+ Yorum Gönder
Dualar ve Dua ile ilgili Bilgiler Kategorisinden Cenazede Okunacak Dualar - cenaze duaları Konusununa Bakıyorsunuz..
 1. ACİLSERVİS
  Administrator
  Reklam

  Cenazede Okunacak Dualar - cenaze duaları

  Reklam

  Cenazede Okunacak Dualar - cenaze duaları Mumsema
  CENAZEDE OKUNACAK DUALAR
  انا لله و انا اليه راجعون
  İnnâ lillâhi ve innâ ileyhi râciğûn.
  (Biz Allah'tan geldik ve onu döneceğiz)


  cenazede okunacak dua.jpg


 2. rana
  Aciz Kul

  --->: Cenazede Okunacak Dualar


  Reklam


  Allah c.c. razi olsun


  Cenâze Namazında Okunacak Dualar

  Cenaze namazı dört tekbir ile kılınan bir namaz olup Birinci tekbir alınınca Eûzu besmele ile Fatiha suresi okunur, İkinci tekbirden sonra Salli ve Barik denilen her namazın oturuşunda okunulan dualar okunur. Üçüncü tekbirden sonra ilerideki hadislerde gelecek olan ölüye ve tüm müslümanlara yapılacak dualardan biri ile dua edilir. Dördüncü tekbirden sonra en güzel dualardan biri olan “Allahümme la tahrimna ecrehû ve la teftinna ba’dehü vağfirlena ve lehu = “Allah’ım bunun sevabından bizi mahrum etme bundan sonra da bizi fitneye düşürme. Bizi ve onu bağışla” diye dua edilerek sağa sola selam verilip cenaze namazı bitirilmiş olur.


  Üçüncü tekbirden sonra okunacak dualardan değişik rivayetleri de şunlardır. [1]

  937. Ebû Abdurrahman Avf İbni Mâlik radıyallahu anh’den rivayet edildiğine göre şöyle demiştir:

  Resûlullah sallallahu aleyhi ve sellem bir cenaze namazı kıldı. Onun şöyle dua ettiğini duydum ve ezberledim:

  “Allahım! Onu bağışla, ona rahmet et, onu azap ve sıkıntılardan koru. Kusurlarını affet. Cennetten nasibini ihsan et, gireceği yeri(kabrini) genişlet! Onu su ile, karla ve buzla yıka. Beyaz giysileri kirden (ve pisten) temizler gibi onu günahlarından arındır. Kendi evinden daha güzel bir ev, ailesinden daha hayırlı bir aile, eşinden daha hayırlı bir eş ver. Onu cennete koy, kabir ve cehennem azabından koru.”

  İbni Avf diyor ki, bu güzel duaları duyunca “keşke ölen ben olsaydım” diye içimden geçirdim.[2]

  938. Ebû Hüreyre, Ebû Katâde ve Ebû İbrahim el–Eşhelî’nin sahâbî olan babasından radıyallahu anhüm rivayet edildiğine göre Nebî sallallahu aleyhi ve sellem bir cenaze namazı kıldı ve şöyle dua etti:

  “Allahım! Dirilerimizi ve ölülerimizi, küçüklerimizi ve büyüklerimizi, erkeklerimizi ve kadınlarımızı, burada bulunanlarımızı ve bulunmayanlarımızı bağışla! Allahım! Bizden hayatta bırakacaklarını İslâm üzre yaşat. Öldüreceklerini iman ile öldür. Bizi bu cenazede bulunmanın sevabından mahrum etme ve ondan sonra bizi fitneye düşürme!”[3]

  939. Ebû Hüreyre radıyallahu anh’den rivayet edildiğine göre, “Resûlullah sallallahu aleyhi ve sellem’i şöyle buyururken dinledim” demiştir:
  “Cenaze namazı kıldığınız zaman, ölen kimseye ihlâsla dua ediniz!”[4]

  940. Yine Ebû Hüreyre’den rivayet edildiğine göre Nebî sallallahu aleyhi ve sellem cenaze namazında şöyle dua etmiştir:

  “Allahım! Bu cenazenin Rabbi sensin, onu sen yarattın, İslâm’a sen hidâyet ettin. Şimdi onun ruhunu da sen aldın. Onun gizlisini–açığını en iyi sen bilirsin. Biz senin huzuruna, ona şefaatçi olarak geldik, onu bağışla!”[5]

  941. Vâsile İbnü’l–Eska‘ radıyallahu anh’den rivayet edildiğine göre şöyle demiştir:

  Resûlullah sallallahu aleyhi ve sellem, bize müslümanlardan birinin cenaze namazını kıldırmıştı. Onun şöyle dua ettiğini duydum:

  “Allahım! Falan oğlu falan sana emanettir ve senin güvencene sahiptir. Artık onu kabir fitnesinden ve cehennem azabından koru. Sen sözünde duran ve hamde lâyık olansın. Allahım! Onu bağışla ve ona rahmet et. Şüphesiz bağışlayan ve merhamet eden sensin.”[6]

  942. Abdullah İbni Ebû Evfâ radıyallahu anhümâ’dan rivayet edildiğine göre o, kızının cenaze namazında dört defa tekbir aldı. Dördüncü tekbirden sonra, iki tekbir arasında durduğu kadar durup kızının bağışlanmasını diledi ve ona dua etti. Sonra da “Resûlullah sallallahu aleyhi ve sellem böyle yapardı” dedi.

  Bir başka rivayette şu ifadeler yer almaktadır: “Dört tekbir aldıktan sonra o kadar bekledi ki, biz onun beşinci defa tekbir alacağını sandık. Sonra sağına ve soluna selâm verdi. Namazdan sonra; “Bu yaptığın nedir?” dedik. O da bize, “Resûlullah sallallahu aleyhi ve sellem’in yaptığını gördüğüm şeye bir ilave yapmış değilim, ” ya da “Resûlullah sallallahu aleyhi ve sellem böyle yapardı” diye cevap verdi.[7]  [1] Abdullah Parlıyan, Açıklamalı Tam Riyazu’s-Salihin Tercümesi: 279.
  [2] Müslim, Cenâiz 85. Ayrıca bk. Tirmizî, Cenâiz 38 ; İbni Mâce, Cenâiz 23.
  [3] Tirmizî, Cenâiz 38 (Eşhelî ve Ebû Hüreyre’den); Ebû Dâvûd, Cenâiz 56 (Ebû Hüreyre ve Ebû Katâde’den). Ayrıca bk. Nesâî, Cenâiz 77; İbni Mâce, Cenâiz 23.
  [4] Ebû Dâvûd, Cenâiz 56.
  [5] Ebû Dâvûd, Cenâiz 56.
  [6] Ebû Dâvûd, Cenâiz 56; İbni Mâce, Cenâiz 23.
  [7] Hâkim, el–Müstedrek, I, 360 (Hâkim, “hadis sahihtir” der). Ayrıca bk. İbni Mâce, Cenâiz 24.

 3. Hoca
  erimeye devam...
  CENAZE DUALARI

  Allahümmağfirlihayyina ve meyyitina ve şaahidina ve ğaaibina ve zekerina ve ünsaana ve sağiirina ve kebiirina. Allahümme men ahyeytehü minna feahyihi alel islaam ve men teveffeytehü minna feteveffehü alel iman.
  Anlamı:"Allahım! Dirilerimizi, ölülerimizi, mevcut olanlarımızı, kayıp olanlarımızı,erkeğimizi-kadınımızı, çocuklarımızı ve büyüklerimizi bağışla.Allahım! Bizden yaşattıklarını İslam üzere yaşat, bizden öldürdüklerini de iman üzere öldür."

  CENAZE ERKEK İSE ŞU DUA OKUNUR:

  Ve hussa hazel meyyite birravhi verraahati velmağfirati verridvaan.Allahümme in kane muhsinen fezid fii ihsanih. Ve in kane müsiien fetecavez anhü veleggıhil emne vel büşra vel keramete vezzülfa. Birahmetike ya erhamerrahımiin.

  Anlamı:"Özellikle bu vefat etmiş olan erkeği kolaylığa, rahata, mağfirete ve rızana erdir.Allahım!Eğer bu muhsin ise(iyilik etmiş kimselerden ise)ihsanını artır.Eğer günahkar ise, onu bağışla, ona güven ile sevinç ve iyilik ver, onu rahmetine yakın kıl,Ey merhamet edenlerin en merhametlisi Yüce Allahım!"

  CENAZE KADIN İSE ŞU DUA OKUNUR:

  Ve hussa hazihil meyyitete birravhi verraahati velmağfirati verridvaan.Allahümme in kanet muhsineten fezid fii ihsaniha. Ve in kanet müsiieten fetecavez anha veleggıhal emne vel büşra vel keramete vezzülfa. Birahmetike ya erhamerrahımiin.

  Anlamı:"Özellikle bu vefat etmiş olan kadını kolaylığa, rahata, mağfirete ve rızana erdir.Allahım!Eğer bu muhsine ise(iyilik etmiş kimselerden ise)ihsanını artır.Eğer günahkar ise, onu bağışla, ona güven ile sevinç ve iyilik ver, onu rahmetine yakın kıl,Ey merhamet edenlerin en merhametlisi Yüce Allahım!"

  CENAZE ERKEK ÇOCUĞU İSE:

  Allahümmecalhü lena ferataa.Allahümmecalhü lena ecravvezühra.Allahümmecalhü lena şaafiammüşeffeaa.
  Anlamı:"Allahım!Onu bize, önden gönderilmiş bir sevap sebebi kıl, onu bizlere bir şefaatçi ve şefaatı kabul edilmiş yap."

  CENAZE KIZ ÇOCUĞU İSE:

  Allahümmecalha lena ferataa.Allahümmecalha lena ecravvezühra.Allahümmecalha lena şaafiammüşeffeah.
  Anlamı:"Allahım!Onu bize, önden gönderilmiş bir sevap sebebi kıl, onu bizlere bir şefaatçi ve şefaatı kabul edilmiş yap."


 4. Fetva Meclisi
  Moderatör
  Cenazede Okunacak Dua: Âzamallahu ecrakum ve ehsene âzaekum ve ğafarallahu li meyyitikum

 5. Muhammed
  الله اكبر
  Allah cümlenizden raı olsun...

  Bismillahirrahmanirrahim.
  Elhamdülillâhillezi kalefi kitabihielkerim.


  Küllü nefsin zaikatül mevt sümme ileynâ tûrcaun.

  Esselatü vesselamü ala seyyidina Muhammedin ellezi kale fi şanihi inneke meyyitüne ve innehüm meyyitüne musıybetün ve ala alihi vesahbihil ecmain
  Ellezine iza esabethüm musıybetün kalu innâ lillahi ve innâ ileyhi raciun.

  Türkçesi: “Her can, ölümü tadacaktır; sonra bize döndürüleceksiniz.”

  Kâinatın yaratıcısı ve sahibi olan, ruhların alıcısı ve rahmeti sonsuz olan yüce Allah!
  Sana dönen bu canımızın kusurlarını affeyle.
  Suçlarını bağışla ve hatalarını iyiliğe çevir.
  Kabrini pür- nur eyle.
  Cennetinle, cemalinle sevindir. Makamını cennet konaklarından eyle.
  Alemlerin rahmeti Muhammed Mustafa ve Ehlibeytinin şefaatlerine mazhar eyle.
  Kevserin sakisi olan Şah-ı Velâyet Ali’yyel Murtaza’nın elinden susuzluğunu gider. İmam Hasan ve şehitler şahı İmam Hüseyin’in sevgisine mazhar eyle.
  Pirimiz Hünkar Hacı Bektaş-ı Veli’nin himmetlerine nail eyle.
  Hz. Piri kendisinden hoşnut eyle.
  Ruhani huzurlarında bulunduğumuz gerçek erenlerin, Hakk velilerinin yüce şefaatleri ile ruhunu şad eyle.
  Bizler dahi bu Hakk’a yürüyen can kardeşimizin hali ile hallendiğimizde sonnefesimizde “Lâ ilâhe illâllah, Muhammed’in Resulullah, Ali’yyül veliyullah” diyerek son nefesimizi tamamlamayı nasip eyle. Merhumun geride kalan ev halkına, Yakınlarına, sevenlerine ve gönül dostlarına sabır, sağlık ihsan eyle.
  Cümlemizi Güruh-u Naci den, katar-ı Ehlibeytten ayırma Yarab!
  Ülkemizin selameti için, dualarımızın kabulü için, özellikle Hakk’a yollayacağımız bu meftanın ruhu için ve Allah rızası için El-Fatiha…
  Fatiha okunur ve cenaze namazına başlanır.

 6. Hoca
  erimeye devam...
  Cenaze Duası

  Üçüncü tekbirden sonra okunacak Cenaze duâsı:  ٱَللّٰهُمَّ ٱغْفِرْ لِحَيِّنَا وَمَيِّتِنَا وَشَاهِدِنَا وَغَآئِبِنَا وَكَبِيرِنَا وَصَغِيرِنَا وَذَكَرِنَا وَاُنْثَانَا ٱَللّٰهُمَّ مَنْ اَحْيَيْتَهُ مِنَّا

  فَاَحْيِهِ عَلَى ٱْلاِسْلاَمِ وَمَنْ تَوَفَّيْتَهُ مِنَّا فَتَوَفَّنَا عَلَى ٱْلاِيمَانِ وَخُصَّ هٰذَا ٱلْمَيِّتَ بِٱلرَّوْحِ وَٱلرَّاحَةِ

  وَٱلرَّحْمَةِ وَٱلْمَغْفِرَةِ وَٱلرِّضْوَانِ ٱَللّٰهُمَّ اِنْ كَانَ مُحْسِنًا فَزِدْ فِى اِحْسَانِهِ وَاِنْ كَانَ مُسِيئًا وَتَجَاوَزْ

  عَنْهُ وَلَقِّهِ ٱْلاَمْنَ وَٱلْبُشْرٰى وَٱلْكَرَامَةَ وَٱلزُّلْفٰىبِرَحْمَتِكَ يَا اَرْحَمَ ٱلرَّاحِمِينَ  "Allâhümmağfir lihayyinâ ve meyyitinâ ve şâhidinâ ve gâibinâ ve kebîrinâ ve sağîrinâ ve zekerinâ ve ünsânâ. Allâhümme men ahyeytehû minnâ feahyihî alel islâmi ve men teveffeytehû minnâ feteveffehû alel îmâni ve hussa hâzelmeyyite birravhi verrâhati verrahmeti velmağfireti verrıdvân. Allâhümme in kâne muhsinen fezid fî ihsânihî ve in kâne müsîen fetecâvez anhü ve lakkıhil' emne velbüşrâ velkerâmete vezzülfâ birahmetike yâ erhamerrâhimîn."

  Cenaze Kadın ise:  Kadın ise "hâzihil meyyite" denir.
  Kadın ise "in kânet muhsineten fezid fî ihsânihâ ve in kânet müsîeten fetecâvez anhâ ve lakkıhel'emne" denir.  Mânâsı: Allâh'ım! Bizim dirilerimizi, ölülerimizi, hâzır ve gâib olanlarımızı, büyüklerimizi ve küçüklerimizi, erkeklerimizi ve kadınlarımızı afv ü mağfiret buyur. Yâ Rabb! Bizden yaşattıklarını İslâm üzere yaşat. Bizden öldürdüklerini iman üzere öldür. Bilhassa bu ölüyü kolaylığa, rahatlığa, mağfirete, rızâna erdir. Yâ Rabb! Eğer bu ölü, muhsin ise ihsanını artır; ve eğer yaramaz bulunmuş ise affet. Kendisine emniyet, beşâret, kerâmet ve kurbaniyet nasib buyur, rahmetinle, ey erhamerrâhimîn."  Cenaze erkek çocuk ise:

  Yukarıdaki duâ "alel îmâni" den itibaren şöyle okunur: "Allâhümmec'alhü lenâ feratan vec'alhü lenâ ecran ve zuhrâ. Allâhüm-mec'alhü lenâ şâfian ve müşeffean."

  Cenaze kız çocuk ise:

  Yukarıdaki Cenaze duâsı "alel îmâni" den itibâren şöyle okunur: "Allâhümmec'alhâ lenâ feratan vec'alhâ lenâ ecran ve zuhrâ. Allâhümmec'alhâ lenâ şâfiaten ve müşeffeaten."

 7. Misafir
  Cenaze namazında şafii mezhebindekiler ilk tekbirden sonra fatiha suresini hanefi mezhebinde olanlar subhaneke duasını okurlar

 8. Hoca
  erimeye devam...
  cenazede okunacak dua
  Resimli cenaze duası

  cenazede-okunacak-dua.jpg

 9. Misafir
  Selamum Aleyküm.Benim bir sorum olacakdı.
  Cenaze duası sadece Cenaze namazında değilde önceden ölen bir başka kişiye okunabilir mi devamlı.

 10. Misafir
  Devri nasıl cevrilir ben bulgaristandanin ve Muslumanim bg de devri var

 11. arifselim
  Yönetici
  Devir yani ıskat konusu ile ilgili olan görüşlerin genelinde oruç ibadeti için olabileceğidir. Namaz için öyle bir nas yoktur. Ancak namaz için ise fidye vermeyi Hanefi müctehidleri bir ihtiyat eseri olarak uygun görmüşler, güzel bir muamele olarak kabul etmişlerdir. En doğrusu ölünün bir vasiye bırakmasıdır. Eğer bir vasiyet bırakmamış ise varisleri onun için yapmaları da uygundur.

+ Yorum Gönder
cenaze duası,  cenazede okunacak dua,  cenaze duasi,  cenazede okunan dualar,  cenaze duaları,  cenazede okunan dua,  cenazede okunacak dualar