Hitit Edebiyatı

Hitit Edebiyatı 5 üzerinden 5.00 | Toplam : 1 kişi
 1. 1
  ßaran T.T.O.R.H.S.S.
     

  Hitit Edebiyatı

  HİTİT EDEBİYATI


  Hititler kendilerinden sonra bütün milletleri yüzyıllar boyunca etkileyecek zengin bir edebiyat bırakmışlardır. Bu edebî eserler şiir, hikaye, tiyatro ve destan gibi ürünlerdir. Hititler Kendilerinden önce yaşayan Hurrilerden birtakım edebi bilgiler öğrenmişlerdir. Hurrilerin kendilerine ait bir dilleri ve alfabeleri vardır. Bu dönemde çivi ile taşlar ve tabletler üzerine yazılmış edebi eserler birbirleriyle benzerdir. Hititçe, Akadça ve Hurrice yazılan bu metinler genellikle, masal, destan, tiyatro ve şiir gibi edebi türlerdir. Bu tiyatro metinlerinde ele alınan konular, Tanrılar ve soylulardan oluşan kahramanlar daha sonra Ege kıyılarında kurulan Yunan medeniyetinin de esin kaynağı olmuştur. Bugün Batı medeniyetinin kültürel alandaki temelini Yunan medeniyeti oluşturur. Yunan medeniyetinin temelini de Anadolu’da kurulan, Hitit, Hurri ve Akad medeniyeti oluşturur.

  Hititlerde sarayda yazıcı olabilmek için birkaç dili bilmek, ayrıca zengin bir kültüre sahip olmak gerekiyordu. Bunun için yerli yazıcıların yanında Mısır ve Babilden saraya yazıcılar alınmıştır. Bu kişiler kendi kişisel bilgi ve becerilerinin yanında Hitit edebiyatının özünü oluşturan mitolojik birikim de getirdiler. Bu kişilerin de katkılarıyla Hititler tarihte zengin bir edebiyat oluşturmuştur. (Yaklaşık Hattuşa’dan 25.000 kilden tablet bulunmuştur.)

  Bugün Dünya kültürünün temeli Mezopotamya’da atılmıştır. Buradan Mısır ve Babil’e geçmiş sonra Hititler döneminde Anadolu’ya daha sonra da Yunan ve Avrupa’ya dağılmıştır. Hititler Hint Avrupa dillerini konuştukları için bugünkü Avrupa kültürünün ilk tohumlarının bu topraklarda Hititler tarafından farklı bir bakış açısıyla atılmıştır. Hititlerin mitolojileri Eski Yunan ve Roma hatta İncil’i bile etkilemiş bunların esin kaynağı olmuşlardır. Bu temel düşünceyi bugün batılılar da kabul etmektedirler. Bu konuda:

  “Hititçede geçen epik (kahramanlık) şiirlerle Erken Yunan şiiri arasında reddedilemeyecek kadar benzerlikler vardır. İlk Yunan Şairlerinin tanrılar arasındaki savaşlar ve cennetin krallığı gibi konuların kaynağı olarak bir şekilde Hitit öykülerine ulaşmış olduklarını kimse reddedemez. Çünkü bunlar Hattuşa’da bizim Hitit versiyonu olarak karşımıza çıkarken öte yanda yüzyıllar sonra Erken Yunan şairlerin de ve Homeros’un yazdığı tiyatro eserlerinde de karşımıza çıkmaktadır.” David Hawsinki, London of University

  Eski Yunan döneminde yazılan İlyada ve Odisseus destanları, Hamlet gibi tiyatro metinlerinde Hititlerin kültürel birikimleri vardır, şekil ve içerik bakımından benzer konular işlenmiştir. Mitolojilerde bir toplumun değer yargıları, gelenekleri, geresinimleri anlatılır. Hitilerde akraba evliliğinin yasaklanması, aile yapısının korunması, misafirperverlik, baştaki insanların (Hititlerde Krallar) yanlış davranışları, efsaneleri, savaşları Hititlerin edebi eserlerinin ( şiir,hikaye, tiyatro) temel konuları olmuştur.


  İlgili Yazılar

 2. 2
  EHLİMAN Kıdemli Üye

  Cevap: Hitit Edebiyatı

  Hitit yada Eti edebiyatı aslına bakacak olursak bu günkü edebiyatın temellerini oluşturmaktadır.Edebiyatın her dalında eserler vermiş olan Hititlerin Yunan edebiyatı dolayısı ile batı edebiyatına yön vermesi onların yükselişine geçmesine zemin hazırlamıştır.


+ Yorum Gönder