Bir Mezhebe Uymak Zorunlumudur? 5 üzerinden 5.00 | Toplam : 1 kişi
 1. 1
  Kayıtsız Üye Misafir
  Misafir

 2. 2
  Kayıtsız Üye Misafir
  Misafir

  Yorum: Bir Mezhebe Uymak Zorunlumudur?


  güzel kardeşim ictihad edecek seviyede olan vardır, ittiba edecek seviyede olan vardır, taklid edecek seviyede olan vardır. ictihad edebilecek birisinin ittiba etmesi isabetli olmaz. ittiba edebilecek bir seviyede olan birisinin de ictihad etmesi uygun olmaz. bu seviyeler her zaman var olacak, bu kaçınılmaz bir sonuç. sorun insanların taklide rıza göstermesi taklid makamına talib olmalarıdır. yani insanların yaptığı amellerin hangi ayet ve hadislere dayanıp nasıl yorumlandığını öğrenip, bu ilim üzere amel etmesi uygundur. usül bilmeyip ilim bilmeyip ictihad etmekde uygun değildir.

  bu muhabbetler birazda boş muhabbetler. mezheb imamlarının ayet ve hadislere dayanmayan hiçbir görüşleri zaten yok. mezheb imamlarının üzerine başı sonu belli bir söz söyleyebilen de zaten yok .sadece basit söylemlerle havaya konuşuluyor. zaten biraz ilim öğreneyim deyip usülüne göre delillere göz attığın zaman, bu mezheblerin her görüşleri ayet ve hadisleri dayanmaktadır. kimi durumlarda kimisine bir hadis ulaşmamıştır, kimi durumlarda farklı hadisleri yorumlamışlardır. ilmin varsa delille amel edebilirsin ancak delillere göz attığın zaman çoğu durumda hepsi doğru söylüyor, hepsi kapı gibi delillere yaslanmış diyorsun. bu delillere bakarken gözün mezheb imamlarını arıyor onlar ne demiş ki diyorsun.

  diyeceksin ki ayetler hadisler önümüzde. sırf bunların usüllerini öğrenmek ayrı bir ilimdir. sırf hadis ilmi öğrenmeye kalksan cerh tadil denen bir ilmi öğrenmen gerekir ki, o hadislerin ve onu bize ulaştıranların sıhhatleri hakkında bir ilimdir. peki imamların zamanında bu durum nasılmış. o hadisi rivayet edenler ya ilim meclisinden arkadaşı, ya hocası onların senetleri de onların hocası veya arkadaşlarıymış. yani bugün binbir zahmetle öğreneceğin cerh tadil ilmi için imamlarımız, bu hadisi kim nakletti falanca falancayı bulduklarında bu hadisi kim nakletti filanca dediklerinde olay çözülüyormuş.

  yani mezheblere tabi olmak tabii bir durumdur insanların aslını astarını öğrenip mutmain olarak amel etmeleri daha uygundur buna ittiba denir. müçtehidler vardır bunlarda delilleri tahkik ederler ve kendi görüşlerini söylerler buna da ictihad denir. zaten mezheblerin içinde kurucu mezhep imamlarının dışında farklı görüşleri olan imamlar olmuş, ictihadları da bize ulaşmıştır. mesela bir mezhep kurucu imamının talebesi olan aynı mezhebin imamı, diğer bir mezheb imamının görüşüyle karşılaştığı zaman görüşünü değiştirmiş ve söz gelimi hocam ebu hanife de olsaydı, bu ilim ona ulaşmış olsaydı o da aynısını yapar demiştir. bizde hiçbir içtihad bir diğerini yok saymaz yeterki usüle uygun olsun. yoksa görgüsüz görgüsüz cahil cühela konuşmanın alemi yoktur. deliller önüne geldiği zaman herkes bülbül gibi susar.

  nasıl bir dil konuşulduğu zaman önce insanlar onları belki yüzlerce sene konuşur ondan sonra dil kuralları meydana gelir kimse biz dil kuralları koyalım ona göre konuşalım demez mezhep imamları da mezhep kurma iddiasında olan insanlar değildir zaman içerisinde ümmet icma etmişdir şartlar bunu getirmiştir.mezheb imamlarının üzerin söz söyleyebilen varsa buyursun çıksın. ama yoz ve basit söylemlerede itibar etmesin. yani bu durum gayet tabii bir durumdur.

  seyit gazi yazdı


 3. 3
  Kayıtsız Üye Misafir
  Misafir

  Yorum: Bir Mezhebe Uymak Zorunlumudur?


  Senin anlayacağın bir şekilde söylemek gerekirse EVET MEZHEBE UYMAK ZORUNLUDUR.

  klav yazdı


 4. Reklam

 5. 4
  Kayıtsız Üye Misafir
  Misafir

  Yorum: Bir Mezhebe Uymak Zorunlumudur?


  Eğer Hz. Peygamberin sahabeleri kadar arapça biliyor ve Kur'an'ın dediğini anlıyorsanız bir mezhep taklit etmenize gerek kalmaz. Bu da zor değil 2 yıl dünyalık ingilizce öğrenenler gibi arapça ve Kur'an edebiyatını öğrenirseniz, herhangi bir mezhebin usulü ile bugüne kadar verilmiş mezhep yorumlarını tetkik edebilir seçebilir ya da reddebilirsiniz. Buna muhakkik ehli denir. Eğer bunu yapamıyorsanız taklid ehli olarak bir hoca'ya sorarak dininizi yaşarsınız. ZATEN MUKALLİDİN MEZHEBİ, SORDUĞU HOCANIN MEZHEBİDİR. MUKALLİDİN MEZHEBİ OLMAZ... Bu kitaplar matbaa ile bu kadar rahat çoğaltılmaya başladıktan sonra değişmiştir. Bir Mukallid şafii, hanifii, ya da hanbeli olmaz. O'nun için eski alimler, bir meselede prensip olarak verecekleri fetvada mukallid sıkıntı yaşayacaksa başka bir mezhep alimine gönderirmişler. Mesela, talak meselesi gibi sıkıntılı mevzular bunlardandır.
  Ömer faruk yazdı


+ Yorum Gönder