzere kuruludur. Taassup yalnız dinlerde değil, beşeri ideolojilerde de bağnazca
  bağlılıklar neticesinde görülmektedir. Müslüman dinine körü körüne değil
  bilinçli olarak bağlıdır.


  Akif KÖTEN


+ Yorum Gönder