+ Yorum Gönder
Soru - Cevap İslamiyet ve Fetva Soru ve Cevapları Kategorisinden Sala okunması bid'at mıdır ? Konusununa Bakıyorsunuz..
 1. Hesna
  Kıdemli Üye
  Reklam

  Sala okunması bid'at mıdır ?

  Reklam

  Sala okunması bid'at mıdır ? Mumsema Devr-i risâlette ve sonraki dönemlerde "salâ" diye birşey yoktu. Bu sebeple salâ bid'attir. İmam-ı Rabbani'ye göre bid'atın hasenesi ve seyyiesi olmaz. Salâ okunurken, "Efendiler Efendisi'ne salât u selâm getirme niyet edilse yine de bid'at olur mu?" denecek olursa, bu takdirde salât u selâma zaman, mekan ve vak'a tayin etme karşımıza çıkar ki, bu da ayrı bir bid'attır. İbadetlerde zaman ve mekan tayinini, sadece sahib-i şeriat yapar.

  Sadr-ı İslamda sala diye bir şey yoktu.
  Sahabe, tabiin ve etbaut'-tabiin de eimme-i müctehidin de bilmezdi.
  Bu yeni bir şeydir.
  Bid'at mı?
  Bir şeyin bid at olması için: a) Dinin bünyesine eklenmesi b) Bir sünneti bozması, c) dinden olduğunun iddia edilmesi gerekir.
  Ben sala'yı böyle görmüyorum. Eğer dinin bir parçası dahil edilirse bid'at olur, yok gelenek olarak okunursa değildir.
  Kandil mahyaları, kandil simitleri, namazdan sonraki tesihatın müezzin komutuyla yaptırılması, camilerde minare yapılması, caminin banisinin ruhuna namazdan önce gönderilmesi, cenaze sahibine helallik dilenmesi, nasıl bilirdiniz denmesi ve bunun gibi yüzlerce uygulamaya benzer bir uygulamadır.
  Vesselam.


  Mustafa İslamoğlu

 2. Hesna
  Kıdemli Üye

  --->: Sala okunması bid'at mıdır ?


  Reklam


  Ölümü İ'lâm: Câhiliyye dönemindekine benzememek şartıyla, (1) bir şahıs ölünce onun ölümünü, teçhizindeki sevaba iştirak etmeleri için akraba, arkadaş ve yakınlarına duyurmak müstehaptır.(2) Nitekim Peygamberimiz (S), Habeş kralı Necaşi'nin (v. 9/630) öldüğü gün Medine'de ashabına onun ölümünü duyurmuştur.(3) Yine Mûte Savaşın'da sırasıyla orduya kumanda eden Zeyd (v. 8/629), Ca'fer (v. 8/629) ve Abdullah b. Revâha'nın (v.8/629) şehit edildiklerini de daha şehadet haberleri gelmeden önce ashabına duyurmuştur.(4) Tirmizi diyor ki: "Bir adamın akraba ve yakınlarına bir şahsın ölümünü bildirmesinde bir sakınca yoktur.(5)

  Binâenaleyh ölüm i'lâmı, "sırf ölümü duyurmak için yapılırsa bir beis yoktur. Bilakis insanların cenazede bulunmaya koşmaları, teçhiz ve tekfinde ölünün sahibine yardım etmeleri, ta'ziyeyi vaktinde yapmaları ve ölenin halk ile olan muamelesinin kesilip Hakka kavuştuğunu duyurmak gibi faydalarına bakarak ölümü ilân etmek, arzu olan bir hareket olur.

  İlan etme şekline gelince: "Ölen bir kimseyi bir takım methedici sözlerle, her ne şekilde olursa olsun, ölümü ilan etmek mekruhtur. Çünkü cenazede ölüyü methetmek câhiliyye âdetlerindendir.(7) Ama Müslümanların duyup, mü'min kardeşlerine karşı üzerlerinde borç olan son hizmeti yapmaları için sadece "falan öldü" diye duyurmakta bir sakınca yoktur.( 8 )

  Namaz vakitlerini ilan etmek için tesis edilmiş olan minarelerin bu iş için kullanılması, bazı müezzinlerin bu iş için para alıp parayla sala vermeleri sebebiyle, bid'at ve çirkin görülmüş ise de(9) böyle bid'atlere meyletmeksizin sırf ölümü duyurmak maksadıyla minareden salatü selâm okumakta bir mahzur olmasa gerekir. (10)

  Dipnotlar:
  1)Câhilîyye devrinde eşraftan biri öldüğü zaman etraftaki kabilelere bir haberci gönderilirdi. Bu haberci vardığı her yerde : "Falanın ölüm haberini getirdim, onun ölümüyle Arap mahvoldu..." diye bağırırdı. Bu ilânı duyanlar ağlar, bağırır, saçını başını yolardı ki, islâm bunu yasak etmiştir. Rasulullah (S) in ölüm ilanını yasaklayan hadislerini ulemâ, cahlliyye devrindekine benzer bir şekilde ilan etmeye hamletmişlerdir. (Seyyid Sabık, F. Sünne. c. I, s. 505; Şekerci, Osman, I,/344.)

  2)Seyyid Sabık, a.g.e. I/505.
  3)Buhari. Cenâiz, 4, c. II, s. 71; Müslim, Sahih, Cenâiz. 22. c. II s. 657.
  4)Buhari, Sahih. Fedâilu Ashabi'n-Nebi. 25. c. IV, s. 218.
  5)S. Sabık, a.g.e. c. I, s. 505.
  6)Şeltut, Mahmud. el-Fetevâ, s. 218. Kahire, 1975
  7)Dilaveroğlu, M. Esad. s. 118.
  8)Vezâifu'l-Mevtâ. s. 2-3.
  9)Karaman, Hayrettin, Islâmın Işığında. Günün Meseleleri, s. 76, ist. 1978

  sorularla islamiiyet


 3. Hoca
  erimeye devam...
  Ben sala'yı böyle görmüyorum. Eğer dinin bir parçası dahil edilirse bid'at olur, yok gelenek olarak okunursa değildir.
  sela , artık bir gelenek olmaktan çıkıp, dinden bir parça görüldüğü için bunu bidat görenler çok alim var

 4. Misafir
  Bu sala niye bukadar rahatsız gidiyor bazılarını Halbuki sela verilince kahvede oyun oynayan oyununu bırakır bacak bacak üstüne atmış olan ayağını indirir bir saygıya sebeptir bence bugün sallaya karşı olanlar yarın öbür gün ezanı da bir bahane bulup susturmak isterler

 5. Misafir
  Yazdıklarınızdan bir Türk olarak hiç bir şey anlamadım. Sela vermek Mevlüt okutmak bu tür şeyler sadece Türkiye'de var. Burada ki islam Arap İslamı ile aynı değil. Hurafe dolu burası.

 6. Misafir
  İslam senim benim görüşüme bakmıyor saçmalamayın efendimiz sav benden benden sonra çıkacak herşey bidattır derken siz buna muhalefet.mi ediyorsunuz tevbe edin het cümleden boş konuştuklarımızdan dahi hesaba cekileceğiz kardeş

+ Yorum Gönder
sela bidat mıdır,  sela okumak bidat mi,  islamda sela varmıdır,  sela okumak bidat mıdır,  sela okunmasi bidat mi,  sela varmi dinimizde