Konusunu Oylayın.: Mestlerin Altına Ve Üstüne Mesh Etmenin Cevazı

5 üzerinden 5.00 | Toplam : 2 kişi
Mestlerin Altına Ve Üstüne Mesh Etmenin Cevazı
 1. 04.Kasım.2011, 03:32
  1
  Galus
  Özel Üye

  Profili:
  Üyelik Tarihi: 06.Şubat.2007
  Üye No: 13
  Mesaj Sayısı: 4,801
  Rep Derecesi:
  Tecrübe Puanı: 51
  Bulunduğu yer: Türkiye

  Mestlerin Altına Ve Üstüne Mesh Etmenin Cevazı


  Mestlerin Altına Ve Üstüne Mesh Etmenin Cevazı Mumsema Mestlerin Altına Ve Üstüne Mesh Etmenin Cevazı


  345/653- Muğîre b. Şu'be'den (Radtyallaha anh):[68]
  Rasûlullah (Saiiaiiahü aieyiü ve seiiem) abdest aldı, mestlerinin altına ve üstüne mesh etti.[69]

  7- Çoraplara Ve Pabuçlara Mesh Etmek


  346/654- Muğîre b. Şu'be'den (Radıyaiiahüanh):[70]
  Rasûlullah (Saitaiiaha aleyhi ve seiiem) abdest aldı, çoraplara ve pabuçlara mesh etti.[71]

  Açıklama


  Çorap üzerine mesh etmenin cevazında İhtilâf edildi; İmam Ebû Hanîfe, Mâlik ve Şafiî'ye göre ancak deriden mamul ya da deriyle kaplanmış veya pabuç haline getirilmiş olursa mesh caizdir. İmam Ebû Yusuf, Muhammed ve Ahmed'e göre kalın olur ve yürürken ayaktan düşmezse caizdir.[72]
  Sonuç olarak çorap üzerine mesh etmek bazı şartlarla caizdir:
  1- Abdestli giyilmeli,
  2- Ayağı kaplamalı ve mest gibi ayaktan düşmemeli,
  3- Yün çorap gibi kalın olmalı,
  4- Mesh edildiği zaman ayağa su geçmemelidir.
  Pabuç üzerine meshe gelince, çorabın üstünde olmalı ya da mest şeklinde ayağı topukların üstüne kadar örtmelidir. Tîbî, Hattâbî ve İbn Kayyim gibi âlimler de bu görüştedir.[73]
  Mestlere mesh etme konusu daha önceden geçmişti. Sevban (H,no. 274/582), Huzeyfe b. Yemân (H.no. 102/410) ve Selmân (H.no. 276/584) gibi sahabilerden nakledilen hadislere bakılabilir.[74]

  347/655- EVS b. Ebî Evs'ten (Radıyaltahüanh):[75]
  Rasûlullah'ı (Saiiaiiahu aleyhi ve seiiem) abdest alırken gördüm, pabuçlarına mesh etti, sonra namaz kılmaya kalktı.
  §Evs'ten gelen ikinci rivayet:
  Hz. Peygamber (SaUaiiaha aleyhi ve setim) abdest aldı ve pabuçlarına mesh etti.
  §Evs'ten gelen üçüncü rivayet:
  Rasûlullah'ı (Saiiaiiaha aleyhi ve seiiem) gördüm, insanların abdest aldığı yere/kabın yanına[76] geldi ve orada abdest aldı.[77]

  Fıkhi Hükümler


  Mest üzerine mesh etmede ittifak ve ihtilâf edilen konular vardır:
  A- hîifak edilen konular.
  1- Tam bir temizlik ile (abdestli olarak) giyilmelidir.
  2- Mestin temiz, kalın olması ve ayağı tümden inciklerle beraber kaplaması şarttır.
  3- Mûtad bir yürüyüşe dayanmalıdır.
  4- Mestin üstüne mesh edilmelidir.
  5- Mest ayağa giyildiğinde durmalı ve kendisini salmamalıdır
  6- Yolculukta mest üzerine mesh etmenin cevazında, ayrıca ikâmet halinde meste mesh etmede de İmam Mâlik'ten gelen bir rivayet dışında ittifak vardır.[78]
  B- İhtilaf edilen konular.
  1- Meste mesh edilmesine mani olan az delik/sökük hakkında ihtilâf edildi; Şâfiîler ve Hanbelîlere göre az da olsa delik olan meste mesh edilmesi caiz değildir, Hanefî ve Mâlikîlere göre ise az delik/yırtık meshe mani değildir. Büyük delik konusunda Mâlikîler, yürümeye mani olandır derken, Hanefıler, ayak parmakla*rından en küçüğünden üç tanesi kadar olursa meshe manidir, derler.[79]
  2- Mestin üzerinde bir şey olmamalı, ancak Hanefî, Mâliki ve Hanbelîlere göre zayıf bir şey giyebilir. Mest üzerindeki çizmeye meshe de cevaz verildi, sadece İmam Şafiî sonraki görüşünde (kavl-i cedîdinde) çizmeye meshin yeterli olmadığını söyler.[80] Pabuç üzerine meshin cevazına gelince, mesh edilebilen çorabın üstünde olmalı ya da mest gibi ayağı topukların üstüne kadar örtmelidir; Tîbî, Hattâbî ve İbn Kayyim gibi âlimler de bu görüştedir.[81]
  3- Meshin süresi cumhura göre yolcu için üç gün üç gece (72 saat) ve mukîm İçin bir gün bir gece (24 saat) devam eder. Bu süre, mest temiz giyildikten sonra ilk hades (abdest bozulması) hali ile başlar. İmam Mâlik'e göre ise süresizdir.[82]
  4- Çorap üzerine mesh etmede ihtilâf edildi. İmam Ebû Hanîfe, Mâlik ve Şafiî'ye göre ancak deriden mamul ya da deriyle kaplanmış veya pabuç haline getirilmiş olursa mesh caizdir. İmam Ebû Yusuf, Muhammed ve Ahmed'e göre kalın olur ve yürürken ayaktan düşmezse caizdir.[83]
  5- Mestlerİn altına değil de üstüne mesh etmek asıldır ve altına mesh etmek de sünnet değildir; İmam Ebû Hanîfe, Evzaî ve bir rivayette Ahmed b. Hanbel bu görüştedir. İmam Mâlik'e göre mestin üstüne mesh yeterlidir, ancak altına da mesh edilebilir. İmam Şafiî'ye göre ise mestin altında, necaset varsa mesh edilir.
  İmam Ebû Hanîfe'ye göre mesh İçin en azından el parmaklarından üçüyle mesh edilmesi gerekir, İmama Ahmed'e göre ise mestin çoğunu mesh etmek gerekir.
  6- Mestler abdestli iken çıkarıldığında sadece ayaklan yıkamakla Hanefî, Mâlikî ve Şâfıîlere göre abdest devam eder, ancak İmam Mâlik, ayaklan yıkamak geciktirilirse yeterli olmadığını ifade eder, zira muvâlât (abdest uzuvlannı peş peşe yıkamak) ona göre şarttır.[84]
  §Meshin hükmünü bozan (mani) haller.
  1- Mesh süresinin sona ermesi,
  2- Cünüplük hali,
  3- MestIeri çıkarmak,
  4- MestIerde delik ve sökük meydana gelmesi.[85]


 2. 04.Kasım.2011, 03:32
  1
  Özel Üye  Mestlerin Altına Ve Üstüne Mesh Etmenin Cevazı


  345/653- Muğîre b. Şu'be'den (Radtyallaha anh):[68]
  Rasûlullah (Saiiaiiahü aieyiü ve seiiem) abdest aldı, mestlerinin altına ve üstüne mesh etti.[69]

  7- Çoraplara Ve Pabuçlara Mesh Etmek


  346/654- Muğîre b. Şu'be'den (Radıyaiiahüanh):[70]
  Rasûlullah (Saitaiiaha aleyhi ve seiiem) abdest aldı, çoraplara ve pabuçlara mesh etti.[71]

  Açıklama


  Çorap üzerine mesh etmenin cevazında İhtilâf edildi; İmam Ebû Hanîfe, Mâlik ve Şafiî'ye göre ancak deriden mamul ya da deriyle kaplanmış veya pabuç haline getirilmiş olursa mesh caizdir. İmam Ebû Yusuf, Muhammed ve Ahmed'e göre kalın olur ve yürürken ayaktan düşmezse caizdir.[72]
  Sonuç olarak çorap üzerine mesh etmek bazı şartlarla caizdir:
  1- Abdestli giyilmeli,
  2- Ayağı kaplamalı ve mest gibi ayaktan düşmemeli,
  3- Yün çorap gibi kalın olmalı,
  4- Mesh edildiği zaman ayağa su geçmemelidir.
  Pabuç üzerine meshe gelince, çorabın üstünde olmalı ya da mest şeklinde ayağı topukların üstüne kadar örtmelidir. Tîbî, Hattâbî ve İbn Kayyim gibi âlimler de bu görüştedir.[73]
  Mestlere mesh etme konusu daha önceden geçmişti. Sevban (H,no. 274/582), Huzeyfe b. Yemân (H.no. 102/410) ve Selmân (H.no. 276/584) gibi sahabilerden nakledilen hadislere bakılabilir.[74]

  347/655- EVS b. Ebî Evs'ten (Radıyaltahüanh):[75]
  Rasûlullah'ı (Saiiaiiahu aleyhi ve seiiem) abdest alırken gördüm, pabuçlarına mesh etti, sonra namaz kılmaya kalktı.
  §Evs'ten gelen ikinci rivayet:
  Hz. Peygamber (SaUaiiaha aleyhi ve setim) abdest aldı ve pabuçlarına mesh etti.
  §Evs'ten gelen üçüncü rivayet:
  Rasûlullah'ı (Saiiaiiaha aleyhi ve seiiem) gördüm, insanların abdest aldığı yere/kabın yanına[76] geldi ve orada abdest aldı.[77]

  Fıkhi Hükümler


  Mest üzerine mesh etmede ittifak ve ihtilâf edilen konular vardır:
  A- hîifak edilen konular.
  1- Tam bir temizlik ile (abdestli olarak) giyilmelidir.
  2- Mestin temiz, kalın olması ve ayağı tümden inciklerle beraber kaplaması şarttır.
  3- Mûtad bir yürüyüşe dayanmalıdır.
  4- Mestin üstüne mesh edilmelidir.
  5- Mest ayağa giyildiğinde durmalı ve kendisini salmamalıdır
  6- Yolculukta mest üzerine mesh etmenin cevazında, ayrıca ikâmet halinde meste mesh etmede de İmam Mâlik'ten gelen bir rivayet dışında ittifak vardır.[78]
  B- İhtilaf edilen konular.
  1- Meste mesh edilmesine mani olan az delik/sökük hakkında ihtilâf edildi; Şâfiîler ve Hanbelîlere göre az da olsa delik olan meste mesh edilmesi caiz değildir, Hanefî ve Mâlikîlere göre ise az delik/yırtık meshe mani değildir. Büyük delik konusunda Mâlikîler, yürümeye mani olandır derken, Hanefıler, ayak parmakla*rından en küçüğünden üç tanesi kadar olursa meshe manidir, derler.[79]
  2- Mestin üzerinde bir şey olmamalı, ancak Hanefî, Mâliki ve Hanbelîlere göre zayıf bir şey giyebilir. Mest üzerindeki çizmeye meshe de cevaz verildi, sadece İmam Şafiî sonraki görüşünde (kavl-i cedîdinde) çizmeye meshin yeterli olmadığını söyler.[80] Pabuç üzerine meshin cevazına gelince, mesh edilebilen çorabın üstünde olmalı ya da mest gibi ayağı topukların üstüne kadar örtmelidir; Tîbî, Hattâbî ve İbn Kayyim gibi âlimler de bu görüştedir.[81]
  3- Meshin süresi cumhura göre yolcu için üç gün üç gece (72 saat) ve mukîm İçin bir gün bir gece (24 saat) devam eder. Bu süre, mest temiz giyildikten sonra ilk hades (abdest bozulması) hali ile başlar. İmam Mâlik'e göre ise süresizdir.[82]
  4- Çorap üzerine mesh etmede ihtilâf edildi. İmam Ebû Hanîfe, Mâlik ve Şafiî'ye göre ancak deriden mamul ya da deriyle kaplanmış veya pabuç haline getirilmiş olursa mesh caizdir. İmam Ebû Yusuf, Muhammed ve Ahmed'e göre kalın olur ve yürürken ayaktan düşmezse caizdir.[83]
  5- Mestlerİn altına değil de üstüne mesh etmek asıldır ve altına mesh etmek de sünnet değildir; İmam Ebû Hanîfe, Evzaî ve bir rivayette Ahmed b. Hanbel bu görüştedir. İmam Mâlik'e göre mestin üstüne mesh yeterlidir, ancak altına da mesh edilebilir. İmam Şafiî'ye göre ise mestin altında, necaset varsa mesh edilir.
  İmam Ebû Hanîfe'ye göre mesh İçin en azından el parmaklarından üçüyle mesh edilmesi gerekir, İmama Ahmed'e göre ise mestin çoğunu mesh etmek gerekir.
  6- Mestler abdestli iken çıkarıldığında sadece ayaklan yıkamakla Hanefî, Mâlikî ve Şâfıîlere göre abdest devam eder, ancak İmam Mâlik, ayaklan yıkamak geciktirilirse yeterli olmadığını ifade eder, zira muvâlât (abdest uzuvlannı peş peşe yıkamak) ona göre şarttır.[84]
  §Meshin hükmünü bozan (mani) haller.
  1- Mesh süresinin sona ermesi,
  2- Cünüplük hali,
  3- MestIeri çıkarmak,
  4- MestIerde delik ve sökük meydana gelmesi.[85]

 3. 13.Mayıs.2016, 12:45
  2
  ZİREGÜL
  Kıdemli Üye

  Profili:
  Üyelik Tarihi: 22.Nisan.2016
  Üye No: 108325
  Mesaj Sayısı: 871
  Rep Derecesi:
  Tecrübe Puanı: 9

  Cevap: Mestlerin Altına Ve Üstüne Mesh Etmenin Cevazı
  mest islamiyette olan bir şeydir ayağı tamamen sarar ve abdestte ayakta bulunur fakat giymedende abdestli olmak gerkir efendimizde böyle yapmışlardır


 4. 13.Mayıs.2016, 12:45
  2
  Kıdemli Üye  mest islamiyette olan bir şeydir ayağı tamamen sarar ve abdestte ayakta bulunur fakat giymedende abdestli olmak gerkir efendimizde böyle yapmışlardır
+ Yorum Gönder