+ Yorum Gönder
Dualar ve Dua ve Önemi Kategorisinden Resimli Hicri Yılbaşı Duası - Arapça Türkçe Konusununa Bakıyorsunuz..
 1. #UguR
  Moderatör
  Reklam

  Resimli Hicri Yılbaşı Duası - Arapça Türkçe

  Reklam

  Resimli Hicri Yılbaşı Duası - Arapça Türkçe Mumsema Peygamber Efendimiz bir hadîs-i şerîfinde buyurdu ki:

  “Bir kimse, Muharrem ayının ilk günü (yani hicri yılbaşında), aşağıdaki duayı 3 defa okursa, Allahü teâlâ o kimseyi, gelecek Muharrem ayına kadar bütün belâlardan emîn kılar.”
  Şeyh Şihâbüddin-i Sühreverdî"den menkûldür ki: “Her kim bu duâyı aşûre günü üç kerre okursa ölümden de emîn kılınır. Zîrâ o sene ölümü mukadder olan kimseye, bu duâyı bu veçhile okumak nasip olmaz. (Hâmiş)

  ARAPÇASI

  hicri-yilbasi-duasi.jpg

  TÜRKÇESİ

  “Bismillâhirrahmânirrahîm. Elhamdü lillahi Rabbil-âlemîn. Ves-salâtü ves-selâmü alâ seyyidinâ Muhammedin ve alâ âlihî ve sahbihî ecmaîn. Allahümme Entel-Ebediyyül-Kadîm. El-Hayyül-Kerîm. El-Hannânül-Mennân. Ve hâzihî senetün cedîdetün, es"elüke fîhel"ısmete mineş-şeytânir-racîm, vel-avne alâ hâzihin-nefsil-emmâreti bis-sûi vel-iştigâle bimâ yukarribünî ileyke, yâ zel-celâli vel-ikrâm, bi-rahmetike yâ erhamer-râhimîn. Ve sallallahü ve selleme alâ seyyidinâ ve nebiyyinâ Muhammedin ve alâ âlihî ve sahbihî ve Ehli beytihî ecmaîn.”

  MEALİ

  Rahman ve Rahîm olan Allâh'ın adıyla.. Hamd, âlemlerin rabbi olan Allâh'a mahsustur. Salât ü selâm da Pey-aamber Efendimize, ehl-i beytine ve bütün ashabına olsun. Ey Rabbim, sen ebedî, ezelî, hayy, kerîm, hannân, mennânsın. Bu gelen, yeni bir yıldır. Ya Rabbi, kovulmuş şeytanın şerrinden bu yıl muhafaza olmayı istiyorum. Ve içimde, bana kötülüğü emreden nefsimle mücadelemde senden yardım diliyorum. Beni sana yaklaştıracak meşguliyetleri bana nasîb et, ey celâl ve ikram sahibi Rabbim. Rahmetinle, ey Merhametlilerin en merhametlisi... Efendimiz Muhammed-sallâllâhu aleyhi ve sellem-'e, onun âline, ashabına ve bütün ehl-i beytine salât olsun..

  İşte bu yeni yıldır ki, ben, bu yıl boyunca, huzûrundan kovulmuş şeytândan korumanı ve dâimâ kötülüğü emreden nefsime gâlip olmam için yardımını ve beni Sana yaklaştıran işlerle meşgûl olmamı Senden dilerim ey celâl ve ikrâm sâhibi Allahım. Ey merhametlilerin en merhametlisi, rahmetinle muâmele eyle. [Sonunda tekrâr salevât-ı şerîfe var].”

  “Nüzhetü"l-mecâlis” kitâbında [I, 156] bildirildiğine göre bir kimse böyle derse, şeytân: “Biz bu kişiden ümîdi kestik” der ve Allahü teâlâ ona, kendisini sene boyunca koruyacak iki melek görevlendirir.

 2. hwop
  Üye

  Cevap: Resimli Hicri Yılbaşı Duası - Arapça Türkçe


  Reklam


  ​Teşekkürler kardeşim ALLAH RAZI OLSUN.

 3. #UguR
  Moderatör
  Rica Ederim

  güncel tutalım

  Bugün Hicri Yılbaşı..!

 4. Şema
  Moderatör
  Bu gün 14 ekim 2015 miladi
  Hicri 1 muharrem 1437
  Yeni hicri yıl hayırlara vesile olsun inşallah

 5. #UguR
  Moderatör
  Hicri Yılbaşı
  2 Ekim 2016, Pazar

  Bugün hicri yılbaşı

  Resimli Hicri Yılbaşı Mesajı+ Yorum Gönder