Konusunu Oylayın.: Gusül Etmeyi gerektiren haller nelerdir yazarmısınız?.

5 üzerinden 5.00 | Toplam : 1 kişi
Gusül Etmeyi gerektiren haller nelerdir yazarmısınız?.
 1. 06.Ekim.2011, 14:22
  1
  Misafir

  Gusül Etmeyi gerektiren haller nelerdir yazarmısınız?.


  Gusül Etmeyi gerektiren haller nelerdir yazarmısınız?. Mumsema Eşim ile bazen cinsel munasebette bulunmadan sevişiyoruz sadece.. Bazen de benim uzvum onunkine değiyor ve biraz da giriyor. Ama boşalma falan olmuyor. Bu durumda herikimizin de abdest almasışarmıdır. Ayrıca eşim adet döneminden çıktıktan sonra abdest almadan münasebette bulunabilirmiyiz. Selam ve dua ile... Allah razı olsun...


 2. 06.Ekim.2011, 14:22
  1
  Kayıtsız Üye - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Kayıtsız Üye
  Misafir  Eşim ile bazen cinsel munasebette bulunmadan sevişiyoruz sadece.. Bazen de benim uzvum onunkine değiyor ve biraz da giriyor. Ama boşalma falan olmuyor. Bu durumda herikimizin de abdest almasışarmıdır. Ayrıca eşim adet döneminden çıktıktan sonra abdest almadan münasebette bulunabilirmiyiz. Selam ve dua ile... Allah razı olsun...

 3. 06.Ekim.2011, 14:43
  2
  Desert Rose
  Silent and lonely rains

  Profili:
  Üyelik Tarihi: 21.Ocak.2007
  Üye No: 5
  Mesaj Sayısı: 17,529
  Rep Derecesi:
  Tecrübe Puanı: 226
  Bulunduğu yer: the silent deserts in my soul

  Cevap: Gusül Etmeyi gerektiren haller nelerdir yazarmısınız?.
  Guslü Gerektiren Haller


  Guslü gerektiren haller altıdır. Bunlardan üçü hem kadın hem erkekler için müşterektir. Bunlar:

  Cinsel birleşme, meninin gelmesi ve ölüm. Üçü de sadece kadınlara aittir. Bunlar da: Hayız, nifas ve doğumdur.

  Gusül, lugatta bir şeyin üzerine .suyun dökülmesi demektir.

  Guslün şer´i manası ise belirli bir niyetle bütün bedeni suyla yıkamak-tır. Gusül, şu ayet-i kerimelerle meşru kılınmıştır:

  "Eğer cünüp iseniz temizlenin." (Maide: 5/6)

  "Ey Muhammedi Sana kadınların ay başı hali hakkında sorarlar; de ki, o bir ezadır. Aybaşı halinde iken kadınlardan el çekin, temizlenmeleri-ne kadar onlara yaklaşmayın. Temizlendikleri zaman, Allah´ın size emret-tiği yoldan yaklaşın. Allah şüphesiz daima tevbe edenleri ve temizlenenle-ri sever." (Bakara: 2/222)  Kadın Ve Erkek İçin Müşterek Görülen Haller


  Hem kadın hem de erkekler için müşterek görülen üç şey şunlardır:

  1- Cinsel yaklaşma halinde meni gelmese dahi erkeğin sünnet mahalli-nin veya o kadar kısmın dahil olması; insan, hayvan, ölü veya diri olma-sında fark yoktur, gusletmek gerekir.

  Delili. Peygamberimiz (s.a.v.)´in şu hadis-i şerifidir: "İki sünnet yeri birleştiğinde gusül vacip olur."[1]

  2- Meninin lezzetli veya lezzetsiz olarak herhangi bir durumda çıkma-sı.

  Meni üç özelliği ile bilinir:

  a) Mevce mevce atılarak çıkması, lezzet hasıl olması.

  b) Kendisine mahsus bir kokusu olması. Bu koku, hamur veya yaş hur-manın tomurcuğu veya kurumuş yumurtanın beyazının kokusunu andırır.

  Eğer kişi bir şeyde meni mi yoksa mezi mi diye şüpheye düşerse mu-hayyerdir. İsterse meni diye hükmeder ve yıkanır, isterse mezi diye hük-meder, sadece onu yıkar ve abdest alır. Eğer elbisesinde kurumuş bir me-ni görürse gusletmesi gerekir. O elbisesinde meni vaki oluşu ile onun için kanaat hasıl ettiği zamandan itibaren kıldığı namazları kaza eder. [2]

  Uykuda veya uyanık halde olsun, kadın ve erkekten meninin çıkması guslü gerektirir. Bütün fakihlerin görüşü budur. Çünkü Ebu Said´in riva-yet ettiği hadise göre; Resulullah (s.a.v.) şöyle buyurur:

  "Gusül etmek sudan gerekir (meninin çıkmasından gerekir)." [3]

  Ümmü Seleme şöyle rivayet eder: Ümmü Süleym peygamberin yanı-na geldi ve : ´Ya Resulallah Allah Teala hakkı söylemekten çekinmez. Kadın ihtilam olduğu zaman gusl etmesi gerekir mi?´ diye sordu."

  Resulullah (s.a.v.): "Evet su (meni) gelirse gerekir" [4] buyurdu.

  Burada çok kere meydana gelen bazı durumlar vardır.

  Açıklanması gerektiği için bunları biraz açıklayalım:

  a- Meni şehvetsiz olarak, hastalık veya soğukluk sebebiyle çıkarsa gusül gerekmez. Hz. Ali (r.a.) rivayet ettiği hadis-i şerife göre Resu-lullah (s.a.v.) kendisine şöyle buyurdu:

  "...meni şiddetle çıktığı zaman yıkan." [5]

  b- İhtilam olunduğu zaman meni gelmezse, gusül gerekmez. Bu konuda Ümrnü Seleme hadisinde Resulullah (s.a.v.)´e;

  -Kadın ihtilam olduğu zaman gusül gerekir mi? sorusuna;

  "Evet, meni gelirse gerekir." demiştir.

  c- Uykudan uyandığı zaman, bir yaşlık görüp ihtilam olduğunu hatırlamaz ama kesin olarak meni olduğunu anlarsa gusletmesi gere-kir.

  d- Şehvet anında meninin geldiğini hisseder, zekerini tutarak meninin gelmesini engellerse, gusletmesi gerekmez. Çünkü Resulul-lah (s.a.v.) gusletmeyi meninin görülmesi şartına bağlamıştır.

  e- Elbisesinde meni görüp ne zaman çıktığını bilmezse bu durumda namaz kılmışsa son uykudan itibaren kalktığı namazlarını iade etmesi la-zım gelir.

  3- Ölüm.

  Bir müslümanın ölmesi durumu. Ölümünden dolayı ölen müslümanı yıkamak gerekir. Ümmü Atiyye şöyle rivayet eder: ´Hz. peygamberin kı-zını yıkamakla meşgul olurken: "Kızımı su ve sidr ile üç kere yıkayın."[6] buyurdu.

  Kâfir, İslam´a girdiğinde de gusletmesi gerekir.

  Kâfir, müslüman olduğu zaman yıkanması gerekir. Burda, kafirin daha önce cünüp olma ihtimali varsa gusleder. Öyle bir durumun olmadığı ke-sinlikle biliniyorsa o zaman gusletmesi sünnettir.

  Bulûğ çağına gelen kimseden 4 çeşit su gelir:

  Bunlar; idrar, meni, mezi ve vedidir.

  İdrar, sidiktir.

  Meni, yukarıda gerektiği şekilde açıklandı.

  Mezi, kadınla oynamak veya şehvetle dokunmak gibi hallerde erkeğin tenasül uzvundan çıkan yapışkan, renksiz sudur.

  Vedi ise, genelde küçük abdest bozulduktan sonra çıkan beyazımsı bir sudur.
  --------------------------------------------------------------------------------
  [1] Buharı, 278, Müslim 3 13
  [2] İânetut´Talıbin, 1168
  [3] Müslim, 243; Ebu Davud, 217
  [4] Buharı, 278, Müslim, 313
  [5] Ebu Davud - Taharet b. 203
  [6] Müslim, 939

  Sadece Kadınlara Ait Olan Haller


  Sadece kadınlara ait olan üçü de şunlardır:


  1- Hayız (aybaşı hali, adet görmek) : Hayız kanı kesilince gusül etmek gerekir. Hz. Aişe´den şöyle rivayet edilmiştir: Hz. Peygamber Fatıma bin-ti Ebu Hubeyş´e: "Hayız görmeye başladığında namazı bırak. Hayız ke-sildikten sonra yıkan ve namazım kıl." [1] buyurdu.

  2- Nifas (lohusalık hali): Nifastan kesilen kadının gusletmesi gerekir.

  3- Çocuk doğurmak: Kan gelmese veya devam etmese dahi, kadının yine de gusletmesi gerekir. Bunları biraz açıklayalım:
  --------------------------------------------------------------------------------
  [1] Bulun i, 3/3

  Hayız (Aybaşı Hali, Adet Kanı):


  Hayız, Belirli vekillerde ka-dının tenasül uzvundan gelen tabii bir kandır.Kız çocuklar en az dokuz yaşında baliğa olup hayız olmaya yani adet görmeye başlarlar. [1]

  Hayız yaşının sonu yoktur. Kadın hayat kaydı üzere oldukça hayız ol-ması mümkündür. Fakat hayızdan kesilme yaşı ekseriya 62 yaşından son-radır. [2]

  Hayızın en az müddeti kesilmemek üzere bir gün bir gecedir. En fazla hayız müddeti arada kesilse dahi geceleri ile birlikle on beş gündür. [3]

  Kadınların genel olarak hayız süresi 6-7 gündür. Tabi bu rakam kimi kadınlar için az veya çok olabilir. Azı bir günün altına düşmese. çoğu da 15 günü geçmese bu kanama süresinde kadın hayızlidır.

  İki hayız arasındaki temizlik müddeti en az 15 gündür. Temizlik süre-sinin çoğu için bir had yoktur. Ne kadar fazla olsa olabilir.
  --------------------------------------------------------------------------------
  [1] E! Enrar İt A´ma/ı! Ebrar, 1144
  [2] Kıtabul Fıkh Ala Mezalubıl Erbaa, II127
  [3] El Eııvar !ı A´mali! Ebrar, 1144


  Nifas (Lohusalık Hali):


  Çocuk doğurduktan sonra boşalan ra-himden akan kandır. Bu kanın en az müddeti bir an, en çok müddeti 60 gündür. Ekseriya görülen müddet 40 gündür. Hamileliğin en az müddeti 6 ay, ekseriya olan müddeti 9 aydır. En çok gebelik müddeti 4 seneye kadar da çıkabilir.

  Çocuk Doğurmak:


  Kan gelmese dahi kadının doğum yapmasıy-la gusletmesi gerekir. Genelde doğum yapan kadından doğumdan sonra bir süre kan gelir. İşte bu kanın kesilmesiyle (yukarıda Nifas bahsinde geçti) gusletmesi gerektiği gibi, doğumdan hemen sonra kan gelmese de gusletmek gerekir.

  İstihaza:


  Yukarıda tarif edilen hayız ve nifas kanının özelliklerini taşımayıp daha değişik durumlarda gelen kandır. Böyle bir durumda olan kadın abdestini alır her türlü ibadetini yapar helallisine yaklaşabilir.[1]
  ----------
  [1] İânetur-Talıbm, 1171 4. 06.Ekim.2011, 14:43
  2
  Silent and lonely rains  Guslü Gerektiren Haller


  Guslü gerektiren haller altıdır. Bunlardan üçü hem kadın hem erkekler için müşterektir. Bunlar:

  Cinsel birleşme, meninin gelmesi ve ölüm. Üçü de sadece kadınlara aittir. Bunlar da: Hayız, nifas ve doğumdur.

  Gusül, lugatta bir şeyin üzerine .suyun dökülmesi demektir.

  Guslün şer´i manası ise belirli bir niyetle bütün bedeni suyla yıkamak-tır. Gusül, şu ayet-i kerimelerle meşru kılınmıştır:

  "Eğer cünüp iseniz temizlenin." (Maide: 5/6)

  "Ey Muhammedi Sana kadınların ay başı hali hakkında sorarlar; de ki, o bir ezadır. Aybaşı halinde iken kadınlardan el çekin, temizlenmeleri-ne kadar onlara yaklaşmayın. Temizlendikleri zaman, Allah´ın size emret-tiği yoldan yaklaşın. Allah şüphesiz daima tevbe edenleri ve temizlenenle-ri sever." (Bakara: 2/222)  Kadın Ve Erkek İçin Müşterek Görülen Haller


  Hem kadın hem de erkekler için müşterek görülen üç şey şunlardır:

  1- Cinsel yaklaşma halinde meni gelmese dahi erkeğin sünnet mahalli-nin veya o kadar kısmın dahil olması; insan, hayvan, ölü veya diri olma-sında fark yoktur, gusletmek gerekir.

  Delili. Peygamberimiz (s.a.v.)´in şu hadis-i şerifidir: "İki sünnet yeri birleştiğinde gusül vacip olur."[1]

  2- Meninin lezzetli veya lezzetsiz olarak herhangi bir durumda çıkma-sı.

  Meni üç özelliği ile bilinir:

  a) Mevce mevce atılarak çıkması, lezzet hasıl olması.

  b) Kendisine mahsus bir kokusu olması. Bu koku, hamur veya yaş hur-manın tomurcuğu veya kurumuş yumurtanın beyazının kokusunu andırır.

  Eğer kişi bir şeyde meni mi yoksa mezi mi diye şüpheye düşerse mu-hayyerdir. İsterse meni diye hükmeder ve yıkanır, isterse mezi diye hük-meder, sadece onu yıkar ve abdest alır. Eğer elbisesinde kurumuş bir me-ni görürse gusletmesi gerekir. O elbisesinde meni vaki oluşu ile onun için kanaat hasıl ettiği zamandan itibaren kıldığı namazları kaza eder. [2]

  Uykuda veya uyanık halde olsun, kadın ve erkekten meninin çıkması guslü gerektirir. Bütün fakihlerin görüşü budur. Çünkü Ebu Said´in riva-yet ettiği hadise göre; Resulullah (s.a.v.) şöyle buyurur:

  "Gusül etmek sudan gerekir (meninin çıkmasından gerekir)." [3]

  Ümmü Seleme şöyle rivayet eder: Ümmü Süleym peygamberin yanı-na geldi ve : ´Ya Resulallah Allah Teala hakkı söylemekten çekinmez. Kadın ihtilam olduğu zaman gusl etmesi gerekir mi?´ diye sordu."

  Resulullah (s.a.v.): "Evet su (meni) gelirse gerekir" [4] buyurdu.

  Burada çok kere meydana gelen bazı durumlar vardır.

  Açıklanması gerektiği için bunları biraz açıklayalım:

  a- Meni şehvetsiz olarak, hastalık veya soğukluk sebebiyle çıkarsa gusül gerekmez. Hz. Ali (r.a.) rivayet ettiği hadis-i şerife göre Resu-lullah (s.a.v.) kendisine şöyle buyurdu:

  "...meni şiddetle çıktığı zaman yıkan." [5]

  b- İhtilam olunduğu zaman meni gelmezse, gusül gerekmez. Bu konuda Ümrnü Seleme hadisinde Resulullah (s.a.v.)´e;

  -Kadın ihtilam olduğu zaman gusül gerekir mi? sorusuna;

  "Evet, meni gelirse gerekir." demiştir.

  c- Uykudan uyandığı zaman, bir yaşlık görüp ihtilam olduğunu hatırlamaz ama kesin olarak meni olduğunu anlarsa gusletmesi gere-kir.

  d- Şehvet anında meninin geldiğini hisseder, zekerini tutarak meninin gelmesini engellerse, gusletmesi gerekmez. Çünkü Resulul-lah (s.a.v.) gusletmeyi meninin görülmesi şartına bağlamıştır.

  e- Elbisesinde meni görüp ne zaman çıktığını bilmezse bu durumda namaz kılmışsa son uykudan itibaren kalktığı namazlarını iade etmesi la-zım gelir.

  3- Ölüm.

  Bir müslümanın ölmesi durumu. Ölümünden dolayı ölen müslümanı yıkamak gerekir. Ümmü Atiyye şöyle rivayet eder: ´Hz. peygamberin kı-zını yıkamakla meşgul olurken: "Kızımı su ve sidr ile üç kere yıkayın."[6] buyurdu.

  Kâfir, İslam´a girdiğinde de gusletmesi gerekir.

  Kâfir, müslüman olduğu zaman yıkanması gerekir. Burda, kafirin daha önce cünüp olma ihtimali varsa gusleder. Öyle bir durumun olmadığı ke-sinlikle biliniyorsa o zaman gusletmesi sünnettir.

  Bulûğ çağına gelen kimseden 4 çeşit su gelir:

  Bunlar; idrar, meni, mezi ve vedidir.

  İdrar, sidiktir.

  Meni, yukarıda gerektiği şekilde açıklandı.

  Mezi, kadınla oynamak veya şehvetle dokunmak gibi hallerde erkeğin tenasül uzvundan çıkan yapışkan, renksiz sudur.

  Vedi ise, genelde küçük abdest bozulduktan sonra çıkan beyazımsı bir sudur.
  --------------------------------------------------------------------------------
  [1] Buharı, 278, Müslim 3 13
  [2] İânetut´Talıbin, 1168
  [3] Müslim, 243; Ebu Davud, 217
  [4] Buharı, 278, Müslim, 313
  [5] Ebu Davud - Taharet b. 203
  [6] Müslim, 939

  Sadece Kadınlara Ait Olan Haller


  Sadece kadınlara ait olan üçü de şunlardır:


  1- Hayız (aybaşı hali, adet görmek) : Hayız kanı kesilince gusül etmek gerekir. Hz. Aişe´den şöyle rivayet edilmiştir: Hz. Peygamber Fatıma bin-ti Ebu Hubeyş´e: "Hayız görmeye başladığında namazı bırak. Hayız ke-sildikten sonra yıkan ve namazım kıl." [1] buyurdu.

  2- Nifas (lohusalık hali): Nifastan kesilen kadının gusletmesi gerekir.

  3- Çocuk doğurmak: Kan gelmese veya devam etmese dahi, kadının yine de gusletmesi gerekir. Bunları biraz açıklayalım:
  --------------------------------------------------------------------------------
  [1] Bulun i, 3/3

  Hayız (Aybaşı Hali, Adet Kanı):


  Hayız, Belirli vekillerde ka-dının tenasül uzvundan gelen tabii bir kandır.Kız çocuklar en az dokuz yaşında baliğa olup hayız olmaya yani adet görmeye başlarlar. [1]

  Hayız yaşının sonu yoktur. Kadın hayat kaydı üzere oldukça hayız ol-ması mümkündür. Fakat hayızdan kesilme yaşı ekseriya 62 yaşından son-radır. [2]

  Hayızın en az müddeti kesilmemek üzere bir gün bir gecedir. En fazla hayız müddeti arada kesilse dahi geceleri ile birlikle on beş gündür. [3]

  Kadınların genel olarak hayız süresi 6-7 gündür. Tabi bu rakam kimi kadınlar için az veya çok olabilir. Azı bir günün altına düşmese. çoğu da 15 günü geçmese bu kanama süresinde kadın hayızlidır.

  İki hayız arasındaki temizlik müddeti en az 15 gündür. Temizlik süre-sinin çoğu için bir had yoktur. Ne kadar fazla olsa olabilir.
  --------------------------------------------------------------------------------
  [1] E! Enrar İt A´ma/ı! Ebrar, 1144
  [2] Kıtabul Fıkh Ala Mezalubıl Erbaa, II127
  [3] El Eııvar !ı A´mali! Ebrar, 1144


  Nifas (Lohusalık Hali):


  Çocuk doğurduktan sonra boşalan ra-himden akan kandır. Bu kanın en az müddeti bir an, en çok müddeti 60 gündür. Ekseriya görülen müddet 40 gündür. Hamileliğin en az müddeti 6 ay, ekseriya olan müddeti 9 aydır. En çok gebelik müddeti 4 seneye kadar da çıkabilir.

  Çocuk Doğurmak:


  Kan gelmese dahi kadının doğum yapmasıy-la gusletmesi gerekir. Genelde doğum yapan kadından doğumdan sonra bir süre kan gelir. İşte bu kanın kesilmesiyle (yukarıda Nifas bahsinde geçti) gusletmesi gerektiği gibi, doğumdan hemen sonra kan gelmese de gusletmek gerekir.

  İstihaza:


  Yukarıda tarif edilen hayız ve nifas kanının özelliklerini taşımayıp daha değişik durumlarda gelen kandır. Böyle bir durumda olan kadın abdestini alır her türlü ibadetini yapar helallisine yaklaşabilir.[1]
  ----------
  [1] İânetur-Talıbm, 1171

+ Yorum Gönder