+ Yorum Gönder
Dualar ve Dua ve Önemi Kategorisinden Salavat-ı vasl nedir, nasıl okunur? Konusununa Bakıyorsunuz..
 1. yeekici35
  Üye
  Reklam

  Salavat-ı vasl nedir, nasıl okunur?

  Reklam

  Salavat-ı vasl nedir, nasıl okunur? Mumsema SALAVAT-I VASL

  Bismillahirrahmanirrahiym* Allahümme bike tevesseltü ve ileyke teveccehtü ve minke seeltü ve fiyke la fi ehadin sivake rağıbtü la es’elüke sivake ve la atlubü minke illa iyyake* Allahümme ve etevesselü ileyke fi kabuli zalike bil vesiletil uzma vel fadıyletil kübra vel habiybil edna vel veliyyil mevla ves safiyyil mustafa ven nebiyyil mücteba* Muhammedün sallellahü aleyhi ve selleme ve bihi es’elüke en tüsalliye aleyhi salaten ebediyyeten sermediyyeten ezeliyyeten ilahiyyeten kayyumiyyeten deymumiyyeten rabbaniyyeten bi haysü üşhidüni fi zalike küllihi ğayral ağyari kema testehliküni fi mearifi zatihi fe ente veliyyün zalike ve la havle ve la kuvvete illa billahil aliyyil aziym*

  Fazileti:
  Bu salavat-ı şerifeyi okumaya devam edenler, dünyada mana aleminde, ahirette ise Allah’ın Resulü ve Habibi olan Efendimiz (s.a.v.)’i görmek ve O’nun şefaatına nail olma bahtiyarlığına bi iznillah nail olacaklardır. Sabah ve akşamları birer, üçer veya daha fazla okunması bir iksirdir.(M.Ahzab)


 2. MECİDİE
  Kıdemli Üye

  Cevap: Salavat-ı vasl nedir, nasıl okunur?


  Reklam


  bu salavatı okumakta çok büyük faydalar vardır maneviyatın gelişmesine ve imanın artmasına sebep olan bu salavatı sabah akşam söylemek hem dünya hem ahiret hayatına fayda sağlayacaktır

+ Yorum Gönder
Salavatı vasl