Konusunu Oylayın.: Günlük dualar

5 üzerinden 5.00 | Toplam : 10 kişi
Günlük dualar
 1. 03.Ağustos.2007, 14:27
  1
  rana
  Aciz Kul

  Profili:
  Üyelik Tarihi: 07.Temmuz.2007
  Üye No: 5879
  Mesaj Sayısı: 5,576
  Rep Derecesi:
  Tecrübe Puanı: 69
  Bulunduğu yer: Almanya

  Günlük dualar


  Günlük dualar Mumsema
  Peygamber Efendimizin Yaptığı Günlük Dualar


  Sabahleyin Uykudan Kalkınca Okunacak Dua:

  Okunuşu: "Elhamdulillahillezi ehyana ba'de ma ematena ve ileyhi'n- nüşur."
  Anlamı: "Bizi öldürdükten sonra dirilten (uyuduktan sonra uyandıran) Allah'a hamdolsun. (kıyamette) O'nun huzurunda toplanılacaktır." (Buhari: 11/96)

  Her Sabah Okunacak Dua:

  Okunuşu: "Allahümme bike asbahna ve bike emseyna ve bike nehya ve bike nemutu ve ileykennuşur."
  Anlamı: "Allahım! Senin yardımınla sabaha girdik, senin yardımınla akşama kavuştuk, senin yardımınla diriliyor ve senin kudretinle ölüyoruz ve (kıyamette) varış sanadır." (Ebu Davud: 5067)

  Her Akşam Okunacak Dua:

  Okunuşu: "Allahumme bike emseyna ve bike esbahna ve bike nahya ve bike nemutu ve ileykel masir."
  Anlamı: "Allahım! Senin yardımınla akşama girdik, senin yardımınla sabaha kavuştuk, senin yardımınla diriliyor ve senin kudretinle ölüyoruz ve dönüş yalnız sanadır." (İbn Mace, Dua: 14)

  Şirkten Korunmak İçin (Sabah-Akşam) Okunacak Dua:

  Okunuşu: "Allahumme inni euzu bike min en uşrike bike şey'en ve ene a'lemu ve estağfiruke lima la a'lemu inneke ente allamulğuyubi."
  Anlamı: "Allahım! Şüphesiz ben bilerek herhangi bir şeyi şirk koşmak (eş ve ortak tanımak) tan sana sığınırım.Bilmeyerek işlemiş olduğum(şirk ve hatalarım) ın senden bağışlanmasını dilerim. Şüphesiz ki bütün gaybları (gizli şeyleri) ancak sen bilirsin." (et-terğıb ve et-terhib: 1/76)

  Yemekten Sonra Okunacak Dua:

  Okunuşu: "Elhamdulillahillezi et'amena ve segana ve cealena müslimin."
  Anlamı: "Bizi nimetleriyle yediren ve içiren ve bizi İslam üzere bulunduran Allah'a hamd olsun." (Ebu Davud, At'ime:15)


  Elbise Giyerken Okunacak Dua:

  Okunuşu: "Elhamdulillahillezi kesani haza ve razeganihi min ğayri havlin minni ve la guvvetin."
  Anlamı: "O Allah'a hamd olsun ki, benden bir kuvvet olmaksızın bu elbiseyi bana giydirdi ve (bunu) bana rızık olarak verdi." (Tirmizi, deavat: 107)

  Camiye Girerken Okunacak Dua (sağ ayakla girilir):

  Okunuşu: "Bismillahi vessalatu vesselamu ala rasulillahi. Allahummeğfir li zunubi veftah li ebvabe rahmetike."
  Anlamı: "Allah'ın adıyla, Allah Resulune salat ve selam olsun. Allah'ım , günahlarımı bağışla ve bana rahmet kapılarını aç." (Müslim, müsafirin:68)

  Camiden Çıkarken Okunacak Dua (sol ayakla çıkılır)

  Okunuşu: "Bismillahi vessalatu vesselamu ala rasulillahi. Allahumme inni es'eluke min fedlike, allahumme e'sımni mineşşeytanirracim."
  Anlamı: "Allah'ın adıyla, Allah Resulune salat ve selam olsun. Allah'ım , Senden fazl-u (ihsanını) diliyorum. Allahım, beni rahmetinden uzaklaştırılmış şeytanın şerrinden koru." (Buhari, teheccüd: 25)

  Helaya Girerken Okunacak Dua (sol ayakla girilir):

  Okunuşu: "Bismillahi Allahumme inni euzu bike minelhubsi velhebaisi."
  Anlamı: "Allah'ın adıyla, Allahım, her türlü pislikten ve pis olan şeylerden(erkek ve dişi şeytanların şerrinden) sana sığınırım." (İbni Mace, Teharet: 9)

  Heladan Çıkarken Okunacak Dua (sağ ayakla çıkılır):

  Okunuşu: "Ğufraneke, Elhamdulillahillezi ezhebe annil eza ve afani."
  Anlamı: "(Allahım!) Senin mağfiretini dilerim.Benden eza veren şeyleri gideren ve bana afiyet veren Allah'a hamdolsun." (İbni Mace, taharet:10)

  Bir Meclisten (sohbet veya bir toplantıdan) Kalkarken Okunacak Dua:

  Okunuşu: "Subhaneke Allahumme ve bihamdike eşhedu en la ilahe illa ente estağfiruke ve etubu ileyke."
  Anlamı: "Allah'ım! Seni her türlü noksanlıklardan tenzih eder, hamdimi sana takdim ederim. Senden başka hiçbir ilah bulunmadığına şehadet ederim. Senden mağfiret diliyor ve sana tevbe ediyorum." (tirmizi, deavat: 38)

  Su İçtikten Sonra Okunacak Dua:

  Okunuşu: "Elhamdulillahillezi segana azben furaten birahmetihi ve lem yec'alhu milhen ucacen bizunubina."
  Anlamı: "Bize tatlı soğuk su içiren ve günahlarımız sebebiyle onu içilmez tuzlu su yapmayan Allah'a hamd olsun." (Ebu Nuaym)

  Aynaya Bakarken Okunacak Dua:

  Okunuşu: "Elhamdulillahi Allahumme kema hassente halgi fehassin hulugi."
  Anlamı: "Allah'a hamdolsun. Allah'ım! Benim yaratılışımı güzel kıldığın gibi ahlakımı da güzelleştir." (İbnüs-sünni, El- Ezkar: 270)

  Aksırma Esnasında:
  Aksıran kimsenin; "Elhamdulilllah" "Allah'a hamd olsun" demesi, o'nu işiten kimsenin de: "Yerhamukeallah" "Allah sana merhamet etsin" demesi gerekir. Aksıran kişi, yanında "Yerhamukeallah" denildiğini duyunca: "Yehdina ve yehdikumullah " " Allah bize ve size hidayet versin". Veya, "Yehdikumullahu ve yuslihu balekum" "Allah, sizi doğru yola yöneltsin ve işlerinizi düzeltsin" demelidir. (Buhari, Edep: 125)

  Vasıtaya Binerken Okunacak Dua:
  Önce besmele okunur; üç tekbir getirilir. Sonra:

  Okunuşu: "Subhanellezi sehharalena haza ve ma kunna lehu mugrinine ve inna ila rabbina lemungalibun."
  Anlamı: "Bunu bizim hizmetimize veren Allah'ın şanı ne yücedir. O'nun ihsanı olmasaydı biz buna güç yetiremezdik. Muhakkak ki biz Rabbimize döneceğiz." (Zuhruf Suresi 13-14)

  Eve Girerken Okunacak Dua:

  Okunuşu: "Allahumme inni es'eluke hayral mevleci ve hayral mehraci bismillahi ve lecna ve bismillahi haranca va alallahi rabbina tevekkelna."
  Anlamı: "Allahım! Her giriş ve çıkışımda senden hayır diliyorum. Allah'ın adıyla evimize girer, Allah'ın adıyla çıkarız ve Rabbimize dayanıp güveniriz." (Ebu Davud, Edeb: 112)

  Evden Çıkarken Okunacak Dua:

  Okunuşu: "Bismillahi tevekkeltu alellahi la havle ve la guvvete illa billahil aliyyil azim."
  Anlamı: "Allah'ın adını anarak (evimden çıkıyorum) ben, Allah'a dayanıp tevekkül ettim. (her türlü) kuvvet ve kudret ancak yüce Allah'ın yardımıyladır." (Tirmizi, deavat: 34)

  Gece Uykudan Önce Okunacak Dua:

  Okunuşu: "Bismike Allahumme emutu ve ehya."
  Anlamı: "Senin adını anarak ölür ve dirilirim (uyur ve uyanırım) Allahım!" (Buhari, Deavat: 7)


  A M İ N 2. 03.Ağustos.2007, 14:27
  1
  Aciz Kul  Peygamber Efendimizin Yaptığı Günlük Dualar


  Sabahleyin Uykudan Kalkınca Okunacak Dua:

  Okunuşu: "Elhamdulillahillezi ehyana ba'de ma ematena ve ileyhi'n- nüşur."
  Anlamı: "Bizi öldürdükten sonra dirilten (uyuduktan sonra uyandıran) Allah'a hamdolsun. (kıyamette) O'nun huzurunda toplanılacaktır." (Buhari: 11/96)

  Her Sabah Okunacak Dua:

  Okunuşu: "Allahümme bike asbahna ve bike emseyna ve bike nehya ve bike nemutu ve ileykennuşur."
  Anlamı: "Allahım! Senin yardımınla sabaha girdik, senin yardımınla akşama kavuştuk, senin yardımınla diriliyor ve senin kudretinle ölüyoruz ve (kıyamette) varış sanadır." (Ebu Davud: 5067)

  Her Akşam Okunacak Dua:

  Okunuşu: "Allahumme bike emseyna ve bike esbahna ve bike nahya ve bike nemutu ve ileykel masir."
  Anlamı: "Allahım! Senin yardımınla akşama girdik, senin yardımınla sabaha kavuştuk, senin yardımınla diriliyor ve senin kudretinle ölüyoruz ve dönüş yalnız sanadır." (İbn Mace, Dua: 14)

  Şirkten Korunmak İçin (Sabah-Akşam) Okunacak Dua:

  Okunuşu: "Allahumme inni euzu bike min en uşrike bike şey'en ve ene a'lemu ve estağfiruke lima la a'lemu inneke ente allamulğuyubi."
  Anlamı: "Allahım! Şüphesiz ben bilerek herhangi bir şeyi şirk koşmak (eş ve ortak tanımak) tan sana sığınırım.Bilmeyerek işlemiş olduğum(şirk ve hatalarım) ın senden bağışlanmasını dilerim. Şüphesiz ki bütün gaybları (gizli şeyleri) ancak sen bilirsin." (et-terğıb ve et-terhib: 1/76)

  Yemekten Sonra Okunacak Dua:

  Okunuşu: "Elhamdulillahillezi et'amena ve segana ve cealena müslimin."
  Anlamı: "Bizi nimetleriyle yediren ve içiren ve bizi İslam üzere bulunduran Allah'a hamd olsun." (Ebu Davud, At'ime:15)


  Elbise Giyerken Okunacak Dua:

  Okunuşu: "Elhamdulillahillezi kesani haza ve razeganihi min ğayri havlin minni ve la guvvetin."
  Anlamı: "O Allah'a hamd olsun ki, benden bir kuvvet olmaksızın bu elbiseyi bana giydirdi ve (bunu) bana rızık olarak verdi." (Tirmizi, deavat: 107)

  Camiye Girerken Okunacak Dua (sağ ayakla girilir):

  Okunuşu: "Bismillahi vessalatu vesselamu ala rasulillahi. Allahummeğfir li zunubi veftah li ebvabe rahmetike."
  Anlamı: "Allah'ın adıyla, Allah Resulune salat ve selam olsun. Allah'ım , günahlarımı bağışla ve bana rahmet kapılarını aç." (Müslim, müsafirin:68)

  Camiden Çıkarken Okunacak Dua (sol ayakla çıkılır)

  Okunuşu: "Bismillahi vessalatu vesselamu ala rasulillahi. Allahumme inni es'eluke min fedlike, allahumme e'sımni mineşşeytanirracim."
  Anlamı: "Allah'ın adıyla, Allah Resulune salat ve selam olsun. Allah'ım , Senden fazl-u (ihsanını) diliyorum. Allahım, beni rahmetinden uzaklaştırılmış şeytanın şerrinden koru." (Buhari, teheccüd: 25)

  Helaya Girerken Okunacak Dua (sol ayakla girilir):

  Okunuşu: "Bismillahi Allahumme inni euzu bike minelhubsi velhebaisi."
  Anlamı: "Allah'ın adıyla, Allahım, her türlü pislikten ve pis olan şeylerden(erkek ve dişi şeytanların şerrinden) sana sığınırım." (İbni Mace, Teharet: 9)

  Heladan Çıkarken Okunacak Dua (sağ ayakla çıkılır):

  Okunuşu: "Ğufraneke, Elhamdulillahillezi ezhebe annil eza ve afani."
  Anlamı: "(Allahım!) Senin mağfiretini dilerim.Benden eza veren şeyleri gideren ve bana afiyet veren Allah'a hamdolsun." (İbni Mace, taharet:10)

  Bir Meclisten (sohbet veya bir toplantıdan) Kalkarken Okunacak Dua:

  Okunuşu: "Subhaneke Allahumme ve bihamdike eşhedu en la ilahe illa ente estağfiruke ve etubu ileyke."
  Anlamı: "Allah'ım! Seni her türlü noksanlıklardan tenzih eder, hamdimi sana takdim ederim. Senden başka hiçbir ilah bulunmadığına şehadet ederim. Senden mağfiret diliyor ve sana tevbe ediyorum." (tirmizi, deavat: 38)

  Su İçtikten Sonra Okunacak Dua:

  Okunuşu: "Elhamdulillahillezi segana azben furaten birahmetihi ve lem yec'alhu milhen ucacen bizunubina."
  Anlamı: "Bize tatlı soğuk su içiren ve günahlarımız sebebiyle onu içilmez tuzlu su yapmayan Allah'a hamd olsun." (Ebu Nuaym)

  Aynaya Bakarken Okunacak Dua:

  Okunuşu: "Elhamdulillahi Allahumme kema hassente halgi fehassin hulugi."
  Anlamı: "Allah'a hamdolsun. Allah'ım! Benim yaratılışımı güzel kıldığın gibi ahlakımı da güzelleştir." (İbnüs-sünni, El- Ezkar: 270)

  Aksırma Esnasında:
  Aksıran kimsenin; "Elhamdulilllah" "Allah'a hamd olsun" demesi, o'nu işiten kimsenin de: "Yerhamukeallah" "Allah sana merhamet etsin" demesi gerekir. Aksıran kişi, yanında "Yerhamukeallah" denildiğini duyunca: "Yehdina ve yehdikumullah " " Allah bize ve size hidayet versin". Veya, "Yehdikumullahu ve yuslihu balekum" "Allah, sizi doğru yola yöneltsin ve işlerinizi düzeltsin" demelidir. (Buhari, Edep: 125)

  Vasıtaya Binerken Okunacak Dua:
  Önce besmele okunur; üç tekbir getirilir. Sonra:

  Okunuşu: "Subhanellezi sehharalena haza ve ma kunna lehu mugrinine ve inna ila rabbina lemungalibun."
  Anlamı: "Bunu bizim hizmetimize veren Allah'ın şanı ne yücedir. O'nun ihsanı olmasaydı biz buna güç yetiremezdik. Muhakkak ki biz Rabbimize döneceğiz." (Zuhruf Suresi 13-14)

  Eve Girerken Okunacak Dua:

  Okunuşu: "Allahumme inni es'eluke hayral mevleci ve hayral mehraci bismillahi ve lecna ve bismillahi haranca va alallahi rabbina tevekkelna."
  Anlamı: "Allahım! Her giriş ve çıkışımda senden hayır diliyorum. Allah'ın adıyla evimize girer, Allah'ın adıyla çıkarız ve Rabbimize dayanıp güveniriz." (Ebu Davud, Edeb: 112)

  Evden Çıkarken Okunacak Dua:

  Okunuşu: "Bismillahi tevekkeltu alellahi la havle ve la guvvete illa billahil aliyyil azim."
  Anlamı: "Allah'ın adını anarak (evimden çıkıyorum) ben, Allah'a dayanıp tevekkül ettim. (her türlü) kuvvet ve kudret ancak yüce Allah'ın yardımıyladır." (Tirmizi, deavat: 34)

  Gece Uykudan Önce Okunacak Dua:

  Okunuşu: "Bismike Allahumme emutu ve ehya."
  Anlamı: "Senin adını anarak ölür ve dirilirim (uyur ve uyanırım) Allahım!" (Buhari, Deavat: 7)


  A M İ N


 3. 03.Ağustos.2007, 15:51
  2
  bakbibak
  Devamlı Üye

  Profili:
  Üyelik Tarihi: 24.Temmuz.2007
  Üye No: 1476
  Mesaj Sayısı: 49
  Rep Derecesi:
  Tecrübe Puanı: 2
  Yaş: 39

  --->: Günlük dualar
  allah razı olsun çok güzel dualar. allah herkeze ezberlemeyi nasib etsin.


 4. 03.Ağustos.2007, 15:51
  2
  Devamlı Üye  allah razı olsun çok güzel dualar. allah herkeze ezberlemeyi nasib etsin.

 5. 20.Temmuz.2008, 19:33
  3
  LeoparGS
  Devamlı Üye

  Profili:
  Üyelik Tarihi: 15.Şubat.2007
  Üye No: 26
  Mesaj Sayısı: 2,601
  Rep Derecesi:
  Tecrübe Puanı: 33
  Bulunduğu yer: İstanbul

  --->: Günlük dualar

  Dualar  1-Üstad Bediüzzaman’ın yakın talebelerinden merhum Hulusi Yahyagil Ağabey’in hayırlı dilekler için okunmasını tavsiye ettiği dua:

  “Bismillahirrahmanırrahim.Yefalullahu ma yeşau bikudretihi ve yahkumu ma yuriydu bi izzetihi”

  not: Bu dua besmele ile 10 gün 100 defa okunsa biiznilllah murad husule gelir.Kardeşlerimiz devam ederlerse iyi olur.”(Hulusi Yahyagil)

  2-Resulullah(SAV) bu duayı sabah-akşam 3 defa okuyanin şeytanin şerrinden emin olacagini bildiriyor: Allahümme inni es’elukelafiyete fiddünya vel ahireh.Allahümme inni es’elukel affe vel afiyete fiddiyni veddünya ve ehli ve mali.Allahümme estur avraati ve amin rev’ati.Allahümme ahfazni min beyni yedeyye ve min halfi ve an yemiyni ve an şimali ve min fevki ve euzu biazametike ve utale min tahti.”

  3-Ölüm ve sonrası kolaylık için Efendimizin(sav) tavsiye ettiği dua: “Allahümme hevvin aleyna sekeratil mevt ve ma badehu” (nakleden.M:Fethullah Gülen Hocaefendi-A-serisi-32)

  4-Bediüzzaman’ın allame talebelerinden Kastamonulu Mehmed Feyzi Efendi’nin ibadet işlemeye ragbetimizin artmasi için tavsiye ettiği dua: “ Allahümme einni ala zikrik ve şükrik ve hüsnü ibadetik.”

  5-Mehmed Feyzi Ağabey'in günahlardan korunma için tavsiye ettiği bir dua: “Allahümme tahher kalbi vağfir zenbi ve hassen cevarihi anil haram.”

  6-Üstad Bediüzzaman hazretlerinin istiğfarı: “Estağfirullah. Estağfirullah. Estağfirullah min cemii ma kerihallahu fi cemii ömri kavlen ve fiilen ve terken ve hadiren ve samien ve naziren ve hatıran bi elfi la havle vela kuvvete illa billahil aliyyil azim.”(nakleden.Merhum Tahiri Mutlu ağabey)

  7-Bediüzzaman’ın okuduğu yemek duası: “Elhamdülillahillezi et’amana ve sekana ve cealna minel müslimin.Allahümme zid vela tukallil bi hürmetil fatiha.”(Hulusi Yahyagil)


  Salih Okur
  cevaplar.org


 6. 20.Temmuz.2008, 19:33
  3
  Devamlı Üye
  Dualar  1-Üstad Bediüzzaman’ın yakın talebelerinden merhum Hulusi Yahyagil Ağabey’in hayırlı dilekler için okunmasını tavsiye ettiği dua:

  “Bismillahirrahmanırrahim.Yefalullahu ma yeşau bikudretihi ve yahkumu ma yuriydu bi izzetihi”

  not: Bu dua besmele ile 10 gün 100 defa okunsa biiznilllah murad husule gelir.Kardeşlerimiz devam ederlerse iyi olur.”(Hulusi Yahyagil)

  2-Resulullah(SAV) bu duayı sabah-akşam 3 defa okuyanin şeytanin şerrinden emin olacagini bildiriyor: Allahümme inni es’elukelafiyete fiddünya vel ahireh.Allahümme inni es’elukel affe vel afiyete fiddiyni veddünya ve ehli ve mali.Allahümme estur avraati ve amin rev’ati.Allahümme ahfazni min beyni yedeyye ve min halfi ve an yemiyni ve an şimali ve min fevki ve euzu biazametike ve utale min tahti.”

  3-Ölüm ve sonrası kolaylık için Efendimizin(sav) tavsiye ettiği dua: “Allahümme hevvin aleyna sekeratil mevt ve ma badehu” (nakleden.M:Fethullah Gülen Hocaefendi-A-serisi-32)

  4-Bediüzzaman’ın allame talebelerinden Kastamonulu Mehmed Feyzi Efendi’nin ibadet işlemeye ragbetimizin artmasi için tavsiye ettiği dua: “ Allahümme einni ala zikrik ve şükrik ve hüsnü ibadetik.”

  5-Mehmed Feyzi Ağabey'in günahlardan korunma için tavsiye ettiği bir dua: “Allahümme tahher kalbi vağfir zenbi ve hassen cevarihi anil haram.”

  6-Üstad Bediüzzaman hazretlerinin istiğfarı: “Estağfirullah. Estağfirullah. Estağfirullah min cemii ma kerihallahu fi cemii ömri kavlen ve fiilen ve terken ve hadiren ve samien ve naziren ve hatıran bi elfi la havle vela kuvvete illa billahil aliyyil azim.”(nakleden.Merhum Tahiri Mutlu ağabey)

  7-Bediüzzaman’ın okuduğu yemek duası: “Elhamdülillahillezi et’amana ve sekana ve cealna minel müslimin.Allahümme zid vela tukallil bi hürmetil fatiha.”(Hulusi Yahyagil)


  Salih Okur
  cevaplar.org

 7. 20.Temmuz.2008, 21:34
  4
  LeoparGS
  Devamlı Üye

  Profili:
  Üyelik Tarihi: 15.Şubat.2007
  Üye No: 26
  Mesaj Sayısı: 2,601
  Rep Derecesi:
  Tecrübe Puanı: 33
  Bulunduğu yer: İstanbul

  --->: Günlük dualar

  Dualar/2

  8-Risale okumadan evvel:

  a-3 ihlas,1 fatiha okuyup Peygamber Efendimiz(sav),bütün enbiya ve evliya-i kiramın ve Üstad’ın ruhlarına hediye etmek

  b-Ya Alim,Ya Semi,Ya Basir,Ya Kebir isimlerini zikredip salavat-ı şerife getirilecek ve ondan sonra okunacak.(Hulusi ağabey)


  9-Kayıp eşya ve hastalık için:

  a-4 rekat istihare namazı kılınacak

  b-5 adet para bir beze sarılacak

  c-İbrahim bin Edhem ve Ebul Gayyıs Aşşaş hazretlerine hergün 3 ihlas,1 fatiha okunup,hediye edilecek

  d-Netice hasıl olduktan sonra bu paralar bu zatların ruhu için fakirlere tasadduk edilecek(Tahiri Mutlu)


  10-Düşman şerinden emin olmak için: “Allahümme inni ehafuke ve ehafu mimmen la yehafuke vahfazni min şerri men la yehafuke bi hürmeti men yehafuke ya hadiyyel eltafi neccina mimma nehaf”


  11-Hasta için okunacak dua:

  a-Hastanın şifası için niyyet etmek

  b-7 defa estağfirullah demek

  c-7 defa salavat

  d-10 defa Allahü ekber demek

  e-19 defa Bismillahirrahmanırrahim Ferdun hayyun kayyum.Hakemün adlün kuddus. Lilleziyne amenu huden ve şifaun diyerek hastaya okumak.(Hulusi ağabey)


  12-Ruhi sıkıntısı olan birine M.Fethullah Gülen Hocaefendinin yazdığı bir tavsiye:

  a-10 defa Allahüekber demek

  b-19 defa Bismillahirrahmanırrahim Ferdun hayyun kayyum Hakemün adlün kuddus. Yurzakune ferihiyne bima atahum.Selamün kavlen min Rabbirrahim. Lilleziyne amenu huden ve şifaun okunacak...Ve her okunuşta çay,kahve gibi sıvılardan bir yudum alınacak

  c-Namazlardan sonra imkanı varsa 19 defa “Elem neşrah” sure-i celiliyesi okunacak


  13-Efendimiz(sav)in en çok okuduğu dua:

  Ya Mukallibel kulub.Sebbit kalbi ala dinik(ey kalpleri evirip çeviren.Benim kalbimi Hak dinin üzerine sabit kıl)-Tirmizi-Deavat:85


  14-İçimizde günaha bir istek duyarsak,manasını düşünerek:

  “Allahu haziri Allahu naziri Allahu mai(Allah burada hazır nazır, beni görüyor ve Allah benimle beraber-en az 3 defa demeli) İsmail Çetin-İnançlı Gençliğin Şuuru-Dilara yayınları


  15-Sabah Akşam 11 defa Kureyş(Liilafi) suresini okuyanın hayatın tehlikelerinden mahfuz kalacağını İmam Rabbani(RA) Mektubatında zikrediyor.  16-Uykusuzluk çeken: “Allahümme garetin nucum.Ve hedaetil uyun.Ve entel hayyul kayyum.Ellezi la te’huzuhu sinetün vela nevm.Ya Hayyu ya Kayyum. İhdilleyli ve enim ayneyyi.”duası ile Nas ve Felak surelerini okumak...

  Salih Okur
  cevaplar.org


 8. 20.Temmuz.2008, 21:34
  4
  Devamlı Üye
  Dualar/2

  8-Risale okumadan evvel:

  a-3 ihlas,1 fatiha okuyup Peygamber Efendimiz(sav),bütün enbiya ve evliya-i kiramın ve Üstad’ın ruhlarına hediye etmek

  b-Ya Alim,Ya Semi,Ya Basir,Ya Kebir isimlerini zikredip salavat-ı şerife getirilecek ve ondan sonra okunacak.(Hulusi ağabey)


  9-Kayıp eşya ve hastalık için:

  a-4 rekat istihare namazı kılınacak

  b-5 adet para bir beze sarılacak

  c-İbrahim bin Edhem ve Ebul Gayyıs Aşşaş hazretlerine hergün 3 ihlas,1 fatiha okunup,hediye edilecek

  d-Netice hasıl olduktan sonra bu paralar bu zatların ruhu için fakirlere tasadduk edilecek(Tahiri Mutlu)


  10-Düşman şerinden emin olmak için: “Allahümme inni ehafuke ve ehafu mimmen la yehafuke vahfazni min şerri men la yehafuke bi hürmeti men yehafuke ya hadiyyel eltafi neccina mimma nehaf”


  11-Hasta için okunacak dua:

  a-Hastanın şifası için niyyet etmek

  b-7 defa estağfirullah demek

  c-7 defa salavat

  d-10 defa Allahü ekber demek

  e-19 defa Bismillahirrahmanırrahim Ferdun hayyun kayyum.Hakemün adlün kuddus. Lilleziyne amenu huden ve şifaun diyerek hastaya okumak.(Hulusi ağabey)


  12-Ruhi sıkıntısı olan birine M.Fethullah Gülen Hocaefendinin yazdığı bir tavsiye:

  a-10 defa Allahüekber demek

  b-19 defa Bismillahirrahmanırrahim Ferdun hayyun kayyum Hakemün adlün kuddus. Yurzakune ferihiyne bima atahum.Selamün kavlen min Rabbirrahim. Lilleziyne amenu huden ve şifaun okunacak...Ve her okunuşta çay,kahve gibi sıvılardan bir yudum alınacak

  c-Namazlardan sonra imkanı varsa 19 defa “Elem neşrah” sure-i celiliyesi okunacak


  13-Efendimiz(sav)in en çok okuduğu dua:

  Ya Mukallibel kulub.Sebbit kalbi ala dinik(ey kalpleri evirip çeviren.Benim kalbimi Hak dinin üzerine sabit kıl)-Tirmizi-Deavat:85


  14-İçimizde günaha bir istek duyarsak,manasını düşünerek:

  “Allahu haziri Allahu naziri Allahu mai(Allah burada hazır nazır, beni görüyor ve Allah benimle beraber-en az 3 defa demeli) İsmail Çetin-İnançlı Gençliğin Şuuru-Dilara yayınları


  15-Sabah Akşam 11 defa Kureyş(Liilafi) suresini okuyanın hayatın tehlikelerinden mahfuz kalacağını İmam Rabbani(RA) Mektubatında zikrediyor.  16-Uykusuzluk çeken: “Allahümme garetin nucum.Ve hedaetil uyun.Ve entel hayyul kayyum.Ellezi la te’huzuhu sinetün vela nevm.Ya Hayyu ya Kayyum. İhdilleyli ve enim ayneyyi.”duası ile Nas ve Felak surelerini okumak...

  Salih Okur
  cevaplar.org

 9. 22.Temmuz.2008, 07:51
  5
  LeoparGS
  Devamlı Üye

  Profili:
  Üyelik Tarihi: 15.Şubat.2007
  Üye No: 26
  Mesaj Sayısı: 2,601
  Rep Derecesi:
  Tecrübe Puanı: 33
  Bulunduğu yer: İstanbul

  --->: Günlük dualar

  Dualar/3
  1-Ümmet-i Muhammed için dua:
  “Allahümme eslih ümmete Muhammed
  Allahümme erham ümmete Muhammed
  Allahümme ferric an ümmete Muhammed
  Allahümme ihdi ümmete Muhammed
  Allahümme mağfirli ümmete Muhammed”

  2-Urve bin Zubeyrin sabah akşam üç defa okuduğu ve cinlerden korunduğu dua:
  “ Amentü billahil azim ve kefertü bil cibti vettagut vestemsektü bil urvetilvüska la infisameleha vallahü semiülalim.” İmam Münziri-Tergib ve terhib-2/93

  3-Sohbet meclisinden kalkarken:
  “Sübhaneke Allahümme ve bihamdike eşhedü en lailahe illa ente estağfiruke ve etubu ileyke”

  4-İmtihanlarda muvaffakiyet için merhum eşşeyh Osman Siraceddin–i Iraki’nin (1893-1997) tavsiyesi:İmtihan binası uzaktan görüldüğünde küçük parmaktan büyüğe doğru sırayla “kef, ha, ya, ayn, sad” harfleri okunarak eller yumruk yapılır, her bir harf bir parmağa denk gelecek şekilde. Binaya girilene kadar konuşulmaz. Binaya girince büyük parmaktan küçüğe doğru “ha, mim, ayn, sin, kaf”okunarak yumruk açılır.

  5-Zekanın inkişafı için Osman Siraceddin Efendinin tavsiyesi: Her namaz sonrası: 140 defa “ Ya selam, Ya alim, Ya hâdi ”- başta sonda üçer salavat...
  Salih Okur
  cevaplar.org
 10. 22.Temmuz.2008, 07:51
  5
  Devamlı Üye
  Dualar/3
  1-Ümmet-i Muhammed için dua:
  “Allahümme eslih ümmete Muhammed
  Allahümme erham ümmete Muhammed
  Allahümme ferric an ümmete Muhammed
  Allahümme ihdi ümmete Muhammed
  Allahümme mağfirli ümmete Muhammed”

  2-Urve bin Zubeyrin sabah akşam üç defa okuduğu ve cinlerden korunduğu dua:
  “ Amentü billahil azim ve kefertü bil cibti vettagut vestemsektü bil urvetilvüska la infisameleha vallahü semiülalim.” İmam Münziri-Tergib ve terhib-2/93

  3-Sohbet meclisinden kalkarken:
  “Sübhaneke Allahümme ve bihamdike eşhedü en lailahe illa ente estağfiruke ve etubu ileyke”

  4-İmtihanlarda muvaffakiyet için merhum eşşeyh Osman Siraceddin–i Iraki’nin (1893-1997) tavsiyesi:İmtihan binası uzaktan görüldüğünde küçük parmaktan büyüğe doğru sırayla “kef, ha, ya, ayn, sad” harfleri okunarak eller yumruk yapılır, her bir harf bir parmağa denk gelecek şekilde. Binaya girilene kadar konuşulmaz. Binaya girince büyük parmaktan küçüğe doğru “ha, mim, ayn, sin, kaf”okunarak yumruk açılır.

  5-Zekanın inkişafı için Osman Siraceddin Efendinin tavsiyesi: Her namaz sonrası: 140 defa “ Ya selam, Ya alim, Ya hâdi ”- başta sonda üçer salavat...
  Salih Okur
  cevaplar.org 11. 23.Temmuz.2008, 07:38
  6
  LeoparGS
  Devamlı Üye

  Profili:
  Üyelik Tarihi: 15.Şubat.2007
  Üye No: 26
  Mesaj Sayısı: 2,601
  Rep Derecesi:
  Tecrübe Puanı: 33
  Bulunduğu yer: İstanbul

  --->: Günlük dualar

  Dualar/4  1-Hidayet ve takva sahibi olabilmek için; “Allahümme inni es’elüke’l hüda vettuka vel afafe vel gına.(Allahım, senden hidayet, takva, iffet ve (kalb) zenginliği isterim)


  2-Şirkten sakınmak için: Allahümme inni euzu bike en üşrike bike şey’en ve ene a’lemu ve estağfiruke lima la a’lem. İnneke ente’l allamul guyub. (Allahım! Bilerek bir şeyi sana ortak tutmaktan yine sana sığınıyorum. Bilmediğim şeyler için de senden mağfiret diliyorum. Gaibleri hakkıyla bilen sensin, sen.)


  3-Harpte düşmanın perişan olması için; “Allahümme münzilel kitap, serial hisab.İhzimil ahzabe. Alahümme mehzimhüm ve zelzilhüm.” (Allahım! Ey kitabı indiren, hesabı çabuk gören, hizipleri yenilgiye uğratan. Düşmanları hezimete uğrat ve onları sars.)


  4-Düşmandan korkulduğunda: Allahümme inna nec’alüke fi nuhurihim ve neuzu bike min şururihim. (Ya Allah! Senin himayeni onlara karşı siper ediyoruz. Onların şerrinden sana sığınıyoruz.)


  5-Korkulu rüyalar görenin okuyacağı dua: “Allahümme inni euzu bike min amelişeytani ve seyyiati’il ahlam”


  6-Nefsin şerrinden korunmak için: “Allahümme elhimni rüşdi ve eizni min şerri nefsi(Ya Allah! Bana hidayet ilham et ve beni nefsin şerrinden koru)


  7-Rızkta bereket olması için her namaz sonrası 11 defa şu dua okunur: İnnalahe hüver’rezzakü zu’l kuvveti’l metin.


  8-Resulullah’ın(SAV), kuşluk namazından sonra üç defa okumasını Kabisa Bin Muhayrık’a tavsiye ettiği dua: “Subhanallahi ve bihamdihi Subhanallahi’l azim. La havle vela kuvvete illa billahil aliyyil azim.”


  9- Gerdeğe giren erkeğin okuyacağı dua: “Allahümme inni es’elüke hayraha ve hayra ma cebelteha aleyhi ve euzu bike min şerriha ve şerri ma cebelteha aleyhi”


  10-Doğum sancısı çeken bir hanıma okunacak dualar:

  a-Ayet el Kürsi

  b-Araf Suresinin 54. ayeti

  c-Felak ve Nas Sureleri


  11-Kötü ahlaktan korunmak için: “Allahümme inni euzu bike min munkeratil ahlak vel’ amali vel ehvai(Allahım! Kötü ahlakın, kötü amellerin ve hevanın şerrinden sana sığınırım.)

  Kaynak:
  Büyük Dua Kitabı- Mehmed Emre-Bedir Yayınevi- İst–1980

  Salih Okur
  cevaplar.org


 12. 23.Temmuz.2008, 07:38
  6
  Devamlı Üye
  Dualar/4  1-Hidayet ve takva sahibi olabilmek için; “Allahümme inni es’elüke’l hüda vettuka vel afafe vel gına.(Allahım, senden hidayet, takva, iffet ve (kalb) zenginliği isterim)


  2-Şirkten sakınmak için: Allahümme inni euzu bike en üşrike bike şey’en ve ene a’lemu ve estağfiruke lima la a’lem. İnneke ente’l allamul guyub. (Allahım! Bilerek bir şeyi sana ortak tutmaktan yine sana sığınıyorum. Bilmediğim şeyler için de senden mağfiret diliyorum. Gaibleri hakkıyla bilen sensin, sen.)


  3-Harpte düşmanın perişan olması için; “Allahümme münzilel kitap, serial hisab.İhzimil ahzabe. Alahümme mehzimhüm ve zelzilhüm.” (Allahım! Ey kitabı indiren, hesabı çabuk gören, hizipleri yenilgiye uğratan. Düşmanları hezimete uğrat ve onları sars.)


  4-Düşmandan korkulduğunda: Allahümme inna nec’alüke fi nuhurihim ve neuzu bike min şururihim. (Ya Allah! Senin himayeni onlara karşı siper ediyoruz. Onların şerrinden sana sığınıyoruz.)


  5-Korkulu rüyalar görenin okuyacağı dua: “Allahümme inni euzu bike min amelişeytani ve seyyiati’il ahlam”


  6-Nefsin şerrinden korunmak için: “Allahümme elhimni rüşdi ve eizni min şerri nefsi(Ya Allah! Bana hidayet ilham et ve beni nefsin şerrinden koru)


  7-Rızkta bereket olması için her namaz sonrası 11 defa şu dua okunur: İnnalahe hüver’rezzakü zu’l kuvveti’l metin.


  8-Resulullah’ın(SAV), kuşluk namazından sonra üç defa okumasını Kabisa Bin Muhayrık’a tavsiye ettiği dua: “Subhanallahi ve bihamdihi Subhanallahi’l azim. La havle vela kuvvete illa billahil aliyyil azim.”


  9- Gerdeğe giren erkeğin okuyacağı dua: “Allahümme inni es’elüke hayraha ve hayra ma cebelteha aleyhi ve euzu bike min şerriha ve şerri ma cebelteha aleyhi”


  10-Doğum sancısı çeken bir hanıma okunacak dualar:

  a-Ayet el Kürsi

  b-Araf Suresinin 54. ayeti

  c-Felak ve Nas Sureleri


  11-Kötü ahlaktan korunmak için: “Allahümme inni euzu bike min munkeratil ahlak vel’ amali vel ehvai(Allahım! Kötü ahlakın, kötü amellerin ve hevanın şerrinden sana sığınırım.)

  Kaynak:
  Büyük Dua Kitabı- Mehmed Emre-Bedir Yayınevi- İst–1980

  Salih Okur
  cevaplar.org

 13. 27.Temmuz.2008, 05:40
  7
  LeoparGS
  Devamlı Üye

  Profili:
  Üyelik Tarihi: 15.Şubat.2007
  Üye No: 26
  Mesaj Sayısı: 2,601
  Rep Derecesi:
  Tecrübe Puanı: 33
  Bulunduğu yer: İstanbul

  --->: Günlük dualar

  Dualar/5
  1-Gece yalnızken gelen vehim ve korkulara karşı:

  Allahümme lâ ye’ti bilhasenâti illâ Ente ve lâ yedfau-s seyyiâti illa ente ve lâ havle ve lâ kuvvete illâ Billâh-il-Aliyy-il Azim” duasıyla birlikte Tevbe suresinin son iki ayeti 11 defa okunur.


  2-Tembellikten korunmak için:

  Allahümme inni eûzu Bike min-el kelsi velmağrami ve eûzu Bike min fitneti Mesih-id deccali ve eûzu Bike min-en nâri(Allah’ım tembellikten, borçlu olmaktan, uğursuz kör deccalin fitnesinden ve cehennem azabından sana sığınırım.)


  3-Kanaatsizlik, oburluk, şehvetin galebesi, cimrilik ve korkaklık akla geldiği zaman mümin imanını şu duayla takviye etmelidir:

  “Eûzu Billâhi min-eş-şeytar-ir racîm. Allahümme kanni’ni bimâ razakteni ve barik lî fîhi” (Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah’a sığınırım. Ya Rabbi’ Beni rızıklandırdığın şeyle kanaatlendir ve onu bana mübarek kıl.)


  4- Allahümme estur avrâti ve âmin rav’âti. Allahümme la te’menna mekrake ve lâ tensenâ zikrake ve lâ tehtik annâ sitrake ve lâ tec’alna min el gafilin” (Allah’ım! Ayıplarımı ört, korkularımı eminliğe çevir. Allah’ım! Mekrinden bizi emin kılma, zikrini bize unutturma. Setrini kaldırmakla bizi rezil etme ve bizi gafillerden kılma”)

  Bu duanın üç faydası var:

  a-Uykudan önce okunursa melekler sabah namazına kalkmayı ilham eder.

  b-Beş vakit namazdan sonra devam edenin kalbine hüsnü zan ve teyakkuz gelir, günahlara karşı uyanıklık hâsıl olur.

  c-Günahlara karşı rızayı kalpten siler, atar. Özellikle Halveti meşayıhı müntesiplerine bu duayı çok tavsiye etmekteler.

  Kaynaklar

  1-Mufassal Medeni Ahlak-İsmail Çetin- Dilara Yayınları-Isparta-trhs.

  Salih Okur
  cevaplar.org


 14. 27.Temmuz.2008, 05:40
  7
  Devamlı Üye
  Dualar/5
  1-Gece yalnızken gelen vehim ve korkulara karşı:

  Allahümme lâ ye’ti bilhasenâti illâ Ente ve lâ yedfau-s seyyiâti illa ente ve lâ havle ve lâ kuvvete illâ Billâh-il-Aliyy-il Azim” duasıyla birlikte Tevbe suresinin son iki ayeti 11 defa okunur.


  2-Tembellikten korunmak için:

  Allahümme inni eûzu Bike min-el kelsi velmağrami ve eûzu Bike min fitneti Mesih-id deccali ve eûzu Bike min-en nâri(Allah’ım tembellikten, borçlu olmaktan, uğursuz kör deccalin fitnesinden ve cehennem azabından sana sığınırım.)


  3-Kanaatsizlik, oburluk, şehvetin galebesi, cimrilik ve korkaklık akla geldiği zaman mümin imanını şu duayla takviye etmelidir:

  “Eûzu Billâhi min-eş-şeytar-ir racîm. Allahümme kanni’ni bimâ razakteni ve barik lî fîhi” (Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah’a sığınırım. Ya Rabbi’ Beni rızıklandırdığın şeyle kanaatlendir ve onu bana mübarek kıl.)


  4- Allahümme estur avrâti ve âmin rav’âti. Allahümme la te’menna mekrake ve lâ tensenâ zikrake ve lâ tehtik annâ sitrake ve lâ tec’alna min el gafilin” (Allah’ım! Ayıplarımı ört, korkularımı eminliğe çevir. Allah’ım! Mekrinden bizi emin kılma, zikrini bize unutturma. Setrini kaldırmakla bizi rezil etme ve bizi gafillerden kılma”)

  Bu duanın üç faydası var:

  a-Uykudan önce okunursa melekler sabah namazına kalkmayı ilham eder.

  b-Beş vakit namazdan sonra devam edenin kalbine hüsnü zan ve teyakkuz gelir, günahlara karşı uyanıklık hâsıl olur.

  c-Günahlara karşı rızayı kalpten siler, atar. Özellikle Halveti meşayıhı müntesiplerine bu duayı çok tavsiye etmekteler.

  Kaynaklar

  1-Mufassal Medeni Ahlak-İsmail Çetin- Dilara Yayınları-Isparta-trhs.

  Salih Okur
  cevaplar.org

 15. 29.Ağustos.2009, 11:48
  8
  ismail55
  Üye

  Profili:
  Üyelik Tarihi: 31.Aralık.2007
  Üye No: 6449
  Mesaj Sayısı: 12
  Rep Derecesi:
  Tecrübe Puanı: 2
  Yaş: 29
  Bulunduğu yer: ankara

  --->: Günlük dualar

  allah razı olsun
  emeginize saglık..


 16. 29.Ağustos.2009, 11:48
  8
  Üye
  allah razı olsun
  emeginize saglık..

 17. 05.Eylül.2009, 12:58
  9
  canan79
  Üye

  Profili:
  Üyelik Tarihi: 03.Eylül.2009
  Üye No: 53389
  Mesaj Sayısı: 1
  Rep Derecesi:
  Tecrübe Puanı: 1
  Yaş: 39
  Bulunduğu yer: istanbul

  --->: Günlük dualar

  paylaşımın için sağol Allah razı olsun


 18. 05.Eylül.2009, 12:58
  9
  Üye
  paylaşımın için sağol Allah razı olsun

 19. 03.Haziran.2014, 07:20
  10
  Misafir

  Cevap: Günlük dualar

  Allah sizden razı olsunevet arkadaslar bildiginiz gibi bütün duaların hercümlesindeki degerli ve kıymetlı oldugunu biliyoruz.dualarımızı her zaman içimizden gelen ruh ve beden olarak Allah'a sükr etmeliyiz çünkü Allaha inancımız sonsuz ve sınırsızdır.Allahın bizlere verdigi hayat ve mücizevileri göz önüne alınarak gerisini siz iyi düsünün


 20. 03.Haziran.2014, 07:20
  10
  Kayıtsız Üye - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Kayıtsız Üye
  Misafir
  Allah sizden razı olsunevet arkadaslar bildiginiz gibi bütün duaların hercümlesindeki degerli ve kıymetlı oldugunu biliyoruz.dualarımızı her zaman içimizden gelen ruh ve beden olarak Allah'a sükr etmeliyiz çünkü Allaha inancımız sonsuz ve sınırsızdır.Allahın bizlere verdigi hayat ve mücizevileri göz önüne alınarak gerisini siz iyi düsünün

 21. 10.Kasım.2016, 22:13
  11
  Şem'a
  YÖNETİCİ

  Profili:
  Üyelik Tarihi: 10.Mayıs.2007
  Üye No: 677
  Mesaj Sayısı: 3,285
  Rep Derecesi:
  Tecrübe Puanı: 34
  Bulunduğu yer: dünya

  Yorum: Günlük dualar

  Her sohbet meclisinden sonra okunacak dua

  subhaneke allahumme ve bihamdike eşhedu en la ilahe illa ente estağfiruke ve etubu ileyke


 22. 10.Kasım.2016, 22:13
  11
  YÖNETİCİ
  Her sohbet meclisinden sonra okunacak dua

  subhaneke allahumme ve bihamdike eşhedu en la ilahe illa ente estağfiruke ve etubu ileyke

 23. 11.Kasım.2016, 08:33
  12
  İslamcı
  Üye

  Profili:
  Üyelik Tarihi: 09.Kasım.2016
  Üye No: 110163
  Mesaj Sayısı: 26
  Rep Derecesi:
  Tecrübe Puanı: 1
  Bulunduğu yer: İstanbul

  Yorum: Günlük dualar

  Evden çıkmadan önce ayetel kürsiyi okuyun.


 24. 11.Kasım.2016, 08:33
  12
  İslamcı - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üye
  Evden çıkmadan önce ayetel kürsiyi okuyun.
+ Yorum Gönder