Diğer mezheblerde aileden gizli kıyılan nikah geçerli değilken Hanefi Mezhebinde sadece iki şahite dayanarak geçerli ola 5 üzerinden 5.00 | Toplam : 2 kişi
 1. 1
  m.deniz Devamlı Üye
  m.deniz
  Devamlı Üye
  m.deniz - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)

  Profili:
  Üyelik: 30.Ocak.2011
  Üye No: 83734
  Mesaj Sayısı: 928
  Tecrübe Puanı: 10
  Yaş: 29
  Yer: .......

  Diğer mezheblerde aileden gizli kıyılan nikah geçerli değilken Hanefi Mezhebinde sadece iki şahite dayanarak geçerli ola


  İki şahidin huzurunda -aileden gizli- kıyılan nikahın diğer mezheplerde caiz olmadığını gösteren bir kaynak verirseniz iyi olur. Çünkü, o konuda öyle bir bilgiye rastlayamadık.

  Acaba maksadınız “VELΔ konusu mudur? Bilindiği üzere, nikah konusunda, Hanefilerin diğer mezheplerden farklı düşündüğü en önemli nokta, veli meselesidir. Hanefilere göre, nikahta velinin izni şart değildir. Diğer mezheplere göre şarttır. Cumhurun delillerinden biri,

  “Kadınları boşadığınız zaman, bekleme sürelerini tamamladıklarında, kendi aralarında örfe uygun olarak anlaşmışlarsa eski kocalarıyla nikâhlanmaları hususunda onlara engel çıkarmayın. Bu, sizin Allah'a ve âhiret gününe inanmış olanınıza verilen öğüttür. Bu sizin için daha isabetli ve daha temizdir. Allah bilir ama siz bilmezsiniz.”(Bakara, 2/232) mealindeki ayettir.

  İbn Abbas’ın belirttiğine göre, bu ayet şöyle bir konu hakkında inmiştir; kişi eşini bir veya iki talakla boşar. Daha sonra -Ric’î talalkla boşadığı- karısına dönmek ister, karısı da bunu arzu eder, fakat velisi durumunda olanlar buna engel olurlar. İşte ayette böyle bir engel çıkarmanın doğru olmadığı vurgulanmıştır.

  Buharî, Ebu Davud, Tirmizî, İbn Mace, İbn Cerir, İbn Ebi hatim, İbn Merduye, bu ayetin iniş sebebi Makal b. Yesar ve kız kardeşi olduğunu söylemişlerdir. Kız kardeşi ric’î talakla boşanmış, sonra kocasıyla yeniden evlenmeye karar vermişler; fakat velisi olan kardeşi Makal buna engel olmuş, bunun üzerine bu ayet nazil olmuşur.(bk. İbn Kesir, ilgili ayetin tefsiri)

  Bunun “velisiz nikah olmaz” hükmüne delil olması ise şöyledir; ayette yer alan “eski kocalarıyla nikâhlanmaları hususunda onlara engel çıkarmayın” mealindeki ifadeden anlaşılıyor ki, kadının eski kocasıyla yeniden evlenmesine izin vermeyerek mani olanlar vardır. Bu engel, zor kullanmak anlamında olmayıp elindeki meşru hakkını kullanmak manasına gelir. Bu ise kadının evliliğinin ancak velisinin izniyle mümkün olacağını göstermektedir. İbn Cerir,Tirmizî de bu görüştedir(bk. İbn Kesir, a.g.y.)

  İmam Şafii bu ayetin “velisiz nikahın olmayacağına”dair hükmün en açık delili olduğunu söylemiştir.(bk. V. Zuhaylî, el-Fıkhu’l-İslamî, 7/82).

  Cumhurun ikinci delili “Velisiz nikah olmaz.”(Sübülü’s-selam, 3/11; Neylu’l-Evtar, 6/529, 537) mealindeki hadistir.

  İmam Azam ve Ebu Yusuf’a göre, erginlik çağına girmiş bir kadın kendini evlendirebildiği gibi, küçük kızını da evlendirebilir.(el-Fıkhu’l-İslamî,7/83).

  Bu görüşü savunan delilleri ise Kur’an’dan şu mealdeki ayettir:

  “Bütün bunların ardından erkek, kadını boşarsa artık bundan sonra (o kadın) başka bir eşle nikâhlanıncaya kadar ilk erkeğe helal olmaz.”(Bakara, 2/230). Burada yer alan “başka bir eşle nikâhlanıncaya kadar” ifadesi kadının nikahlanabileceğini göstermektedir.

  Bu görüş sahiplerine göre, cumhurun delil getirdiği ayette yer alan “eski kocalarıyla nikâhlanmaları hususunda onlara engel çıkarmayın” mealindeki ifadenin muhatabı veliler değil, kocalardır.

  Müslim’in rivayet ettiği “Daha önce evlenmiş kadının kendini evlendirmesi hakkı velisinden daha önce gelir.”(bk. Neylu’l-Evtar, 6/531; el-Fıkhu’l-İslamî,7/84).

  Bu iki görüşün ortasını bulan Şafii alimlerinden Ebu Sevr’e göre, kadın kendini evlendirebilir. Fakat velisinin iznini alması gerekir. Yani hem ailenin hem de kadının rızasının olması esastır.(bk. Neylu’l-Evtar, 6/531; el-Fıkhu’l-İslamî,7/84).

  İlgili Yazılar

 2. 2
  AKBİLE Kıdemli Üye
  AKBİLE
  Kıdemli Üye
  AKBİLE - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)

  Profili:
  Üyelik: 25.Mayıs.2016
  Üye No: 108595
  Mesaj Sayısı: 688
  Tecrübe Puanı: 7

  Cevap: Diğer mezheblerde aileden gizli kıyılan nikah geçerli değilken Hanefi Mezhebinde sadece iki şahite dayanarak geçerli ola


  çiftlerin reşid olmaları akıl sğlıklarının yerinde olması aslında evliliğe başka bir mani olmayacağını gösterir bu halde hanefi meshebine göre evlenmekte bir engel görülmez


+ Yorum Gönder