Konusunu Oylayın.: İlmihal (Temizlik, Namaz, Oruç, Hac ve Zekat), Kuran, Siyer ve Genel kültür Test soru ve cevapları

5 üzerinden 4.90 | Toplam : 10 kişi
İlmihal (Temizlik, Namaz, Oruç, Hac ve Zekat), Kuran, Siyer ve Genel kültür Test soru ve cevapları
 1. 14.Mart.2011, 01:01
  1
  Hoca
  Moderatör

  Profili:
  Üyelik Tarihi: 06.Şubat.2007
  Üye No: 11
  Mesaj Sayısı: 29,996
  Rep Derecesi:
  Tecrübe Puanı: 339
  Bulunduğu yer: çalışma odam:)

  İlmihal (Temizlik, Namaz, Oruç, Hac ve Zekat), Kuran, Siyer ve Genel kültür Test soru ve cevapları


  İlmihal (Temizlik, Namaz, Oruç, Hac ve Zekat), Kuran, Siyer ve Genel kültür Test soru ve cevapları Mumsema İLMİHAL,SİYER VE GENEL KÜLTÜR -1

  1. “Aksâmü’l-Kur’ân” ifadesi aşağıdakilerden hangisinin karşılığıdır?
  a) Kur’ân’ın kıssaları
  b) Kur’ân’ın kısımları
  c) Kur’ân’daki yeminler
  d) Kur’ân’ın sure sure ayrılması

  2. Aşağıdakilerden hangisi Mekkî surelerin tanımları arasında yoktur?
  a) Mekke’den bahseden sûreler
  b) Mekke’de inen sûreler
  c) Hicretten önce inen sureler
  d) Mekkelilere hitap eden sûreler

  3. Aşağıdaki tefsirlerden hangisi “rivayet metoduna” göre yazılmıştır?
  a) Kâdî Beydâvî’nin kaleme aldığı “Envâru’t-Tenzîl ve Esrâru’t- Te’vîl”
  b) İbn Kesîr’in kaleme aldığı “Tefsîru’l-Kur’ân’il-Azîm”
  c) Nesefî’nin kaleme aldığı “Medâriku’t-Tenzîn ve Hakâiku’t- Te’vîl”
  d) Hamdi Yazır’ın kaleme aldığı “Hak Dini Kur’ân Dili”

  4. Aşağıdakilerden hangisi imanın geçerli olmasının şartlarından değildir?
  a) İman esaslarını kalp ile tasdik etmek
  b) İman edilen şeyler hakkında şüphe etmemek
  c) Ergenlik çağına ulaşmak
  d) İman edilmesi gereken esasların tamamına iman etmek

  5. Aşağıdakilerden hangisi itikâdî mezheplerdendir?
  a) Evzaî Mezhebî
  b) Malikî mezhebi
  c) Hanefî Mezhebi
  d) Selefiyye Mezhebi

  6. “Peygamberimiz (a.s.)’in Allah tarafından tebliğ edip haber verdiği kesin olarak bilinen esas, hüküm ve haber-
  lere…denir” cümlesini aşağıdakilerden hangisi doğru olarak tamamlar?
  a) şeâir-i diniye
  b) Zarûrât-ı diniyye
  c) Ahkâm-ı İslamiyye
  d) Mebâdi-i fıkhıyye

  7. Allah’ın eli, gözü, yüzü ve gelmesi gibi sıfatlar için aşağıdaki kavramlardan hangisi kullanılır?
  a) Sübûtî sıfatlar
  b) Selbî sıfatlar
  c) Tekvîni sıfatlar
  d) Haberî sıfatlar

  8. Aşağıdakilerden hangisi Allah’ın selbî sıfatlarındandır?
  a) Kıdem
  b) Kudret
  c) Hayat
  d) Tekvin
  9. Aşağıdakilerden hangisinin diğerleri ile anlam bağlantısı yoktur?
  a) İman
  b) İtikad
  c) İrtidat
  d) İrtikâp

  10. Rıdvan adlı meleğin görevi aşağıdakilerden hangisidir?
  a) Cehennem bekçiliği
  b) Cennet bekçiliği
  c) Arşı taşımak
  d) Amel defterlerinin tevzii

  11. Aşağıdakilerden hangisi Peygamberler hakkında vacip olan sıfatlardan değildir?
  a) Emanet
  b) Fetanet
  c) Adalet
  d) İsmet

  12. Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
  a) şit Peygambere 30 sahife verilmiştir
  b) Adem Peygambere 10 sahife verilmiştir
  c) İbrahim Peygambere 10 sahife verilmiştir
  d) İdris Peygambere 30 sahife verilmiştir.

  13. Aşağıdakilerden hangisi hak dinlerin ortak amaçlarından biri değildir?
  a) Nefsi koruma
  b) Nesli koruma
  c) Aklı koruma
  d) Ahlakı koruma

  14. Aşağıdakilerden hangisi ibadetin kabul olma şartlarından biri değildir?
  a) İman
  b) Mükellef olmak
  c) Niyet
  d) İhlas

  15. Aşağıdaki şıklarda yer alan kavramlardan hangileri arasında zıtlık ilişkisi vardır?
  a) Sihhat-butlan
  b) Habis-Necis
  c) İman-İtikad
  d) İsraf-Tebzir

  16. Aşağıdakilerden hangisi teyemmümün caiz olmasının şartlarından değildir?
  a) Su bulunmaması
  b) Suyu kullanma imkanının olmaması
  c) Toprak veya toprak cinsi bir şey ile yapılması
  d) Seferî olunması

  17. Aşağıdakilerden hangisi vitir namazının kılınacağı vakittir?
  a) Yatsının girdiği andan gecenin üçte birine kadar olan vakit
  b) Yatsı namazı kılındıktan sonraki vakit
  c) Yatsı vakti
  d) Yatsı vaktinden imsak vaktine kadar olan vakit
  18. Hangi namazlar özür bulunmaksızın oturularak kılınabilir?
  a) Nafile namazlar
  b) Farz namazlar
  c) Vacip namazlar
  d) Adak namazlar

  19. Aşağıdaki namazların hangisinde cehrî kıraat gerekli değildir?
  a) Cemaatle kılınan sabah namazının farzı
  b) Münferiden kılınan akşam namazının farzı
  c) Cuma namazı
  d) Bayram namazı

  20. Aşağıdakilerden hangisi cuma namazının farz olmasının şartlarından biri değildir?
  a) Mukim olmak
  b) Sağlıklı olmak
  c) Erkek olmak
  d) Yeterli cemaatin bulması

  21. Aşağıdakilerden hangisi orucun farz olmasının şartlarındadır?
  a) Akıllı olmak
  b) Sağlıklı olmak
  c) Mukim olmak
  d) Seferî olmamak

  22. Aşağıdakilerden hangisi zekatın farz olmasının şartlarından değildir?
  a) Havelan-i havl
  b) Malın nâmi olması
  c) Malın nisap miktarına ulaşması
  d) Zekat vermeye niyet edilmesi

  23. Aşağıdakilerden hangisi yemin kefareti türlerinden biridir?
  a) Üç fakiri giydirmek
  b) On gün oruç tutmak
  c) 61 gün oruç tutmak
  d) On fakiri giydirmek


  24. “Senetü’l-hüzün” aşağıdakilerden hangisidir?
  a) Peygamberimiz (a.s.)’ın oğlu İbrahim’in öldüğü yıldır
  b) Peygamberimiz (a.s.)’ın eşi Hz. Hatice ile amcası Hz. Hamza’nın öldüğü yıldır
  c) Peygamberimizin eşi Hz. Hatice ile amcası Ebu Talib’in öldüğü yıldır
  d) Peygamberimizin eşi Hz. Hatice ile oğlu İbrahim’in öldüğü yıldır

  25. “Birinci Akabe Biatı” ile ilgili olarak aşağıdaki cümlelerden hangisi doğrudur?
  a) Medineli 12 müslümanın, Mîladî 621 yılında Mina hudutları içinde Peygamberimize biat etmelerine “Birinci Akabe Biatı” denir
  b) Medineli 6 müslümanın, Mîladî 621 yılında Mina hudutları içinde Peygamberimize biat etmelerine “Birinci Akabe Biatı” denir
  c) Medineli 12 müslümanın Mîladî 622 yılında Mina hudutları içinde Peygamberimize biat etmelerine “Birinci Akabe Biatı” denir
  d) Medineli 6 müslümanın, Mîladî 620 yılında Mina hudutları içinde Peygamberimize biat etmelerine “Birinci Akabe Biatı” denir

  26. Aşağıdakilerden hangisi Medine’de Peygamberimiz (a.s.)’ın Yahudiler ile yaptığı antlaşmanın maddelerinden değildir?
  a) Yahudiler kendi dinlerinde serbest olacaklar
  b) Müslümanlar ile Yahudiler barış içinde yaşayacaklar
  c) Taraflardan biri üçüncü bir tarafla sulh yaparsa diğer taraf bu sulhu tanıyacak
  d) Müslümanların Kureyş ile ilişki kurmalarına engel olunmayacak

  27. Aşağıdakilerden hangisi Hudeybiye Barış antlaşmasının maddelerinden değildir?
  a) Bu anlaşma on yıl geçerli olacak
  b) Taraflar Kureyş dışında kabilelerden her hangi birini himayelerine alabilecekler
  c) Müslümanlar Ka’be’yi bu yıl değil üç yıl sonra ziyaret edecekler
  d) Mekkelilerden biri Müslümanlara sığınırsa Müslüman bile olsa
  geri verilecek, fakat Müslümanlardan biri Mekkelilere sığınırsa geri istenmeyecek

  28. Hayber’in fethi hangi tarihte gerçekleşmiştir?
  a) Hicri 7 / Miladi 628
  b) Hicrî 7 / Miladî 630
  c) Hicrî 8 / Miladi 627
  d) Hicri 8 / Miladi 628

  29. İslam tarihinde ilk yapılan mescid aşağıdakilerden hangisidir?
  a) Mescid-i Nebevî
  b) Mescid-i Haram
  c) Mescid-i Kuba
  d) Mescid-i Kıbleteyn

  30. Peygamberimiz (a.s.), ilk cuma namazını nerede kılmıştır?
  a) Ranuna vadisinde Beni Avf yurdunda
  b) Ranuna vadisinde
  c) Mescid-i Nebevî’de
  d) Mescid-i Kuba’da

  31. Aşağıdakilerden hangisi “sabır” kavramının anlamlarından değildir?
  a) Zorluklar karşısında direnç ve sebat göstermek
  b) İbadetlerde devam ve sebat göstermek
  c) Haramlardan kaçınma konusunda dirayet göstermek
  d) Karşılaşılan her türlü baskı ve saldırı karşısında tahammül göstermek

  32. Aşağıdakilerden hangisi “Ben güzel ahlakı tamamlamak için gönderildim” hadisi ile ilgili değildir?
  a) Peygamberimiz (a.s.)’ın tebliğ ettiği İslam, son semavî dindir
  b) İslam ahlakı, en mükemmel ahlaktır
  c) Ahlakı zayıf olanın imanı da zayıftır
  d) Güzel ahlaktan maksat Kur’ân ahlakıdır

  33. Peygamberimiz (a.s.)’ın nitelediği “ümmü’l-habâis” aşağıdakilerden hangisidir?
  a) Alkollü içkiler
  b) Faiz
  c) Zina
  d) Namuslu kadınlara zina isnadı

  34. Aşağıdakilerden hangisi din görevlisinin hac görevi sırasında çevresi ile uyumlu olabilmesi için gerekli davranışlardan biri değildir?
  a) Temkinli ve ölçülü olmak
  b) Güven telkin etmek
  c) Kul haklarına riayet etmek
  d) Sigara içmemek

  35. Aşağıdakilerden hangisi din görevlisinin hac görevi sırasında duygu ve düşüncelerini iyi aktarabilmesi için gerekli hususlardan değildir?
  a) Az ve öz konuşmak
  b) Muhatabın seviyesine göre konuşmak
  c) Görevlerini aksatmadan yürütmek
  d) Anlaşılır ve sade konuşmak

  36. Aşağıdakilerden hangisi sosyal ilişkilerde yüklenilen sorumluluklardan değildir?
  a) Mâlî sorumluluk
  b) Vicdani sorumluluk
  c) Dini sorumluluk
  d) Hukukî sorumluluk

  37. Aşağıdakilerden hangisi sosyal ilişkiler alanı değildir?
  a) Yakın çevre
  b) Doğal çevre
  c)Aile çevresi
  d)Birden fazla kişinin çalıştığı iş yeri

  38. Aşağıdakilerden hangisi sosyal ilişkileri düzenleyen kurallar değildir?
  a) Adâb-ı muaşeret
  b) Gelenek ve görenekler
  c) Din, ahlak ve hukuk
  d) Bilimsel ve felsefî kurallar

  39. Aşağıdakilerden hangisi Avrupa Birliğinin simgelerindendir?
  a) EU
  b) İLO
  c) UN
  d) NL

  40. Türkiye ile Avrupa Birliği arasındaki müzakere süreci hangi tarihte başlayacaktır?
  a) 3 Ekim 2006
  b) 3 Ekim 2005
  c) 13 Ekim 2005
  d) 13 Ekim 2006

  41. Suudi Arabistan’ın başkenti aşağıdakilerden hangisidir?
  a) Mekke
  b) Medine
  c) Cidde
  d) Riyad

  42. Diyanet İşleri Başkanlığı hangi tarihte kurulmuştur?
  a) 3 Mart 1925
  b) 3 Mart 1924
  c) 3 Nisan 1920
  d) 30 Mart 1924

  43. Aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
  a) Din İşleri Yüksek Kurulu, seçimle belirlenen 16 üyeden oluşur
  b) Din İşleri Yüksek Kurulu, seçimle belirlenen 15 üyeden oluşur
  c) Din İşleri Yüksek Kurulu, 12’si seçimle, 4’ü Diyanet İşleri Başkanınca belirlenen 16 üyeden oluşur
  d) Din İşleri Yüksek Kurulu, 10’u seçimle, 6’sı Diyanet İşleri Başkanınca belirlenen 16 üyeden oluşur

  44. Türkiye Büyük Millet Meclisi kaç üyeden oluşur?
  a) 450
  b) 550
  c) 500
  d) 400

  45. 19 Mayıs 1919 tarihinde ne oldu?
  a) Sivas kongresi yapıldı
  b) Erzurum Kongresi yapıldı
  c) Atatürk Samsun’a çıktı
  d) Mondros mütarekesi yapıldı

  cevap anahtarı
  1c 2a 3b 4 c 5d 6b 7d 8a 9d 10b 11.c 12a 13d 14b 15a 16d 17b 18a 19b 20d 21a 22d 23d 24.c 25.a 26.d 27.c 28a 29.c 30.a 31d 32c 33a 34d 35c 36a 37b 38d 39 a 40b 41d 42b 43c 44b 45c


 2. 14.Mart.2011, 01:01
  1
  Moderatör  İLMİHAL,SİYER VE GENEL KÜLTÜR -1

  1. “Aksâmü’l-Kur’ân” ifadesi aşağıdakilerden hangisinin karşılığıdır?
  a) Kur’ân’ın kıssaları
  b) Kur’ân’ın kısımları
  c) Kur’ân’daki yeminler
  d) Kur’ân’ın sure sure ayrılması

  2. Aşağıdakilerden hangisi Mekkî surelerin tanımları arasında yoktur?
  a) Mekke’den bahseden sûreler
  b) Mekke’de inen sûreler
  c) Hicretten önce inen sureler
  d) Mekkelilere hitap eden sûreler

  3. Aşağıdaki tefsirlerden hangisi “rivayet metoduna” göre yazılmıştır?
  a) Kâdî Beydâvî’nin kaleme aldığı “Envâru’t-Tenzîl ve Esrâru’t- Te’vîl”
  b) İbn Kesîr’in kaleme aldığı “Tefsîru’l-Kur’ân’il-Azîm”
  c) Nesefî’nin kaleme aldığı “Medâriku’t-Tenzîn ve Hakâiku’t- Te’vîl”
  d) Hamdi Yazır’ın kaleme aldığı “Hak Dini Kur’ân Dili”

  4. Aşağıdakilerden hangisi imanın geçerli olmasının şartlarından değildir?
  a) İman esaslarını kalp ile tasdik etmek
  b) İman edilen şeyler hakkında şüphe etmemek
  c) Ergenlik çağına ulaşmak
  d) İman edilmesi gereken esasların tamamına iman etmek

  5. Aşağıdakilerden hangisi itikâdî mezheplerdendir?
  a) Evzaî Mezhebî
  b) Malikî mezhebi
  c) Hanefî Mezhebi
  d) Selefiyye Mezhebi

  6. “Peygamberimiz (a.s.)’in Allah tarafından tebliğ edip haber verdiği kesin olarak bilinen esas, hüküm ve haber-
  lere…denir” cümlesini aşağıdakilerden hangisi doğru olarak tamamlar?
  a) şeâir-i diniye
  b) Zarûrât-ı diniyye
  c) Ahkâm-ı İslamiyye
  d) Mebâdi-i fıkhıyye

  7. Allah’ın eli, gözü, yüzü ve gelmesi gibi sıfatlar için aşağıdaki kavramlardan hangisi kullanılır?
  a) Sübûtî sıfatlar
  b) Selbî sıfatlar
  c) Tekvîni sıfatlar
  d) Haberî sıfatlar

  8. Aşağıdakilerden hangisi Allah’ın selbî sıfatlarındandır?
  a) Kıdem
  b) Kudret
  c) Hayat
  d) Tekvin
  9. Aşağıdakilerden hangisinin diğerleri ile anlam bağlantısı yoktur?
  a) İman
  b) İtikad
  c) İrtidat
  d) İrtikâp

  10. Rıdvan adlı meleğin görevi aşağıdakilerden hangisidir?
  a) Cehennem bekçiliği
  b) Cennet bekçiliği
  c) Arşı taşımak
  d) Amel defterlerinin tevzii

  11. Aşağıdakilerden hangisi Peygamberler hakkında vacip olan sıfatlardan değildir?
  a) Emanet
  b) Fetanet
  c) Adalet
  d) İsmet

  12. Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
  a) şit Peygambere 30 sahife verilmiştir
  b) Adem Peygambere 10 sahife verilmiştir
  c) İbrahim Peygambere 10 sahife verilmiştir
  d) İdris Peygambere 30 sahife verilmiştir.

  13. Aşağıdakilerden hangisi hak dinlerin ortak amaçlarından biri değildir?
  a) Nefsi koruma
  b) Nesli koruma
  c) Aklı koruma
  d) Ahlakı koruma

  14. Aşağıdakilerden hangisi ibadetin kabul olma şartlarından biri değildir?
  a) İman
  b) Mükellef olmak
  c) Niyet
  d) İhlas

  15. Aşağıdaki şıklarda yer alan kavramlardan hangileri arasında zıtlık ilişkisi vardır?
  a) Sihhat-butlan
  b) Habis-Necis
  c) İman-İtikad
  d) İsraf-Tebzir

  16. Aşağıdakilerden hangisi teyemmümün caiz olmasının şartlarından değildir?
  a) Su bulunmaması
  b) Suyu kullanma imkanının olmaması
  c) Toprak veya toprak cinsi bir şey ile yapılması
  d) Seferî olunması

  17. Aşağıdakilerden hangisi vitir namazının kılınacağı vakittir?
  a) Yatsının girdiği andan gecenin üçte birine kadar olan vakit
  b) Yatsı namazı kılındıktan sonraki vakit
  c) Yatsı vakti
  d) Yatsı vaktinden imsak vaktine kadar olan vakit
  18. Hangi namazlar özür bulunmaksızın oturularak kılınabilir?
  a) Nafile namazlar
  b) Farz namazlar
  c) Vacip namazlar
  d) Adak namazlar

  19. Aşağıdaki namazların hangisinde cehrî kıraat gerekli değildir?
  a) Cemaatle kılınan sabah namazının farzı
  b) Münferiden kılınan akşam namazının farzı
  c) Cuma namazı
  d) Bayram namazı

  20. Aşağıdakilerden hangisi cuma namazının farz olmasının şartlarından biri değildir?
  a) Mukim olmak
  b) Sağlıklı olmak
  c) Erkek olmak
  d) Yeterli cemaatin bulması

  21. Aşağıdakilerden hangisi orucun farz olmasının şartlarındadır?
  a) Akıllı olmak
  b) Sağlıklı olmak
  c) Mukim olmak
  d) Seferî olmamak

  22. Aşağıdakilerden hangisi zekatın farz olmasının şartlarından değildir?
  a) Havelan-i havl
  b) Malın nâmi olması
  c) Malın nisap miktarına ulaşması
  d) Zekat vermeye niyet edilmesi

  23. Aşağıdakilerden hangisi yemin kefareti türlerinden biridir?
  a) Üç fakiri giydirmek
  b) On gün oruç tutmak
  c) 61 gün oruç tutmak
  d) On fakiri giydirmek


  24. “Senetü’l-hüzün” aşağıdakilerden hangisidir?
  a) Peygamberimiz (a.s.)’ın oğlu İbrahim’in öldüğü yıldır
  b) Peygamberimiz (a.s.)’ın eşi Hz. Hatice ile amcası Hz. Hamza’nın öldüğü yıldır
  c) Peygamberimizin eşi Hz. Hatice ile amcası Ebu Talib’in öldüğü yıldır
  d) Peygamberimizin eşi Hz. Hatice ile oğlu İbrahim’in öldüğü yıldır

  25. “Birinci Akabe Biatı” ile ilgili olarak aşağıdaki cümlelerden hangisi doğrudur?
  a) Medineli 12 müslümanın, Mîladî 621 yılında Mina hudutları içinde Peygamberimize biat etmelerine “Birinci Akabe Biatı” denir
  b) Medineli 6 müslümanın, Mîladî 621 yılında Mina hudutları içinde Peygamberimize biat etmelerine “Birinci Akabe Biatı” denir
  c) Medineli 12 müslümanın Mîladî 622 yılında Mina hudutları içinde Peygamberimize biat etmelerine “Birinci Akabe Biatı” denir
  d) Medineli 6 müslümanın, Mîladî 620 yılında Mina hudutları içinde Peygamberimize biat etmelerine “Birinci Akabe Biatı” denir

  26. Aşağıdakilerden hangisi Medine’de Peygamberimiz (a.s.)’ın Yahudiler ile yaptığı antlaşmanın maddelerinden değildir?
  a) Yahudiler kendi dinlerinde serbest olacaklar
  b) Müslümanlar ile Yahudiler barış içinde yaşayacaklar
  c) Taraflardan biri üçüncü bir tarafla sulh yaparsa diğer taraf bu sulhu tanıyacak
  d) Müslümanların Kureyş ile ilişki kurmalarına engel olunmayacak

  27. Aşağıdakilerden hangisi Hudeybiye Barış antlaşmasının maddelerinden değildir?
  a) Bu anlaşma on yıl geçerli olacak
  b) Taraflar Kureyş dışında kabilelerden her hangi birini himayelerine alabilecekler
  c) Müslümanlar Ka’be’yi bu yıl değil üç yıl sonra ziyaret edecekler
  d) Mekkelilerden biri Müslümanlara sığınırsa Müslüman bile olsa
  geri verilecek, fakat Müslümanlardan biri Mekkelilere sığınırsa geri istenmeyecek

  28. Hayber’in fethi hangi tarihte gerçekleşmiştir?
  a) Hicri 7 / Miladi 628
  b) Hicrî 7 / Miladî 630
  c) Hicrî 8 / Miladi 627
  d) Hicri 8 / Miladi 628

  29. İslam tarihinde ilk yapılan mescid aşağıdakilerden hangisidir?
  a) Mescid-i Nebevî
  b) Mescid-i Haram
  c) Mescid-i Kuba
  d) Mescid-i Kıbleteyn

  30. Peygamberimiz (a.s.), ilk cuma namazını nerede kılmıştır?
  a) Ranuna vadisinde Beni Avf yurdunda
  b) Ranuna vadisinde
  c) Mescid-i Nebevî’de
  d) Mescid-i Kuba’da

  31. Aşağıdakilerden hangisi “sabır” kavramının anlamlarından değildir?
  a) Zorluklar karşısında direnç ve sebat göstermek
  b) İbadetlerde devam ve sebat göstermek
  c) Haramlardan kaçınma konusunda dirayet göstermek
  d) Karşılaşılan her türlü baskı ve saldırı karşısında tahammül göstermek

  32. Aşağıdakilerden hangisi “Ben güzel ahlakı tamamlamak için gönderildim” hadisi ile ilgili değildir?
  a) Peygamberimiz (a.s.)’ın tebliğ ettiği İslam, son semavî dindir
  b) İslam ahlakı, en mükemmel ahlaktır
  c) Ahlakı zayıf olanın imanı da zayıftır
  d) Güzel ahlaktan maksat Kur’ân ahlakıdır

  33. Peygamberimiz (a.s.)’ın nitelediği “ümmü’l-habâis” aşağıdakilerden hangisidir?
  a) Alkollü içkiler
  b) Faiz
  c) Zina
  d) Namuslu kadınlara zina isnadı

  34. Aşağıdakilerden hangisi din görevlisinin hac görevi sırasında çevresi ile uyumlu olabilmesi için gerekli davranışlardan biri değildir?
  a) Temkinli ve ölçülü olmak
  b) Güven telkin etmek
  c) Kul haklarına riayet etmek
  d) Sigara içmemek

  35. Aşağıdakilerden hangisi din görevlisinin hac görevi sırasında duygu ve düşüncelerini iyi aktarabilmesi için gerekli hususlardan değildir?
  a) Az ve öz konuşmak
  b) Muhatabın seviyesine göre konuşmak
  c) Görevlerini aksatmadan yürütmek
  d) Anlaşılır ve sade konuşmak

  36. Aşağıdakilerden hangisi sosyal ilişkilerde yüklenilen sorumluluklardan değildir?
  a) Mâlî sorumluluk
  b) Vicdani sorumluluk
  c) Dini sorumluluk
  d) Hukukî sorumluluk

  37. Aşağıdakilerden hangisi sosyal ilişkiler alanı değildir?
  a) Yakın çevre
  b) Doğal çevre
  c)Aile çevresi
  d)Birden fazla kişinin çalıştığı iş yeri

  38. Aşağıdakilerden hangisi sosyal ilişkileri düzenleyen kurallar değildir?
  a) Adâb-ı muaşeret
  b) Gelenek ve görenekler
  c) Din, ahlak ve hukuk
  d) Bilimsel ve felsefî kurallar

  39. Aşağıdakilerden hangisi Avrupa Birliğinin simgelerindendir?
  a) EU
  b) İLO
  c) UN
  d) NL

  40. Türkiye ile Avrupa Birliği arasındaki müzakere süreci hangi tarihte başlayacaktır?
  a) 3 Ekim 2006
  b) 3 Ekim 2005
  c) 13 Ekim 2005
  d) 13 Ekim 2006

  41. Suudi Arabistan’ın başkenti aşağıdakilerden hangisidir?
  a) Mekke
  b) Medine
  c) Cidde
  d) Riyad

  42. Diyanet İşleri Başkanlığı hangi tarihte kurulmuştur?
  a) 3 Mart 1925
  b) 3 Mart 1924
  c) 3 Nisan 1920
  d) 30 Mart 1924

  43. Aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
  a) Din İşleri Yüksek Kurulu, seçimle belirlenen 16 üyeden oluşur
  b) Din İşleri Yüksek Kurulu, seçimle belirlenen 15 üyeden oluşur
  c) Din İşleri Yüksek Kurulu, 12’si seçimle, 4’ü Diyanet İşleri Başkanınca belirlenen 16 üyeden oluşur
  d) Din İşleri Yüksek Kurulu, 10’u seçimle, 6’sı Diyanet İşleri Başkanınca belirlenen 16 üyeden oluşur

  44. Türkiye Büyük Millet Meclisi kaç üyeden oluşur?
  a) 450
  b) 550
  c) 500
  d) 400

  45. 19 Mayıs 1919 tarihinde ne oldu?
  a) Sivas kongresi yapıldı
  b) Erzurum Kongresi yapıldı
  c) Atatürk Samsun’a çıktı
  d) Mondros mütarekesi yapıldı

  cevap anahtarı
  1c 2a 3b 4 c 5d 6b 7d 8a 9d 10b 11.c 12a 13d 14b 15a 16d 17b 18a 19b 20d 21a 22d 23d 24.c 25.a 26.d 27.c 28a 29.c 30.a 31d 32c 33a 34d 35c 36a 37b 38d 39 a 40b 41d 42b 43c 44b 45c

 3. 14.Mart.2011, 01:02
  2
  Hoca
  Moderatör

  Profili:
  Üyelik Tarihi: 06.Şubat.2007
  Üye No: 11
  Mesaj Sayısı: 29,996
  Rep Derecesi:
  Tecrübe Puanı: 339
  Bulunduğu yer: çalışma odam:)

  Cevap: Ilmihal, siyer ve genel kültür Test soru ve cevapları
  İLMİHAL,SİYER VE GENEL KÜLTÜR -4
  1. Kâbe’ye doğru yönelerek namaz kılmanın farz oluşunu kabul eden kimseler için kullanılan kavram aşağıdakilerden hangisidir?
  a) Ehl-i Hak
  b) Ehl-i Kıble
  c) Ehl-i Hibre
  d) Ehl-i Takva
  2. Zaman ve maddenin ebedîliği görüşünü benimseyenlere verilen ad aşağıdakilerden hangisidir?
  a) Meşşâiyyun
  b) İşrâkıyyun
  c) Dehriyyûn
  d) Muattıla
  3. Müslüman olduğu bilinen bir kişinin, inkâr özelliği taşıyan inanç, söz ve davranışlardan birini işlemesi aşağıdaki
  kavramlardan hangisiyle ifade edilir?
  a) Münafık
  b) Fasık
  c) Müşrik
  d) Tekfir
  4. Aşağıdaki sıfatlardan hangisi Allah’ın zati sıfatlarından biridir?
  a) Hayat
  b) Kıdem
  c) İlim
  d) Tekvin
  5. Daima Allah’ı tesbih eden ve anan, Allah’a çok yakın ve O’nun katında şerefli mevkii bulunan meleklerin ismi nedir?
  a) Hamel-i arş
  b) Mukarrebun ve İlliyyûn
  c) Münker ve Nekir
  d) Kiramen Katibîn
  6. Kur’ân’da ismi anıldığı halde peygamber mi, veli mi oldukları konusunda bilginler arasında fikir ayrılığı bulunanlar aşağıdakilerden hangileridir?
  a) Üzeyir, İlyas, Lut
  b) Zülkifl, Lokman, Hud
  c) Üzeyir, Lokman, Zülkarneyn
  d) Zülkarneyn, Elyesa, İdris
  7. Aşağıdaki sıfatlardan hangisi Allah’ın zati sıfatlarından biri değildir?
  a) Vücud
  b) Basar
  c) Beka
  d) Kıdem
  8. Bir dinin bilginleri arasındaki yorum farklarından meydana gelen görüşleri benimsemenin karşılığı aşağıdaki
  kavramlardan hangisiyle ifade edilir?
  a) Tarikat
  b) İhtilaf
  c) Mezheb
  d) İcma
  9. Ölümle başlayıp yeniden dirilinceye kadar devam edecek hayatın karşılığı aşağıdaki kavramlardan hangisidir?
  a) Ebedi hayat
  b) Berzah
  c) Beyt-i Mamur
  d) A’raf
  10. Aşağıdaki kavramlardan hangisi peygamberler için ön görülen sıfatlardan biri değildir?
  a) İsmet
  b) Metanet
  c) Fetanet
  d) Tebliğ
  11. Tercih edilen ağırlıklı görüşe göre Peygamberimiz Hz. Muhammed’e ilk vahiy ne zaman gelmeye başlamıştır?
  a) M. 610, 27 Ramazan, Pazartesi günü
  b) M. 610, 27 Ramazan, Cuma günü
  c) M. 610, 27 Ramazan, Perşembe günü
  d) M. 610, 27 Ramazan, Salı günü
  12. Kur’ân’ın özlü oluşu, kelime ve cümlelerinin derin ve eşsiz anlamlar taşıması aşağıdaki hangi kavramla ifade edilir?
  a) İ’câz
  b) Îcâz
  c) Veciz
  d) Mu’ciz
  13. Aşağıdaki şıklardan hangisinde Mekkî bir sure vardır?
  a) Bakara, Nisa, Mâide, Enfâl
  b) Tevbe, Mücadele, Haşr, Mümtehıne,
  c) Nasr, Tahrîm, Talak, Necm
  d) Cuma, Münâfikûn, Nur, Âl-i İmran
  14. Medine’de son inen sure hangisidir?
  a) Kadr suresi
  b) Mümtehıne suresi
  c) Nâs suresi
  d) Nasr suresi
  15. Aşağıdaki şıklardan hangisinde Kur’ân’da geçtiği halde Hz. Peygambere ait olmayan bir nitelik vardır?
  a) Azîz, müzzemmil, rahîm, beşîr
  b) Nezîr, hâdî, müsaytır, ümmî
  c) Şahîd, dâî, sirac, Mübeşşir
  d) Raûf, münîr, müzekkir, Müddessir
  16. “Akıl ve naklin ifade ettiği gerçeği yansıtan ve içinde yalan bulunmayan bilgi ve haber hangi Kur’ân kavramı ile ifade edilir?
  a) Ayne’l-yakîn
  b) Hakka’l-yakîn
  c) Ilme’l-yakin
  d) Kitabü’n-ma’lûm
  17. Aşağıdaki şıklardan hangisinde Kur’ân-ı Kerim’de geçtiği halde Kur’ân’a ait olmayan bir nitelik vardır?
  a) Mecîd, Ruh, Kitap,
  b) Mübarek, Furkan, Zikr
  c) Mübîn, Kerîm, Azîm
  d) Azîz, Hakîm, Muhît
  18. “Alamet, nişan, ibret, emr-i acip, delil” anlamlarına gelen Kur’ân kavramı hangisidir?
  a) Ayet
  b) Sure
  c) Mucize
  d) Burhan
  19. Ayet sayısı itibariyle Kur’ân’ın en uzun ve en kısa sureleri hangileridir?
  a) Al-i İmran, Kevser
  b) Bakara, İhlâs
  c) Al-i İmran, İhlâs
  d) Bakara, Kevser
  20. En çok kabul gören ağırlıklı görüşe göre ve surelerdeki numaralandırılmış ayet sayısı itibariyle Kur’ân’daki ayet sayısı kaç
  tanedir?
  a) 6666
  b) 6616
  c) 6316
  d) 6236
  21. Borcu ve aslî ihtiyaçları dışında altmış bir koyunu olan kimsenin zekât olarak kaç koyun vermesi gerekir?
  a) Bir koyun
  b) İki koyun
  c) Bir koyun ve değerinin yarısı kadar para
  d) Bir koyun ve altı aylık bir kuzu
  22. Abdest, gusül veya teyemmümle giderilen kirlilik halini aşağıdakilerden hangi kavram ifade eder?
  a) Habis
  b) Hades
  c) Necis
  d) Habes
  23. Aşağıdakilerden hangisi namazın rükünlerinden biri değildir?
  a) Kıyam
  b) Setr-i avret
  c) Rükû
  d) Kıraat
  24. Aşağıdakilerden hangisi cümledeki boş yeri doğru olarak tamamlar? “Beş vakit namaza bağlı olmaksızın kılınan
  sünnet namazlara…… sünnetler denir.”
  a) Regaib
  b) Zevaid
  c) Revatip
  d) Fevait
  25. Aşağıdakilerden hangisi cümledeki boş yeri doğru olarak tamamlar? “Peş peşe…….vakit veya daha fala namazı
  kazaya kalmamış olan kimseye sahib-i tertip denir.
  a) beş
  b) altı
  c) on
  d) on iki
  26. Hanefi mezhebine göre bir kimsenin seferî olarak on beş günden az kalmak niyeti ile gidip kaldığı yer için aşağıdaki kavramlardan hangisi kullanılır?
  a) Vatan-ı asli
  b) Vatan-ı ikame
  c) Vatan-ı sükna
  d) Vatan-ı sefer
  27. Aşağıdaki cümlelerden hangisi yanlıştır?
  a) Kaza namazları belirli vakitlerde kılınır.
  b) Kaza namazları ile meşgul olmak nafile namaz ile meşgul olmaktan daha iyidir.
  c) Kaza namazları üç kerahet vaktinin dışında her zaman kılınabilir.
  d) Sabah namazından sonra güneş doğuncaya kadar kaza namazı kılınabilir.
  28. Cenaze namazı en az kaç kişi ile kılınabilir?
  a) Üç kişi
  b) On beş kişi
  c) Bir kişi
  d) İki kişi
  29. Aşağıdakilerden hangisi için nezir söz konusu değildir?
  a) Namaz
  b) Hac
  c) Abdest
  d) Sadaka
  30. Hanefi mezhebine göre aşağıdakilerden hangisi orucu bozup hem kaza hem de kefaret gerektirir?
  a) Az miktarda tuz yemek
  b) Çok miktarda kil yemek
  c) Vitamin iğnesi yaptırmak
  d) Buruna ilaç çekmek
  31. “İhtilaf-ı metalia itibar edilir, yani dünyanın farklı bölgelerinde yaşayan Müslümanlar, hilalin kendi bölgelerinde görülmesi ile oruca başlarlar” görüşü hangi müçtehide aittir.
  a) Ebu Hanife
  b) İmam Şafiî
  c) İmam Malik
  d) İmam Ahmed b. Hanbel
  32. Kamerî ayların 13, 14 ve 15. günlerinde tutulan oruç aşağıdakilerden hangisidir?
  a) Âşûrâ
  b) Eyyam-ı bîd
  c) Reyyan
  d) Visal
  33. Aşağıdakilerden hangisi oruç tutmamayı mubah kılan hallerden biri değildir?
  a) Hastalık ve yolculuk
  b) Hamilelik ve emzikli olmak
  c) Yaşlılık ve şiddetli açlık-susuzluk
  d) Ağır hastalara bakıcılık yapmak
  34. “Vaktinde tutulmayan bir Ramazan orucunun kazasını yerine getirmeden yeni bir Ramazanın gelmesi halinde kaza ile birlikte ayrıca fidye vermek de gerekir” görüşü hangi müçtehide aittir?
  a) İmam Ebu Hanife
  b) İmam Şafiî
  c) İmam Muhammed
  d) İmam Ebu Yusuf
  35. “Başlanan nafile ibadetlerin tamamlanması vacip olmadığı için tamamlanmadan bozulan nafile orucun
  kazası gerekmez” görüşü hangi müçtehide aittir?
  a) İmam Ebu Hanife
  b) İmam Şafiî
  c) İmam Muhammed
  d) İmam Ebu Yusuf
  36. Aşağıdakilerden hangisi İslam’ın doğduğu dönem Arap Yarımadasında inanç mozaiğine işaret etmez?
  a) Manihaizm
  b) Hıristiyanlık
  c) Putperestlik
  d) Haniflik
  37. Aşağıdakilerden hangisi Hz. Peygamber’e süt emzirmemiştir?
  a) Amine binti Vehb
  b) Ebu Leheb’in cariyesi Süveybe
  c) Halime binti Ebi Züeyb
  d) Ebû Talib’in eşi Fatıma binti Esed
  38. Aşağıdaki cümlelerden hangisi yanlıştır?
  a) Hz. Peygamber yirmi beş yaşında iken
  b) Hz. Peygamber’e ilk vahiy Sevr dağındaki Hira mağarasında geldi.
  c) İlk vahiy geldiğinde Hz. Peygamber kırk yaşında idi.
  d) Hz. Peygamber Kâbe hakemliği yaptığında otuz beş yaşında idi.
  39. Anneleri Hz. Hatice ile birlikte aynı anda Müslüman olanlar aşağıdakilerden hangileridir?
  a) Zeynep, Rukiye ve Ümmü Gülsüm
  b) Zeynep, Fatıma ve Rukıye
  c) Ümmü Gülsüm, Fatıma ve Kasım
  d) Rukiye, Kasım, Ümmü Gülsüm
  40. “Hz. Peygamberin hicreti…yılında gerçekleşti” cümlesindeki boş yeri aşağıdaki ifadelerden hangisi doğru olarak tamamlar?
  a) Birci Akabe görüşmesinden sonra 622
  b) İkinci Akabe görüşmesinden sonra 622
  c) Üçüncü Akabe görüşmesinden sonra 622
  d) Dördüncü Akabe görüşmesinden sonra 622
  41. Hz. Peygamber ikinci Akabe biatını nerede ve ne zaman yapmıştır?
  a) Mekke’de M. 622 tarihinde Zilhicce ayında
  b) Mekke’de M. 621 tarihinde Zilkade ayında
  c) Mekke’de M. 621 tarihinde Zilhicce ayında
  d) Mekke’de M. 622 tarihinde Zilkade ayında
  42. Asker sayısı az olsun, çok olsun, çarpışma olsun veya olmasın Hz. Peygamber’in bizzat katıldığı seferlere ne ad
  verilir?
  a) Cihad
  b) Seriye
  c) Gazve
  d) Kıta
  43. Hz. Peygamber Hicretin 6. yılında Umre yapmak üzere 1500 sahabi ile birlikte Mekke’ye doğru yola çıkarken Medine’de yerine kimi vekil bıraktı?
  a) Abdullah b. Zeyd
  b) Abdullah ibn Ümmi Mektum
  c) Abdullah b. Zübeyr
  d) Abullah b. Ziyad
  44. Müslümanlarla yaptıkları antlaşmayı ilk bozdukları için Medine’den H. 4, M. 625 yılında çıkarılan kabile aşağıdakilerden
  hangisidir?
  a) Nadîroğulları
  b) Kaynukaoğulları
  c) Kureyzaoğulları
  d) Evs Kabilesi
  45. H. 8. M. 629 tarihinde gerçekleştirilen Mute savaşı kimlere karşı yapılmıştır?
  a) İranlılara karşı
  b)Yahudilere karşı
  c) Bizanslılara karşı
  d) Müşriklere karşı
  46. Güzel huyların bir parçası olarak akrabalık, dostluk, arkadaşlık haklarının korunması ve gözetilmesinin karşılığı olan kavram aşağıdakilerden hangisidir?
  a) Doğruluk
  b) Vefa
  c) Cömertlik
  d) Hüsn-ü zan
  47. Gizli düşmanlık beslemek anlamına gelen kavram aşağıdakilerden hangisidir?
  a) Nifak
  b) Haset
  c) Kin
  d) Dedikodu
  48. Aşağıdakilerden hangisi insanlara karşı hem büyüklük taslamamayı hem de hafifliğe ve zillete düşmemeyi ifade
  etmektedir?
  a) Vakar
  b) Barış
  c) Şükür
  d) Emanet
  49. Aşağıdakilerden hangisi başkasının sahip olduğu nimeti kıskanmayı ve bu nimetin o kimsenin elinden gitmesini istemeyi ifade etmektedir?
  a) Hırs
  b) Haset
  c) Nifak
  d) Husumet
  50. Aşağıdakilerden hangisi fert ve toplum huzurunu bozmaya yönelik olumsuz davranışları ifade etmektedir?
  a) Savaş
  b) barış
  c) Fesat
  d) Zulüm
  51. “Suudi Arabistan Krallığı, İslam ülkeleri dışişleri bakanları tarafından …… şehrinde… yılında alınan karar gereğince hac kotası uygulamaktadır.” Yukarıdaki boşlukları doğru olarak dolduran şık aşağıdakilerden hangisidir?
  a) İstanbul, 1979
  b) Mekke, 1984
  c) Amman, 1987
  d) Kahire, 1994
  52. Aşağıdaki bakanlıklardan hangisi “Bakanlıklar Arası Hac Ve Umre Kurulu” üyesi değildir?
  a) Maliye Bakanlığı
  b) Sağlık Bakanlığı
  c) Adalet Bakanlığı
  d) İçişleri Bakanlığı
  53. Diyanet İşleri Başkanlığı hangi yıldan itibaren umre organizasyonu düzenlemeye başlamıştır?
  a) 1984
  b) 1979
  c) 1987
  d) 1994
  54. Aşağıda özellikleri belirtilen acentelerden hangisi Diyanet İşleri Başkanlığı’nın gözetim ve denetimi dışında
  müstakil olarak hac ve umre organizasyonu düzenleyebilir?
  a) A grubu seyahat acentesi
  b) Döviz girdisi yüz bin doların üzerinde olan acente
  c) Uluslar arası IATA belgesi olan acente
  d) Hiç biri
  55. Suudi Arabistan’da ülkemiz hac organizasyonu ile ilgili olarak oluşturulan hac idare merkezi başkanlığı görevini
  aşağıdakilerden hangisi yapar?
  a) Diyanet İşleri Başkanı
  b) T. C. Cidde Din Hizmetleri Ataşesi
  c) Hac Dairesi Başkanı
  d) Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı
  56. Diyanet İşleri Başkanlığı merkez teşkilatında, “Kurullar” hariç kaç tane birim/başkanlık vardır?
  a) 8
  b) 9
  c) 10
  d) 11
  57. Anayasa Mahkemesi üyeleri kaç yıl görev yapmak üzere seçilirler?
  a) 7 yıl
  b) 5 yıl
  c) Ömür boyu
  d) Emeklilik yaşına kadar
  58. Türkiye’nin en büyük üç gölü hangileridir?
  a) Van gölü - Eğirdir gölü - Beyşehir gölü
  b) Tuz gölü - Van gölü - Beyşehir gölü
  c) İznik gölü - Beyşehir gölü -Van gölü
  d) Van gölü - Eğirdir gölü - Akşehir gölü
  59. Osmanlı döneminde divanda büyük davalara bakan, kadı ve müderrisleri atayan devlet görevlisinin unvanı hangisidir?
  a) Sadrazam
  b) Vezir-i azam
  c) Kazasker
  d) Kâdî’l-kudat
  60. Ülkemizde halen görev başında bulunan hükümette başbakan hariç kaç bakan vardır?
  a) 25
  b) 24
  c) 22
  d) 23
  61. Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulu üyeleri nasıl atanır?
  a) Seçilmiş ve tensip edilmiş üye adayları arasından Diyanet İşleri Başkanının teklifi ve bakanlar kurulu kararı ile
  b) Seçilmiş ve tensip edilmiş üye adayları arasından Diyanet İşleri Başkanının teklifi ve başbakanın imzası ile
  c) Seçilmiş ve tensip edilmiş üye adayları arasından Diyanet İşleri Başkanının teklifi, ilgili bakan, başbakan ve cumhurbaşkanının imzası ile
  d) Seçilmiş ve tensip edilmiş üye adayları arasından Diyanet İşleri Başkanının teklifi, ilgili bakan ve başbakanın imzası ile
  62. Milli mücadelenin çekirdeğini oluşturan, daha sonra Türkiye Büyük Millet Meclisi hükümetine dönüşen ve Mustafa Kemal’in başkanlığını yaptığı ilk fiilî kuruluş aşağıdakilerden hangisidir?
  a) Kuvay-ı Milliye
  b) Erzurum Kongresi
  c) Sivas Kongresi
  d) Heyet-i Temsiliye
  63. Trakya bölgesinde egemen olan başlıca doğal bitki örtüsü hangisidir?
  a) Bozkır/Step
  b) İğne yapraklı ormanlar
  c) Yayvan yapraklı ormanlar
  d) Maki
  64. En önemli demir üretim merkezi hangi ilimiz veya ilçemizdedir?
  a) Karabük ilindedir.
  b) Hatay ili İskenderun ilçesindedir.
  c) Sivas ili Divriği ilçesindedir.
  d) Konya ili Ereğli ilçesindedir.
  65. Ülkemizde aşağıdakilerden hangisi sıcak rüzgârlar değildir?
  a) Yaz Poyrazı - Samyeli
  b) Keşişleme - Kıble
  c) Lodos - Samyeli
  d) Poyraz – Karayel
  66. Vatandaşlarla sosyal ilişkilerde aşağıdaki yöntemlerden hangisi ön sırayı almalıdır?
  a) Makam ve mevki
  b) Saygı ve güler yüz
  c) Uzaklık ve yakınlık
  d) Zenginlik ve fakirlik
  67. Öfke ve problemle gelen bir hacıya karşı nasıl bir tavır alınmalıdır?
  a) Şikâyeti dinlenmeli ve yardımcı olunmalı
  b) Davranışına misliyle karşılık verilmeli
  c) Konu üst mercilere intikal ettirilmeli
  d) Bulunduğu yerden uzaklaştırılmalı
  68. İki hacı arasındaki tartışmaya tanık olunduğunda öncelik sırasına göre aşağıdaki ifadelerden hangisini kullanmak daha uygun olur?
  a) Kutsal mekânlarda oldukları hatırlatılarak araları düzeltilmeli
  b) Her ikisi de ikaz edilerek bir daha tekrar etmemesi söylenmeli
  c) Burası tartışma yeri değildir şeklinde ikaz edilmeli
  d) Müdahale edilmemeli
  69.Toplum içinde konuşurken aşağıdaki kurallardan hangisine özen gösterilmelidir?
  a) Şiir ve edebiyat diliyle konuşmalı
  b) Şahsiyet yapmamaya dikkat etmeli
  c) Muhatabı ikna etmek için örnekler vererek uzun uzun konuşmalı
  d) Kısa, öz ve uygun bir ses tonuyla konuşmalı
  70. Hac yolculuğu boyunca öncelik sırasına göre uyulması gereken kural aşağıdakilerden hangisidir?
  a) Örf ve adetlere uygun hareket etmeli
  b) Arkadaşlık ve komşuluk haklarına riayet etmeli
  c) Herkes birbirine ikramda bulunmalı
  d) Kimsenin işine karışmamalı.
  CEVAP ANAHTARI
  1. B 2. C 3. D 4. B 5. B 6. C 7. B 8. C 9. B 10. B 11. A 12. B 13. C 14. D 15. B 16. C 17. D 18. A 19. D 20. D 21. A 22. B 23. B 24. A 25. B 26. C 27. A 28. C 29. C 30. A 31. B 32. B 33. D 34. B 35. B 36. A 37. D
  38.B 39.A 40. C 41. C 42. C 43. B 44. A 45. C 46. B 47. C 48. A 49. B 50. C 51. C 52. C 53 A 54 D 55. C 56. B 57. D 58. B 59. C 60. B 61. A 62. D 63. A 64. C 65. D 66. B 67. A 68. A 69. D 70. B


 4. 14.Mart.2011, 01:02
  2
  Moderatör  İLMİHAL,SİYER VE GENEL KÜLTÜR -4
  1. Kâbe’ye doğru yönelerek namaz kılmanın farz oluşunu kabul eden kimseler için kullanılan kavram aşağıdakilerden hangisidir?
  a) Ehl-i Hak
  b) Ehl-i Kıble
  c) Ehl-i Hibre
  d) Ehl-i Takva
  2. Zaman ve maddenin ebedîliği görüşünü benimseyenlere verilen ad aşağıdakilerden hangisidir?
  a) Meşşâiyyun
  b) İşrâkıyyun
  c) Dehriyyûn
  d) Muattıla
  3. Müslüman olduğu bilinen bir kişinin, inkâr özelliği taşıyan inanç, söz ve davranışlardan birini işlemesi aşağıdaki
  kavramlardan hangisiyle ifade edilir?
  a) Münafık
  b) Fasık
  c) Müşrik
  d) Tekfir
  4. Aşağıdaki sıfatlardan hangisi Allah’ın zati sıfatlarından biridir?
  a) Hayat
  b) Kıdem
  c) İlim
  d) Tekvin
  5. Daima Allah’ı tesbih eden ve anan, Allah’a çok yakın ve O’nun katında şerefli mevkii bulunan meleklerin ismi nedir?
  a) Hamel-i arş
  b) Mukarrebun ve İlliyyûn
  c) Münker ve Nekir
  d) Kiramen Katibîn
  6. Kur’ân’da ismi anıldığı halde peygamber mi, veli mi oldukları konusunda bilginler arasında fikir ayrılığı bulunanlar aşağıdakilerden hangileridir?
  a) Üzeyir, İlyas, Lut
  b) Zülkifl, Lokman, Hud
  c) Üzeyir, Lokman, Zülkarneyn
  d) Zülkarneyn, Elyesa, İdris
  7. Aşağıdaki sıfatlardan hangisi Allah’ın zati sıfatlarından biri değildir?
  a) Vücud
  b) Basar
  c) Beka
  d) Kıdem
  8. Bir dinin bilginleri arasındaki yorum farklarından meydana gelen görüşleri benimsemenin karşılığı aşağıdaki
  kavramlardan hangisiyle ifade edilir?
  a) Tarikat
  b) İhtilaf
  c) Mezheb
  d) İcma
  9. Ölümle başlayıp yeniden dirilinceye kadar devam edecek hayatın karşılığı aşağıdaki kavramlardan hangisidir?
  a) Ebedi hayat
  b) Berzah
  c) Beyt-i Mamur
  d) A’raf
  10. Aşağıdaki kavramlardan hangisi peygamberler için ön görülen sıfatlardan biri değildir?
  a) İsmet
  b) Metanet
  c) Fetanet
  d) Tebliğ
  11. Tercih edilen ağırlıklı görüşe göre Peygamberimiz Hz. Muhammed’e ilk vahiy ne zaman gelmeye başlamıştır?
  a) M. 610, 27 Ramazan, Pazartesi günü
  b) M. 610, 27 Ramazan, Cuma günü
  c) M. 610, 27 Ramazan, Perşembe günü
  d) M. 610, 27 Ramazan, Salı günü
  12. Kur’ân’ın özlü oluşu, kelime ve cümlelerinin derin ve eşsiz anlamlar taşıması aşağıdaki hangi kavramla ifade edilir?
  a) İ’câz
  b) Îcâz
  c) Veciz
  d) Mu’ciz
  13. Aşağıdaki şıklardan hangisinde Mekkî bir sure vardır?
  a) Bakara, Nisa, Mâide, Enfâl
  b) Tevbe, Mücadele, Haşr, Mümtehıne,
  c) Nasr, Tahrîm, Talak, Necm
  d) Cuma, Münâfikûn, Nur, Âl-i İmran
  14. Medine’de son inen sure hangisidir?
  a) Kadr suresi
  b) Mümtehıne suresi
  c) Nâs suresi
  d) Nasr suresi
  15. Aşağıdaki şıklardan hangisinde Kur’ân’da geçtiği halde Hz. Peygambere ait olmayan bir nitelik vardır?
  a) Azîz, müzzemmil, rahîm, beşîr
  b) Nezîr, hâdî, müsaytır, ümmî
  c) Şahîd, dâî, sirac, Mübeşşir
  d) Raûf, münîr, müzekkir, Müddessir
  16. “Akıl ve naklin ifade ettiği gerçeği yansıtan ve içinde yalan bulunmayan bilgi ve haber hangi Kur’ân kavramı ile ifade edilir?
  a) Ayne’l-yakîn
  b) Hakka’l-yakîn
  c) Ilme’l-yakin
  d) Kitabü’n-ma’lûm
  17. Aşağıdaki şıklardan hangisinde Kur’ân-ı Kerim’de geçtiği halde Kur’ân’a ait olmayan bir nitelik vardır?
  a) Mecîd, Ruh, Kitap,
  b) Mübarek, Furkan, Zikr
  c) Mübîn, Kerîm, Azîm
  d) Azîz, Hakîm, Muhît
  18. “Alamet, nişan, ibret, emr-i acip, delil” anlamlarına gelen Kur’ân kavramı hangisidir?
  a) Ayet
  b) Sure
  c) Mucize
  d) Burhan
  19. Ayet sayısı itibariyle Kur’ân’ın en uzun ve en kısa sureleri hangileridir?
  a) Al-i İmran, Kevser
  b) Bakara, İhlâs
  c) Al-i İmran, İhlâs
  d) Bakara, Kevser
  20. En çok kabul gören ağırlıklı görüşe göre ve surelerdeki numaralandırılmış ayet sayısı itibariyle Kur’ân’daki ayet sayısı kaç
  tanedir?
  a) 6666
  b) 6616
  c) 6316
  d) 6236
  21. Borcu ve aslî ihtiyaçları dışında altmış bir koyunu olan kimsenin zekât olarak kaç koyun vermesi gerekir?
  a) Bir koyun
  b) İki koyun
  c) Bir koyun ve değerinin yarısı kadar para
  d) Bir koyun ve altı aylık bir kuzu
  22. Abdest, gusül veya teyemmümle giderilen kirlilik halini aşağıdakilerden hangi kavram ifade eder?
  a) Habis
  b) Hades
  c) Necis
  d) Habes
  23. Aşağıdakilerden hangisi namazın rükünlerinden biri değildir?
  a) Kıyam
  b) Setr-i avret
  c) Rükû
  d) Kıraat
  24. Aşağıdakilerden hangisi cümledeki boş yeri doğru olarak tamamlar? “Beş vakit namaza bağlı olmaksızın kılınan
  sünnet namazlara…… sünnetler denir.”
  a) Regaib
  b) Zevaid
  c) Revatip
  d) Fevait
  25. Aşağıdakilerden hangisi cümledeki boş yeri doğru olarak tamamlar? “Peş peşe…….vakit veya daha fala namazı
  kazaya kalmamış olan kimseye sahib-i tertip denir.
  a) beş
  b) altı
  c) on
  d) on iki
  26. Hanefi mezhebine göre bir kimsenin seferî olarak on beş günden az kalmak niyeti ile gidip kaldığı yer için aşağıdaki kavramlardan hangisi kullanılır?
  a) Vatan-ı asli
  b) Vatan-ı ikame
  c) Vatan-ı sükna
  d) Vatan-ı sefer
  27. Aşağıdaki cümlelerden hangisi yanlıştır?
  a) Kaza namazları belirli vakitlerde kılınır.
  b) Kaza namazları ile meşgul olmak nafile namaz ile meşgul olmaktan daha iyidir.
  c) Kaza namazları üç kerahet vaktinin dışında her zaman kılınabilir.
  d) Sabah namazından sonra güneş doğuncaya kadar kaza namazı kılınabilir.
  28. Cenaze namazı en az kaç kişi ile kılınabilir?
  a) Üç kişi
  b) On beş kişi
  c) Bir kişi
  d) İki kişi
  29. Aşağıdakilerden hangisi için nezir söz konusu değildir?
  a) Namaz
  b) Hac
  c) Abdest
  d) Sadaka
  30. Hanefi mezhebine göre aşağıdakilerden hangisi orucu bozup hem kaza hem de kefaret gerektirir?
  a) Az miktarda tuz yemek
  b) Çok miktarda kil yemek
  c) Vitamin iğnesi yaptırmak
  d) Buruna ilaç çekmek
  31. “İhtilaf-ı metalia itibar edilir, yani dünyanın farklı bölgelerinde yaşayan Müslümanlar, hilalin kendi bölgelerinde görülmesi ile oruca başlarlar” görüşü hangi müçtehide aittir.
  a) Ebu Hanife
  b) İmam Şafiî
  c) İmam Malik
  d) İmam Ahmed b. Hanbel
  32. Kamerî ayların 13, 14 ve 15. günlerinde tutulan oruç aşağıdakilerden hangisidir?
  a) Âşûrâ
  b) Eyyam-ı bîd
  c) Reyyan
  d) Visal
  33. Aşağıdakilerden hangisi oruç tutmamayı mubah kılan hallerden biri değildir?
  a) Hastalık ve yolculuk
  b) Hamilelik ve emzikli olmak
  c) Yaşlılık ve şiddetli açlık-susuzluk
  d) Ağır hastalara bakıcılık yapmak
  34. “Vaktinde tutulmayan bir Ramazan orucunun kazasını yerine getirmeden yeni bir Ramazanın gelmesi halinde kaza ile birlikte ayrıca fidye vermek de gerekir” görüşü hangi müçtehide aittir?
  a) İmam Ebu Hanife
  b) İmam Şafiî
  c) İmam Muhammed
  d) İmam Ebu Yusuf
  35. “Başlanan nafile ibadetlerin tamamlanması vacip olmadığı için tamamlanmadan bozulan nafile orucun
  kazası gerekmez” görüşü hangi müçtehide aittir?
  a) İmam Ebu Hanife
  b) İmam Şafiî
  c) İmam Muhammed
  d) İmam Ebu Yusuf
  36. Aşağıdakilerden hangisi İslam’ın doğduğu dönem Arap Yarımadasında inanç mozaiğine işaret etmez?
  a) Manihaizm
  b) Hıristiyanlık
  c) Putperestlik
  d) Haniflik
  37. Aşağıdakilerden hangisi Hz. Peygamber’e süt emzirmemiştir?
  a) Amine binti Vehb
  b) Ebu Leheb’in cariyesi Süveybe
  c) Halime binti Ebi Züeyb
  d) Ebû Talib’in eşi Fatıma binti Esed
  38. Aşağıdaki cümlelerden hangisi yanlıştır?
  a) Hz. Peygamber yirmi beş yaşında iken
  b) Hz. Peygamber’e ilk vahiy Sevr dağındaki Hira mağarasında geldi.
  c) İlk vahiy geldiğinde Hz. Peygamber kırk yaşında idi.
  d) Hz. Peygamber Kâbe hakemliği yaptığında otuz beş yaşında idi.
  39. Anneleri Hz. Hatice ile birlikte aynı anda Müslüman olanlar aşağıdakilerden hangileridir?
  a) Zeynep, Rukiye ve Ümmü Gülsüm
  b) Zeynep, Fatıma ve Rukıye
  c) Ümmü Gülsüm, Fatıma ve Kasım
  d) Rukiye, Kasım, Ümmü Gülsüm
  40. “Hz. Peygamberin hicreti…yılında gerçekleşti” cümlesindeki boş yeri aşağıdaki ifadelerden hangisi doğru olarak tamamlar?
  a) Birci Akabe görüşmesinden sonra 622
  b) İkinci Akabe görüşmesinden sonra 622
  c) Üçüncü Akabe görüşmesinden sonra 622
  d) Dördüncü Akabe görüşmesinden sonra 622
  41. Hz. Peygamber ikinci Akabe biatını nerede ve ne zaman yapmıştır?
  a) Mekke’de M. 622 tarihinde Zilhicce ayında
  b) Mekke’de M. 621 tarihinde Zilkade ayında
  c) Mekke’de M. 621 tarihinde Zilhicce ayında
  d) Mekke’de M. 622 tarihinde Zilkade ayında
  42. Asker sayısı az olsun, çok olsun, çarpışma olsun veya olmasın Hz. Peygamber’in bizzat katıldığı seferlere ne ad
  verilir?
  a) Cihad
  b) Seriye
  c) Gazve
  d) Kıta
  43. Hz. Peygamber Hicretin 6. yılında Umre yapmak üzere 1500 sahabi ile birlikte Mekke’ye doğru yola çıkarken Medine’de yerine kimi vekil bıraktı?
  a) Abdullah b. Zeyd
  b) Abdullah ibn Ümmi Mektum
  c) Abdullah b. Zübeyr
  d) Abullah b. Ziyad
  44. Müslümanlarla yaptıkları antlaşmayı ilk bozdukları için Medine’den H. 4, M. 625 yılında çıkarılan kabile aşağıdakilerden
  hangisidir?
  a) Nadîroğulları
  b) Kaynukaoğulları
  c) Kureyzaoğulları
  d) Evs Kabilesi
  45. H. 8. M. 629 tarihinde gerçekleştirilen Mute savaşı kimlere karşı yapılmıştır?
  a) İranlılara karşı
  b)Yahudilere karşı
  c) Bizanslılara karşı
  d) Müşriklere karşı
  46. Güzel huyların bir parçası olarak akrabalık, dostluk, arkadaşlık haklarının korunması ve gözetilmesinin karşılığı olan kavram aşağıdakilerden hangisidir?
  a) Doğruluk
  b) Vefa
  c) Cömertlik
  d) Hüsn-ü zan
  47. Gizli düşmanlık beslemek anlamına gelen kavram aşağıdakilerden hangisidir?
  a) Nifak
  b) Haset
  c) Kin
  d) Dedikodu
  48. Aşağıdakilerden hangisi insanlara karşı hem büyüklük taslamamayı hem de hafifliğe ve zillete düşmemeyi ifade
  etmektedir?
  a) Vakar
  b) Barış
  c) Şükür
  d) Emanet
  49. Aşağıdakilerden hangisi başkasının sahip olduğu nimeti kıskanmayı ve bu nimetin o kimsenin elinden gitmesini istemeyi ifade etmektedir?
  a) Hırs
  b) Haset
  c) Nifak
  d) Husumet
  50. Aşağıdakilerden hangisi fert ve toplum huzurunu bozmaya yönelik olumsuz davranışları ifade etmektedir?
  a) Savaş
  b) barış
  c) Fesat
  d) Zulüm
  51. “Suudi Arabistan Krallığı, İslam ülkeleri dışişleri bakanları tarafından …… şehrinde… yılında alınan karar gereğince hac kotası uygulamaktadır.” Yukarıdaki boşlukları doğru olarak dolduran şık aşağıdakilerden hangisidir?
  a) İstanbul, 1979
  b) Mekke, 1984
  c) Amman, 1987
  d) Kahire, 1994
  52. Aşağıdaki bakanlıklardan hangisi “Bakanlıklar Arası Hac Ve Umre Kurulu” üyesi değildir?
  a) Maliye Bakanlığı
  b) Sağlık Bakanlığı
  c) Adalet Bakanlığı
  d) İçişleri Bakanlığı
  53. Diyanet İşleri Başkanlığı hangi yıldan itibaren umre organizasyonu düzenlemeye başlamıştır?
  a) 1984
  b) 1979
  c) 1987
  d) 1994
  54. Aşağıda özellikleri belirtilen acentelerden hangisi Diyanet İşleri Başkanlığı’nın gözetim ve denetimi dışında
  müstakil olarak hac ve umre organizasyonu düzenleyebilir?
  a) A grubu seyahat acentesi
  b) Döviz girdisi yüz bin doların üzerinde olan acente
  c) Uluslar arası IATA belgesi olan acente
  d) Hiç biri
  55. Suudi Arabistan’da ülkemiz hac organizasyonu ile ilgili olarak oluşturulan hac idare merkezi başkanlığı görevini
  aşağıdakilerden hangisi yapar?
  a) Diyanet İşleri Başkanı
  b) T. C. Cidde Din Hizmetleri Ataşesi
  c) Hac Dairesi Başkanı
  d) Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı
  56. Diyanet İşleri Başkanlığı merkez teşkilatında, “Kurullar” hariç kaç tane birim/başkanlık vardır?
  a) 8
  b) 9
  c) 10
  d) 11
  57. Anayasa Mahkemesi üyeleri kaç yıl görev yapmak üzere seçilirler?
  a) 7 yıl
  b) 5 yıl
  c) Ömür boyu
  d) Emeklilik yaşına kadar
  58. Türkiye’nin en büyük üç gölü hangileridir?
  a) Van gölü - Eğirdir gölü - Beyşehir gölü
  b) Tuz gölü - Van gölü - Beyşehir gölü
  c) İznik gölü - Beyşehir gölü -Van gölü
  d) Van gölü - Eğirdir gölü - Akşehir gölü
  59. Osmanlı döneminde divanda büyük davalara bakan, kadı ve müderrisleri atayan devlet görevlisinin unvanı hangisidir?
  a) Sadrazam
  b) Vezir-i azam
  c) Kazasker
  d) Kâdî’l-kudat
  60. Ülkemizde halen görev başında bulunan hükümette başbakan hariç kaç bakan vardır?
  a) 25
  b) 24
  c) 22
  d) 23
  61. Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulu üyeleri nasıl atanır?
  a) Seçilmiş ve tensip edilmiş üye adayları arasından Diyanet İşleri Başkanının teklifi ve bakanlar kurulu kararı ile
  b) Seçilmiş ve tensip edilmiş üye adayları arasından Diyanet İşleri Başkanının teklifi ve başbakanın imzası ile
  c) Seçilmiş ve tensip edilmiş üye adayları arasından Diyanet İşleri Başkanının teklifi, ilgili bakan, başbakan ve cumhurbaşkanının imzası ile
  d) Seçilmiş ve tensip edilmiş üye adayları arasından Diyanet İşleri Başkanının teklifi, ilgili bakan ve başbakanın imzası ile
  62. Milli mücadelenin çekirdeğini oluşturan, daha sonra Türkiye Büyük Millet Meclisi hükümetine dönüşen ve Mustafa Kemal’in başkanlığını yaptığı ilk fiilî kuruluş aşağıdakilerden hangisidir?
  a) Kuvay-ı Milliye
  b) Erzurum Kongresi
  c) Sivas Kongresi
  d) Heyet-i Temsiliye
  63. Trakya bölgesinde egemen olan başlıca doğal bitki örtüsü hangisidir?
  a) Bozkır/Step
  b) İğne yapraklı ormanlar
  c) Yayvan yapraklı ormanlar
  d) Maki
  64. En önemli demir üretim merkezi hangi ilimiz veya ilçemizdedir?
  a) Karabük ilindedir.
  b) Hatay ili İskenderun ilçesindedir.
  c) Sivas ili Divriği ilçesindedir.
  d) Konya ili Ereğli ilçesindedir.
  65. Ülkemizde aşağıdakilerden hangisi sıcak rüzgârlar değildir?
  a) Yaz Poyrazı - Samyeli
  b) Keşişleme - Kıble
  c) Lodos - Samyeli
  d) Poyraz – Karayel
  66. Vatandaşlarla sosyal ilişkilerde aşağıdaki yöntemlerden hangisi ön sırayı almalıdır?
  a) Makam ve mevki
  b) Saygı ve güler yüz
  c) Uzaklık ve yakınlık
  d) Zenginlik ve fakirlik
  67. Öfke ve problemle gelen bir hacıya karşı nasıl bir tavır alınmalıdır?
  a) Şikâyeti dinlenmeli ve yardımcı olunmalı
  b) Davranışına misliyle karşılık verilmeli
  c) Konu üst mercilere intikal ettirilmeli
  d) Bulunduğu yerden uzaklaştırılmalı
  68. İki hacı arasındaki tartışmaya tanık olunduğunda öncelik sırasına göre aşağıdaki ifadelerden hangisini kullanmak daha uygun olur?
  a) Kutsal mekânlarda oldukları hatırlatılarak araları düzeltilmeli
  b) Her ikisi de ikaz edilerek bir daha tekrar etmemesi söylenmeli
  c) Burası tartışma yeri değildir şeklinde ikaz edilmeli
  d) Müdahale edilmemeli
  69.Toplum içinde konuşurken aşağıdaki kurallardan hangisine özen gösterilmelidir?
  a) Şiir ve edebiyat diliyle konuşmalı
  b) Şahsiyet yapmamaya dikkat etmeli
  c) Muhatabı ikna etmek için örnekler vererek uzun uzun konuşmalı
  d) Kısa, öz ve uygun bir ses tonuyla konuşmalı
  70. Hac yolculuğu boyunca öncelik sırasına göre uyulması gereken kural aşağıdakilerden hangisidir?
  a) Örf ve adetlere uygun hareket etmeli
  b) Arkadaşlık ve komşuluk haklarına riayet etmeli
  c) Herkes birbirine ikramda bulunmalı
  d) Kimsenin işine karışmamalı.
  CEVAP ANAHTARI
  1. B 2. C 3. D 4. B 5. B 6. C 7. B 8. C 9. B 10. B 11. A 12. B 13. C 14. D 15. B 16. C 17. D 18. A 19. D 20. D 21. A 22. B 23. B 24. A 25. B 26. C 27. A 28. C 29. C 30. A 31. B 32. B 33. D 34. B 35. B 36. A 37. D
  38.B 39.A 40. C 41. C 42. C 43. B 44. A 45. C 46. B 47. C 48. A 49. B 50. C 51. C 52. C 53 A 54 D 55. C 56. B 57. D 58. B 59. C 60. B 61. A 62. D 63. A 64. C 65. D 66. B 67. A 68. A 69. D 70. B

 5. 14.Mart.2011, 01:11
  3
  Hoca
  Moderatör

  Profili:
  Üyelik Tarihi: 06.Şubat.2007
  Üye No: 11
  Mesaj Sayısı: 29,996
  Rep Derecesi:
  Tecrübe Puanı: 339
  Bulunduğu yer: çalışma odam:)

  Cevap: Ilmihal, siyer ve genel kültür Test soru ve cevapları

  1-İnanç konularında yorumuna karşı çıkan düşünce akımı aşağıdakilerden hangisidir?

  a-Ehl-i Sünnet

  b-Ehl-i Hal

  c-Mürcie

  d-Selefiyye

  2-Küfrü ve günahı açık olan kimselerde görülen olağanüstü hal aşağıdakilerden hangisidir?

  a-İrhas

  b-Meunet

  c-İstidrac

  d-İlham

  3-Aşağıdakilerden hangisi orucu bozmaz?

  a-Kişinin boğazına kaçan kar veya yağmuru kendi isteği olmayarak yutması

  b-Mazmazadan sonra ağızda kalan yaşlığın tükrük ile beraber yutulması

  c-Hava kapalı iken güneş batmadığı halde battı zannıyla iftar etmesi

  d-Çok miktarda tuz yemesi

  4- Aşağıdakilerden hangisi Allah’ın subuti sıfatlarından değildir?

  a-Kıdem

  b-Kelam

  c-İlim

  d-İrade

  5- sonsuza kadar devam edecek olan zamanın karşılığı aşağıdakilerden hangisidir?

  a-Kabir hayatı

  b-Berzah alemi

  c-Kıyamet günü

  d-Dünya hayatı

  6-HzPeygamber’in kullandığı mührün üzerinde belli bir sıra ile hangi kelimeler yer almıştır?

  a-Allah-Peygamber-İnsan

  b-Kelime-i Tevhid

  c-Muhammed-Allah-Nebi

  d-Allah-Rasul-Muhammed

  7-Kur’anda “Besmele” ile başlamayan sure hangisidir?

  a-Araf

  b-Tevbe

  c-İbrahim

  d-Nur

  8-Zaman ve maddenin ebediliği görüşünü benimseyenlere verilen ad aşağıdakilerden hangisidir?

  a-Muattıla

  b-İşrakiyyun

  c-Meşşaiyyun

  d-Dehriyyun

  9- Aşağıdakilerden hangisi oruç tutmamayı mübah kılan mazeretlerden değildir?

  a-Hastalık

  b-İleri dercede açlık ve susuzluk

  c-Hasta bakıcılık

  d-Zor ve meşakkatli işlerde çalışmak

  10- Aşağıdakilerden hangisi Cuma namazının farz olmasının şartlarındandır?

  a-Mukim olmak

  b-Cemaat sayısının en az 5 olması

  c-Hutbe okunması

  d-Namazın görevli tarafından kıldırılması

  11- Aşağıdakilerden hangisi ay tutulması halinde kılınan namazı ifade eder?

  a-Küsuf

  b-Hüsuf

  c-Evvabin

  d-Sukuf

  12- hangisi namazla ilgili bir kavram değildir?

  a-Tezkiye

  b-Tağlis

  c-İsfar

  d-İbrad

  13-“Zelletül Kari “ ne demektir?

  a-Bir sahabi ismidir

  b-Namazın bir vacibini terk etmektir

  c-Namazın rükünlerinden birini unutmaktır

  d-Kıraat hatalarıdır

  14-Kainatta birden fazla yaratıcı olması durumunda nizamın bozulacağı esasına dayanan delil aşağıdakilerden hangisidir?

  a-Akl-i Delil

  b-Burhan-ı Limni

  c-Burhan-ı inni

  d-Burhan-ı temanü

  15-“Seb’ul Mesani” aşağıdakilerden hangi surenin diğer adıdır?

  a-Kevser

  b-Fatiha

  c-Nasr

  d-Al-i İmran

  16-hangisi sefer müddeti hakkında sırasıyla Hanefi ve Şafii mezheplerinin görüşlerini birlikte yansıtmaktadır?

  a-14-3

  b-15-3

  c-15-4

  d-14-10

  17-“Kavme “ kelimesi aşağıdakilerden hangisni ifade etmektedir?

  a-İki secde arasındaki oturuştur

  b-Rukudan doğrulmaktır

  c-Kavmin çoğuludur

  d-Kıyamda durmaktır

  18-Hicret esnasında Ha-zPeygamber’e kılavuzluk eden şahıs aşağıdakilerden hangisidir?

  a-Abdullah bin Revaha

  b-Abdullah bin Ureykit

  c-HzAli

  d-HzEbu Bekir’in kızı Esma

  19”-Ruhu’l Kudüs” ismi meleklerden hangisi için kullanılmıştır?

  a-Mikail

  b-Cebrail

  c-Münker nekir

  d-İsrafil

  20-Tecrübeye dayanan kanıtları dışlayan, düşüncenin bağımsızlığını sınırlayan ve ortadan kaldıran düşünce tarzına aşağıdakilerden hangisi daha uygun düşer?

  a-Pozitivizm

  b-Düalizm

  c-kapitalizm

  d-Dogmatizm

  21-Kur’an hangi halife döneminde toplanıp Mushaf haline getirilmiştir?

  a-HzEbu Bekir

  b-HzOsman

  c-HzAli

  d-HzÖmer

  22-Resulullah’ın vefatından sonra Kur’anı cem eden sahabe heyetinin başkanı kimdi?

  a-Hz Ali

  b-Abdullah bMesud

  c-Zeyd bSabir

  d-Hassan bsabit

  23-Muhammed Hamdi Yazır tarafından kaleme alınan tefsirin tam adı aşağıdakilerden hangisidir?

  a-Hak Dini Kur’an Dili

  b-Hulasatül Beyan Fi Tefsiril Kur’an

  c-Tanrı buyruğu tefsiri

  d-Kur’anı Hakim ve Meali Kerim ve tefsiri

  24-Mu’te savaşı ne zaman yapılmıştır?

  a-Hicri 9Yıl Miladi 630

  b-Hicri 6yıl miladi 627

  C-Hicri 5yıl,miladi 626

  d-Hicri 8yıl, miladi 629

  25-Cemaatle namaz kıldırırken abdesti bozulan imamın yerine bir başkasının getirilmesi aşağıdaki kavramlardan hangisi ile ifade edilir?

  a-İstibrad

  b-İstihlaf

  c-İktida

  d-İlhak

  26-Aşağıdakilerden hangisi abdestle ilgili bir kavramdır?

  a-İsfar

  b-İşrak

  c-Vila

  d-İstimna

  27-İslam konferansı Örgütünün merkezi ve genel sekreteri aşağıdakilerden hangisidir?

  a-Kahire-PeofDrYusuf el-Kardavi

  b-Mekke-ProfDrS Ramazan el-Buti

  c-Cidde-ProfDrEkmeleddin İhsanoğlu

  d-Amman-ProfDrVehbe Zuhayli

  28-Şubat ayı kaç yılda bir 29 çeker?

  a-3

  b-4

  c-5

  d-6

  29-Din işleri yüksek kurulu kaç üyeden oluşur?

  a-1 Başkan -12 üye

  b-1 Başkan-14 üye

  c-1 Başkan-15 üye

  d-1 Başkan-10 üye

  30-Üçüncü diyanet işleri başkanı aşağıdakilerden hangisidir?

  a-MŞemsettin Günaltay

  b-AHamdi Akseki

  c-HHüsnü Erdem

  d-ÖNasuhi Bilmen

  31- Aşağıdakilerden hangisi ülkemizin en fazla elektrik üreten barajıdır?

  a-Keban barajı

  b-Hasan Uğurlu barajı

  c-Atatürk barajı

  d-Altınkaya barajı

  32-Türkler hangi yüzyılda Müslüman olmuştur?

  a-Miladi 9YYılda

  b-Miladi 6YYılda

  c-Miladi 11YYılda

  d-Miladi 18YYılda

  33-“Avro” yu kabul etmeyerek hala kendi para birimini kullanan ülke aşağıdakilerden hangisidir?

  a-Hollanda

  b-Yunanistan

  c-Belçika

  d-İngiltere

  34-Mimari şaheser olan Taç Mahal, Babür-Türk imparatoru şah cihan tarafından eşi için yaptırılmıştırBu eser hangi ülkede bulunmaktadır?

  a-Irak

  b-Türkmenistan

  c-Pakistan

  d-Hindistan

  35-Uluslar arası olimpiyat komitesinin merkezi nerededir?

  a-Venedik

  b-Brüksel

  c-Lozan

  d-Kopenhag

  36-Dünya haritasını ilk defa kim çizmiştir?

  a-Kılıç Ali reis

  b-Turgut Reis

  c-Piri Reis

  d-Murat Reis

  37-Aşağıdakilerden hangisi zekatın farz olması için malda bulunması gerekli şartlardan değildir?

  a-Saime olması

  b-Nema

  c-Havelan-ı havl

  d-havaic-i asliye

  38- Aşağıdakilerden hangisi namazda iken imam yapmasa bile cemaat tarafından yapılması gerekir?

  a-Kunut

  b-kade-i ahire

  c-kade-i ula

  d-Tilavet secdesi

  39-HzPeygamberin kızlarının en büyüğü hangisidir?

  a-Zeyneb

  b-Ümmü Gülsüm

  c-Rukiye

  d-Fatıma

  40- Aşağıdakilerden hangisi abdestin sünnetlerinden değildir?

  a-Abdeste sağ taraftan başlamk

  b-Mavalat

  c-Abdest uzuvlarını üç defadan fazla yıkamak

  d-Parmakları hilallemek

  41-HzPeygamberin hicretine zemin hazırlayan Akabe biatları ne zaman ve nerede yapılmıştır?

  a-621-622 Mekke,Mina hudutları içinde

  b-618-621 Mekke,Medina yolu üzerinde

  c-621-625 Mekke,Arafat sınırları içinde

  d-613-615 Mekke,Hudeybiye mevkiinde

  42- Aşağıdakilerden hangisi iman edilecek şeylerin her birine ayrı ayrı inanmak anlamına gelir?

  a-Kamil iman

  b-Tafsili iman

  c-Kalbi iman

  d-İcmali iman

  43- Aşağıdakilerden hangisi Hanefi mezhebine göre orucu bozup kefaret gerektirir?

  a-Endoskopi

  b-Kolonoskopi

  c-Gıybet ettikten sonra oruç bozuldu zannıyla yiyip içmek

  d-Unutarak yiyip içtikten sonra oruç bozuldu zannıyla yiyip içmek

  44-Aşağıdaki kavramlardan hangisi zekatla ilgilidir?

  a-Terviye

  b-haraç

  c-Avl

  d-Mal-ı dinar

  45-Aşağıdaki tefsirlerden hangisi dirayet tefsiridir?

  a-el-camiu li ahkamil kuran

  b-el-Keşşaf

  c-Tefsirül kuranil azim

  d-Ruhul beyan

  cevap anahtarı

  1d 2c 3b 4a 5c 6d 7b 8d 9c 10a 11b 12a 13d 14d 15b 16c 17b 18b 19b 20d 21a 22c 23a 24d 25b 26c 27c 28b 29c 30b 31c 32a 33d 34d 35c 36c 37d 38b 39a 40c 41a 42b 43c 44d 45b  İLMİHAL,SİYER VE GENEL KÜLTÜR -3

  1 Hz Osman’ın zamanında Mushaf’ın çoğaltılması ile ilgili heyetin başkanı aşağıdakilerden hangisidir?

  a) Ali b Ebî Talib

  b) Abdurrahman b Avf

  c) Zeyd b Sabit

  d) Abdullah b Ömer

  2 Aşağıdakilerden hangisi Kur’ân’ın isimlerinden biri değildir?

  a) Ümmü’l-kitap

  b) Mesânî

  c) Kitap

  d) Ümmü’l-kurrâ

  3 Aşağıdakilerden hangisi vahiy kâtiplerinden değildir?

  a) Şurahbil b Hasene

  b) Cabir b Abdullah

  c) Abdullah b Revâha

  d) Muaviye b Ebî Süfyân

  4 Aşağıdakilerden hangisi en son nazil olduğu söylenen ayetlerden biridir?

  a) يَسْتَفْتُونَكَۜقُلِاللّٰهُيُفْت۪يكُمْفِيالْكَلَال َة (Nisa, 4/176)

  b) يَسَْٔلُونَكَعَنِالْخَمْرِوَالْمَيْسِرِۜ (Bakara, 2/219)

  c) وَيَسَْٔلُونَكَعَنِالْمَح۪يضِۜ (Bakara, 2/222)

  d) يَسَْٔلُونَكَعَنِالشَّهْرِالْحَرَامِقِتَالٍف۪ يهِۜ (Bakara, 2/217)

  5 “Seb’u’t-tıvâl” aşağıdakilerden hangisidir?

  a) Bakara, A’râf, Nisa, Âl-i İmrân,

  En’âm, Mâide, Enfâl

  b) Bakara, A’râf, Kehf, Âl-i İmrân,

  En’âm, Mâide, Enfâl

  c) Bakara, Nisa, Meryem, A’râf, En’âm,

  Mâide, Enfâl

  d) Bakara, Nisa, Âl-i İmrân, İsrâ, Mâide,

  Enfâl, A’râf

  6 Aşağıdakilerden hangisi Mekkî surelerden değildir?

  a) İçinde secde ayeti bulunan sureler

  b) İçinde “kellâ” kelimesi bulunan sureler

  c) Bakara suresi hariç- Âdem ve İblis kıssasını anlatan sureler

  d) Cihad hükümleri içeren sureler

  7 “Müşkilü’l-Kur’ân” ifadesinin tanımı aşağıdakilerden hangisidir?

  a) Kur’ân’ın anlaşılması zor olan ayetleri demektir

  b) Aralarında tenakuz ve ihtilaf olduğu zannedilen ayetlere denir

  c) Sahih hadislerle çelişkili olduğu zannedilen ayetlere denir

  d) Anlamı kapalı olan ayetlere denir

  8 Aşağıdaki kelimelerden hangisi “Lafızları aynı, anlamları farklı olan kelimelerdir” tanımını ifade eder?

  a) Müteşabih

  b) Vücuh

  c) Nezâir

  d) Müteradif

  9 Kur’ân ve Sünnetin açık hükümlerine aykırı olarak yapılan tefsirlere ne ad verilir?

  a) İşârî tefsir

  b) Hermonatik

  c) İlhâdî tefsir

  d) Semantik

  10 Taberî’nin kaleme aldığı tefsirin özgün adı aşağıdakilerden hangisidir?

  a) Câmiu’l-Beyân Fî Te’vîli’l-Kur’ân

  b) Câmiu’l-Beyân An Te’vîli Âyi’l-Kur’ân

  c) el-Câmi’ Li Ahkâmi’l-Kur’ân,

  d) Medâriku't-Tenzîl ve Hakâiku't-Te'vîl

  11 Müessirden esere ya da kanunlardan hadiselere götüren delile ne ad verilir?

  a) Burhân-ı temanu’

  b) Burhân-ı innî

  c) Burhân-ı limmî

  d) Burhân-ı fıtrî

  12 “Ahd-i Atik” hangi kutsal kitabın adıdır?

  a) Tevrat

  b) İncil

  c) Zebur

  d) Matta

  13 Kur’ân’ın bir bütün olarak indirildiği dünya semasında bulunan yerin adı aşağıdakilerden hangisidir?

  a) Beyt-i ma’mûr

  b) Beytü’l-izze

  c) Levh-ı mahfuz

  d) Beytü’l-kelâm

  14 Ölümden sonra başlayan ve mahşerdeki dirilişe kadar devam eden hayatı aşağıdakilerden hangisi ifade eder?

  a) Berzah

  b) A’râf

  c) Bezm-i elest

  d) Beyt-i ma’mur

  15 “İnsan, özgür bir cüz’î iradeye sahiptir” görüşü hangi mezhebe aittir?

  a) Eş’ariyye

  b) Mutezile

  c) Matüridiyye

  d) Cehmiyye

  16 “Husün ve kubuh akıl ile bilinebilir” görüşünü savunan mezhep hangisidir?

  a) Matüridiyye

  b) Cebriyye

  c) Mutezile

  d) Eş’ariyye

  17 “Dinî tebliğat olmazsa akıl ile Allah bilinemez” görüşü hangi mezhebe aittir?

  a) Eş’ariyye

  b) Mutezile

  c) Şi’a

  d) Cebriye

  18 “Peygamber olabilmek için erkek olmak şart değildir” görüşü hangi mezhebe aittir?

  a) Cebriyye

  b) Matüridiyye

  c) Eş’ariyye

  d) Mutezile

  19 Aşağıdakilerden hangisi Selef metodunun esaslarından değildir

  a) Marifet

  b) Takdis

  c) Tasdik

  d) Sükût

  20 “Kerrûbiyyûn” kelimesinin tanımı aşağıdakilerden hangisidir?

  a) Beyt-i ma’mur’u devamlı tavaf eden meleklerin adıdır

  b) Arşın etrafında bulunan meleklerin adıdır

  c) Levh-ı mahfuzu korumakla görevli meleklerin adıdır

  d) Bir cin taifesinin adıdır

  21 Aşağıdakilerden hangisi ay / hayız halinin en az müddeti hakkında sırasıyla Hanefi ve Şafii mezheplerinin görüşlerini birlikte yansıtmaktadır?

  a) 2–3 gün

  b) 3–1 gün

  c) 3–5 gün

  d) 2–2 gün

  22 Aşağıdakilerden hangisi loğusalık halinin azami müddeti hakkında sırasıyla Hanefi ve Şafii mezheplerinin görüşlerini birlikte yansıtmaktadır?

  a) 20–35 gün

  b) 25–60 gün

  c) 40–35 gün

  d) 40–60 gün

  23 Mest üzerine meshin müddeti konusunda aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

  a) Mukim için bir gün bir gece, misafir için üç gün iki gece

  b) Mukim için iki gün iki gece, misafir için üç gün üç gece

  c) Mukim için bir gün iki gece, misafir için iki gün iki gece

  d) Mukim için bir gün bir gece, misafir için üç gün üç gece

  24 Aşağıdakilerden hangisi namazla ilgili bir terim değildir?

  a) Tergib

  b) İsfâr

  c) Tekbir

  d) Celse

  25 Namazda abdesti bozulan imamın, yerine cemaatten birini geçirmesine ne denir

  a) Tevkil

  b) Tebdil

  c) İstihlaf

  d) İstibdal

  26 Aşağıdakilerden hangisi sırasıyla İmam Ebû Hanife ve İmam Şafi’ye göre Cuma namazının sahih olması için gerekli asgari cemaat sayısını birlikte yansıtmaktadır?

  a) İmam dâhil 4–40

  b) İmam hariç 3–30

  c) İmam dâhil 5–12

  d) İmam hariç 3–40

  27 Zevâid tekbirleriyle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi sırasıyla Hanefi ve Şafii mezheplerinin görüşlerini yansıtmaktadır?

  a) Birinci rekâtta 3, 7

  b) İkinci rekâtta 4, 6

  c) Birinci rekâtta 4, 5

  d) İkinci rekâtta 3, 7

  28 Aşağıdakilerden hangisi namazı bozan şeylerden değildir?

  a) Yüzü kıbleden çevirmek

  b) Namazda iken verilen selamı almak

  c) Amel-i kesir

  d) Hiç biri

  29) Aşağıdakilerden hangisi “teşrik tekbirleri”ndeki “teşrik” kelimesinin sözlük anlamıdır?

  a) Ortak kılmak

  b) Şirkten kaçınmak

  c) Et kurutmak

  d) Şirketleşmek

  30 Aşağıdakilerden hangisi güneş tutulması halinde kılınan namazı ifade eder?

  a) İşrâk

  b) İstiska

  c) Küsuf

  d) Husuf

  31 Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

  a) Kadın cenazenin kefeni beş parçadan ibarettir

  b) Hımar ve izar erkek cenazenin kefeninin parçalarındandır

  c) Erkek cenazenin kefeni üç parçadan ibarettir

  d) Lifâfe, hem erkek hem de kadın cenazenin kefeninin parçalarındandır

  32 Aşağıdaki hükümlerden hangisi yanlıştır?

  a) Bir günlük oruç fidyesi bir sadaka-i fıtır miktarıdır

  b) Ramazan orucu kaza edilirken cinsel ilişkide bulunmak kefaret gerektirir

  c) Zorlamayla bozulan oruç kefaret gerektirmez

  d) Güneş battı zannedilerek iftar etmek sadece kaza gerektirir

  33 Aşağıdakilerden hangisi zekâtın vücup şartlarından değildir?

  a) Hür olmak

  b) Niyet etmek

  c) Nisaba malik olmak

  d) Akıllı olmak

  34 Aşağıdakilerden hangisi zekât ile ilgili değildir?

  a) Rikaz

  b) Mevat

  c) Rikab

  d) İnân

  35 Aşağıdakilerden hangisi zekâtın vücup şartlarından değildir?

  a) Nema

  b) Nisap

  c) Hürriyet

  d) Ayniyet

  36 Peygamberimizin anneannesinin adı aşağıdakilerden hangisidir?

  a) Zühre

  b) Berre

  c) Atike

  d) Ümeyme

  37 Habeşistan’a yapılan ilk hicret aşağıdakilerden hangi tarihte yapıldı?

  a) Peygamberliğin 5 yılı, miladî 616

  b) Peygamberliğin 4 yılı, miladî 616

  c) Peygamberliğin 4 yılı, miladî 614

  d) Peygamberliğin 5 yılı, miladî 615

  38 Müşriklerin Hâşimoğullarına uyguladıkları boykot kaç yıl sürdü?

  a) Üç yıl

  b) Bir yıl

  c) İki yol

  d) Dört yıl

  39 Taif dönüşünde Zeyd, Utbe ve Şeybe’nin bağında dinlenirken kendisine üzüm ikram eden ve Peygamberimizin teklifi üzerine Müslüman olan kişinin adı aşağıdakilerden hangisidir?

  a) Abbas

  b) Attas

  c) Addas

  d) Vakkas

  40 Peygamberimizin vefatından sonra sahabenin toplanıp Hz Ebu Bekir’e biat ettikleri mahallin adı nedir?

  a) Sakîfetü beni Selîme

  b) Sakîfetü beni Sâide

  c) Sakîfetü beni Adiy

  d) Sakîfetü beni Züreyk

  41 Bedir Savaşında Müslümanların sancaktarları aşıdakilerden hangilerdir?

  a) Mus’ab b Umeyr, Ali b Ebî Tâlib

  b) Mus’ab b Umeyr, Ali b Ebî Tâlib ve Sa’d b Muaz

  c) Ali b Ebî Tâlib, Mus’ab b Umeyr ve Abdullah b Ömer

  d) Mus’ab b Umeyr, Ali b EbÎ Tâlib ve Zeyd b Sabit

  42 Uhut savaşı hangi tarihte yapıldı?

  a) Hicrî 3/ miladî 625

  b) Hicrî 4 / miladî 627

  c) Hicrî 3/ miladî 626

  d) Hicrî 3/ miladî 624

  43 Ahlak konusunu işleyen “Edebü’d-dünyâ ve’d-dîn” adlı eser kime aittir?

  a) İbnü’l-kayyım el-Cevziyye

  b) Babertî

  c) Maverdî

  d) Gazzalî

  44 Peygamberimizin ahlakının sorulması üzerine “O’nun ahlakı Kur’ân ahlakı idi” şeklinde cevap veren kimdir?

  a) Hz Ali

  b) Hz Aişe

  c) Hz Hatice

  d) Hz Ümmü Seleme

  45 “Sizden biri kendisi için sevdiğini (mümin) kardeşi için de sevmedikçe (gerçek anlamda) iman etmiş olamaz” hadisi aşağıdaki kavramlardan hangisi ile ilgilidir?

  a) Îsâr

  b) Birr

  c) Fütüvvet

  d) İhsan

  46 Aşağıdakilerden hangisi beşerî ilişkileri düzenleyen kurallardan değildir?

  a) Ahlak kuralları

  b) Din kuralları

  c) Hukuk kuralları

  d) Örf ve adetler

  47 Aşağıdakilerden hangisi görgü kurallarını en kapsamlı bir şekilde tanımlar?

  a) “Özel olarak konuşanların arasına girmemek”

  b) “Teşekkür edilmesi gereken hallerde teşekkür etmek”

  c) “Dış görünüşte itinalı olmaya çalışmak”

  d) “Terbiyeli ve nazik davranmak için tutulması gereken yollara tevessül etmek”

  48 Bir başkasının evine girerken sergilenmeniz gereken en iyi davranış aşağıdakilerden hangisidir?

  a) Usulüne uygun olarak kapıyı çalar, eve girmeye izin verilince içeri girerim

  b) Usulüne uygun olarak kapıyı çalar, kim olduğumu söyler, müsaade edilince içeri girer ve selam veririm

  c) Kapıyı çalar, kendimi tanıtır, eve girmeye izin verilince içeri girerim

  d) Ev sahibine seslenir, kendimi tanıtır, selam verip içeri girerim

  49 Aşağıdakilerden hangisi beşerî ilişkilerde konuşma dilinin önemi ile ilgili değildir?

  a) Kısa ve öz konuşmak

  b) Muhatabın seviyesine göre konuşmak

  c) Konuşmada şahsiyet yapmamak

  d) Muhatabı ikna etmek için gerekli her şeyi yapmak

  50 Hacıların yemek sırasında tartıştıklarını gördüğünüzde nasıl davranmanız gerekir?

  a) Öne geçmek isteyeni uyarır, sırasına geçmesini söylerim

  b) Münakaşanın doğru olmadığını söyler, bu davranışın âdaba aykırı olduğunu hatırlatırım

  c) Münakaşanın doğru olmadığını söyler, herkesin sıraya uyması gerektiği konusunda uyarırım

  d) Münakaşanın doğru olmadığını söyler, mümin kardeşini kendisine tercih etmesi gerektiğini telkin ederim

  50 Anayasamıza göre milletvekili seçilme hakkından kimler yararlanamaz?

  a) Türk vatandaşı olan yabancılar

  b) Otuz yaşından küçük olanlar

  c) Hamile kadınlar

  d) Orta öğretim diploması olmayanlar

  51 Aşağıdakilerden hangisi Ege Bölgesinde değildir?

  a) Bafa gölü

  b) Marmara gölü

  c) Manyas gölü

  d) Çamici gölü

  52 “Bütün toplum fertlerinin birbiriyle kurdukları ilişkileri bir düzen içersinde sağlayan, uyacakları kuralları koyan, çeşitli ihtiyaçları karşılayan, tehlikelerden koruyan siyesi bir otoritedir” tanımı, aşağıdakilerden hangisini açıklar?

  a) Hükümet

  b) Meclis

  c) Millet

  d) Devlet

  53 Demokrasiyi diğer siyasal rejimlerden ayıran en önemli özellik aşağıdakilerden hangisidir?

  a) Bir meclisin bulunması

  b) Yönetici bir grubun bulunması

  c) Hâkimiyetin kaynağının millet olması

  d) Bağımsız mahkemelerin bulunması

  54 Milletvekilleri öncelikle kime karşı sorumludur?

  a) Hükümete

  b) Meclise

  c) Seçim bölgesine

  d) Millete

  55 hangisi vatandaşların devlete karşı görevlerinden biri değildir?

  a) Eğitim-öğretim görmek

  b) Seçimlere katılmak

  c) Yasalara saygılı olmak

  d) Vergi vermek

  56 hangisi Suudi Arabistan’da Türk Hac Organizasyonu başkanıdır?

  a) Hacdan Sorumlu Başkan Yardımcısı

  b) Diyanet İşleri Başkanı

  c) Hac Dairesi Başkanı

  d) TC Cidde Başkonsolosluğu Din Hizmetleri Ataşesi

  57 2007 yılı hac kayıtları hangi tarihler arasında yapılmıştır?

  a) 15–31 Mart 2007

  b) 10–25 Mart 2007

  c) 12–30 Mart 2007

  d) 05–30 Mart 2007

  58 Türkiye’de hac sempozyumu ilk defa nerede ve hangi tarihte yapılmıştır?

  a) 2006 yılında Ankara’da

  b) 2006 yılında İstanbul’da

  c) 2005 yılında İstanbul’da

  d) 2004 yılında Ankara’da

  59 Hac Dairesi Başkanlığı’nda kaç müdürlük vardır?

  a) 2

  b) 3

  c) 4

  d) 5

  60 Diyanet İşleri Başkanlığı’nda 2006 yılında kurulan yeni birimin adı aşağıdakilerden hangisidir?

  a) Denetim Kurulu

  b) İç Denetim Kurulu Başkanlığı

  c) İç Denetim Birimi Başkanlığı

  d) Denetim Birimi Başkanlığı

  cevap anahtarı

  1c 2d 3b 4a 5a 6d 7b 8b 9c 10b 11c 12a 13b 14a 15c 16a 17a 18c 19a 20b 21b 22d 23d 24a 25c 26a 27a 28a 29c 30c 31b 32b 33b 34d 35d 36b 37d 38a 39c 40b 41b 42a 43c 44b 45a 46c 47d 48b 49d 50d 50b 51c 52d 53c 54d 55a 56b 57c 58b 59c 60c


 6. 14.Mart.2011, 01:11
  3
  Moderatör
  1-İnanç konularında yorumuna karşı çıkan düşünce akımı aşağıdakilerden hangisidir?

  a-Ehl-i Sünnet

  b-Ehl-i Hal

  c-Mürcie

  d-Selefiyye

  2-Küfrü ve günahı açık olan kimselerde görülen olağanüstü hal aşağıdakilerden hangisidir?

  a-İrhas

  b-Meunet

  c-İstidrac

  d-İlham

  3-Aşağıdakilerden hangisi orucu bozmaz?

  a-Kişinin boğazına kaçan kar veya yağmuru kendi isteği olmayarak yutması

  b-Mazmazadan sonra ağızda kalan yaşlığın tükrük ile beraber yutulması

  c-Hava kapalı iken güneş batmadığı halde battı zannıyla iftar etmesi

  d-Çok miktarda tuz yemesi

  4- Aşağıdakilerden hangisi Allah’ın subuti sıfatlarından değildir?

  a-Kıdem

  b-Kelam

  c-İlim

  d-İrade

  5- sonsuza kadar devam edecek olan zamanın karşılığı aşağıdakilerden hangisidir?

  a-Kabir hayatı

  b-Berzah alemi

  c-Kıyamet günü

  d-Dünya hayatı

  6-HzPeygamber’in kullandığı mührün üzerinde belli bir sıra ile hangi kelimeler yer almıştır?

  a-Allah-Peygamber-İnsan

  b-Kelime-i Tevhid

  c-Muhammed-Allah-Nebi

  d-Allah-Rasul-Muhammed

  7-Kur’anda “Besmele” ile başlamayan sure hangisidir?

  a-Araf

  b-Tevbe

  c-İbrahim

  d-Nur

  8-Zaman ve maddenin ebediliği görüşünü benimseyenlere verilen ad aşağıdakilerden hangisidir?

  a-Muattıla

  b-İşrakiyyun

  c-Meşşaiyyun

  d-Dehriyyun

  9- Aşağıdakilerden hangisi oruç tutmamayı mübah kılan mazeretlerden değildir?

  a-Hastalık

  b-İleri dercede açlık ve susuzluk

  c-Hasta bakıcılık

  d-Zor ve meşakkatli işlerde çalışmak

  10- Aşağıdakilerden hangisi Cuma namazının farz olmasının şartlarındandır?

  a-Mukim olmak

  b-Cemaat sayısının en az 5 olması

  c-Hutbe okunması

  d-Namazın görevli tarafından kıldırılması

  11- Aşağıdakilerden hangisi ay tutulması halinde kılınan namazı ifade eder?

  a-Küsuf

  b-Hüsuf

  c-Evvabin

  d-Sukuf

  12- hangisi namazla ilgili bir kavram değildir?

  a-Tezkiye

  b-Tağlis

  c-İsfar

  d-İbrad

  13-“Zelletül Kari “ ne demektir?

  a-Bir sahabi ismidir

  b-Namazın bir vacibini terk etmektir

  c-Namazın rükünlerinden birini unutmaktır

  d-Kıraat hatalarıdır

  14-Kainatta birden fazla yaratıcı olması durumunda nizamın bozulacağı esasına dayanan delil aşağıdakilerden hangisidir?

  a-Akl-i Delil

  b-Burhan-ı Limni

  c-Burhan-ı inni

  d-Burhan-ı temanü

  15-“Seb’ul Mesani” aşağıdakilerden hangi surenin diğer adıdır?

  a-Kevser

  b-Fatiha

  c-Nasr

  d-Al-i İmran

  16-hangisi sefer müddeti hakkında sırasıyla Hanefi ve Şafii mezheplerinin görüşlerini birlikte yansıtmaktadır?

  a-14-3

  b-15-3

  c-15-4

  d-14-10

  17-“Kavme “ kelimesi aşağıdakilerden hangisni ifade etmektedir?

  a-İki secde arasındaki oturuştur

  b-Rukudan doğrulmaktır

  c-Kavmin çoğuludur

  d-Kıyamda durmaktır

  18-Hicret esnasında Ha-zPeygamber’e kılavuzluk eden şahıs aşağıdakilerden hangisidir?

  a-Abdullah bin Revaha

  b-Abdullah bin Ureykit

  c-HzAli

  d-HzEbu Bekir’in kızı Esma

  19”-Ruhu’l Kudüs” ismi meleklerden hangisi için kullanılmıştır?

  a-Mikail

  b-Cebrail

  c-Münker nekir

  d-İsrafil

  20-Tecrübeye dayanan kanıtları dışlayan, düşüncenin bağımsızlığını sınırlayan ve ortadan kaldıran düşünce tarzına aşağıdakilerden hangisi daha uygun düşer?

  a-Pozitivizm

  b-Düalizm

  c-kapitalizm

  d-Dogmatizm

  21-Kur’an hangi halife döneminde toplanıp Mushaf haline getirilmiştir?

  a-HzEbu Bekir

  b-HzOsman

  c-HzAli

  d-HzÖmer

  22-Resulullah’ın vefatından sonra Kur’anı cem eden sahabe heyetinin başkanı kimdi?

  a-Hz Ali

  b-Abdullah bMesud

  c-Zeyd bSabir

  d-Hassan bsabit

  23-Muhammed Hamdi Yazır tarafından kaleme alınan tefsirin tam adı aşağıdakilerden hangisidir?

  a-Hak Dini Kur’an Dili

  b-Hulasatül Beyan Fi Tefsiril Kur’an

  c-Tanrı buyruğu tefsiri

  d-Kur’anı Hakim ve Meali Kerim ve tefsiri

  24-Mu’te savaşı ne zaman yapılmıştır?

  a-Hicri 9Yıl Miladi 630

  b-Hicri 6yıl miladi 627

  C-Hicri 5yıl,miladi 626

  d-Hicri 8yıl, miladi 629

  25-Cemaatle namaz kıldırırken abdesti bozulan imamın yerine bir başkasının getirilmesi aşağıdaki kavramlardan hangisi ile ifade edilir?

  a-İstibrad

  b-İstihlaf

  c-İktida

  d-İlhak

  26-Aşağıdakilerden hangisi abdestle ilgili bir kavramdır?

  a-İsfar

  b-İşrak

  c-Vila

  d-İstimna

  27-İslam konferansı Örgütünün merkezi ve genel sekreteri aşağıdakilerden hangisidir?

  a-Kahire-PeofDrYusuf el-Kardavi

  b-Mekke-ProfDrS Ramazan el-Buti

  c-Cidde-ProfDrEkmeleddin İhsanoğlu

  d-Amman-ProfDrVehbe Zuhayli

  28-Şubat ayı kaç yılda bir 29 çeker?

  a-3

  b-4

  c-5

  d-6

  29-Din işleri yüksek kurulu kaç üyeden oluşur?

  a-1 Başkan -12 üye

  b-1 Başkan-14 üye

  c-1 Başkan-15 üye

  d-1 Başkan-10 üye

  30-Üçüncü diyanet işleri başkanı aşağıdakilerden hangisidir?

  a-MŞemsettin Günaltay

  b-AHamdi Akseki

  c-HHüsnü Erdem

  d-ÖNasuhi Bilmen

  31- Aşağıdakilerden hangisi ülkemizin en fazla elektrik üreten barajıdır?

  a-Keban barajı

  b-Hasan Uğurlu barajı

  c-Atatürk barajı

  d-Altınkaya barajı

  32-Türkler hangi yüzyılda Müslüman olmuştur?

  a-Miladi 9YYılda

  b-Miladi 6YYılda

  c-Miladi 11YYılda

  d-Miladi 18YYılda

  33-“Avro” yu kabul etmeyerek hala kendi para birimini kullanan ülke aşağıdakilerden hangisidir?

  a-Hollanda

  b-Yunanistan

  c-Belçika

  d-İngiltere

  34-Mimari şaheser olan Taç Mahal, Babür-Türk imparatoru şah cihan tarafından eşi için yaptırılmıştırBu eser hangi ülkede bulunmaktadır?

  a-Irak

  b-Türkmenistan

  c-Pakistan

  d-Hindistan

  35-Uluslar arası olimpiyat komitesinin merkezi nerededir?

  a-Venedik

  b-Brüksel

  c-Lozan

  d-Kopenhag

  36-Dünya haritasını ilk defa kim çizmiştir?

  a-Kılıç Ali reis

  b-Turgut Reis

  c-Piri Reis

  d-Murat Reis

  37-Aşağıdakilerden hangisi zekatın farz olması için malda bulunması gerekli şartlardan değildir?

  a-Saime olması

  b-Nema

  c-Havelan-ı havl

  d-havaic-i asliye

  38- Aşağıdakilerden hangisi namazda iken imam yapmasa bile cemaat tarafından yapılması gerekir?

  a-Kunut

  b-kade-i ahire

  c-kade-i ula

  d-Tilavet secdesi

  39-HzPeygamberin kızlarının en büyüğü hangisidir?

  a-Zeyneb

  b-Ümmü Gülsüm

  c-Rukiye

  d-Fatıma

  40- Aşağıdakilerden hangisi abdestin sünnetlerinden değildir?

  a-Abdeste sağ taraftan başlamk

  b-Mavalat

  c-Abdest uzuvlarını üç defadan fazla yıkamak

  d-Parmakları hilallemek

  41-HzPeygamberin hicretine zemin hazırlayan Akabe biatları ne zaman ve nerede yapılmıştır?

  a-621-622 Mekke,Mina hudutları içinde

  b-618-621 Mekke,Medina yolu üzerinde

  c-621-625 Mekke,Arafat sınırları içinde

  d-613-615 Mekke,Hudeybiye mevkiinde

  42- Aşağıdakilerden hangisi iman edilecek şeylerin her birine ayrı ayrı inanmak anlamına gelir?

  a-Kamil iman

  b-Tafsili iman

  c-Kalbi iman

  d-İcmali iman

  43- Aşağıdakilerden hangisi Hanefi mezhebine göre orucu bozup kefaret gerektirir?

  a-Endoskopi

  b-Kolonoskopi

  c-Gıybet ettikten sonra oruç bozuldu zannıyla yiyip içmek

  d-Unutarak yiyip içtikten sonra oruç bozuldu zannıyla yiyip içmek

  44-Aşağıdaki kavramlardan hangisi zekatla ilgilidir?

  a-Terviye

  b-haraç

  c-Avl

  d-Mal-ı dinar

  45-Aşağıdaki tefsirlerden hangisi dirayet tefsiridir?

  a-el-camiu li ahkamil kuran

  b-el-Keşşaf

  c-Tefsirül kuranil azim

  d-Ruhul beyan

  cevap anahtarı

  1d 2c 3b 4a 5c 6d 7b 8d 9c 10a 11b 12a 13d 14d 15b 16c 17b 18b 19b 20d 21a 22c 23a 24d 25b 26c 27c 28b 29c 30b 31c 32a 33d 34d 35c 36c 37d 38b 39a 40c 41a 42b 43c 44d 45b  İLMİHAL,SİYER VE GENEL KÜLTÜR -3

  1 Hz Osman’ın zamanında Mushaf’ın çoğaltılması ile ilgili heyetin başkanı aşağıdakilerden hangisidir?

  a) Ali b Ebî Talib

  b) Abdurrahman b Avf

  c) Zeyd b Sabit

  d) Abdullah b Ömer

  2 Aşağıdakilerden hangisi Kur’ân’ın isimlerinden biri değildir?

  a) Ümmü’l-kitap

  b) Mesânî

  c) Kitap

  d) Ümmü’l-kurrâ

  3 Aşağıdakilerden hangisi vahiy kâtiplerinden değildir?

  a) Şurahbil b Hasene

  b) Cabir b Abdullah

  c) Abdullah b Revâha

  d) Muaviye b Ebî Süfyân

  4 Aşağıdakilerden hangisi en son nazil olduğu söylenen ayetlerden biridir?

  a) يَسْتَفْتُونَكَۜقُلِاللّٰهُيُفْت۪يكُمْفِيالْكَلَال َة (Nisa, 4/176)

  b) يَسَْٔلُونَكَعَنِالْخَمْرِوَالْمَيْسِرِۜ (Bakara, 2/219)

  c) وَيَسَْٔلُونَكَعَنِالْمَح۪يضِۜ (Bakara, 2/222)

  d) يَسَْٔلُونَكَعَنِالشَّهْرِالْحَرَامِقِتَالٍف۪ يهِۜ (Bakara, 2/217)

  5 “Seb’u’t-tıvâl” aşağıdakilerden hangisidir?

  a) Bakara, A’râf, Nisa, Âl-i İmrân,

  En’âm, Mâide, Enfâl

  b) Bakara, A’râf, Kehf, Âl-i İmrân,

  En’âm, Mâide, Enfâl

  c) Bakara, Nisa, Meryem, A’râf, En’âm,

  Mâide, Enfâl

  d) Bakara, Nisa, Âl-i İmrân, İsrâ, Mâide,

  Enfâl, A’râf

  6 Aşağıdakilerden hangisi Mekkî surelerden değildir?

  a) İçinde secde ayeti bulunan sureler

  b) İçinde “kellâ” kelimesi bulunan sureler

  c) Bakara suresi hariç- Âdem ve İblis kıssasını anlatan sureler

  d) Cihad hükümleri içeren sureler

  7 “Müşkilü’l-Kur’ân” ifadesinin tanımı aşağıdakilerden hangisidir?

  a) Kur’ân’ın anlaşılması zor olan ayetleri demektir

  b) Aralarında tenakuz ve ihtilaf olduğu zannedilen ayetlere denir

  c) Sahih hadislerle çelişkili olduğu zannedilen ayetlere denir

  d) Anlamı kapalı olan ayetlere denir

  8 Aşağıdaki kelimelerden hangisi “Lafızları aynı, anlamları farklı olan kelimelerdir” tanımını ifade eder?

  a) Müteşabih

  b) Vücuh

  c) Nezâir

  d) Müteradif

  9 Kur’ân ve Sünnetin açık hükümlerine aykırı olarak yapılan tefsirlere ne ad verilir?

  a) İşârî tefsir

  b) Hermonatik

  c) İlhâdî tefsir

  d) Semantik

  10 Taberî’nin kaleme aldığı tefsirin özgün adı aşağıdakilerden hangisidir?

  a) Câmiu’l-Beyân Fî Te’vîli’l-Kur’ân

  b) Câmiu’l-Beyân An Te’vîli Âyi’l-Kur’ân

  c) el-Câmi’ Li Ahkâmi’l-Kur’ân,

  d) Medâriku't-Tenzîl ve Hakâiku't-Te'vîl

  11 Müessirden esere ya da kanunlardan hadiselere götüren delile ne ad verilir?

  a) Burhân-ı temanu’

  b) Burhân-ı innî

  c) Burhân-ı limmî

  d) Burhân-ı fıtrî

  12 “Ahd-i Atik” hangi kutsal kitabın adıdır?

  a) Tevrat

  b) İncil

  c) Zebur

  d) Matta

  13 Kur’ân’ın bir bütün olarak indirildiği dünya semasında bulunan yerin adı aşağıdakilerden hangisidir?

  a) Beyt-i ma’mûr

  b) Beytü’l-izze

  c) Levh-ı mahfuz

  d) Beytü’l-kelâm

  14 Ölümden sonra başlayan ve mahşerdeki dirilişe kadar devam eden hayatı aşağıdakilerden hangisi ifade eder?

  a) Berzah

  b) A’râf

  c) Bezm-i elest

  d) Beyt-i ma’mur

  15 “İnsan, özgür bir cüz’î iradeye sahiptir” görüşü hangi mezhebe aittir?

  a) Eş’ariyye

  b) Mutezile

  c) Matüridiyye

  d) Cehmiyye

  16 “Husün ve kubuh akıl ile bilinebilir” görüşünü savunan mezhep hangisidir?

  a) Matüridiyye

  b) Cebriyye

  c) Mutezile

  d) Eş’ariyye

  17 “Dinî tebliğat olmazsa akıl ile Allah bilinemez” görüşü hangi mezhebe aittir?

  a) Eş’ariyye

  b) Mutezile

  c) Şi’a

  d) Cebriye

  18 “Peygamber olabilmek için erkek olmak şart değildir” görüşü hangi mezhebe aittir?

  a) Cebriyye

  b) Matüridiyye

  c) Eş’ariyye

  d) Mutezile

  19 Aşağıdakilerden hangisi Selef metodunun esaslarından değildir

  a) Marifet

  b) Takdis

  c) Tasdik

  d) Sükût

  20 “Kerrûbiyyûn” kelimesinin tanımı aşağıdakilerden hangisidir?

  a) Beyt-i ma’mur’u devamlı tavaf eden meleklerin adıdır

  b) Arşın etrafında bulunan meleklerin adıdır

  c) Levh-ı mahfuzu korumakla görevli meleklerin adıdır

  d) Bir cin taifesinin adıdır

  21 Aşağıdakilerden hangisi ay / hayız halinin en az müddeti hakkında sırasıyla Hanefi ve Şafii mezheplerinin görüşlerini birlikte yansıtmaktadır?

  a) 2–3 gün

  b) 3–1 gün

  c) 3–5 gün

  d) 2–2 gün

  22 Aşağıdakilerden hangisi loğusalık halinin azami müddeti hakkında sırasıyla Hanefi ve Şafii mezheplerinin görüşlerini birlikte yansıtmaktadır?

  a) 20–35 gün

  b) 25–60 gün

  c) 40–35 gün

  d) 40–60 gün

  23 Mest üzerine meshin müddeti konusunda aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

  a) Mukim için bir gün bir gece, misafir için üç gün iki gece

  b) Mukim için iki gün iki gece, misafir için üç gün üç gece

  c) Mukim için bir gün iki gece, misafir için iki gün iki gece

  d) Mukim için bir gün bir gece, misafir için üç gün üç gece

  24 Aşağıdakilerden hangisi namazla ilgili bir terim değildir?

  a) Tergib

  b) İsfâr

  c) Tekbir

  d) Celse

  25 Namazda abdesti bozulan imamın, yerine cemaatten birini geçirmesine ne denir

  a) Tevkil

  b) Tebdil

  c) İstihlaf

  d) İstibdal

  26 Aşağıdakilerden hangisi sırasıyla İmam Ebû Hanife ve İmam Şafi’ye göre Cuma namazının sahih olması için gerekli asgari cemaat sayısını birlikte yansıtmaktadır?

  a) İmam dâhil 4–40

  b) İmam hariç 3–30

  c) İmam dâhil 5–12

  d) İmam hariç 3–40

  27 Zevâid tekbirleriyle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi sırasıyla Hanefi ve Şafii mezheplerinin görüşlerini yansıtmaktadır?

  a) Birinci rekâtta 3, 7

  b) İkinci rekâtta 4, 6

  c) Birinci rekâtta 4, 5

  d) İkinci rekâtta 3, 7

  28 Aşağıdakilerden hangisi namazı bozan şeylerden değildir?

  a) Yüzü kıbleden çevirmek

  b) Namazda iken verilen selamı almak

  c) Amel-i kesir

  d) Hiç biri

  29) Aşağıdakilerden hangisi “teşrik tekbirleri”ndeki “teşrik” kelimesinin sözlük anlamıdır?

  a) Ortak kılmak

  b) Şirkten kaçınmak

  c) Et kurutmak

  d) Şirketleşmek

  30 Aşağıdakilerden hangisi güneş tutulması halinde kılınan namazı ifade eder?

  a) İşrâk

  b) İstiska

  c) Küsuf

  d) Husuf

  31 Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

  a) Kadın cenazenin kefeni beş parçadan ibarettir

  b) Hımar ve izar erkek cenazenin kefeninin parçalarındandır

  c) Erkek cenazenin kefeni üç parçadan ibarettir

  d) Lifâfe, hem erkek hem de kadın cenazenin kefeninin parçalarındandır

  32 Aşağıdaki hükümlerden hangisi yanlıştır?

  a) Bir günlük oruç fidyesi bir sadaka-i fıtır miktarıdır

  b) Ramazan orucu kaza edilirken cinsel ilişkide bulunmak kefaret gerektirir

  c) Zorlamayla bozulan oruç kefaret gerektirmez

  d) Güneş battı zannedilerek iftar etmek sadece kaza gerektirir

  33 Aşağıdakilerden hangisi zekâtın vücup şartlarından değildir?

  a) Hür olmak

  b) Niyet etmek

  c) Nisaba malik olmak

  d) Akıllı olmak

  34 Aşağıdakilerden hangisi zekât ile ilgili değildir?

  a) Rikaz

  b) Mevat

  c) Rikab

  d) İnân

  35 Aşağıdakilerden hangisi zekâtın vücup şartlarından değildir?

  a) Nema

  b) Nisap

  c) Hürriyet

  d) Ayniyet

  36 Peygamberimizin anneannesinin adı aşağıdakilerden hangisidir?

  a) Zühre

  b) Berre

  c) Atike

  d) Ümeyme

  37 Habeşistan’a yapılan ilk hicret aşağıdakilerden hangi tarihte yapıldı?

  a) Peygamberliğin 5 yılı, miladî 616

  b) Peygamberliğin 4 yılı, miladî 616

  c) Peygamberliğin 4 yılı, miladî 614

  d) Peygamberliğin 5 yılı, miladî 615

  38 Müşriklerin Hâşimoğullarına uyguladıkları boykot kaç yıl sürdü?

  a) Üç yıl

  b) Bir yıl

  c) İki yol

  d) Dört yıl

  39 Taif dönüşünde Zeyd, Utbe ve Şeybe’nin bağında dinlenirken kendisine üzüm ikram eden ve Peygamberimizin teklifi üzerine Müslüman olan kişinin adı aşağıdakilerden hangisidir?

  a) Abbas

  b) Attas

  c) Addas

  d) Vakkas

  40 Peygamberimizin vefatından sonra sahabenin toplanıp Hz Ebu Bekir’e biat ettikleri mahallin adı nedir?

  a) Sakîfetü beni Selîme

  b) Sakîfetü beni Sâide

  c) Sakîfetü beni Adiy

  d) Sakîfetü beni Züreyk

  41 Bedir Savaşında Müslümanların sancaktarları aşıdakilerden hangilerdir?

  a) Mus’ab b Umeyr, Ali b Ebî Tâlib

  b) Mus’ab b Umeyr, Ali b Ebî Tâlib ve Sa’d b Muaz

  c) Ali b Ebî Tâlib, Mus’ab b Umeyr ve Abdullah b Ömer

  d) Mus’ab b Umeyr, Ali b EbÎ Tâlib ve Zeyd b Sabit

  42 Uhut savaşı hangi tarihte yapıldı?

  a) Hicrî 3/ miladî 625

  b) Hicrî 4 / miladî 627

  c) Hicrî 3/ miladî 626

  d) Hicrî 3/ miladî 624

  43 Ahlak konusunu işleyen “Edebü’d-dünyâ ve’d-dîn” adlı eser kime aittir?

  a) İbnü’l-kayyım el-Cevziyye

  b) Babertî

  c) Maverdî

  d) Gazzalî

  44 Peygamberimizin ahlakının sorulması üzerine “O’nun ahlakı Kur’ân ahlakı idi” şeklinde cevap veren kimdir?

  a) Hz Ali

  b) Hz Aişe

  c) Hz Hatice

  d) Hz Ümmü Seleme

  45 “Sizden biri kendisi için sevdiğini (mümin) kardeşi için de sevmedikçe (gerçek anlamda) iman etmiş olamaz” hadisi aşağıdaki kavramlardan hangisi ile ilgilidir?

  a) Îsâr

  b) Birr

  c) Fütüvvet

  d) İhsan

  46 Aşağıdakilerden hangisi beşerî ilişkileri düzenleyen kurallardan değildir?

  a) Ahlak kuralları

  b) Din kuralları

  c) Hukuk kuralları

  d) Örf ve adetler

  47 Aşağıdakilerden hangisi görgü kurallarını en kapsamlı bir şekilde tanımlar?

  a) “Özel olarak konuşanların arasına girmemek”

  b) “Teşekkür edilmesi gereken hallerde teşekkür etmek”

  c) “Dış görünüşte itinalı olmaya çalışmak”

  d) “Terbiyeli ve nazik davranmak için tutulması gereken yollara tevessül etmek”

  48 Bir başkasının evine girerken sergilenmeniz gereken en iyi davranış aşağıdakilerden hangisidir?

  a) Usulüne uygun olarak kapıyı çalar, eve girmeye izin verilince içeri girerim

  b) Usulüne uygun olarak kapıyı çalar, kim olduğumu söyler, müsaade edilince içeri girer ve selam veririm

  c) Kapıyı çalar, kendimi tanıtır, eve girmeye izin verilince içeri girerim

  d) Ev sahibine seslenir, kendimi tanıtır, selam verip içeri girerim

  49 Aşağıdakilerden hangisi beşerî ilişkilerde konuşma dilinin önemi ile ilgili değildir?

  a) Kısa ve öz konuşmak

  b) Muhatabın seviyesine göre konuşmak

  c) Konuşmada şahsiyet yapmamak

  d) Muhatabı ikna etmek için gerekli her şeyi yapmak

  50 Hacıların yemek sırasında tartıştıklarını gördüğünüzde nasıl davranmanız gerekir?

  a) Öne geçmek isteyeni uyarır, sırasına geçmesini söylerim

  b) Münakaşanın doğru olmadığını söyler, bu davranışın âdaba aykırı olduğunu hatırlatırım

  c) Münakaşanın doğru olmadığını söyler, herkesin sıraya uyması gerektiği konusunda uyarırım

  d) Münakaşanın doğru olmadığını söyler, mümin kardeşini kendisine tercih etmesi gerektiğini telkin ederim

  50 Anayasamıza göre milletvekili seçilme hakkından kimler yararlanamaz?

  a) Türk vatandaşı olan yabancılar

  b) Otuz yaşından küçük olanlar

  c) Hamile kadınlar

  d) Orta öğretim diploması olmayanlar

  51 Aşağıdakilerden hangisi Ege Bölgesinde değildir?

  a) Bafa gölü

  b) Marmara gölü

  c) Manyas gölü

  d) Çamici gölü

  52 “Bütün toplum fertlerinin birbiriyle kurdukları ilişkileri bir düzen içersinde sağlayan, uyacakları kuralları koyan, çeşitli ihtiyaçları karşılayan, tehlikelerden koruyan siyesi bir otoritedir” tanımı, aşağıdakilerden hangisini açıklar?

  a) Hükümet

  b) Meclis

  c) Millet

  d) Devlet

  53 Demokrasiyi diğer siyasal rejimlerden ayıran en önemli özellik aşağıdakilerden hangisidir?

  a) Bir meclisin bulunması

  b) Yönetici bir grubun bulunması

  c) Hâkimiyetin kaynağının millet olması

  d) Bağımsız mahkemelerin bulunması

  54 Milletvekilleri öncelikle kime karşı sorumludur?

  a) Hükümete

  b) Meclise

  c) Seçim bölgesine

  d) Millete

  55 hangisi vatandaşların devlete karşı görevlerinden biri değildir?

  a) Eğitim-öğretim görmek

  b) Seçimlere katılmak

  c) Yasalara saygılı olmak

  d) Vergi vermek

  56 hangisi Suudi Arabistan’da Türk Hac Organizasyonu başkanıdır?

  a) Hacdan Sorumlu Başkan Yardımcısı

  b) Diyanet İşleri Başkanı

  c) Hac Dairesi Başkanı

  d) TC Cidde Başkonsolosluğu Din Hizmetleri Ataşesi

  57 2007 yılı hac kayıtları hangi tarihler arasında yapılmıştır?

  a) 15–31 Mart 2007

  b) 10–25 Mart 2007

  c) 12–30 Mart 2007

  d) 05–30 Mart 2007

  58 Türkiye’de hac sempozyumu ilk defa nerede ve hangi tarihte yapılmıştır?

  a) 2006 yılında Ankara’da

  b) 2006 yılında İstanbul’da

  c) 2005 yılında İstanbul’da

  d) 2004 yılında Ankara’da

  59 Hac Dairesi Başkanlığı’nda kaç müdürlük vardır?

  a) 2

  b) 3

  c) 4

  d) 5

  60 Diyanet İşleri Başkanlığı’nda 2006 yılında kurulan yeni birimin adı aşağıdakilerden hangisidir?

  a) Denetim Kurulu

  b) İç Denetim Kurulu Başkanlığı

  c) İç Denetim Birimi Başkanlığı

  d) Denetim Birimi Başkanlığı

  cevap anahtarı

  1c 2d 3b 4a 5a 6d 7b 8b 9c 10b 11c 12a 13b 14a 15c 16a 17a 18c 19a 20b 21b 22d 23d 24a 25c 26a 27a 28a 29c 30c 31b 32b 33b 34d 35d 36b 37d 38a 39c 40b 41b 42a 43c 44b 45a 46c 47d 48b 49d 50d 50b 51c 52d 53c 54d 55a 56b 57c 58b 59c 60c

 7. 14.Mart.2011, 01:12
  4
  Hoca
  Moderatör

  Profili:
  Üyelik Tarihi: 06.Şubat.2007
  Üye No: 11
  Mesaj Sayısı: 29,996
  Rep Derecesi:
  Tecrübe Puanı: 339
  Bulunduğu yer: çalışma odam:)

  Cevap: Ilmihal, siyer ve genel kültür Test soru ve cevapları

  İMİHAL,SİYER VE GENEL KÜLTÜR -2
  1-Aşağıdakilerden hangisi Allahın subuti sıfatlarından biridir?
  a-kıdem
  b-muhalefetün lil havadis
  c-tekvin
  d-beka
  2-Aşağıdaki kavramlardan hangileri birbirinin zıddı değildir?
  a-Kadim-hadis
  b-beka-zeval
  c-vahiy-ilham
  d-hayat-memat
  3- Aşağıdakilerden hangisi kıyamet alametlerinden değildir?
  a-din konusunda bilgisizliğin yaygunlaşması
  b-güneşin batıdan doğması
  c-yemen tarafında büyük bir selin meydana gelmesi
  d-dabbetül arzın çıkması
  4- Aşağıdakilerden hangisi “Halkul Kur’an” teriminin karşılığıdır?
  a-kuran ahlakı
  b-kuran ile amel edenler
  c-kuranın mahluk olup olmadığı meselesi
  d-kuranın tertibi
  5- Aşağıdakilerden hangisi Hz Muhammed’e vahyin geliş şekillerinden biri değildir?
  a-sadık rüyalar
  b-kalbe ilka
  c-cebrailin asli suretiyle gelip emri duyurması
  d-yazılı levhalar şeklinde bildirmesi
  6- Aşağıdakilerden tefsirlerden hangisi rivayet metoduna göre yazılmıştır?
  a-suyutinin kaleme aldığı ed-dürrül mensur fit-tefsiri bil me’sur
  b-fahruddin er-razinin kaleme aldığı mefatihul ğayb
  c-mehmet vehbinin kalame aldığı hulasatül beyan fi tefsirül kur’an
  d-kadı beydavinin kaleme aldığı envarut-tenzil ve esrarüt-te’vil
  7- Aşağıdakilerden hangisi peygamberler hakkında vacip olan sıfatlardan değildir?
  a-Emanet
  b-Adalet
  c-fetanet
  d-ismet
  8- Aşağıdakilerden hangisi Allahın subuti sıfatlarından değildir?
  a-Tekvin
  b-hayat
  c-Kıdem
  d-İlim
  9- Aşağıdakilerden hangisinin diğerleriyle anlam bağlantısı yoktur?
  a-İhsan
  b-İslam
  c-İkram
  d-İman
  10-“Malik” adlı meleğin görevi aşağıdakilerden hangisidir?
  a-Amel defterlerini tevzi etmek
  b-Cehennem bekçiliği yapmak
  c-Arşı taşımak
  d-Cennet bekçiliği yapmak
  11-Vasıl bAta,aşağıdaki mezheplerden hangisinin kurucusudur?
  a-Zeydiyye
  b-Zahiriye
  c-Mutezile
  d-Selefiye
  12-“İnsan,fiillerinde hür değildir” cümlesi aşağıdaki mezheplerden hangisinin görüşüne uygundur?
  a- Cebriye
  b-Havaric
  c-Zeydiyye
  d-Zahiriyye
  13-“Akli delillerle sabit olmayan,sadece Allah’ın peygamber vasıtasıyla bildirdiği nakli delillerle sabit olan itikadi hükümlere …………… denir” Cümlesindeki boş yere aşağıdakilerden hangisi uygun düşer?
  a-Makasıd
  b-Sem’ıyyat
  c-Mesmuat
  d-Ma’kulat
  14-Aşağıdakilerden hangisi peygamberlerin tebliğ ettiği ilahi dinin değişmeyen esaslarındandır?
  a-Muamelat
  b-Furuat
  c-İbadet
  d-İtikad
  15-Aşağıdaki kavramlardan hangisinin diğerleriyle anlam ilişkisi yoktur?
  a-İtaat
  b-İbadet
  c-Niyet
  d-Kurbet
  16-Kendi başına sahih ve meşru iken, gayrı meşru bir şeye yakınlığı sebebiyle meşru olmaktan çıkan şey, aşağıdakilerden hangisidir?
  a-fasit
  b-batıl
  c-haram
  d-Mekruh
  17-“El ve ayak gibi organları belirmiş olan çocuğu düşürmesi sebebiyle kadının rahminden gelen kana……denir” cümlesindeki boşluğu,aşağıdakilerden hangisi ile doğru olarak doldurabilirsiniz?
  a-Hayız kanı
  b-Adet kanı
  c-Nifas kanı
  d-Özür kanı
  18-Aşağıdaki cümlelerden hangisi hüküm itibariyle yanlıştır?
  a-Mestler, abdest için ayaklar yıkandıktan sonra giyilmelidir
  b- Mestler, üst topuklar dahil, ayakların her tarafını örtmüş olmalıdır
  c-Mestlerdeki delikler,dört küçük el parmağı kalınlığından fazla olmamalıdır
  d-Mestlerle 5km kadar yol yürünebilmelidir
  19-Aşağıdaki ifadelerden hangisi namazların birleştirilerek kılınmasıyla ilgili değildir?
  a-cem-i fevait
  b-cem-i takdim
  c-cem-i tehir
  d-cem-i salateyn
  20- Aşağıdaki ifadelerden hangisi teyemmümün caiz olmasının şartlarından değildir?
  a-Su bulunmaması
  b-seferi durumda olunması
  c-teyemmümün toprak veya toprak cinsinden bir şeyle yapılması
  d-suyun kullanma imkanının olmaması
  21- Aşağıdaki ifadelerden hangisi zekatın farz olmasının şartlarından değildir?
  a-zekat vermeye niyet etmek
  b-dinen zengin olmak
  c-malın nami olması
  d-malın nisap miktarına ulaşması
  22-Namaza “Allahu Kebir” diye tekbir alarak başlayan kişinin namazı için aşağıdaki hükümlerden hangisi doğrudur?
  a-fasittir
  b-batıldır
  c-haramdır
  d-sahihtir
  23- Aşağıdaki ifadelerden hangisi namazın vaciplerinden değildir?
  a-Kade-i ula
  b-tadil-i erkan
  c-intikal tekbirleri
  d-namazdan selam vererek ayrılmak
  24- Aşağıdaki Cümlelerden hangisi Ravza-i mutahharayı tanımlar?
  a-Peygamberimizin minberi ile kabri arasındaki kısımdır
  b-Babüsselam ile peygamberimizin kabri arasındaki kısımdır
  c-Babüsselam ile minber arasındaki kısımdır
  d-Mihrap ile peygamberimizin kabri arasındaki kısımdır
  25-Habeşistana yapılan birinci hicret, hangi tarihte gerçekleşmiştir?
  a-Peygamberliğin 5yılında
  b-Hicretin 5yılında
  c-Miladın 617yılında
  d-Hicretin 4yılında
  26-Aşağıdaki cümlelerden hangisi “Senetül Hüzün” ifadesinin tanımıdır?
  a-Peygamberimizin eşi HzHatice ile oğlu İbrahimin öldüğü yıldır
  b- Peygamberimizin eşi HzHatice ile amcası Ebu Talibin öldüğü yıldır
  c- Peygamberimizin eşi HzHatice ile amcası HzHamzanın öldüğü yıldır
  d- Peygamberimizin eşi HzHatice’nin öldüğü yıldır
  27-İkinci akabe biatı hakkında aşağıdaki cümlelerden hangisi doğrudur?
  a- İkinci akabe biatından sonra peygamberimiz,zeyd bsabiti kuran öğreticisi olarak medineye gönderdi
  b-İkinci akabe biatı sırasında peygamberimiz hzömer ile hzosmanı gözcü olarak görevlendirdi
  c-Miladi 621 yılında Medineli altı Müslüman mina hudutları içinde peygamberimize biat etti
  d-miladi 622 yılında Akabe’de ikisi kadın olmak üzere Medineli 75 müslüman peygamberimize biat etti
  28-Aşağıdakilerden hangisi Medine sözleşmesinin maddelerinden değildir?
  a-Hıristiyanlar,Müslümanlarla harp ettikleri müddetçe harcamalara katılacaklardır
  b-Üzerinde ihtilaf edilen konular Allah ve Resulunün hakemliğine arz edileceklerdir
  c-Kureyşli muhacirler kendi aralarında adet olduğu üzere kan diyetlerini ödemeğe devam edeceklerdir
  d-Müslümanlarla Yahudiler arasında yesribe hücum edecek kimselere karşı yardımlaşma yapılacaktır
  29-Hayber’in fethi hangi tarihte gerçekleşmiştir?
  a-Hicrî 8 / Miladi 628
  b-Hicri 9/Miladi 630
  c-Hicri 7 / Miladi 628
  d- Hicrî 8 / Miladi 629
  30- Peygamberimiz (as), ilk cuma namazını nerede kılmıştır?
  a-Kuba mescidinde
  b- Mescid-i Nebevîde
  c-Beni kaynuka vadisinde
  d-Ranuna vadisinde beni avf yurdunda
  31- İslam tarihinde inşa edilen ilk mescid aşağıdakilerden hangisidir?
  a-Kuba mescidi
  b-Mescidi nebevi
  c-Mescidi hayf
  d-Mescidi Cuma
  32-Ahlaki yaptırımların en güçlü kaynağı aşağıdakilerden hangisidir?
  a-Din
  b-Örf ve adet
  c-Sosyal çevre
  d-Aile çevresi
  33-Aşağıdakilerden hangisi ahlak ilmi ile ilgilidir?
  a-Teeşebbüh
  b-Teşe’üm
  c-Tefe’ül
  d-Tecessüs
  34- Aşağıdakilerden hangisi insanlar arasında insani ilişkilerin kopmasına sebep olur?
  a-Sabırlı olmak
  b-Mütecessis olmak
  c-Esprili olmak
  d-samimi olmak
  35-Sağlığı bozacak şekilde nafile ibadetlerle meşgul olan hacı adaylarına karşı nasıl bir tutum sergilersiniz?
  a-Bu tutum içinde olan kişiyi kendi haline bırakırım
  b-daha fazla ibadete teşvik ederim
  c-farz ibadetleri yapabilmek için sağlığına dikkat etmesi gerektiğini anlatırım
  d-Sağlığını bozacak kadar nafile ibadetlerle meşgul olması nedeniyle onu kınarım
  36- Aşağıdakilerden hangisi beşeri ilişkilerle ilgili değildir?
  a-Davete icabet etmek
  b-Sevinç ve kederleri paylaşmak
  c-Tebriklere karşılık vermek
  d-Çok okumak
  37-Cumhuriyet döneminde ilk diyanet işleri başkanı kimdi?
  a-Kamil Miras
  b-Elmalılı Hamdi yazır
  c-Şerafettin Yaltkaya
  d-Rifat Börekçi
  38-Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı kaç yıl için seçilir?
  a-7
  b-5
  c-4
  d-8
  39-“el-Kanun Fi’t-Tıb” adlı eseri kim kaleme almıştır?
  a-farabi
  b-Razi
  c-Kindi
  d-İbni Sina
  40-“el-Hıkhul Ekber” adlı esri kim kaleme almıştır?
  a-Numan bsabit
  b-Muhammed bHasan eş-Şeybani
  c-Muhammed bİdris
  d-Abdullah bCerir
  41-Diyanet İşleri başkanlığı ilk defa hangi yıl hac organizasyonu düzenlemiştir?
  a-1980
  b-1979
  c-1981
  d-1989
  42- Diyanet İşleri başkanlığı 633 sayılı teşkilat kanunu hangi tarihte yürürlüğe girmiştir?
  a-1966
  b-1982
  c-1965
  d-1924
  43- Diyanet İşleri başkanlığı bünyesinde birim olarak kaç kurul vardır?
  a-2
  b-3
  c-4
  d-1
  44-“Taşkent” aşağıdaki ülkelerden hangisinin başkentidir?
  a-Türkmenistan
  b-Kazakistan
  c-Özbekistan
  d-Kırgızistan
  45-Unesco nedir?
  a-Kuzey Atlantik paktı askeri kanadıdır
  b-BM insani yardım teşkilatıdır
  c-BM güvenlik konseyidir
  d-BM eğitim,bilim ve kültür teşkilatıdır
  46- Aşağıdakilerden hangisi birleşmiş milletlerin simgesidir?
  a-EU
  b-İLO
  c-UN
  d-NL

  cevap anahtarı
  1c 2c 3c 4c 5d 6a 7b 8c 9c 10b 11c 12a 13b 14d 15c 16a 17c 18c 19a 20b 21a 22d 23c 24a 25a 26b 27d 28a 29c 30d 31a 32a 33d 34b 35c 36d 37d 38a 39d 40a 41b 42c 43b 44c 45d 46c


 8. 14.Mart.2011, 01:12
  4
  Moderatör
  İMİHAL,SİYER VE GENEL KÜLTÜR -2
  1-Aşağıdakilerden hangisi Allahın subuti sıfatlarından biridir?
  a-kıdem
  b-muhalefetün lil havadis
  c-tekvin
  d-beka
  2-Aşağıdaki kavramlardan hangileri birbirinin zıddı değildir?
  a-Kadim-hadis
  b-beka-zeval
  c-vahiy-ilham
  d-hayat-memat
  3- Aşağıdakilerden hangisi kıyamet alametlerinden değildir?
  a-din konusunda bilgisizliğin yaygunlaşması
  b-güneşin batıdan doğması
  c-yemen tarafında büyük bir selin meydana gelmesi
  d-dabbetül arzın çıkması
  4- Aşağıdakilerden hangisi “Halkul Kur’an” teriminin karşılığıdır?
  a-kuran ahlakı
  b-kuran ile amel edenler
  c-kuranın mahluk olup olmadığı meselesi
  d-kuranın tertibi
  5- Aşağıdakilerden hangisi Hz Muhammed’e vahyin geliş şekillerinden biri değildir?
  a-sadık rüyalar
  b-kalbe ilka
  c-cebrailin asli suretiyle gelip emri duyurması
  d-yazılı levhalar şeklinde bildirmesi
  6- Aşağıdakilerden tefsirlerden hangisi rivayet metoduna göre yazılmıştır?
  a-suyutinin kaleme aldığı ed-dürrül mensur fit-tefsiri bil me’sur
  b-fahruddin er-razinin kaleme aldığı mefatihul ğayb
  c-mehmet vehbinin kalame aldığı hulasatül beyan fi tefsirül kur’an
  d-kadı beydavinin kaleme aldığı envarut-tenzil ve esrarüt-te’vil
  7- Aşağıdakilerden hangisi peygamberler hakkında vacip olan sıfatlardan değildir?
  a-Emanet
  b-Adalet
  c-fetanet
  d-ismet
  8- Aşağıdakilerden hangisi Allahın subuti sıfatlarından değildir?
  a-Tekvin
  b-hayat
  c-Kıdem
  d-İlim
  9- Aşağıdakilerden hangisinin diğerleriyle anlam bağlantısı yoktur?
  a-İhsan
  b-İslam
  c-İkram
  d-İman
  10-“Malik” adlı meleğin görevi aşağıdakilerden hangisidir?
  a-Amel defterlerini tevzi etmek
  b-Cehennem bekçiliği yapmak
  c-Arşı taşımak
  d-Cennet bekçiliği yapmak
  11-Vasıl bAta,aşağıdaki mezheplerden hangisinin kurucusudur?
  a-Zeydiyye
  b-Zahiriye
  c-Mutezile
  d-Selefiye
  12-“İnsan,fiillerinde hür değildir” cümlesi aşağıdaki mezheplerden hangisinin görüşüne uygundur?
  a- Cebriye
  b-Havaric
  c-Zeydiyye
  d-Zahiriyye
  13-“Akli delillerle sabit olmayan,sadece Allah’ın peygamber vasıtasıyla bildirdiği nakli delillerle sabit olan itikadi hükümlere …………… denir” Cümlesindeki boş yere aşağıdakilerden hangisi uygun düşer?
  a-Makasıd
  b-Sem’ıyyat
  c-Mesmuat
  d-Ma’kulat
  14-Aşağıdakilerden hangisi peygamberlerin tebliğ ettiği ilahi dinin değişmeyen esaslarındandır?
  a-Muamelat
  b-Furuat
  c-İbadet
  d-İtikad
  15-Aşağıdaki kavramlardan hangisinin diğerleriyle anlam ilişkisi yoktur?
  a-İtaat
  b-İbadet
  c-Niyet
  d-Kurbet
  16-Kendi başına sahih ve meşru iken, gayrı meşru bir şeye yakınlığı sebebiyle meşru olmaktan çıkan şey, aşağıdakilerden hangisidir?
  a-fasit
  b-batıl
  c-haram
  d-Mekruh
  17-“El ve ayak gibi organları belirmiş olan çocuğu düşürmesi sebebiyle kadının rahminden gelen kana……denir” cümlesindeki boşluğu,aşağıdakilerden hangisi ile doğru olarak doldurabilirsiniz?
  a-Hayız kanı
  b-Adet kanı
  c-Nifas kanı
  d-Özür kanı
  18-Aşağıdaki cümlelerden hangisi hüküm itibariyle yanlıştır?
  a-Mestler, abdest için ayaklar yıkandıktan sonra giyilmelidir
  b- Mestler, üst topuklar dahil, ayakların her tarafını örtmüş olmalıdır
  c-Mestlerdeki delikler,dört küçük el parmağı kalınlığından fazla olmamalıdır
  d-Mestlerle 5km kadar yol yürünebilmelidir
  19-Aşağıdaki ifadelerden hangisi namazların birleştirilerek kılınmasıyla ilgili değildir?
  a-cem-i fevait
  b-cem-i takdim
  c-cem-i tehir
  d-cem-i salateyn
  20- Aşağıdaki ifadelerden hangisi teyemmümün caiz olmasının şartlarından değildir?
  a-Su bulunmaması
  b-seferi durumda olunması
  c-teyemmümün toprak veya toprak cinsinden bir şeyle yapılması
  d-suyun kullanma imkanının olmaması
  21- Aşağıdaki ifadelerden hangisi zekatın farz olmasının şartlarından değildir?
  a-zekat vermeye niyet etmek
  b-dinen zengin olmak
  c-malın nami olması
  d-malın nisap miktarına ulaşması
  22-Namaza “Allahu Kebir” diye tekbir alarak başlayan kişinin namazı için aşağıdaki hükümlerden hangisi doğrudur?
  a-fasittir
  b-batıldır
  c-haramdır
  d-sahihtir
  23- Aşağıdaki ifadelerden hangisi namazın vaciplerinden değildir?
  a-Kade-i ula
  b-tadil-i erkan
  c-intikal tekbirleri
  d-namazdan selam vererek ayrılmak
  24- Aşağıdaki Cümlelerden hangisi Ravza-i mutahharayı tanımlar?
  a-Peygamberimizin minberi ile kabri arasındaki kısımdır
  b-Babüsselam ile peygamberimizin kabri arasındaki kısımdır
  c-Babüsselam ile minber arasındaki kısımdır
  d-Mihrap ile peygamberimizin kabri arasındaki kısımdır
  25-Habeşistana yapılan birinci hicret, hangi tarihte gerçekleşmiştir?
  a-Peygamberliğin 5yılında
  b-Hicretin 5yılında
  c-Miladın 617yılında
  d-Hicretin 4yılında
  26-Aşağıdaki cümlelerden hangisi “Senetül Hüzün” ifadesinin tanımıdır?
  a-Peygamberimizin eşi HzHatice ile oğlu İbrahimin öldüğü yıldır
  b- Peygamberimizin eşi HzHatice ile amcası Ebu Talibin öldüğü yıldır
  c- Peygamberimizin eşi HzHatice ile amcası HzHamzanın öldüğü yıldır
  d- Peygamberimizin eşi HzHatice’nin öldüğü yıldır
  27-İkinci akabe biatı hakkında aşağıdaki cümlelerden hangisi doğrudur?
  a- İkinci akabe biatından sonra peygamberimiz,zeyd bsabiti kuran öğreticisi olarak medineye gönderdi
  b-İkinci akabe biatı sırasında peygamberimiz hzömer ile hzosmanı gözcü olarak görevlendirdi
  c-Miladi 621 yılında Medineli altı Müslüman mina hudutları içinde peygamberimize biat etti
  d-miladi 622 yılında Akabe’de ikisi kadın olmak üzere Medineli 75 müslüman peygamberimize biat etti
  28-Aşağıdakilerden hangisi Medine sözleşmesinin maddelerinden değildir?
  a-Hıristiyanlar,Müslümanlarla harp ettikleri müddetçe harcamalara katılacaklardır
  b-Üzerinde ihtilaf edilen konular Allah ve Resulunün hakemliğine arz edileceklerdir
  c-Kureyşli muhacirler kendi aralarında adet olduğu üzere kan diyetlerini ödemeğe devam edeceklerdir
  d-Müslümanlarla Yahudiler arasında yesribe hücum edecek kimselere karşı yardımlaşma yapılacaktır
  29-Hayber’in fethi hangi tarihte gerçekleşmiştir?
  a-Hicrî 8 / Miladi 628
  b-Hicri 9/Miladi 630
  c-Hicri 7 / Miladi 628
  d- Hicrî 8 / Miladi 629
  30- Peygamberimiz (as), ilk cuma namazını nerede kılmıştır?
  a-Kuba mescidinde
  b- Mescid-i Nebevîde
  c-Beni kaynuka vadisinde
  d-Ranuna vadisinde beni avf yurdunda
  31- İslam tarihinde inşa edilen ilk mescid aşağıdakilerden hangisidir?
  a-Kuba mescidi
  b-Mescidi nebevi
  c-Mescidi hayf
  d-Mescidi Cuma
  32-Ahlaki yaptırımların en güçlü kaynağı aşağıdakilerden hangisidir?
  a-Din
  b-Örf ve adet
  c-Sosyal çevre
  d-Aile çevresi
  33-Aşağıdakilerden hangisi ahlak ilmi ile ilgilidir?
  a-Teeşebbüh
  b-Teşe’üm
  c-Tefe’ül
  d-Tecessüs
  34- Aşağıdakilerden hangisi insanlar arasında insani ilişkilerin kopmasına sebep olur?
  a-Sabırlı olmak
  b-Mütecessis olmak
  c-Esprili olmak
  d-samimi olmak
  35-Sağlığı bozacak şekilde nafile ibadetlerle meşgul olan hacı adaylarına karşı nasıl bir tutum sergilersiniz?
  a-Bu tutum içinde olan kişiyi kendi haline bırakırım
  b-daha fazla ibadete teşvik ederim
  c-farz ibadetleri yapabilmek için sağlığına dikkat etmesi gerektiğini anlatırım
  d-Sağlığını bozacak kadar nafile ibadetlerle meşgul olması nedeniyle onu kınarım
  36- Aşağıdakilerden hangisi beşeri ilişkilerle ilgili değildir?
  a-Davete icabet etmek
  b-Sevinç ve kederleri paylaşmak
  c-Tebriklere karşılık vermek
  d-Çok okumak
  37-Cumhuriyet döneminde ilk diyanet işleri başkanı kimdi?
  a-Kamil Miras
  b-Elmalılı Hamdi yazır
  c-Şerafettin Yaltkaya
  d-Rifat Börekçi
  38-Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı kaç yıl için seçilir?
  a-7
  b-5
  c-4
  d-8
  39-“el-Kanun Fi’t-Tıb” adlı eseri kim kaleme almıştır?
  a-farabi
  b-Razi
  c-Kindi
  d-İbni Sina
  40-“el-Hıkhul Ekber” adlı esri kim kaleme almıştır?
  a-Numan bsabit
  b-Muhammed bHasan eş-Şeybani
  c-Muhammed bİdris
  d-Abdullah bCerir
  41-Diyanet İşleri başkanlığı ilk defa hangi yıl hac organizasyonu düzenlemiştir?
  a-1980
  b-1979
  c-1981
  d-1989
  42- Diyanet İşleri başkanlığı 633 sayılı teşkilat kanunu hangi tarihte yürürlüğe girmiştir?
  a-1966
  b-1982
  c-1965
  d-1924
  43- Diyanet İşleri başkanlığı bünyesinde birim olarak kaç kurul vardır?
  a-2
  b-3
  c-4
  d-1
  44-“Taşkent” aşağıdaki ülkelerden hangisinin başkentidir?
  a-Türkmenistan
  b-Kazakistan
  c-Özbekistan
  d-Kırgızistan
  45-Unesco nedir?
  a-Kuzey Atlantik paktı askeri kanadıdır
  b-BM insani yardım teşkilatıdır
  c-BM güvenlik konseyidir
  d-BM eğitim,bilim ve kültür teşkilatıdır
  46- Aşağıdakilerden hangisi birleşmiş milletlerin simgesidir?
  a-EU
  b-İLO
  c-UN
  d-NL

  cevap anahtarı
  1c 2c 3c 4c 5d 6a 7b 8c 9c 10b 11c 12a 13b 14d 15c 16a 17c 18c 19a 20b 21a 22d 23c 24a 25a 26b 27d 28a 29c 30d 31a 32a 33d 34b 35c 36d 37d 38a 39d 40a 41b 42c 43b 44c 45d 46c

 9. 14.Mart.2011, 01:14
  5
  Hoca
  Moderatör

  Profili:
  Üyelik Tarihi: 06.Şubat.2007
  Üye No: 11
  Mesaj Sayısı: 29,996
  Rep Derecesi:
  Tecrübe Puanı: 339
  Bulunduğu yer: çalışma odam:)

  Cevap: Ilmihal, siyer ve genel kültür Test soru ve cevapları

  HAC FIKHI -3

  1 Aşağıdakilerden hangisi haccın sıhhat şartlarından değildir?

  a) Belirli zaman

  b) İhram

  c) Belirli mekân

  d) Yol güvenliği

  2 Aşağıdakilerden hangisi sa’yin hükmü konusunda sırasıyla Hanefî ve Şafiî mezheplerinin görüşünü birlikte ifade eder?

  a) Farz - Farz

  b) Vacip - Vacip

  c) Vacip - Farz

  d) Farz – Sünnet

  3 Aşağıdakilerden hangisi Müzdelife vakfesinin hükmünü ifade eder?

  a) Farz

  b) Vacip

  c) Sünnet

  d) Müstehap

  4 Aşağıdakilerden hangisi hiçbir görüşe göre Müzdelife vakfesinin başlangıç zamanı değildir?

  a) Arefe gününü Bayrama bağlayan gece yarısından itibaren

  b) Arefe günü akşamı güneşin batışından itibaren

  c) Fecr-i sadıktan itibaren

  d) Yatsı vaktinin girmesinden itibaren

  5 Umre’nin sa’yini ihramlı olarak yapmanın hükmü nedir?

  a) Farz

  b) Vacip

  c) Sünnet

  d) Faz değil

  6 Bayramın birinci, ikinci ve üçüncü günlerinde Mina’da gecelemenin hükmünü sırasıyla Hanefi ve Şafiî mezhebinin görüşlerini aşağıdakilerden hangisi yansıtmaktadır?

  a) Farz- Vacip

  b) Vacip-Farz

  c) Vacip-Sünnet

  d) Sünnet-Vacip

  7 “haccı yapanların Mekke’ye vardıklarında îfa etmeleri gereken ilk tavafa tavafı denir” cümlesindeki boş yerlere aşağıdaki kelimelerden hangisinin konulması cümleyi doğru olarak tamamlar?

  a) Temettu-veda

  b) Temettu-kudûm

  c) İfrad- kudûm

  d) Kıran-ziyaret

  8 “… hacıların Mekke’den ayrılmadan önce yapmaları gereken en son tava fa…tavafı denir” cümlesindeki boş yerleri aşağıdaki kelimelerden hangisinin konulması cümleyi doğru olarak tamamlar?

  a) Hıll bölgesinde yaşayan-veda

  b) Afâkî-veda

  c) Hıll bölgesinde yaşayan-Kudûm

  d) Afâkî-Kudûm

  9 Aşağıdakilerden hangisi tavafı Hatîm’in dışından yapmanın hükmü konusunda doğrudur?

  a) Farz

  b) Sünnet

  c) Müstehap

  d) Hiç biri

  10 Aşağıdakilerden hangisi ihrama girerken telbiye getirmenin hükmü konusunda sırasıyla Hanefi ve Şafiî mezheplerinin görüşlerini yansıtmaktadır?

  a) Sünnet-sünnet

  b) Vacip-Şart

  c) Farz-farz

  d) Farz-sünnet

  11 “Zülhuleyfe, Cuhfe, Karn, Yelemlem ve Zat-ı Irk … bölgesini çevreleyen yerleşim yerleridir”? cümlesindeki boş yeri aşağıdakilerden hangisi uygun olarak tamamlar?

  a) Hıll bölgesi

  b) Harem bölgesi

  c) Arafat bölgesi

  d) Afak bölgesi

  12 “İhrama girerken niyet ve telbiyeden önce vücuda güzel koku sürmek …” cümlesindeki boş yeri aşağıdakilerden hangisi uygun olarak tamamlar?

  a) Haramdır

  b) Müstehaptır

  c) Vaciptir

  d) Mekruhtur

  13 “ … mezhebine göre ifrâd veya kıran haccına niyet eden kimse tavaf ve sa’y yaptıktan sonra hac niyetini feshedip haccını umreye çevirerek tıraş olup ihramdan çıkabilir? cümlesindeki boş yeri aşağıdakilerden hangisi uygun olarak tamamlar?

  a) Hanefî

  b) Hanbelî

  c) Şafiî

  d) Malikî

  14 Kaç çeşit tavaf vardır?

  a) Beş

  b) Altı

  c) Sekiz

  d) Yedi

  15 Aşağıdakilerden hangisi ziyaret tavafının başlama vakti konusunda doğrudur?

  a) Zilhicce ayının dokuzunu onuna bağlayan gece yatsı vaktinden itibaren

  b) Zilhicce ayının dokuzunu onuna bağlayan gecenin yarısından itibaren

  c) Kurban bayramının ilk günü güneşin doğuşundan itibaren

  d) Zilhicce ayının dokuzuncu günü güneşin batmasından itibaren

  16 Hangi mezhebe göre Arafat vakfesi Arefe günü fecr-i sadıktan itibaren yapılabilir

  a) Hanefî

  b) Şafiî

  c) Hanbelî

  d) Malikî

  17 Hanefilerde tercih edilen görüşe göre umre tavafının bir şavtını abdestsiz veya cünüp olarak yapmak aşağıdakilerden hangi cezayı gerektirir?

  a) Bedene

  b) Altı sadaka-i fıtır

  c) Üç gün oruç tutmak

  d) Dem

  18 Ziyaret tavafının son üç şavtını terk eden kimseye aşağıdaki cezalardan hangisi gerekir?

  a) Bedene

  b) Bir sadaka-i fıtır

  c) Dem

  d) Üç sadaka-i fıtır

  19 Ziyaret tavafının son üç şavtını adetli olarak yapmak hangi cezayı gerektirir?

  a) Üç sadaka-i fıtır

  b) Dem

  c) Bedene

  d) Tavafı geçerli olmaz

  20 Sa’yin son üç şavtının adetli olarak yapılması hangi cezayı gerektirir?

  a) Dem

  b) Herhangi bir ceza gerekmez

  c) Üç sadaka-i fıtır

  d) Sa’yi geçerli olmaz

  21 Sırasıyla İmam Ebu Hanife ve İmam Şafiî’ye göre Müzdelife’de akşam ile yatsı namazlarını yatsı vaktinde cem ederek kılmanın hükmü nedir?

  a) Sünnet-Vacip

  b) Sünnet-sünnet

  c) Vacip-vacip

  d) Vacip-sünnet

  22 Cemerata atılacak taşların tamamını Müzdelife’den toplamanın hükmü nedir?

  a) Vacip

  b) Sünnet

  c) Müstehap

  d) Hiç biri

  23 Bayramın üçüncü günü Mina’dan ayrılmaya ne denir?

  a) Nefr-i evvel

  b) Nefr-i sanî

  c) Tahallül-ü evvel

  d) Tahallül-ü sanî

  24 Hanefî ve Şafiî mezheplerine göre küçük, orta ve büyük cemrelere sırası ile taş atmanın hükmü nedir?

  a) Sünnet-sünnet

  b) Vacip-sünnet

  c) Sünnet-vacip

  d) Vacip-vacip

  25 İmam Ebu Hanife’ye göre temettu haccı yapan kimselerin hedyi, en geç bayramın üçüncü günü güneşin batımına kadar kesmemelerinin cezası nedir?

  a) Bedene

  b) Dem

  c) Üç gün oruç tutmak

  d) Her hangi bir cezası yoktur

  26 Sırasıyla İmam Ebu Hanife ile İmam Şafiî’ye göre ihramdan çıkmak için bayramın ilk üç gününde tıraş olmanın hükmü nedir?

  a) vacip-vacip

  b) Sünnet-vacip

  c) Sünnet-sünnet

  d) Vacip-sünnet

  27 Sırasıyla imam Ebu Hanife ile İmameyne göre taş atma, kurban kesme ve tıraş olma menasiki arasındaki tertibe uymanın hükmü nedir

  a) Vacip-vacip

  b) sünnet-sünnet

  c) Vacip-sünnet

  d) Sünnet-vacip

  28 Sırasıyla Hanefi ve Şafiî mezheplerine göre ihsar kurbanının Harem bölgesinde kesilmesinin hükmü

  nedir?

  a) Şart-şart değil

  b) Sünnet-vacip

  c) Müstehap-şart

  d) Şart-şart

  29 Sırasıyla Hanefi ve Şafiî mezheplerine göre vekil olarak hacca gönderilecek kimsenin kendi adına hac

  görevini yapmış olmasının hükmü nedir?

  a) Şart-şart değil

  b) Şart-şart

  c) Şart değil-şart

  d) Şart-müstehap

  30 Sırasıyla Hanefi ve Şafiî mezheplerine göre ticaret amacıyla Mekke’ye giden kimsenin mîkat

  mahallinden ihramlı olarak geçmesinin hükmü nedir?

  a) Vacip-farz

  b) Sünnet-sünnet

  c) Sünnet-vacip

  d) Vacip-sünnet

  cevap anahtarı

  1d 2c 3b 4d 5b 6d 7c 8b 9d 10d 11a 12b 13b 14d 15b 16c 17d 18c 19a 20b 21d 22d 23a 24c 25b 26d 27c 28a 29c 30d  HAC FIKHI -3

  1 Aşağıdakilerden hangisi haccın sıhhat şartlarından değildir?

  a) Belirli zaman

  b) İhram

  c) Belirli mekân

  d) Yol güvenliği

  2 Aşağıdakilerden hangisi sa’yin hükmü konusunda sırasıyla Hanefî ve Şafiî mezheplerinin görüşünü birlikte ifade eder?

  a) Farz - Farz

  b) Vacip - Vacip

  c) Vacip - Farz

  d) Farz – Sünnet

  3 Aşağıdakilerden hangisi Müzdelife vakfesinin hükmünü ifade eder?

  a) Farz

  b) Vacip

  c) Sünnet

  d) Müstehap

  4 Aşağıdakilerden hangisi hiçbir görüşe göre Müzdelife vakfesinin başlangıç zamanı değildir?

  a) Arefe gününü Bayrama bağlayan gece yarısından itibaren

  b) Arefe günü akşamı güneşin batışından itibaren

  c) Fecr-i sadıktan itibaren

  d) Yatsı vaktinin girmesinden itibaren

  5 Umre’nin sa’yini ihramlı olarak yapmanın hükmü nedir?

  a) Farz

  b) Vacip

  c) Sünnet

  d) Faz değil

  6 Bayramın birinci, ikinci ve üçüncü günlerinde Mina’da gecelemenin hükmünü sırasıyla Hanefi ve Şafiî mezhebinin görüşlerini aşağıdakilerden hangisi yansıtmaktadır?

  a) Farz- Vacip

  b) Vacip-Farz

  c) Vacip-Sünnet

  d) Sünnet-Vacip

  7 “haccı yapanların Mekke’ye vardıklarında îfa etmeleri gereken ilk tavafa tavafı denir” cümlesindeki boş yerlere aşağıdaki kelimelerden hangisinin konulması cümleyi doğru olarak tamamlar?

  a) Temettu-veda

  b) Temettu-kudûm

  c) İfrad- kudûm

  d) Kıran-ziyaret

  8 “… hacıların Mekke’den ayrılmadan önce yapmaları gereken en son tava fa…tavafı denir” cümlesindeki boş yerleri aşağıdaki kelimelerden hangisinin konulması cümleyi doğru olarak tamamlar?

  a) Hıll bölgesinde yaşayan-veda

  b) Afâkî-veda

  c) Hıll bölgesinde yaşayan-Kudûm

  d) Afâkî-Kudûm

  9 Aşağıdakilerden hangisi tavafı Hatîm’in dışından yapmanın hükmü konusunda doğrudur?

  a) Farz

  b) Sünnet

  c) Müstehap

  d) Hiç biri

  10 Aşağıdakilerden hangisi ihrama girerken telbiye getirmenin hükmü konusunda sırasıyla Hanefi ve Şafiî mezheplerinin görüşlerini yansıtmaktadır?

  a) Sünnet-sünnet

  b) Vacip-Şart

  c) Farz-farz

  d) Farz-sünnet

  11 “Zülhuleyfe, Cuhfe, Karn, Yelemlem ve Zat-ı Irk … bölgesini çevreleyen yerleşim yerleridir”? cümlesindeki boş yeri aşağıdakilerden hangisi uygun olarak tamamlar?

  a) Hıll bölgesi

  b) Harem bölgesi

  c) Arafat bölgesi

  d) Afak bölgesi

  12 “İhrama girerken niyet ve telbiyeden önce vücuda güzel koku sürmek …” cümlesindeki boş yeri aşağıdakilerden hangisi uygun olarak tamamlar?

  a) Haramdır

  b) Müstehaptır

  c) Vaciptir

  d) Mekruhtur

  13 “ … mezhebine göre ifrâd veya kıran haccına niyet eden kimse tavaf ve sa’y yaptıktan sonra hac niyetini feshedip haccını umreye çevirerek tıraş olup ihramdan çıkabilir? cümlesindeki boş yeri aşağıdakilerden hangisi uygun olarak tamamlar?

  a) Hanefî

  b) Hanbelî

  c) Şafiî

  d) Malikî

  14 Kaç çeşit tavaf vardır?

  a) Beş

  b) Altı

  c) Sekiz

  d) Yedi

  15 Aşağıdakilerden hangisi ziyaret tavafının başlama vakti konusunda doğrudur?

  a) Zilhicce ayının dokuzunu onuna bağlayan gece yatsı vaktinden itibaren

  b) Zilhicce ayının dokuzunu onuna bağlayan gecenin yarısından itibaren

  c) Kurban bayramının ilk günü güneşin doğuşundan itibaren

  d) Zilhicce ayının dokuzuncu günü güneşin batmasından itibaren

  16 Hangi mezhebe göre Arafat vakfesi Arefe günü fecr-i sadıktan itibaren yapılabilir

  a) Hanefî

  b) Şafiî

  c) Hanbelî

  d) Malikî

  17 Hanefilerde tercih edilen görüşe göre umre tavafının bir şavtını abdestsiz veya cünüp olarak yapmak aşağıdakilerden hangi cezayı gerektirir?

  a) Bedene

  b) Altı sadaka-i fıtır

  c) Üç gün oruç tutmak

  d) Dem

  18 Ziyaret tavafının son üç şavtını terk eden kimseye aşağıdaki cezalardan hangisi gerekir?

  a) Bedene

  b) Bir sadaka-i fıtır

  c) Dem

  d) Üç sadaka-i fıtır

  19 Ziyaret tavafının son üç şavtını adetli olarak yapmak hangi cezayı gerektirir?

  a) Üç sadaka-i fıtır

  b) Dem

  c) Bedene

  d) Tavafı geçerli olmaz

  20 Sa’yin son üç şavtının adetli olarak yapılması hangi cezayı gerektirir?

  a) Dem

  b) Herhangi bir ceza gerekmez

  c) Üç sadaka-i fıtır

  d) Sa’yi geçerli olmaz

  21 Sırasıyla İmam Ebu Hanife ve İmam Şafiî’ye göre Müzdelife’de akşam ile yatsı namazlarını yatsı vaktinde cem ederek kılmanın hükmü nedir?

  a) Sünnet-Vacip

  b) Sünnet-sünnet

  c) Vacip-vacip

  d) Vacip-sünnet

  22 Cemerata atılacak taşların tamamını Müzdelife’den toplamanın hükmü nedir?

  a) Vacip

  b) Sünnet

  c) Müstehap

  d) Hiç biri

  23 Bayramın üçüncü günü Mina’dan ayrılmaya ne denir?

  a) Nefr-i evvel

  b) Nefr-i sanî

  c) Tahallül-ü evvel

  d) Tahallül-ü sanî

  24 Hanefî ve Şafiî mezheplerine göre küçük, orta ve büyük cemrelere sırası ile taş atmanın hükmü nedir?

  a) Sünnet-sünnet

  b) Vacip-sünnet

  c) Sünnet-vacip

  d) Vacip-vacip

  25 İmam Ebu Hanife’ye göre temettu haccı yapan kimselerin hedyi, en geç bayramın üçüncü günü güneşin batımına kadar kesmemelerinin cezası nedir?

  a) Bedene

  b) Dem

  c) Üç gün oruç tutmak

  d) Her hangi bir cezası yoktur

  26 Sırasıyla İmam Ebu Hanife ile İmam Şafiî’ye göre ihramdan çıkmak için bayramın ilk üç gününde tıraş olmanın hükmü nedir?

  a) vacip-vacip

  b) Sünnet-vacip

  c) Sünnet-sünnet

  d) Vacip-sünnet

  27 Sırasıyla imam Ebu Hanife ile İmameyne göre taş atma, kurban kesme ve tıraş olma menasiki arasındaki tertibe uymanın hükmü nedir

  a) Vacip-vacip

  b) sünnet-sünnet

  c) Vacip-sünnet

  d) Sünnet-vacip

  28 Sırasıyla Hanefi ve Şafiî mezheplerine göre ihsar kurbanının Harem bölgesinde kesilmesinin hükmü

  nedir?

  a) Şart-şart değil

  b) Sünnet-vacip

  c) Müstehap-şart

  d) Şart-şart

  29 Sırasıyla Hanefi ve Şafiî mezheplerine göre vekil olarak hacca gönderilecek kimsenin kendi adına hac

  görevini yapmış olmasının hükmü nedir?

  a) Şart-şart değil

  b) Şart-şart

  c) Şart değil-şart

  d) Şart-müstehap

  30 Sırasıyla Hanefi ve Şafiî mezheplerine göre ticaret amacıyla Mekke’ye giden kimsenin mîkat

  mahallinden ihramlı olarak geçmesinin hükmü nedir?

  a) Vacip-farz

  b) Sünnet-sünnet

  c) Sünnet-vacip

  d) Vacip-sünnet

  cevap anahtarı

  1d 2c 3b 4d 5b 6d 7c 8b 9d 10d 11a 12b 13b 14d 15b 16c 17d 18c 19a 20b 21d 22d 23a 24c 25b 26d 27c 28a 29c 30d


 10. 14.Mart.2011, 01:14
  5
  Moderatör
  HAC FIKHI -3

  1 Aşağıdakilerden hangisi haccın sıhhat şartlarından değildir?

  a) Belirli zaman

  b) İhram

  c) Belirli mekân

  d) Yol güvenliği

  2 Aşağıdakilerden hangisi sa’yin hükmü konusunda sırasıyla Hanefî ve Şafiî mezheplerinin görüşünü birlikte ifade eder?

  a) Farz - Farz

  b) Vacip - Vacip

  c) Vacip - Farz

  d) Farz – Sünnet

  3 Aşağıdakilerden hangisi Müzdelife vakfesinin hükmünü ifade eder?

  a) Farz

  b) Vacip

  c) Sünnet

  d) Müstehap

  4 Aşağıdakilerden hangisi hiçbir görüşe göre Müzdelife vakfesinin başlangıç zamanı değildir?

  a) Arefe gününü Bayrama bağlayan gece yarısından itibaren

  b) Arefe günü akşamı güneşin batışından itibaren

  c) Fecr-i sadıktan itibaren

  d) Yatsı vaktinin girmesinden itibaren

  5 Umre’nin sa’yini ihramlı olarak yapmanın hükmü nedir?

  a) Farz

  b) Vacip

  c) Sünnet

  d) Faz değil

  6 Bayramın birinci, ikinci ve üçüncü günlerinde Mina’da gecelemenin hükmünü sırasıyla Hanefi ve Şafiî mezhebinin görüşlerini aşağıdakilerden hangisi yansıtmaktadır?

  a) Farz- Vacip

  b) Vacip-Farz

  c) Vacip-Sünnet

  d) Sünnet-Vacip

  7 “haccı yapanların Mekke’ye vardıklarında îfa etmeleri gereken ilk tavafa tavafı denir” cümlesindeki boş yerlere aşağıdaki kelimelerden hangisinin konulması cümleyi doğru olarak tamamlar?

  a) Temettu-veda

  b) Temettu-kudûm

  c) İfrad- kudûm

  d) Kıran-ziyaret

  8 “… hacıların Mekke’den ayrılmadan önce yapmaları gereken en son tava fa…tavafı denir” cümlesindeki boş yerleri aşağıdaki kelimelerden hangisinin konulması cümleyi doğru olarak tamamlar?

  a) Hıll bölgesinde yaşayan-veda

  b) Afâkî-veda

  c) Hıll bölgesinde yaşayan-Kudûm

  d) Afâkî-Kudûm

  9 Aşağıdakilerden hangisi tavafı Hatîm’in dışından yapmanın hükmü konusunda doğrudur?

  a) Farz

  b) Sünnet

  c) Müstehap

  d) Hiç biri

  10 Aşağıdakilerden hangisi ihrama girerken telbiye getirmenin hükmü konusunda sırasıyla Hanefi ve Şafiî mezheplerinin görüşlerini yansıtmaktadır?

  a) Sünnet-sünnet

  b) Vacip-Şart

  c) Farz-farz

  d) Farz-sünnet

  11 “Zülhuleyfe, Cuhfe, Karn, Yelemlem ve Zat-ı Irk … bölgesini çevreleyen yerleşim yerleridir”? cümlesindeki boş yeri aşağıdakilerden hangisi uygun olarak tamamlar?

  a) Hıll bölgesi

  b) Harem bölgesi

  c) Arafat bölgesi

  d) Afak bölgesi

  12 “İhrama girerken niyet ve telbiyeden önce vücuda güzel koku sürmek …” cümlesindeki boş yeri aşağıdakilerden hangisi uygun olarak tamamlar?

  a) Haramdır

  b) Müstehaptır

  c) Vaciptir

  d) Mekruhtur

  13 “ … mezhebine göre ifrâd veya kıran haccına niyet eden kimse tavaf ve sa’y yaptıktan sonra hac niyetini feshedip haccını umreye çevirerek tıraş olup ihramdan çıkabilir? cümlesindeki boş yeri aşağıdakilerden hangisi uygun olarak tamamlar?

  a) Hanefî

  b) Hanbelî

  c) Şafiî

  d) Malikî

  14 Kaç çeşit tavaf vardır?

  a) Beş

  b) Altı

  c) Sekiz

  d) Yedi

  15 Aşağıdakilerden hangisi ziyaret tavafının başlama vakti konusunda doğrudur?

  a) Zilhicce ayının dokuzunu onuna bağlayan gece yatsı vaktinden itibaren

  b) Zilhicce ayının dokuzunu onuna bağlayan gecenin yarısından itibaren

  c) Kurban bayramının ilk günü güneşin doğuşundan itibaren

  d) Zilhicce ayının dokuzuncu günü güneşin batmasından itibaren

  16 Hangi mezhebe göre Arafat vakfesi Arefe günü fecr-i sadıktan itibaren yapılabilir

  a) Hanefî

  b) Şafiî

  c) Hanbelî

  d) Malikî

  17 Hanefilerde tercih edilen görüşe göre umre tavafının bir şavtını abdestsiz veya cünüp olarak yapmak aşağıdakilerden hangi cezayı gerektirir?

  a) Bedene

  b) Altı sadaka-i fıtır

  c) Üç gün oruç tutmak

  d) Dem

  18 Ziyaret tavafının son üç şavtını terk eden kimseye aşağıdaki cezalardan hangisi gerekir?

  a) Bedene

  b) Bir sadaka-i fıtır

  c) Dem

  d) Üç sadaka-i fıtır

  19 Ziyaret tavafının son üç şavtını adetli olarak yapmak hangi cezayı gerektirir?

  a) Üç sadaka-i fıtır

  b) Dem

  c) Bedene

  d) Tavafı geçerli olmaz

  20 Sa’yin son üç şavtının adetli olarak yapılması hangi cezayı gerektirir?

  a) Dem

  b) Herhangi bir ceza gerekmez

  c) Üç sadaka-i fıtır

  d) Sa’yi geçerli olmaz

  21 Sırasıyla İmam Ebu Hanife ve İmam Şafiî’ye göre Müzdelife’de akşam ile yatsı namazlarını yatsı vaktinde cem ederek kılmanın hükmü nedir?

  a) Sünnet-Vacip

  b) Sünnet-sünnet

  c) Vacip-vacip

  d) Vacip-sünnet

  22 Cemerata atılacak taşların tamamını Müzdelife’den toplamanın hükmü nedir?

  a) Vacip

  b) Sünnet

  c) Müstehap

  d) Hiç biri

  23 Bayramın üçüncü günü Mina’dan ayrılmaya ne denir?

  a) Nefr-i evvel

  b) Nefr-i sanî

  c) Tahallül-ü evvel

  d) Tahallül-ü sanî

  24 Hanefî ve Şafiî mezheplerine göre küçük, orta ve büyük cemrelere sırası ile taş atmanın hükmü nedir?

  a) Sünnet-sünnet

  b) Vacip-sünnet

  c) Sünnet-vacip

  d) Vacip-vacip

  25 İmam Ebu Hanife’ye göre temettu haccı yapan kimselerin hedyi, en geç bayramın üçüncü günü güneşin batımına kadar kesmemelerinin cezası nedir?

  a) Bedene

  b) Dem

  c) Üç gün oruç tutmak

  d) Her hangi bir cezası yoktur

  26 Sırasıyla İmam Ebu Hanife ile İmam Şafiî’ye göre ihramdan çıkmak için bayramın ilk üç gününde tıraş olmanın hükmü nedir?

  a) vacip-vacip

  b) Sünnet-vacip

  c) Sünnet-sünnet

  d) Vacip-sünnet

  27 Sırasıyla imam Ebu Hanife ile İmameyne göre taş atma, kurban kesme ve tıraş olma menasiki arasındaki tertibe uymanın hükmü nedir

  a) Vacip-vacip

  b) sünnet-sünnet

  c) Vacip-sünnet

  d) Sünnet-vacip

  28 Sırasıyla Hanefi ve Şafiî mezheplerine göre ihsar kurbanının Harem bölgesinde kesilmesinin hükmü

  nedir?

  a) Şart-şart değil

  b) Sünnet-vacip

  c) Müstehap-şart

  d) Şart-şart

  29 Sırasıyla Hanefi ve Şafiî mezheplerine göre vekil olarak hacca gönderilecek kimsenin kendi adına hac

  görevini yapmış olmasının hükmü nedir?

  a) Şart-şart değil

  b) Şart-şart

  c) Şart değil-şart

  d) Şart-müstehap

  30 Sırasıyla Hanefi ve Şafiî mezheplerine göre ticaret amacıyla Mekke’ye giden kimsenin mîkat

  mahallinden ihramlı olarak geçmesinin hükmü nedir?

  a) Vacip-farz

  b) Sünnet-sünnet

  c) Sünnet-vacip

  d) Vacip-sünnet

  cevap anahtarı

  1d 2c 3b 4d 5b 6d 7c 8b 9d 10d 11a 12b 13b 14d 15b 16c 17d 18c 19a 20b 21d 22d 23a 24c 25b 26d 27c 28a 29c 30d  HAC FIKHI -3

  1 Aşağıdakilerden hangisi haccın sıhhat şartlarından değildir?

  a) Belirli zaman

  b) İhram

  c) Belirli mekân

  d) Yol güvenliği

  2 Aşağıdakilerden hangisi sa’yin hükmü konusunda sırasıyla Hanefî ve Şafiî mezheplerinin görüşünü birlikte ifade eder?

  a) Farz - Farz

  b) Vacip - Vacip

  c) Vacip - Farz

  d) Farz – Sünnet

  3 Aşağıdakilerden hangisi Müzdelife vakfesinin hükmünü ifade eder?

  a) Farz

  b) Vacip

  c) Sünnet

  d) Müstehap

  4 Aşağıdakilerden hangisi hiçbir görüşe göre Müzdelife vakfesinin başlangıç zamanı değildir?

  a) Arefe gününü Bayrama bağlayan gece yarısından itibaren

  b) Arefe günü akşamı güneşin batışından itibaren

  c) Fecr-i sadıktan itibaren

  d) Yatsı vaktinin girmesinden itibaren

  5 Umre’nin sa’yini ihramlı olarak yapmanın hükmü nedir?

  a) Farz

  b) Vacip

  c) Sünnet

  d) Faz değil

  6 Bayramın birinci, ikinci ve üçüncü günlerinde Mina’da gecelemenin hükmünü sırasıyla Hanefi ve Şafiî mezhebinin görüşlerini aşağıdakilerden hangisi yansıtmaktadır?

  a) Farz- Vacip

  b) Vacip-Farz

  c) Vacip-Sünnet

  d) Sünnet-Vacip

  7 “haccı yapanların Mekke’ye vardıklarında îfa etmeleri gereken ilk tavafa tavafı denir” cümlesindeki boş yerlere aşağıdaki kelimelerden hangisinin konulması cümleyi doğru olarak tamamlar?

  a) Temettu-veda

  b) Temettu-kudûm

  c) İfrad- kudûm

  d) Kıran-ziyaret

  8 “… hacıların Mekke’den ayrılmadan önce yapmaları gereken en son tava fa…tavafı denir” cümlesindeki boş yerleri aşağıdaki kelimelerden hangisinin konulması cümleyi doğru olarak tamamlar?

  a) Hıll bölgesinde yaşayan-veda

  b) Afâkî-veda

  c) Hıll bölgesinde yaşayan-Kudûm

  d) Afâkî-Kudûm

  9 Aşağıdakilerden hangisi tavafı Hatîm’in dışından yapmanın hükmü konusunda doğrudur?

  a) Farz

  b) Sünnet

  c) Müstehap

  d) Hiç biri

  10 Aşağıdakilerden hangisi ihrama girerken telbiye getirmenin hükmü konusunda sırasıyla Hanefi ve Şafiî mezheplerinin görüşlerini yansıtmaktadır?

  a) Sünnet-sünnet

  b) Vacip-Şart

  c) Farz-farz

  d) Farz-sünnet

  11 “Zülhuleyfe, Cuhfe, Karn, Yelemlem ve Zat-ı Irk … bölgesini çevreleyen yerleşim yerleridir”? cümlesindeki boş yeri aşağıdakilerden hangisi uygun olarak tamamlar?

  a) Hıll bölgesi

  b) Harem bölgesi

  c) Arafat bölgesi

  d) Afak bölgesi

  12 “İhrama girerken niyet ve telbiyeden önce vücuda güzel koku sürmek …” cümlesindeki boş yeri aşağıdakilerden hangisi uygun olarak tamamlar?

  a) Haramdır

  b) Müstehaptır

  c) Vaciptir

  d) Mekruhtur

  13 “ … mezhebine göre ifrâd veya kıran haccına niyet eden kimse tavaf ve sa’y yaptıktan sonra hac niyetini feshedip haccını umreye çevirerek tıraş olup ihramdan çıkabilir? cümlesindeki boş yeri aşağıdakilerden hangisi uygun olarak tamamlar?

  a) Hanefî

  b) Hanbelî

  c) Şafiî

  d) Malikî

  14 Kaç çeşit tavaf vardır?

  a) Beş

  b) Altı

  c) Sekiz

  d) Yedi

  15 Aşağıdakilerden hangisi ziyaret tavafının başlama vakti konusunda doğrudur?

  a) Zilhicce ayının dokuzunu onuna bağlayan gece yatsı vaktinden itibaren

  b) Zilhicce ayının dokuzunu onuna bağlayan gecenin yarısından itibaren

  c) Kurban bayramının ilk günü güneşin doğuşundan itibaren

  d) Zilhicce ayının dokuzuncu günü güneşin batmasından itibaren

  16 Hangi mezhebe göre Arafat vakfesi Arefe günü fecr-i sadıktan itibaren yapılabilir

  a) Hanefî

  b) Şafiî

  c) Hanbelî

  d) Malikî

  17 Hanefilerde tercih edilen görüşe göre umre tavafının bir şavtını abdestsiz veya cünüp olarak yapmak aşağıdakilerden hangi cezayı gerektirir?

  a) Bedene

  b) Altı sadaka-i fıtır

  c) Üç gün oruç tutmak

  d) Dem

  18 Ziyaret tavafının son üç şavtını terk eden kimseye aşağıdaki cezalardan hangisi gerekir?

  a) Bedene

  b) Bir sadaka-i fıtır

  c) Dem

  d) Üç sadaka-i fıtır

  19 Ziyaret tavafının son üç şavtını adetli olarak yapmak hangi cezayı gerektirir?

  a) Üç sadaka-i fıtır

  b) Dem

  c) Bedene

  d) Tavafı geçerli olmaz

  20 Sa’yin son üç şavtının adetli olarak yapılması hangi cezayı gerektirir?

  a) Dem

  b) Herhangi bir ceza gerekmez

  c) Üç sadaka-i fıtır

  d) Sa’yi geçerli olmaz

  21 Sırasıyla İmam Ebu Hanife ve İmam Şafiî’ye göre Müzdelife’de akşam ile yatsı namazlarını yatsı vaktinde cem ederek kılmanın hükmü nedir?

  a) Sünnet-Vacip

  b) Sünnet-sünnet

  c) Vacip-vacip

  d) Vacip-sünnet

  22 Cemerata atılacak taşların tamamını Müzdelife’den toplamanın hükmü nedir?

  a) Vacip

  b) Sünnet

  c) Müstehap

  d) Hiç biri

  23 Bayramın üçüncü günü Mina’dan ayrılmaya ne denir?

  a) Nefr-i evvel

  b) Nefr-i sanî

  c) Tahallül-ü evvel

  d) Tahallül-ü sanî

  24 Hanefî ve Şafiî mezheplerine göre küçük, orta ve büyük cemrelere sırası ile taş atmanın hükmü nedir?

  a) Sünnet-sünnet

  b) Vacip-sünnet

  c) Sünnet-vacip

  d) Vacip-vacip

  25 İmam Ebu Hanife’ye göre temettu haccı yapan kimselerin hedyi, en geç bayramın üçüncü günü güneşin batımına kadar kesmemelerinin cezası nedir?

  a) Bedene

  b) Dem

  c) Üç gün oruç tutmak

  d) Her hangi bir cezası yoktur

  26 Sırasıyla İmam Ebu Hanife ile İmam Şafiî’ye göre ihramdan çıkmak için bayramın ilk üç gününde tıraş olmanın hükmü nedir?

  a) vacip-vacip

  b) Sünnet-vacip

  c) Sünnet-sünnet

  d) Vacip-sünnet

  27 Sırasıyla imam Ebu Hanife ile İmameyne göre taş atma, kurban kesme ve tıraş olma menasiki arasındaki tertibe uymanın hükmü nedir

  a) Vacip-vacip

  b) sünnet-sünnet

  c) Vacip-sünnet

  d) Sünnet-vacip

  28 Sırasıyla Hanefi ve Şafiî mezheplerine göre ihsar kurbanının Harem bölgesinde kesilmesinin hükmü

  nedir?

  a) Şart-şart değil

  b) Sünnet-vacip

  c) Müstehap-şart

  d) Şart-şart

  29 Sırasıyla Hanefi ve Şafiî mezheplerine göre vekil olarak hacca gönderilecek kimsenin kendi adına hac

  görevini yapmış olmasının hükmü nedir?

  a) Şart-şart değil

  b) Şart-şart

  c) Şart değil-şart

  d) Şart-müstehap

  30 Sırasıyla Hanefi ve Şafiî mezheplerine göre ticaret amacıyla Mekke’ye giden kimsenin mîkat

  mahallinden ihramlı olarak geçmesinin hükmü nedir?

  a) Vacip-farz

  b) Sünnet-sünnet

  c) Sünnet-vacip

  d) Vacip-sünnet

  cevap anahtarı

  1d 2c 3b 4d 5b 6d 7c 8b 9d 10d 11a 12b 13b 14d 15b 16c 17d 18c 19a 20b 21d 22d 23a 24c 25b 26d 27c 28a 29c 30d

 11. 14.Mart.2011, 01:16
  6
  Hoca
  Moderatör

  Profili:
  Üyelik Tarihi: 06.Şubat.2007
  Üye No: 11
  Mesaj Sayısı: 29,996
  Rep Derecesi:
  Tecrübe Puanı: 339
  Bulunduğu yer: çalışma odam:)

  Cevap: Ilmihal, siyer ve genel kültür Test soru ve cevapları

  HAC FIKHI -2

  1-Aşağıdaki hükümlerden hangisi yanlıştır?

  a-hacca gidenin ergen olması şarttır

  b-hacca gidecek kimse akıllı olmalıdır

  c- hacca gidecek kimse Müslüman olmalıdır

  d-hacca gidecek kimsenin zengin olması şart değildir

  2-Aşağıdaki ifadelerden hangisi hükmü itibariyle haccın çeşitlerinden biridir?

  a-Temettu haccı

  b-Kıran haccı

  c-Farz olan hac

  d-İfrad haccı

  3-Aşağıdakilerden hangisi edası itibariyle haccın çeşitlerinden biridir?

  a-Nafile hac

  b-Farz hac

  c-Kıran haccı

  d-Vacip hac

  4- hangisi haccın müstakil vaciplerinden değildir?

  a-Müzdelife vakfesi

  b-Remy-i cimar

  c-Veda tavafı

  d-Tavafı hatim’in dışından yapmak

  5-Aşağıdakilerden hangisi Afaki kavramının karşılığıdır?

  a-Ufku gözlemleyen kimse

  b-Mikat ile hıll bölgesi arasında yaşayan kimse

  c-Mikat sınırları dışında ikamet eden kimse

  d-Herhangi bir delile dayanmaksızın konuşan kimse

  6-Aşağıdakilerden hangisi hac için mikat mahalli değildir?

  a-Cuhfe

  b-Ci’rane

  c-Yelemlem

  d-karn

  7-Aşağıdaki hükümlerden hangisi haccın müstakil sünnetlerinden biridir?

  a-Cemrelere taş atmak

  b-Veda tavafı yapmak

  c-Arefe günü mina’da gecelemek

  d-Müzdelife’de vakfe yapmak

  8-“Cuhfe”, mekke’ye hangi cihetten gelenlerin mikat mahallidir?

  a-Yemen cihetinden gelenlerin

  b-Şam cihetinden gelenlerin

  c-Irak cihetinden gelenlerin

  d-Medine cihetinden gelenlerin

  9-Aşağıdakilerden hangisi Mekkeliler için hac mikat yeridir?

  a-Ci’rane

  b-Hudeybiye

  c-Harem bölgesi

  d-Ten’im

  10- Aşağıdakilerden hangisi tavafın çeşitlerinden değildir?

  a-Umre tavafı

  b-Ziyaret tavafı

  c-Veda tavafı

  d-İhsar tavafı

  11-Aşağıdakilerden hangisi ihramın vaciplerinden biridir?

  a-İhrama girmeden önce tıraş olmak

  b-Niyet etmek

  c-İhram yasaklarına uymak

  d-İhram elbisesinin iki parçadan oluşması

  12--Aşağıdakilerden hangisi “Teyamün” kavramının tanımıdır?

  a-Mikat mahalline yemen cihetinden gelmek

  b-Yeminleşmek

  c-Tavafı kabe’nin sağından yapmak

  d-teyemmüm yapmak

  13-Aşağıdakilerden hangisi ihrama girmenin şartlarındandır?

  a-Niyet etmek

  b-Rida ve izara bürünmek

  c-ihram namazı kılmak

  d-Mikattan önce ihrama girmek

  14-Aşağıdakilerden hangisi tavafın sünnetlerinden biri değildir?

  a-Müvalat b-Remel c-Izdıba

  d-Tavafı Hatim’in dışından yapmak

  15-Aşağıdakilerden hangisi tavafın vaciplerinden biri değildir?

  a-Tavaf namazı kılmak

  b- Tavafı Hatim’in dışından yapmak

  c-Tavafa Hacer-i Esved’in hizasını geçmeden başlamak

  d-Teyamün

  16- Aşağıdakilerden hangisi tavafın şartlarından biri değildir?

  a-Yürüyerek yapmak

  b-Belirli vakitte yapmak

  c-Kabe’yi sola alarak yapmak

  d-Mescid-i haram’ın içinden yapmak

  17-Aşağıdaki cümlelerden hangisi “Izdıba” kavramının tanımıdır?

  a-Koşmaksızın çalımlı ve süratli olarak yürümek

  b-Omuzlara alınan ridanın bir ucunu sağ koltuk altından geçirip sol omuz üzerine atıp sağ omuzu ve sağ kolu açık bırakmak

  c-Safa ve Merve arasında sa’y yaparken yeşil ışıklar arasında kısa adımlarla hızlı ve çalımlı yürümek

  d-Kabe’yi tavaf ederken izdiham nedeniyle haceri evsedi uzaktan el işaretiyle selamlamak

  18-Aşağıdakilerden hangisi “Hıll” kavramının tanımıdır?

  a-harem ile mikat arasındaki bölge

  b-Mikat dışında kalan bölge

  c-Ci’rane ile Mekke arasındaki bölge

  d-Mikat ile kabe arasındaki bölge

  19-Aşağıdaki cümlelerden hangisi “remel” kavramının tanımıdır?

  a-Mes’ada iki direk arasında koşmak

  b-Cemerata taş atarken kolu fazlaca kaldırmamak

  c-Koşmaksızın çalımlı ve süratli bir şekilde yürümek

  d- Kabe’yi tavaf ederken izdiham nedeniyle haceri evsedi uzaktan el işaretiyle selamlamak

  20- Aşağıdakilerden hangisi sa’yin sünnetlerinden bir değildir?

  a-Sa’y esnasında zikir ile meşgul olmak

  b-sa’yi abdestli olarak yapmak

  c-Sa’yi ihrama girdikten sonra yapmak

  d-Her şavtta hervele yapmak

  21-Aşağıdakilerden hangisi Arafat vakfesinin geçerli olmasının şartlarından biridir?

  a-Vakfeyi niyet ederek yapmak

  b-Vakfeyi kıbleye yönelik olarak yapmak

  c-Vakfeyi belirli zaman içinde yapmak

  d-Öğle ve ikindi namazlarını cem ederek kılmak

  22- Aşağıdakilerden hangisi Arafat vakfesinin sünnetlerinden biridir?

  a-Oruçlu olmamak

  b-Vakfeyi kuzeh dağı eteklerinde yapmak

  c-İhramlı olmak

  d-Vakfeyi Cebelürrahme’de yapmak

  23- Aşağıdakilerden hangisi müzdelife vakfesinin geçerli olmasının şartlarından biridir?

  a-Vakfeyi kuzeh dağı yanında yapmak

  b-hac için ihramlı olmak

  c-Arefe gününü bayram gününe bağlayan geceyi burada geçirmek

  d-Muhasir vadisinden süratle geçmek

  24- Aşağıdakilerden hangisi müzdelife vakfesinin sünnetlerindendir?

  a-Arafat vakfesini yapmış olmak

  b-Müzdelife’de sabah namazını erkence kılmak

  c-Vakfeyi müzdelife sınırları içinde yapmak

  d-Akşam ve yatsı namazlarını birleştirerek Mescidi hayfada kılmak

  25-“Eyyam-ı Mina “, aşağıdakilerden hangisidir?

  a-Zilhicce’nin 8,9,10 ve 11 günleri

  b- Zilhicce’nin 11,12,13 ve 14günleri

  c- Zilhicce’nin 9,10,11 ve 12 günleri

  d- Zilhicce’nin 10,11,12 ve 13günleri

  26-Aşağıdakilerden hangisi şeytan taşlamanın şartlarındandır?

  a-Taşları peşpeşe atmak

  b-Atılacak taşları yıkayıp temizlemek

  c-Bayramın birinci günü Akabe cemresi taşlarını kuşluk vaktinde atmak

  d-Taşların her birini tek tek atmak

  27-Şeytan taşlama ile ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi doğrudur?

  a-Birinci gün Akabe cemresine yedi,ikinci gün ve üçüncü günlerde 21 taş atılır

  b-Birinci,ikinci,üçüncü ve dördüncü günlerde cemrelerden her birine yedişer taş atılır

  c-Birinci gün akabe cemresine yedi,ikinci,üçüncü ve Mina’da kalındığı takdirde dördüncü günlerde cemreleden her birine yedişer taş atılır

  d-Birinci gün Cemre-i suğra’ya yedi taş atılır

  28- Aşağıdakilerden hangisi şeytan taşlamanın sünnetlerindendir?

  a-İhtiyat olarak her cemreye belirlenenden fazla taş atmak

  b-Başkalarına eziyet vermemek için taşları cemrelere elle bırakmak

  c-Mina’ya varınca ilk iş olarak taşlamayı yapmak

  d-Taşların her birini tek tek atmak

  29- Aşağıdakilerden hangisi şeytan taşlamanın mekruhlarından biri değildir?

  a-Başkalarına çarpması ihtimalinden dolayı büyük taşları parçalayarak atmak

  b-Başkalarına eziyet vermemek için taşları cemrelere elle bırakmak

  c-Cemre mahallinden taş alıp atmak

  d-Akabe cemresine ilk taşı atınca telbiyeye son vermek

  30-Aşağıdaki cümlelerden hangisi ziyaret tavafının tanımıdır?

  a-Mekke’yi ziyaret eden kimsenin yaptığı tavaftır

  b-Umre ziyaretinde yapılan tavaftır

  c-Mekke’ye iş için giden kimsenin yaptığı tavaftır

  d-Haccın farz olan tavaftır

  31- Aşağıdaki cümlelerden hangisi “Tahallül” kavramının tanımıdır?

  a-Tahallül, Hıll bölgesinde ikamet etmektir

  b-Tahallül, tehlil getirmektir

  c-Tahallül, ihram yasaklarının sona ermesidir

  d- Tahallül, helal kazanç sağlamaktır

  32-İlk tahallülden sonra ihram yasaklarından hangisi devam eder?

  a-Cinsel ilişki yasağı

  b-Koku sürme yasağı

  c-Tıraş olma yasağı

  d-Dikişli elbise giyme yasağı

  33-Aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

  a-Temettü hedyi

  b-Umre hedyi

  c-İhsar hedyi

  d-Fevat hedyi

  34-Temettu ve kıran hedyi için parası olmayan kimse aşağıdakilerden hangisini yapar?

  a-Kurban bayramından önce üç gün,memleketine dönünce yedi gün oruç tutar

  b-Kurban bayramından önce yedi gün, memleketine dönünce üç gün oruç tutar

  c- Kurban bayramından önce iki gün, memleketine dönünce sekiz gün oruç tutar

  d-Ertesi yıl harem bölgesinde kurban kestirir

  5- Aşağıdakilerden hangisi hac veya umre için şhrama giren kimsenin elinde olmayan bir sebeple ihramdan çıkmasını ifade eder?

  a-Tahsip

  b-İhsar

  c-Fevat

  d-Teyamün

  36Aşağıdakilerden hangisi hacca bedel göndermenin şartlarındandır?

  a-Müvekkilin erkek olması halinde bedelin de erkek olması

  b-Bedel olarak gidecek kişiye haccın farz olması

  c-Sağ olan müvekkilin bedel olarak gidecek kişiye hac yapmasını bizzat söylemesi

  d-Bedel olarak gşdecek kimsenin zengin olması

  37- Aşağıdakilerden hangisi Sa’yin yarıdan azını terk etmenin sonucudur?

  a-Üç gün oruç tutmak

  b-Terk edilen her bir şavt için bir sadaka-i fıtır vermek

  c- Terk edilen her bir şavt için bir gün oruç tutmak

  d-Bir sadaka-i fıtır vermek

  38-İfrad haccına niyet eden kişinin Mekke’ye vardığında yapacağı ilk tavaf aşağıdakilerden hangisidir?

  a-Ziyaret tavafı

  b-Tatavvu tavafı

  c-Nezir tavafı

  d-Kudum tavafı

  39- Aşağıdakilerden hangisi müzdelife vakfesini mazeretsiz olarak terk etmenin cezasıdır?

  a-On fakire birer fitre miktarı sadaka vermek

  b-Bedene

  c-Dem

  d-Üç gün oruç tutmak

  40-Kudum tavafını abdestsiz olarak yapan kimsenin cezası aşağıdakilerden hangisidir?

  a-Sadaka

  b-Her şavt için bir sadaka

  c-Sadaka ile birlikte tavafın iadesi

  d-Dem

  41-İlk tahallül den sonra henüz ziyaret tavafını yapmadan eşiyle cinsel ilişkide bulunan kimseye ne ceza gerekir?

  a-Bedene

  b-Dem

  c-On gün oruç

  d-Dem ile birlikte haccın kazası

  42-Vacip olan tavaf namazını kılmamanın cezası nedir?

  a-Bir sadaka-i fıtır vermek

  b-Üç gün oruç tutmak

  c-Dem

  d-Hiç biri

  43-Ziyaret amacı ile hangi mescid için hususi yolculuğa çıkılmaz?

  a-Mescidi haram

  b-Kuba mescidi

  c-Mescidi aksa

  d-Mescidi nebevi

  44-Hac ile ilgili cezaların ödeme zamanı aşağıdakilerden hangisdir?

  a-Mina günleri

  b-Hac mevsimi

  c-Kuralın ihlal edildiği gün

  d-Hiç biri

  45- Aşağıdakilerden hangisi “Ravza-i Mutaharra yı tanımlar?

  a-Peygamberimizin minberi ile kabri arasındaki kısımdır

  b-Babüsselam ile Peygamberimizin kabri arasındaki kısımdır

  c- Babüsselam ile minber arasındaki kısımdır

  d-Mihrab ile Peygamberimizin kabri arasındaki kısımdır

  CEVAP ANAHTARI

  1a 2c 3c 4d 5c 6b 7c 8b 9c 10d 11c 12c 13a 14d 15a 16a 17b 18a 19c 20c 21c 22a 23b 24b 25d 26d 27c 28c 29d 30d 31 c 32a 33b 34a 35b 36c 37b 38d 39c 40b 41b 42d 43b 44d 45a


 12. 14.Mart.2011, 01:16
  6
  Moderatör
  HAC FIKHI -2

  1-Aşağıdaki hükümlerden hangisi yanlıştır?

  a-hacca gidenin ergen olması şarttır

  b-hacca gidecek kimse akıllı olmalıdır

  c- hacca gidecek kimse Müslüman olmalıdır

  d-hacca gidecek kimsenin zengin olması şart değildir

  2-Aşağıdaki ifadelerden hangisi hükmü itibariyle haccın çeşitlerinden biridir?

  a-Temettu haccı

  b-Kıran haccı

  c-Farz olan hac

  d-İfrad haccı

  3-Aşağıdakilerden hangisi edası itibariyle haccın çeşitlerinden biridir?

  a-Nafile hac

  b-Farz hac

  c-Kıran haccı

  d-Vacip hac

  4- hangisi haccın müstakil vaciplerinden değildir?

  a-Müzdelife vakfesi

  b-Remy-i cimar

  c-Veda tavafı

  d-Tavafı hatim’in dışından yapmak

  5-Aşağıdakilerden hangisi Afaki kavramının karşılığıdır?

  a-Ufku gözlemleyen kimse

  b-Mikat ile hıll bölgesi arasında yaşayan kimse

  c-Mikat sınırları dışında ikamet eden kimse

  d-Herhangi bir delile dayanmaksızın konuşan kimse

  6-Aşağıdakilerden hangisi hac için mikat mahalli değildir?

  a-Cuhfe

  b-Ci’rane

  c-Yelemlem

  d-karn

  7-Aşağıdaki hükümlerden hangisi haccın müstakil sünnetlerinden biridir?

  a-Cemrelere taş atmak

  b-Veda tavafı yapmak

  c-Arefe günü mina’da gecelemek

  d-Müzdelife’de vakfe yapmak

  8-“Cuhfe”, mekke’ye hangi cihetten gelenlerin mikat mahallidir?

  a-Yemen cihetinden gelenlerin

  b-Şam cihetinden gelenlerin

  c-Irak cihetinden gelenlerin

  d-Medine cihetinden gelenlerin

  9-Aşağıdakilerden hangisi Mekkeliler için hac mikat yeridir?

  a-Ci’rane

  b-Hudeybiye

  c-Harem bölgesi

  d-Ten’im

  10- Aşağıdakilerden hangisi tavafın çeşitlerinden değildir?

  a-Umre tavafı

  b-Ziyaret tavafı

  c-Veda tavafı

  d-İhsar tavafı

  11-Aşağıdakilerden hangisi ihramın vaciplerinden biridir?

  a-İhrama girmeden önce tıraş olmak

  b-Niyet etmek

  c-İhram yasaklarına uymak

  d-İhram elbisesinin iki parçadan oluşması

  12--Aşağıdakilerden hangisi “Teyamün” kavramının tanımıdır?

  a-Mikat mahalline yemen cihetinden gelmek

  b-Yeminleşmek

  c-Tavafı kabe’nin sağından yapmak

  d-teyemmüm yapmak

  13-Aşağıdakilerden hangisi ihrama girmenin şartlarındandır?

  a-Niyet etmek

  b-Rida ve izara bürünmek

  c-ihram namazı kılmak

  d-Mikattan önce ihrama girmek

  14-Aşağıdakilerden hangisi tavafın sünnetlerinden biri değildir?

  a-Müvalat b-Remel c-Izdıba

  d-Tavafı Hatim’in dışından yapmak

  15-Aşağıdakilerden hangisi tavafın vaciplerinden biri değildir?

  a-Tavaf namazı kılmak

  b- Tavafı Hatim’in dışından yapmak

  c-Tavafa Hacer-i Esved’in hizasını geçmeden başlamak

  d-Teyamün

  16- Aşağıdakilerden hangisi tavafın şartlarından biri değildir?

  a-Yürüyerek yapmak

  b-Belirli vakitte yapmak

  c-Kabe’yi sola alarak yapmak

  d-Mescid-i haram’ın içinden yapmak

  17-Aşağıdaki cümlelerden hangisi “Izdıba” kavramının tanımıdır?

  a-Koşmaksızın çalımlı ve süratli olarak yürümek

  b-Omuzlara alınan ridanın bir ucunu sağ koltuk altından geçirip sol omuz üzerine atıp sağ omuzu ve sağ kolu açık bırakmak

  c-Safa ve Merve arasında sa’y yaparken yeşil ışıklar arasında kısa adımlarla hızlı ve çalımlı yürümek

  d-Kabe’yi tavaf ederken izdiham nedeniyle haceri evsedi uzaktan el işaretiyle selamlamak

  18-Aşağıdakilerden hangisi “Hıll” kavramının tanımıdır?

  a-harem ile mikat arasındaki bölge

  b-Mikat dışında kalan bölge

  c-Ci’rane ile Mekke arasındaki bölge

  d-Mikat ile kabe arasındaki bölge

  19-Aşağıdaki cümlelerden hangisi “remel” kavramının tanımıdır?

  a-Mes’ada iki direk arasında koşmak

  b-Cemerata taş atarken kolu fazlaca kaldırmamak

  c-Koşmaksızın çalımlı ve süratli bir şekilde yürümek

  d- Kabe’yi tavaf ederken izdiham nedeniyle haceri evsedi uzaktan el işaretiyle selamlamak

  20- Aşağıdakilerden hangisi sa’yin sünnetlerinden bir değildir?

  a-Sa’y esnasında zikir ile meşgul olmak

  b-sa’yi abdestli olarak yapmak

  c-Sa’yi ihrama girdikten sonra yapmak

  d-Her şavtta hervele yapmak

  21-Aşağıdakilerden hangisi Arafat vakfesinin geçerli olmasının şartlarından biridir?

  a-Vakfeyi niyet ederek yapmak

  b-Vakfeyi kıbleye yönelik olarak yapmak

  c-Vakfeyi belirli zaman içinde yapmak

  d-Öğle ve ikindi namazlarını cem ederek kılmak

  22- Aşağıdakilerden hangisi Arafat vakfesinin sünnetlerinden biridir?

  a-Oruçlu olmamak

  b-Vakfeyi kuzeh dağı eteklerinde yapmak

  c-İhramlı olmak

  d-Vakfeyi Cebelürrahme’de yapmak

  23- Aşağıdakilerden hangisi müzdelife vakfesinin geçerli olmasının şartlarından biridir?

  a-Vakfeyi kuzeh dağı yanında yapmak

  b-hac için ihramlı olmak

  c-Arefe gününü bayram gününe bağlayan geceyi burada geçirmek

  d-Muhasir vadisinden süratle geçmek

  24- Aşağıdakilerden hangisi müzdelife vakfesinin sünnetlerindendir?

  a-Arafat vakfesini yapmış olmak

  b-Müzdelife’de sabah namazını erkence kılmak

  c-Vakfeyi müzdelife sınırları içinde yapmak

  d-Akşam ve yatsı namazlarını birleştirerek Mescidi hayfada kılmak

  25-“Eyyam-ı Mina “, aşağıdakilerden hangisidir?

  a-Zilhicce’nin 8,9,10 ve 11 günleri

  b- Zilhicce’nin 11,12,13 ve 14günleri

  c- Zilhicce’nin 9,10,11 ve 12 günleri

  d- Zilhicce’nin 10,11,12 ve 13günleri

  26-Aşağıdakilerden hangisi şeytan taşlamanın şartlarındandır?

  a-Taşları peşpeşe atmak

  b-Atılacak taşları yıkayıp temizlemek

  c-Bayramın birinci günü Akabe cemresi taşlarını kuşluk vaktinde atmak

  d-Taşların her birini tek tek atmak

  27-Şeytan taşlama ile ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi doğrudur?

  a-Birinci gün Akabe cemresine yedi,ikinci gün ve üçüncü günlerde 21 taş atılır

  b-Birinci,ikinci,üçüncü ve dördüncü günlerde cemrelerden her birine yedişer taş atılır

  c-Birinci gün akabe cemresine yedi,ikinci,üçüncü ve Mina’da kalındığı takdirde dördüncü günlerde cemreleden her birine yedişer taş atılır

  d-Birinci gün Cemre-i suğra’ya yedi taş atılır

  28- Aşağıdakilerden hangisi şeytan taşlamanın sünnetlerindendir?

  a-İhtiyat olarak her cemreye belirlenenden fazla taş atmak

  b-Başkalarına eziyet vermemek için taşları cemrelere elle bırakmak

  c-Mina’ya varınca ilk iş olarak taşlamayı yapmak

  d-Taşların her birini tek tek atmak

  29- Aşağıdakilerden hangisi şeytan taşlamanın mekruhlarından biri değildir?

  a-Başkalarına çarpması ihtimalinden dolayı büyük taşları parçalayarak atmak

  b-Başkalarına eziyet vermemek için taşları cemrelere elle bırakmak

  c-Cemre mahallinden taş alıp atmak

  d-Akabe cemresine ilk taşı atınca telbiyeye son vermek

  30-Aşağıdaki cümlelerden hangisi ziyaret tavafının tanımıdır?

  a-Mekke’yi ziyaret eden kimsenin yaptığı tavaftır

  b-Umre ziyaretinde yapılan tavaftır

  c-Mekke’ye iş için giden kimsenin yaptığı tavaftır

  d-Haccın farz olan tavaftır

  31- Aşağıdaki cümlelerden hangisi “Tahallül” kavramının tanımıdır?

  a-Tahallül, Hıll bölgesinde ikamet etmektir

  b-Tahallül, tehlil getirmektir

  c-Tahallül, ihram yasaklarının sona ermesidir

  d- Tahallül, helal kazanç sağlamaktır

  32-İlk tahallülden sonra ihram yasaklarından hangisi devam eder?

  a-Cinsel ilişki yasağı

  b-Koku sürme yasağı

  c-Tıraş olma yasağı

  d-Dikişli elbise giyme yasağı

  33-Aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

  a-Temettü hedyi

  b-Umre hedyi

  c-İhsar hedyi

  d-Fevat hedyi

  34-Temettu ve kıran hedyi için parası olmayan kimse aşağıdakilerden hangisini yapar?

  a-Kurban bayramından önce üç gün,memleketine dönünce yedi gün oruç tutar

  b-Kurban bayramından önce yedi gün, memleketine dönünce üç gün oruç tutar

  c- Kurban bayramından önce iki gün, memleketine dönünce sekiz gün oruç tutar

  d-Ertesi yıl harem bölgesinde kurban kestirir

  5- Aşağıdakilerden hangisi hac veya umre için şhrama giren kimsenin elinde olmayan bir sebeple ihramdan çıkmasını ifade eder?

  a-Tahsip

  b-İhsar

  c-Fevat

  d-Teyamün

  36Aşağıdakilerden hangisi hacca bedel göndermenin şartlarındandır?

  a-Müvekkilin erkek olması halinde bedelin de erkek olması

  b-Bedel olarak gidecek kişiye haccın farz olması

  c-Sağ olan müvekkilin bedel olarak gidecek kişiye hac yapmasını bizzat söylemesi

  d-Bedel olarak gşdecek kimsenin zengin olması

  37- Aşağıdakilerden hangisi Sa’yin yarıdan azını terk etmenin sonucudur?

  a-Üç gün oruç tutmak

  b-Terk edilen her bir şavt için bir sadaka-i fıtır vermek

  c- Terk edilen her bir şavt için bir gün oruç tutmak

  d-Bir sadaka-i fıtır vermek

  38-İfrad haccına niyet eden kişinin Mekke’ye vardığında yapacağı ilk tavaf aşağıdakilerden hangisidir?

  a-Ziyaret tavafı

  b-Tatavvu tavafı

  c-Nezir tavafı

  d-Kudum tavafı

  39- Aşağıdakilerden hangisi müzdelife vakfesini mazeretsiz olarak terk etmenin cezasıdır?

  a-On fakire birer fitre miktarı sadaka vermek

  b-Bedene

  c-Dem

  d-Üç gün oruç tutmak

  40-Kudum tavafını abdestsiz olarak yapan kimsenin cezası aşağıdakilerden hangisidir?

  a-Sadaka

  b-Her şavt için bir sadaka

  c-Sadaka ile birlikte tavafın iadesi

  d-Dem

  41-İlk tahallül den sonra henüz ziyaret tavafını yapmadan eşiyle cinsel ilişkide bulunan kimseye ne ceza gerekir?

  a-Bedene

  b-Dem

  c-On gün oruç

  d-Dem ile birlikte haccın kazası

  42-Vacip olan tavaf namazını kılmamanın cezası nedir?

  a-Bir sadaka-i fıtır vermek

  b-Üç gün oruç tutmak

  c-Dem

  d-Hiç biri

  43-Ziyaret amacı ile hangi mescid için hususi yolculuğa çıkılmaz?

  a-Mescidi haram

  b-Kuba mescidi

  c-Mescidi aksa

  d-Mescidi nebevi

  44-Hac ile ilgili cezaların ödeme zamanı aşağıdakilerden hangisdir?

  a-Mina günleri

  b-Hac mevsimi

  c-Kuralın ihlal edildiği gün

  d-Hiç biri

  45- Aşağıdakilerden hangisi “Ravza-i Mutaharra yı tanımlar?

  a-Peygamberimizin minberi ile kabri arasındaki kısımdır

  b-Babüsselam ile Peygamberimizin kabri arasındaki kısımdır

  c- Babüsselam ile minber arasındaki kısımdır

  d-Mihrab ile Peygamberimizin kabri arasındaki kısımdır

  CEVAP ANAHTARI

  1a 2c 3c 4d 5c 6b 7c 8b 9c 10d 11c 12c 13a 14d 15a 16a 17b 18a 19c 20c 21c 22a 23b 24b 25d 26d 27c 28c 29d 30d 31 c 32a 33b 34a 35b 36c 37b 38d 39c 40b 41b 42d 43b 44d 45a

 13. 14.Mart.2011, 01:16
  7
  Hoca
  Moderatör

  Profili:
  Üyelik Tarihi: 06.Şubat.2007
  Üye No: 11
  Mesaj Sayısı: 29,996
  Rep Derecesi:
  Tecrübe Puanı: 339
  Bulunduğu yer: çalışma odam:)

  Cevap: Ilmihal, siyer ve genel kültür Test soru ve cevapları

  HAC FIKHI -1
  1 Aşağıdakilerden hangisi haccın farz olmasının şartlarından biri değildir?
  a) Buluğa ermiş olmak
  b) Hacca gidebilecek imkâna sahip olmak
  c) Dinen zengin olmak
  d) Akıllı olmak
  2 Aşağıdakilerden hangisi hükmü itibariyle haccın çeşitlerinden biridir?
  a) İfrad hacc
  b) Vacip olan hac
  c) Kıran haccı
  d) Temettu haccı
  3 Aşağıdakilerden hangisi edası itibariyle haccın çeşitlerindendir?
  a) Farz hac
  b) Vacip hac
  c) Nafile hac
  d) Temettu haccı
  4 Aşağıdakilerden hangisi haccın müstakil vaciplerinden biridir?
  a) Telbiye getirmek
  b) Arafat’ta güneş batıncaya kadar beklemek
  c) Müzdelife vakfesini yapmak
  d) Tavaf namazı kılmak
  5 Aşağıdakilerden hangisi haccın müstakil sünnetlerinden değildir?
  a) Kudüm tavafı
  b) Mekke, Arafat ve Mina’da hutbe okunması
  c) Arefe gecesi Mina’da bulunmak
  d) İhram namazı kılmak
  6 Aşağıdakilerden hangisi ihrama girmenin şartlarındandır?
  a) Niyet etmek
  b) Rida ve izara bürünmek
  c) İhram namazı kılmak
  d) Mikattan önce ihrama girmek
  7 “Hac ve umreye birlikte niyet ederek ikisini bir tek ihramla birleştirmeye……… denir” cümlesini aşağıdakilerden hangisi doğru olarak tamamlar?
  a) Temettu haccı
  b) Kıran haccı
  c) İfrad Haccı
  d) Hacc-ı ekber
  8 Aşağıdakilerden hangisi “âfâkî” kavramının tanımıdır?
  a) Her hangi bir delile dayanmaksızın konuşan kimse
  b) Ufku gözlemleyen kimse
  c) Mikat sınırları dışında ikamet eden kimse
  d) Mikat ile Hıll bölgesi arasında yaşayan kimse
  9 Aşağıdakilerden hangisi hac için mikat mahalli değildir?
  a) Tenim
  b) Yelemlem
  c) Cuhfe
  d) Zât-ü ırk
  10 “Karn”, Mekke’ye hangi cihetten gelenlerin mikat mahallidir?
  a) Yemen cihetinden gelenlerin
  b) Şam cihetinden gelenlerin
  c) Mısır cihetinden gelenlerin
  d) Necid ve Kuveyt cihetinden gelenlerin
  11 Aşağıdakilerden hangisi ihramın sünnetlerinden biridir?
  a) Niyet etmek
  b) Dil ile niyet etmek
  c) İhram yasaklarına riayet etmek
  d) İhrama girdikten sonra iki rekât namaz kılmak
  12 Aşağıdakilerden hangisi tavaf çeşitlerinden değildir?
  a) Sünnet tavaf
  b) Nafile tavaf
  c) İhsar tavafı
  d) Adak tavafı
  13 Aşağıdakilerden hangisi “Teyamün” kavramının tanımıdır?
  a) Tavafı Kâbe’nin sağından yapmak
  b) Uğurlu ve bereketli saymak
  c) Karşılıklı yemin etmek
  d) Mikata Yemen cihetinden gelmek
  14 Aşağıdakilerden hangisi “ziyaret tavafı”nın tanımıdır?
  a) Mekke’ye gelen kimsenin yaptığı ilk tavaf
  b) Umre’de yapılan tavaf
  c) Müzdelife vakfesinden sonra yapılan tavaf
  d) Mekke’yi ziyaret eden kimsenin yaptığı tavaf
  15 Aşağıdakilerden hangisi tavafın şartlarından değildir?
  a) Kâbe’yi sola alarak yapmak
  b) Belirli vakitte yapmak
  c) Yürüyerek yapmak
  d) Mescid-i Haram’ın içinden yapmak
  16 Aşağıdakilerden hangisi tavafın sünnetlerinden biridir?
  a) Tavafı Mescid-i Haram İçinde yapmak
  b) Müvâlât
  c) Hervele yapmak
  d) Teyamün
  17 Aşağıdakilerden hangisi “remel’in” tanımıdır?
  a) Tavafta sağ omzu açık bırakmak
  b) Mes’a’da iki yeşil direk arasında koşmak
  c) Cemrelere taşları fırlatarak atmak
  d) Tavafta çalımlı ve süratli yürümek
  18 Aşağıdakilerden hangisi sa’yin sünnetlerinden değildir?
  a) Sa’yi, tavaf yapıp tavaf namazını kıldıktan sonra ara vermeden yapmak
  b) Sa’y esnasında zikirle meşgul olmak
  c) Sa’yi yedi şavta tamamlamak
  d) Sa’yin şartlarını peş peşe yapmak
  19 Aşağıdakilerden hangisi Arafat vakfesinin geçerli olmasının şartlarından biridir?
  a) Vakfeyi kıbleye yönelik olarak yapmak
  b) Vakfeyi arefe günü zeval vaktinden sonra yapmak
  c) Vakfeyi niyet ederek yapmak
  d) Öğle ve ikindi namazlarını cem-i takdim ile kılmak
  20 Aşağıdakilerden hangisi Müzdelife Vakfesinin geçerli olmasının şartlarından değildir?
  a) Güneş doğmadan önce Müzdelife’den ayrılmak
  b) Hac için ihramlı olmak
  c) Vakfe’yi Müzdelife sınırları içinde yapmak
  d) Arafat vakfesini yapmış olmak
  21 Aşağıdakilerden hangisi Müzdelife vakfesinin sünnetlerinden biridir?
  a) Vakfeyi belirli zaman içinde yapmak
  b) Arafat vakfesini yapmış olmak
  c) Vakfeyi Müzdelife sınırları içinde yapmak
  d) Arefe gününü Bayrama bağlayan geceyi Müzdelife’de geçirmek
  22 “Eyyam-ı Mina” hangi günlerdir?
  a) Zilhicce’nin 10, 11, 12 ve 13 günleri
  b) Zilhicce’nin 11, 12, 13 ve 14 günleri
  c) Zilhicce’nin 9, 10, 11 ve 12 günleri
  d) Zilhicce’nin 8, 9, 10 ve 11 günleri
  23 Şeytan taşlama ile ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi doğrudur?
  a) Bir, iki, üç ve dördüncü günlerde cemrelerden her birine 7’şer taş atılır
  b) Birinci günü Akabe cemresine 21; iki, üç ve Mina’da kalındığı
  takdirde dördüncü günü cemrelerden her birine 7’şer taş atılır
  c) Birinci günü Akabe cemresine 7; iki ve üçüncü günleri toplam 21 taş atılır
  d) Birinci günü Akabe cemresine 7; iki, üç ve Mina’da kalındığı takdirde dördüncü günü cemrelerden her birine 7’şer taş atılır
  24 Aşağıdakilerden hangisi şeytan taşlamanın geçerlilik şartlarından biri değildir?
  a) Taşları cemrelere el ile fırlatarak atmak
  b) Taşların her birini ayrı ayrı atmak
  c) Taşları sağ el ile atmak
  d) Mazereti bulunmayan kimsenin taşları bizzat kendisinin atması
  25 Aşağıdakilerden hangisi şeytan taşlamanın mekruhlarından biri değildir?
  a) Belirlenen sayıdan fazla taş atmak
  b) Mekke’den toplanan taşları atmak
  c) Temiz olmayan taşları atmak
  d) Büyük taşları kırıp küçülterek atmak
  26 İlk tahallülden sonra ihram yasaklarından hangisi sona ermez?
  a) Koku sürünme yasağı
  b) Dikişli elbise giyme yasağı
  c) Cinsel ilişki yasağı
  d) Tırnak kesme yasağı
  27 Aşağıdakilerden hangisi ihsar’ın tanımıdır?
  a) Hac için ihrama giren bir kimsenin Arafat’ta vakfeye yetişememesi
  b) Hac veya umre için ihrama giren kimsenin elinde olmayan bir sebeple ibadetini tamamlamadan ihramdan çıkması
  c) Mikat mahallini ihramsız olarak geçmesi
  d) Ziyaret tavafını yapmadan cinsel ilişkide bulunması
  28 Aşağıdakilerden hangisi hacca vekil göndermenin şartlarından biridir?
  a) Vekilin erkek olması
  b) Vekile haccın farz olması
  c) Vekilin zengin olması
  d) Haccın, müvekkile önceden farz olmuş olması
  29 Sa’yin son üç şavtını yapmamanın cezası aşağıdakilerden hangisidir?
  a) Dem
  b) Tamamı için bir sadaka-i fıtır vermek
  c) Yapılamayan her bir şavt için bir sadaka-i fıtır vermek
  d) Her hangi bir cezası gerekmez
  30 Kudüm tavafını abdestsiz olarak yapmanın cezası aşağıdakilerden hangisidir?
  a) Dem
  b) Sadaka
  c) Bedene
  d) Her hangi bir cezası gerekmez
  31 Tavaf namazını terk etmenin cezası nedir?
  a) Dem
  b) Bir sadaka-i fıtır vermek
  c) Hiç biri
  d) Her rekat için sadaka-i fıtır vermek
  32 Mazeretsiz olarak Müzdelife vakfesini yapmamanın cezası nedir?
  a) Bedene
  b) Dem
  c) Sadaka
  d) Ceza gerekmez
  33 Bedene cezası ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
  a) Arafat vakfesinden sonra ilk tahallülden önce cinsel ilişkide bulunan kimseye bedene cezası gerekir
  b) İlk tahallülden sonra cinsel ilişkide bulunan kimseye bedene cezası gerekir
  c) Ziyaret tavafını abdestsiz olarak yapan kimseye bedene cezası gerekir
  d) Ziyaret tavafından sonra cinsel ilişkide bulunan kimseye bedene cezası gerekir
  34 Hac kurallarını ihlal etmekten doğan cezalar ne zaman îfa edilir?
  a) Mina günlerinde îfa edilir
  b) Bayram günlerinde îfa edilir
  c) Kuralın ihlal edildiği gün îfa edilir
  d) Belirli bir zamanı yoktur, her zaman îfa edilebilir
  35 Ziyaret amacıyla hangi mescid için özel seyahate çıkılmaz?
  a) Mescid-i Aksa
  b) Mescid-i Harem
  c) Mescid-i Hayf
  d) Mescid-i Nebevî
  36 “Ravza-i Mutahhara”nın tanımı aşağıdakilerden hangisidir?
  a) Babü’s-selam ile Peygamberimiz (as)’in kabri arasındaki kısımdır
  b) Minber ile Peygamberimiz (as)’in kabri arasındaki kısımdır
  c) Mihrap ile Peygamberimiz (as)’in kabri arasındaki kısımdır
  d) Babü’s-selam ile Minber arasındaki kısım
  37-“Eyya-ı Teşrik “ hangi günlerdir?
  a) Zilhiccenin 9, 10, 11, 12 ve 13 günleridir
  b) Zilhiccenin 10, 11 ve 12 günleridir
  c) Zilhiccenin 9, 10 ve 11 günleridir
  d) Zilhiccenin 9, 10, 11 ve 12 günleridir
  38 Cemreleri taşlama ile ilgili aşağıdaki cümlelerden hangisi doğrudur?
  a) Bayramın birinci günü büyük, orta, küçük cemreler taşlanır
  b) Bayramın ikinci günü küçük, orta, büyük cemreler taşlanır
  c) Bayramın üçüncü günü büyük, orta, küçük cemreler taşlanır
  d) Bayramın dördüncü günü büyük, küçük, orta cemreler taşlanır
  39 Aşağıdakilerden hangisi “dem cezası”nı gerektirir?
  a) Mikatı ihramsız geçmek
  b) Bir elin dört tırnağını kesmek
  c) Kudüm tavafını abdestsiz yapmak
  d) Veda tavafını abdestsiz yapmak
  40 Aşağıdakilerden hangisi ikinci tahallülün tanımıdır?
  a) Cinsel ilişki dışındaki diğer ihram yasaklarının kalkmasıdır
  b) Cinsel ilişki dahil bütün ihram yasaklarının kalkmasıdır
  c) Sadece cinsel ilişki yasağının kalkmasıdır
  d) Evlenme yasağının ortadan kalkmasıdır
  41 Hac veya umreye niyet ederek mîkat mahallini dikişli elbise ile geçen kimsenin cezası nedir?
  a) Dikişli elbiseyi bir gündüz veya bir geceden daha az bir süre giymiş ise sadaka-i fıtır gerekir
  b) Dem gerekir
  c) Mikat mahalline dönerek rida ve izara bürünmesi gerekir
  d) Hatırlayınca elbiselerini çıkarması, rida ve izara bürünmesi gerekir, bu takdirde her hangi bir ceza gerekmez
  42 Aşağıdaki cümlelerden hangisi “hıll” kavramının tanımıdır?
  a) Harem bölgesi dışında kalan bölgelerin adıdır
  b) Mekke ve yakın çevresinin adıdır
  c) Harem bölgesi ile mîkat sınırları arasında kalan bölgenin adıdır
  d) Mîkat sınırlarının dışında kalan bölgenin adıdır
  43 Aşağıdakilerden hangisi Ka’be’nin rükünlerinden değildir?
  a) Rükn-ü Yemânî
  b) Rükn-ü Irâkî
  c) Rükn-ü şâmî
  d)Rükn-ü İbrahim
  44 Aşağıdakilerden hangisi “fevat”ın tanımıdır?
  a) Hac için ihrama giren bir kimsenin Arafat’ta vakfeye yetişememesi
  b) Hac veya umre için ihrama giren kimsenin elinde olmayan bir
  sebeple ibadetini tamamlamadan ihramdan çıkması
  c) Mîkat mahallini ihramsız olarak geçmesi
  d) Ziyaret tavafını yapmadan cinsel ilişkide bulunması
  45 Aşağıdakilerden hangisi “ızdıba”nın tanımıdır?
  a) Mes’a’da iki yeşil direk arasında koşmak
  b) Tavafta sağ omuzu açık bırakmak
  c) Tavafta çalımlı ve süratli yürümek
  d) Cemrelere taşları fırlatarak atmak
  Cevap anahtarı
  1c 2b 3d 4c 5d 6a 7b 8c 9a 10d 11b 12c 13a 14c 15c 16b 17d 18c 19b 20a 21d 22a 23d 24c 25b 26c 27b 28d 29c 30b 31c 32 b 33a 34d 35c 36b 37a 38b 39a 40b 41a 42c 43d 44a 45 b


 14. 14.Mart.2011, 01:16
  7
  Moderatör
  HAC FIKHI -1
  1 Aşağıdakilerden hangisi haccın farz olmasının şartlarından biri değildir?
  a) Buluğa ermiş olmak
  b) Hacca gidebilecek imkâna sahip olmak
  c) Dinen zengin olmak
  d) Akıllı olmak
  2 Aşağıdakilerden hangisi hükmü itibariyle haccın çeşitlerinden biridir?
  a) İfrad hacc
  b) Vacip olan hac
  c) Kıran haccı
  d) Temettu haccı
  3 Aşağıdakilerden hangisi edası itibariyle haccın çeşitlerindendir?
  a) Farz hac
  b) Vacip hac
  c) Nafile hac
  d) Temettu haccı
  4 Aşağıdakilerden hangisi haccın müstakil vaciplerinden biridir?
  a) Telbiye getirmek
  b) Arafat’ta güneş batıncaya kadar beklemek
  c) Müzdelife vakfesini yapmak
  d) Tavaf namazı kılmak
  5 Aşağıdakilerden hangisi haccın müstakil sünnetlerinden değildir?
  a) Kudüm tavafı
  b) Mekke, Arafat ve Mina’da hutbe okunması
  c) Arefe gecesi Mina’da bulunmak
  d) İhram namazı kılmak
  6 Aşağıdakilerden hangisi ihrama girmenin şartlarındandır?
  a) Niyet etmek
  b) Rida ve izara bürünmek
  c) İhram namazı kılmak
  d) Mikattan önce ihrama girmek
  7 “Hac ve umreye birlikte niyet ederek ikisini bir tek ihramla birleştirmeye……… denir” cümlesini aşağıdakilerden hangisi doğru olarak tamamlar?
  a) Temettu haccı
  b) Kıran haccı
  c) İfrad Haccı
  d) Hacc-ı ekber
  8 Aşağıdakilerden hangisi “âfâkî” kavramının tanımıdır?
  a) Her hangi bir delile dayanmaksızın konuşan kimse
  b) Ufku gözlemleyen kimse
  c) Mikat sınırları dışında ikamet eden kimse
  d) Mikat ile Hıll bölgesi arasında yaşayan kimse
  9 Aşağıdakilerden hangisi hac için mikat mahalli değildir?
  a) Tenim
  b) Yelemlem
  c) Cuhfe
  d) Zât-ü ırk
  10 “Karn”, Mekke’ye hangi cihetten gelenlerin mikat mahallidir?
  a) Yemen cihetinden gelenlerin
  b) Şam cihetinden gelenlerin
  c) Mısır cihetinden gelenlerin
  d) Necid ve Kuveyt cihetinden gelenlerin
  11 Aşağıdakilerden hangisi ihramın sünnetlerinden biridir?
  a) Niyet etmek
  b) Dil ile niyet etmek
  c) İhram yasaklarına riayet etmek
  d) İhrama girdikten sonra iki rekât namaz kılmak
  12 Aşağıdakilerden hangisi tavaf çeşitlerinden değildir?
  a) Sünnet tavaf
  b) Nafile tavaf
  c) İhsar tavafı
  d) Adak tavafı
  13 Aşağıdakilerden hangisi “Teyamün” kavramının tanımıdır?
  a) Tavafı Kâbe’nin sağından yapmak
  b) Uğurlu ve bereketli saymak
  c) Karşılıklı yemin etmek
  d) Mikata Yemen cihetinden gelmek
  14 Aşağıdakilerden hangisi “ziyaret tavafı”nın tanımıdır?
  a) Mekke’ye gelen kimsenin yaptığı ilk tavaf
  b) Umre’de yapılan tavaf
  c) Müzdelife vakfesinden sonra yapılan tavaf
  d) Mekke’yi ziyaret eden kimsenin yaptığı tavaf
  15 Aşağıdakilerden hangisi tavafın şartlarından değildir?
  a) Kâbe’yi sola alarak yapmak
  b) Belirli vakitte yapmak
  c) Yürüyerek yapmak
  d) Mescid-i Haram’ın içinden yapmak
  16 Aşağıdakilerden hangisi tavafın sünnetlerinden biridir?
  a) Tavafı Mescid-i Haram İçinde yapmak
  b) Müvâlât
  c) Hervele yapmak
  d) Teyamün
  17 Aşağıdakilerden hangisi “remel’in” tanımıdır?
  a) Tavafta sağ omzu açık bırakmak
  b) Mes’a’da iki yeşil direk arasında koşmak
  c) Cemrelere taşları fırlatarak atmak
  d) Tavafta çalımlı ve süratli yürümek
  18 Aşağıdakilerden hangisi sa’yin sünnetlerinden değildir?
  a) Sa’yi, tavaf yapıp tavaf namazını kıldıktan sonra ara vermeden yapmak
  b) Sa’y esnasında zikirle meşgul olmak
  c) Sa’yi yedi şavta tamamlamak
  d) Sa’yin şartlarını peş peşe yapmak
  19 Aşağıdakilerden hangisi Arafat vakfesinin geçerli olmasının şartlarından biridir?
  a) Vakfeyi kıbleye yönelik olarak yapmak
  b) Vakfeyi arefe günü zeval vaktinden sonra yapmak
  c) Vakfeyi niyet ederek yapmak
  d) Öğle ve ikindi namazlarını cem-i takdim ile kılmak
  20 Aşağıdakilerden hangisi Müzdelife Vakfesinin geçerli olmasının şartlarından değildir?
  a) Güneş doğmadan önce Müzdelife’den ayrılmak
  b) Hac için ihramlı olmak
  c) Vakfe’yi Müzdelife sınırları içinde yapmak
  d) Arafat vakfesini yapmış olmak
  21 Aşağıdakilerden hangisi Müzdelife vakfesinin sünnetlerinden biridir?
  a) Vakfeyi belirli zaman içinde yapmak
  b) Arafat vakfesini yapmış olmak
  c) Vakfeyi Müzdelife sınırları içinde yapmak
  d) Arefe gününü Bayrama bağlayan geceyi Müzdelife’de geçirmek
  22 “Eyyam-ı Mina” hangi günlerdir?
  a) Zilhicce’nin 10, 11, 12 ve 13 günleri
  b) Zilhicce’nin 11, 12, 13 ve 14 günleri
  c) Zilhicce’nin 9, 10, 11 ve 12 günleri
  d) Zilhicce’nin 8, 9, 10 ve 11 günleri
  23 Şeytan taşlama ile ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi doğrudur?
  a) Bir, iki, üç ve dördüncü günlerde cemrelerden her birine 7’şer taş atılır
  b) Birinci günü Akabe cemresine 21; iki, üç ve Mina’da kalındığı
  takdirde dördüncü günü cemrelerden her birine 7’şer taş atılır
  c) Birinci günü Akabe cemresine 7; iki ve üçüncü günleri toplam 21 taş atılır
  d) Birinci günü Akabe cemresine 7; iki, üç ve Mina’da kalındığı takdirde dördüncü günü cemrelerden her birine 7’şer taş atılır
  24 Aşağıdakilerden hangisi şeytan taşlamanın geçerlilik şartlarından biri değildir?
  a) Taşları cemrelere el ile fırlatarak atmak
  b) Taşların her birini ayrı ayrı atmak
  c) Taşları sağ el ile atmak
  d) Mazereti bulunmayan kimsenin taşları bizzat kendisinin atması
  25 Aşağıdakilerden hangisi şeytan taşlamanın mekruhlarından biri değildir?
  a) Belirlenen sayıdan fazla taş atmak
  b) Mekke’den toplanan taşları atmak
  c) Temiz olmayan taşları atmak
  d) Büyük taşları kırıp küçülterek atmak
  26 İlk tahallülden sonra ihram yasaklarından hangisi sona ermez?
  a) Koku sürünme yasağı
  b) Dikişli elbise giyme yasağı
  c) Cinsel ilişki yasağı
  d) Tırnak kesme yasağı
  27 Aşağıdakilerden hangisi ihsar’ın tanımıdır?
  a) Hac için ihrama giren bir kimsenin Arafat’ta vakfeye yetişememesi
  b) Hac veya umre için ihrama giren kimsenin elinde olmayan bir sebeple ibadetini tamamlamadan ihramdan çıkması
  c) Mikat mahallini ihramsız olarak geçmesi
  d) Ziyaret tavafını yapmadan cinsel ilişkide bulunması
  28 Aşağıdakilerden hangisi hacca vekil göndermenin şartlarından biridir?
  a) Vekilin erkek olması
  b) Vekile haccın farz olması
  c) Vekilin zengin olması
  d) Haccın, müvekkile önceden farz olmuş olması
  29 Sa’yin son üç şavtını yapmamanın cezası aşağıdakilerden hangisidir?
  a) Dem
  b) Tamamı için bir sadaka-i fıtır vermek
  c) Yapılamayan her bir şavt için bir sadaka-i fıtır vermek
  d) Her hangi bir cezası gerekmez
  30 Kudüm tavafını abdestsiz olarak yapmanın cezası aşağıdakilerden hangisidir?
  a) Dem
  b) Sadaka
  c) Bedene
  d) Her hangi bir cezası gerekmez
  31 Tavaf namazını terk etmenin cezası nedir?
  a) Dem
  b) Bir sadaka-i fıtır vermek
  c) Hiç biri
  d) Her rekat için sadaka-i fıtır vermek
  32 Mazeretsiz olarak Müzdelife vakfesini yapmamanın cezası nedir?
  a) Bedene
  b) Dem
  c) Sadaka
  d) Ceza gerekmez
  33 Bedene cezası ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
  a) Arafat vakfesinden sonra ilk tahallülden önce cinsel ilişkide bulunan kimseye bedene cezası gerekir
  b) İlk tahallülden sonra cinsel ilişkide bulunan kimseye bedene cezası gerekir
  c) Ziyaret tavafını abdestsiz olarak yapan kimseye bedene cezası gerekir
  d) Ziyaret tavafından sonra cinsel ilişkide bulunan kimseye bedene cezası gerekir
  34 Hac kurallarını ihlal etmekten doğan cezalar ne zaman îfa edilir?
  a) Mina günlerinde îfa edilir
  b) Bayram günlerinde îfa edilir
  c) Kuralın ihlal edildiği gün îfa edilir
  d) Belirli bir zamanı yoktur, her zaman îfa edilebilir
  35 Ziyaret amacıyla hangi mescid için özel seyahate çıkılmaz?
  a) Mescid-i Aksa
  b) Mescid-i Harem
  c) Mescid-i Hayf
  d) Mescid-i Nebevî
  36 “Ravza-i Mutahhara”nın tanımı aşağıdakilerden hangisidir?
  a) Babü’s-selam ile Peygamberimiz (as)’in kabri arasındaki kısımdır
  b) Minber ile Peygamberimiz (as)’in kabri arasındaki kısımdır
  c) Mihrap ile Peygamberimiz (as)’in kabri arasındaki kısımdır
  d) Babü’s-selam ile Minber arasındaki kısım
  37-“Eyya-ı Teşrik “ hangi günlerdir?
  a) Zilhiccenin 9, 10, 11, 12 ve 13 günleridir
  b) Zilhiccenin 10, 11 ve 12 günleridir
  c) Zilhiccenin 9, 10 ve 11 günleridir
  d) Zilhiccenin 9, 10, 11 ve 12 günleridir
  38 Cemreleri taşlama ile ilgili aşağıdaki cümlelerden hangisi doğrudur?
  a) Bayramın birinci günü büyük, orta, küçük cemreler taşlanır
  b) Bayramın ikinci günü küçük, orta, büyük cemreler taşlanır
  c) Bayramın üçüncü günü büyük, orta, küçük cemreler taşlanır
  d) Bayramın dördüncü günü büyük, küçük, orta cemreler taşlanır
  39 Aşağıdakilerden hangisi “dem cezası”nı gerektirir?
  a) Mikatı ihramsız geçmek
  b) Bir elin dört tırnağını kesmek
  c) Kudüm tavafını abdestsiz yapmak
  d) Veda tavafını abdestsiz yapmak
  40 Aşağıdakilerden hangisi ikinci tahallülün tanımıdır?
  a) Cinsel ilişki dışındaki diğer ihram yasaklarının kalkmasıdır
  b) Cinsel ilişki dahil bütün ihram yasaklarının kalkmasıdır
  c) Sadece cinsel ilişki yasağının kalkmasıdır
  d) Evlenme yasağının ortadan kalkmasıdır
  41 Hac veya umreye niyet ederek mîkat mahallini dikişli elbise ile geçen kimsenin cezası nedir?
  a) Dikişli elbiseyi bir gündüz veya bir geceden daha az bir süre giymiş ise sadaka-i fıtır gerekir
  b) Dem gerekir
  c) Mikat mahalline dönerek rida ve izara bürünmesi gerekir
  d) Hatırlayınca elbiselerini çıkarması, rida ve izara bürünmesi gerekir, bu takdirde her hangi bir ceza gerekmez
  42 Aşağıdaki cümlelerden hangisi “hıll” kavramının tanımıdır?
  a) Harem bölgesi dışında kalan bölgelerin adıdır
  b) Mekke ve yakın çevresinin adıdır
  c) Harem bölgesi ile mîkat sınırları arasında kalan bölgenin adıdır
  d) Mîkat sınırlarının dışında kalan bölgenin adıdır
  43 Aşağıdakilerden hangisi Ka’be’nin rükünlerinden değildir?
  a) Rükn-ü Yemânî
  b) Rükn-ü Irâkî
  c) Rükn-ü şâmî
  d)Rükn-ü İbrahim
  44 Aşağıdakilerden hangisi “fevat”ın tanımıdır?
  a) Hac için ihrama giren bir kimsenin Arafat’ta vakfeye yetişememesi
  b) Hac veya umre için ihrama giren kimsenin elinde olmayan bir
  sebeple ibadetini tamamlamadan ihramdan çıkması
  c) Mîkat mahallini ihramsız olarak geçmesi
  d) Ziyaret tavafını yapmadan cinsel ilişkide bulunması
  45 Aşağıdakilerden hangisi “ızdıba”nın tanımıdır?
  a) Mes’a’da iki yeşil direk arasında koşmak
  b) Tavafta sağ omuzu açık bırakmak
  c) Tavafta çalımlı ve süratli yürümek
  d) Cemrelere taşları fırlatarak atmak
  Cevap anahtarı
  1c 2b 3d 4c 5d 6a 7b 8c 9a 10d 11b 12c 13a 14c 15c 16b 17d 18c 19b 20a 21d 22a 23d 24c 25b 26c 27b 28d 29c 30b 31c 32 b 33a 34d 35c 36b 37a 38b 39a 40b 41a 42c 43d 44a 45 b

 15. 14.Mart.2011, 01:16
  8
  Hoca
  Moderatör

  Profili:
  Üyelik Tarihi: 06.Şubat.2007
  Üye No: 11
  Mesaj Sayısı: 29,996
  Rep Derecesi:
  Tecrübe Puanı: 339
  Bulunduğu yer: çalışma odam:)

  Cevap: Ilmihal, siyer ve genel kültür Test soru ve cevapları

  KUR’AN BİLGİLERİ TESTİ

  1-Aşağıdakilerden hangisi Kur’an’ın tanımı arasında yer alır?

  A-Allah’ın beşerle doğrudan konuşmaması, O’nun bildirmek istediği bilgiyi insanın kalbine ilham etmesidir

  B- Yüce Allah tarafından Hz Muhammed'e arapça olarak indirilmiş, bize kadar tevatür yoluyla nakledilmiş, mushaflarda yazılı, Fatiha Sûresi ile başlayıp Nâs Sûresi ile sona eren kelâmıdır

  C -Ciltli veya ciltsiz olarak bir araya getirilmiş, basılı veya yazılı kâğıt yapraklarının bütününe denir

  D- Söz ve fiillerin amaçlarını kavrayacak şekilde keskin ve derin kavrayış, iyi ve tam anlamak,

  bir şeyi derinlemesine bilmek demektir

  2-Aşağıdakilerden hangisi Kur’an’ın isimlerinden Mev’iza’nın anlamıdır?

  A-Kur’an’ın çok anılması

  B-Kur’an’ın Rehber oluşu

  C-Kur’an’ın hak ile batılı ayırması

  D-Kur’an’ın nasihat ve öğüt vermesi

  3- “Yaklaşık yüz ayetten oluşan surelere …… denir” Yandaki boşluğa aşağıdaki kavramlardan hangisi getirilmelidir?

  A-Mufassal

  B-Mesâni

  C-Miun

  D-Zammı sure

  4-Ayetleri yüzden aşağı olan surelere ne denir?

  A-Hizb

  B-Mufassal

  C-Aşr

  D-Seb’ul Mesâni  5- “Sure” kelimesiyle başlayan sûre hangisidir?

  A-Nur

  B-Mücadele

  C-Bakara

  D-Nisa

  6-Kur’an’daki secde ayeti sayısı kaçtır?

  A-16

  B-20

  C-14

  D-50

  7-Besmelenin iki defa zikredildiği sure hangisidir?

  A-Tevbe

  B-Hud

  C-Yunus

  D-Neml

  8-Aşağıdakilerden hangisi besmele ile başlamayan sûredir?

  A-Berae

  B-Bakara

  C-Duha

  D-Kehf  10-Peygamberimizin “Zehveran” diye adlandırdığı sureler hangi şıkta doğru olarak verilmiştir?

  A-En’am-Nur

  B-Bakara-Fatiha

  C-Al-i İmran-Nisa

  D-Bakara-Al-i İmran

  11-Tilavet secdesi ile biten sureler hangileridir?

  A-A’raf-Mülk-Cuma

  B-A’raf-Necm-Alak

  C-Nisa-Kehf-Yasin

  D-Nebe-Naziat-Fecr

  12-Aşağıdakilerden hangisi Fatiha suresinin isimlerinden biri değildir?

  A-El-Hamd

  B-Seb’ul Mesani

  C-Ümmül –Kur’an

  D-Fatihatul Kur’an

  13-Kur’anın en uzun suresi ile en kısa suresi hangi şıkta doğru olarak verilmiştir?

  A-Nisa-Kevser

  B-Bakara-Kevser

  C-Mücadele-Nur

  D-Yasin-Hucurat

  14-Aşağıdakilerden hangisi ayetin tanımıdır?

  A-İki hizbden oluşan kısım

  B-Kur’an’ın bölümleri

  C-Kur’an’ın en küçük parçaları

  D-Kur’an’ın her sayfası

  15-Aşağıdakilerden hangisi surenin tanımıdır?

  A-Kur’an’ın ayetler grubunu içeren bölümleri

  B-Kur’an’ın en küçük parçaları

  C-Kur’an’ın her 5 sayfası

  D-Kur’an’ın her 2o sayfası

  16-Mekkî ve Medenî surelerin adet sayısı hangi şıkta doğru olarak verilmiştir?

  A-88-95

  B-86-28

  C-100-150

  D-87-29

  17-Aşağıdakilerden hangisi Mekkî Sûrelerin konuları arasında yer alır?

  A-Tevhid ve Ahlak

  B-Ukubat ve Cihad

  C-Ehli Kitap ve Toplum

  D-Hukuk ve muamelat  18-Aşağıdakilerden hangisi Medeni surelerin özelliklerinden değildir?

  A-Hadler ve feraizden bahseder

  B-Cihada izin verir

  C-Ehli Kitaptan bahseder

  D-Bakara suresinin dışında geçmiş peygamberlerden bahseder

  19-Kur’an’ın en uzun ayetiyle en kısa ayeti hangi şıkta doğru olarak verilmiştir?

  A-Bakara 282-Fecr suresi 1

  B-Bakara 286-Kevser 2

  C-Şura 186-Hac 20

  D-Kehf 19-Al-i İmran 154

  20-Kur’an’ın toplanması Hangi Halife döneminde olmuştur?

  A-HzAli

  B-HzOsman

  C-HzEbu Bekir

  D-HzÖmer

  21-Kur’an’ın en uzun (Tıval) sureleri hangi şıkta doğru olarak verilmiştir?

  A-Yasin,Hucurat,saff,Nebe,Mülk,Muhammed,İnsan

  B-Enfal,Yusuf,Nur,Hadid,Hac,Mücadele,

  C-Vakıa,Cuma,Zuhruf,Fecr,Naziat,

  D-Bakara,Al-i İmran,Nisa,Maide,En’am,A’raf,Yunus ve kehf

  22-Esbab-ı Nüzul ne demektir?

  A-Birbirine benzeyen, kendisinde karışıklık bulunan ve birden fazla yoruma elverişli olan ayetlerdir

  B-Ayetlerin inmesine sebep olan olay veya duruma denir

  C- Dini bir hükmün zaman bakımından sonra gelen, yine dini bir delil ile kaldırılmasıdır

  D-Bir tek anlamı bulunan, Sağlam kılınan, Hükmü sabit olan ve tek bir yoruma elverişli olan ayetlerdir

  23-Nesh’in anlamı nedir?

  A-Kendinden önceki hükmü kaldıran delile denir

  B-Hükmü kaldırılan delile denir

  C-Zamanın ve şartların değişmesi ile anlam değişikliği olmayan ayetlere denir

  D-Bir araya getirmek, toplamak ve okumak anlamına gelir  24-Ku’an-ı Kerim ilk devirlerde aşağıdakilerden hangisi üzerine yazılmamışır?

  A-Taş levhalar

  B-Hurma dalları

  C-Kürek kemikleri

  D-Kûşe kâğıdı

  25-Muhkem ayetlerin tanımı aşağıdakilerden hangisidir?

  A-Anlamı tevil kabul etmez derecede açık olan ve tek bir yoruma elverişli olan ayetlerdir

  B-Anlamı kapalı olan ve birden fazla yoruma elverişli olan ayetlerdir

  C-Başka dillere çevrilmeyen ayetlerdir

  D-Ahiret inancından ve doğru amellerin ne olması gerektiğinden bahseden ayetlerdir

  26-Müteşabih ayetlerin tanımı aşağıdakilerden hangisidir?

  A-Başka dillere çevrilen ayetlerdir

  B-Anlamı kapalı olan ve birden fazla yoruma elverişli olan ayetlerdir

  C-Anlamı tevil kabul etmez derecede açık olan ve tek bir yoruma elverişli olan ayetlerdir

  D-Dini bir hükmün zaman bakımından sonra gelen, yine dini bir hükümle kaldırılan ayetlerdir

  27-Kur’an’ın toplanması faaliyetinde komisyon başkanı olarak görevlendirilen sahabe kimdir?

  A-Abdullah bAbbas

  B-Mikatil bSüleyman

  C-Abdullah bZübeyr

  D-Zeyd bSabit

  28-Aşağıdaki tefsirlerden hangisi Rivayet Tefsirleri arasındadır?

  A-el-Ferra : Ma’ani’l-Kur’an

  B-İmam-Şafi: Ahkamu’l Kur’an

  C-Taberi :Camiül Beyan an Te’vili Ayi’l-Kur’an

  D-Zemahşeri: Keşşaf

  29-Aşağıdaki tefsirlerden hangisi Kelami tefsirler arasındadır?

  A-Fahreddin er-Razi: Mefatihu’l Gayb

  B-Ebu Ali et-Tabresi: Mecmeul Beyan li Ulumil Kur’an

  C-İsmail Hakkı Bursevi: Ruhu’l Beyan

  D-Seyyid Kutup: Fizilalil Kur’an

  30-Kıraat kelimesinin anlamı hangisdir?

  A-Bir şeyi süslemek, güzel ve hoşça yapmak

  B-Talebenin hocasına, kırattan takip ettiği rivayet ve tariki okumasıdır

  C-Kur’an’ı tecvid kurallarına uymak suretiyle en hızlı bir şekilde okumaktır

  D-Bir araya getirmek, toplamak ve okumak anlamına gelir

  31-Aşağıdakilerden hangisi Cüz’ün tanımıdır?

  A-Kur’an’ın her 5 sayfasına denir

  B-On ayetten oluşan ve konu bütünlüğü olan parçaların ezbere okunmasına denir

  C-Kur’an’ın her 20 sayfasına denir

  D-Hizbin bölümlerine denir

  32-Her ayetinde “ALLAH” lafzı olan sure aşağıdakilerden hangisidir?

  A-Neml

  B-Kehf

  C-Hacc

  D-Mücadele

  33-“AHMED” ismi kendisinde zikredilen sure ve ayet hangisidir?

  A-Saff,6

  B-Muhammed,1

  C-Abese,2

  D-Nur,30

  34-“Kıraat-ı Aşere” kavramının anlamı nedir?

  A-Her bir harfin hakkını vererek telaffuz etmek

  B-Tecvid kurallarına uymak suretiyle en hızlı bir şekilde okumak

  C-Kırâat ilminden on tânesini okuyup, ilmini ve pratiğini yapmaK

  D-Kur’an’dan on sure ezberlemek

  35-Aşağıdakilerden hangisi kıraat imamlarından biri değildir?

  A-Muhammed b Yusuf

  B-Abdullah bin Kesir el- Mekki ed-Dari

  C-Asım b Behdele Ebu Bekir el-Esedi

  D-Ali bHamza Ebu’l-Hasan el-Kisai

  36- “Talebenin hocasına, kırattan takip ettiği rivayet ve tariki okumasıdır” Yandaki tanım aşağıdaki kıraat kavramlarından hangisine aittir?

  A-Tertil

  B-Hadr

  C-Arz

  D-Tedvir

  37- Siyak-Sibak ne demektir?

  A-Acze düşmek, aciz bırakmak

  B-Kur’an’ın ayetlerinin kronolojik sıralanması

  C-Kur’andaki yabancı kelimelerin açıklanması

  D-Kur’an ayetleri arasındaki anlam ilişkisinin ve bütünlüğünün olması

  38- “İ’cazu’l-Kur’an” tabirinin anlamı aşağıdakilerden hangisidir?

  A-Kur'ân’ın hükümleri

  B-Kur’an’ın benzerinin yapılamaması

  C-Kur’an’da ihtilaf olmaması

  D-Kur’an’ın toplanması

  39-Îcaz’ın sözlük anlamı nedir?

  A-Bir sözü aydınlatmak

  B-Kur’an ayetleri arasında ilişki kurmak

  C-Kur’anda yer alan kapalı bir hususu açıklığa kavuşturmak

  D-Bir düşünceyi çok az bir sözcükle özlü bir şekilde anlatmadır

  40- Sözlük anlamı “Mesel, destan ve kıssa” olan kavram aşağıdakilerden hangisidir?

  A-Münasebetu’l-Kur’an

  B-Emsalu’l-Kur’an

  C-Garibu’l-Kur’an

  D-Mubhemetu’l-Kur’an  Yanıtlar:

  1b 2d 3c 4b 5a 6c 7d 8a 10b 11b 12d 13b 14c 15a 16b 174 18d 19a 20c 21d 22b 23a 24d 25a 26b 27d 28c 29b 30d 31c 32d 33a 34c 35a 36c 37d 38b 39d 40b


 16. 14.Mart.2011, 01:16
  8
  Moderatör
  KUR’AN BİLGİLERİ TESTİ

  1-Aşağıdakilerden hangisi Kur’an’ın tanımı arasında yer alır?

  A-Allah’ın beşerle doğrudan konuşmaması, O’nun bildirmek istediği bilgiyi insanın kalbine ilham etmesidir

  B- Yüce Allah tarafından Hz Muhammed'e arapça olarak indirilmiş, bize kadar tevatür yoluyla nakledilmiş, mushaflarda yazılı, Fatiha Sûresi ile başlayıp Nâs Sûresi ile sona eren kelâmıdır

  C -Ciltli veya ciltsiz olarak bir araya getirilmiş, basılı veya yazılı kâğıt yapraklarının bütününe denir

  D- Söz ve fiillerin amaçlarını kavrayacak şekilde keskin ve derin kavrayış, iyi ve tam anlamak,

  bir şeyi derinlemesine bilmek demektir

  2-Aşağıdakilerden hangisi Kur’an’ın isimlerinden Mev’iza’nın anlamıdır?

  A-Kur’an’ın çok anılması

  B-Kur’an’ın Rehber oluşu

  C-Kur’an’ın hak ile batılı ayırması

  D-Kur’an’ın nasihat ve öğüt vermesi

  3- “Yaklaşık yüz ayetten oluşan surelere …… denir” Yandaki boşluğa aşağıdaki kavramlardan hangisi getirilmelidir?

  A-Mufassal

  B-Mesâni

  C-Miun

  D-Zammı sure

  4-Ayetleri yüzden aşağı olan surelere ne denir?

  A-Hizb

  B-Mufassal

  C-Aşr

  D-Seb’ul Mesâni  5- “Sure” kelimesiyle başlayan sûre hangisidir?

  A-Nur

  B-Mücadele

  C-Bakara

  D-Nisa

  6-Kur’an’daki secde ayeti sayısı kaçtır?

  A-16

  B-20

  C-14

  D-50

  7-Besmelenin iki defa zikredildiği sure hangisidir?

  A-Tevbe

  B-Hud

  C-Yunus

  D-Neml

  8-Aşağıdakilerden hangisi besmele ile başlamayan sûredir?

  A-Berae

  B-Bakara

  C-Duha

  D-Kehf  10-Peygamberimizin “Zehveran” diye adlandırdığı sureler hangi şıkta doğru olarak verilmiştir?

  A-En’am-Nur

  B-Bakara-Fatiha

  C-Al-i İmran-Nisa

  D-Bakara-Al-i İmran

  11-Tilavet secdesi ile biten sureler hangileridir?

  A-A’raf-Mülk-Cuma

  B-A’raf-Necm-Alak

  C-Nisa-Kehf-Yasin

  D-Nebe-Naziat-Fecr

  12-Aşağıdakilerden hangisi Fatiha suresinin isimlerinden biri değildir?

  A-El-Hamd

  B-Seb’ul Mesani

  C-Ümmül –Kur’an

  D-Fatihatul Kur’an

  13-Kur’anın en uzun suresi ile en kısa suresi hangi şıkta doğru olarak verilmiştir?

  A-Nisa-Kevser

  B-Bakara-Kevser

  C-Mücadele-Nur

  D-Yasin-Hucurat

  14-Aşağıdakilerden hangisi ayetin tanımıdır?

  A-İki hizbden oluşan kısım

  B-Kur’an’ın bölümleri

  C-Kur’an’ın en küçük parçaları

  D-Kur’an’ın her sayfası

  15-Aşağıdakilerden hangisi surenin tanımıdır?

  A-Kur’an’ın ayetler grubunu içeren bölümleri

  B-Kur’an’ın en küçük parçaları

  C-Kur’an’ın her 5 sayfası

  D-Kur’an’ın her 2o sayfası

  16-Mekkî ve Medenî surelerin adet sayısı hangi şıkta doğru olarak verilmiştir?

  A-88-95

  B-86-28

  C-100-150

  D-87-29

  17-Aşağıdakilerden hangisi Mekkî Sûrelerin konuları arasında yer alır?

  A-Tevhid ve Ahlak

  B-Ukubat ve Cihad

  C-Ehli Kitap ve Toplum

  D-Hukuk ve muamelat  18-Aşağıdakilerden hangisi Medeni surelerin özelliklerinden değildir?

  A-Hadler ve feraizden bahseder

  B-Cihada izin verir

  C-Ehli Kitaptan bahseder

  D-Bakara suresinin dışında geçmiş peygamberlerden bahseder

  19-Kur’an’ın en uzun ayetiyle en kısa ayeti hangi şıkta doğru olarak verilmiştir?

  A-Bakara 282-Fecr suresi 1

  B-Bakara 286-Kevser 2

  C-Şura 186-Hac 20

  D-Kehf 19-Al-i İmran 154

  20-Kur’an’ın toplanması Hangi Halife döneminde olmuştur?

  A-HzAli

  B-HzOsman

  C-HzEbu Bekir

  D-HzÖmer

  21-Kur’an’ın en uzun (Tıval) sureleri hangi şıkta doğru olarak verilmiştir?

  A-Yasin,Hucurat,saff,Nebe,Mülk,Muhammed,İnsan

  B-Enfal,Yusuf,Nur,Hadid,Hac,Mücadele,

  C-Vakıa,Cuma,Zuhruf,Fecr,Naziat,

  D-Bakara,Al-i İmran,Nisa,Maide,En’am,A’raf,Yunus ve kehf

  22-Esbab-ı Nüzul ne demektir?

  A-Birbirine benzeyen, kendisinde karışıklık bulunan ve birden fazla yoruma elverişli olan ayetlerdir

  B-Ayetlerin inmesine sebep olan olay veya duruma denir

  C- Dini bir hükmün zaman bakımından sonra gelen, yine dini bir delil ile kaldırılmasıdır

  D-Bir tek anlamı bulunan, Sağlam kılınan, Hükmü sabit olan ve tek bir yoruma elverişli olan ayetlerdir

  23-Nesh’in anlamı nedir?

  A-Kendinden önceki hükmü kaldıran delile denir

  B-Hükmü kaldırılan delile denir

  C-Zamanın ve şartların değişmesi ile anlam değişikliği olmayan ayetlere denir

  D-Bir araya getirmek, toplamak ve okumak anlamına gelir  24-Ku’an-ı Kerim ilk devirlerde aşağıdakilerden hangisi üzerine yazılmamışır?

  A-Taş levhalar

  B-Hurma dalları

  C-Kürek kemikleri

  D-Kûşe kâğıdı

  25-Muhkem ayetlerin tanımı aşağıdakilerden hangisidir?

  A-Anlamı tevil kabul etmez derecede açık olan ve tek bir yoruma elverişli olan ayetlerdir

  B-Anlamı kapalı olan ve birden fazla yoruma elverişli olan ayetlerdir

  C-Başka dillere çevrilmeyen ayetlerdir

  D-Ahiret inancından ve doğru amellerin ne olması gerektiğinden bahseden ayetlerdir

  26-Müteşabih ayetlerin tanımı aşağıdakilerden hangisidir?

  A-Başka dillere çevrilen ayetlerdir

  B-Anlamı kapalı olan ve birden fazla yoruma elverişli olan ayetlerdir

  C-Anlamı tevil kabul etmez derecede açık olan ve tek bir yoruma elverişli olan ayetlerdir

  D-Dini bir hükmün zaman bakımından sonra gelen, yine dini bir hükümle kaldırılan ayetlerdir

  27-Kur’an’ın toplanması faaliyetinde komisyon başkanı olarak görevlendirilen sahabe kimdir?

  A-Abdullah bAbbas

  B-Mikatil bSüleyman

  C-Abdullah bZübeyr

  D-Zeyd bSabit

  28-Aşağıdaki tefsirlerden hangisi Rivayet Tefsirleri arasındadır?

  A-el-Ferra : Ma’ani’l-Kur’an

  B-İmam-Şafi: Ahkamu’l Kur’an

  C-Taberi :Camiül Beyan an Te’vili Ayi’l-Kur’an

  D-Zemahşeri: Keşşaf

  29-Aşağıdaki tefsirlerden hangisi Kelami tefsirler arasındadır?

  A-Fahreddin er-Razi: Mefatihu’l Gayb

  B-Ebu Ali et-Tabresi: Mecmeul Beyan li Ulumil Kur’an

  C-İsmail Hakkı Bursevi: Ruhu’l Beyan

  D-Seyyid Kutup: Fizilalil Kur’an

  30-Kıraat kelimesinin anlamı hangisdir?

  A-Bir şeyi süslemek, güzel ve hoşça yapmak

  B-Talebenin hocasına, kırattan takip ettiği rivayet ve tariki okumasıdır

  C-Kur’an’ı tecvid kurallarına uymak suretiyle en hızlı bir şekilde okumaktır

  D-Bir araya getirmek, toplamak ve okumak anlamına gelir

  31-Aşağıdakilerden hangisi Cüz’ün tanımıdır?

  A-Kur’an’ın her 5 sayfasına denir

  B-On ayetten oluşan ve konu bütünlüğü olan parçaların ezbere okunmasına denir

  C-Kur’an’ın her 20 sayfasına denir

  D-Hizbin bölümlerine denir

  32-Her ayetinde “ALLAH” lafzı olan sure aşağıdakilerden hangisidir?

  A-Neml

  B-Kehf

  C-Hacc

  D-Mücadele

  33-“AHMED” ismi kendisinde zikredilen sure ve ayet hangisidir?

  A-Saff,6

  B-Muhammed,1

  C-Abese,2

  D-Nur,30

  34-“Kıraat-ı Aşere” kavramının anlamı nedir?

  A-Her bir harfin hakkını vererek telaffuz etmek

  B-Tecvid kurallarına uymak suretiyle en hızlı bir şekilde okumak

  C-Kırâat ilminden on tânesini okuyup, ilmini ve pratiğini yapmaK

  D-Kur’an’dan on sure ezberlemek

  35-Aşağıdakilerden hangisi kıraat imamlarından biri değildir?

  A-Muhammed b Yusuf

  B-Abdullah bin Kesir el- Mekki ed-Dari

  C-Asım b Behdele Ebu Bekir el-Esedi

  D-Ali bHamza Ebu’l-Hasan el-Kisai

  36- “Talebenin hocasına, kırattan takip ettiği rivayet ve tariki okumasıdır” Yandaki tanım aşağıdaki kıraat kavramlarından hangisine aittir?

  A-Tertil

  B-Hadr

  C-Arz

  D-Tedvir

  37- Siyak-Sibak ne demektir?

  A-Acze düşmek, aciz bırakmak

  B-Kur’an’ın ayetlerinin kronolojik sıralanması

  C-Kur’andaki yabancı kelimelerin açıklanması

  D-Kur’an ayetleri arasındaki anlam ilişkisinin ve bütünlüğünün olması

  38- “İ’cazu’l-Kur’an” tabirinin anlamı aşağıdakilerden hangisidir?

  A-Kur'ân’ın hükümleri

  B-Kur’an’ın benzerinin yapılamaması

  C-Kur’an’da ihtilaf olmaması

  D-Kur’an’ın toplanması

  39-Îcaz’ın sözlük anlamı nedir?

  A-Bir sözü aydınlatmak

  B-Kur’an ayetleri arasında ilişki kurmak

  C-Kur’anda yer alan kapalı bir hususu açıklığa kavuşturmak

  D-Bir düşünceyi çok az bir sözcükle özlü bir şekilde anlatmadır

  40- Sözlük anlamı “Mesel, destan ve kıssa” olan kavram aşağıdakilerden hangisidir?

  A-Münasebetu’l-Kur’an

  B-Emsalu’l-Kur’an

  C-Garibu’l-Kur’an

  D-Mubhemetu’l-Kur’an  Yanıtlar:

  1b 2d 3c 4b 5a 6c 7d 8a 10b 11b 12d 13b 14c 15a 16b 174 18d 19a 20c 21d 22b 23a 24d 25a 26b 27d 28c 29b 30d 31c 32d 33a 34c 35a 36c 37d 38b 39d 40b

 17. 18.Mart.2011, 19:31
  9
  Hoca
  Moderatör

  Profili:
  Üyelik Tarihi: 06.Şubat.2007
  Üye No: 11
  Mesaj Sayısı: 29,996
  Rep Derecesi:
  Tecrübe Puanı: 339
  Bulunduğu yer: çalışma odam:)

  Cevap: İlmihal (Temizlik, Namaz, Oruç, Hac ve Zekat), Kuran, Siyer ve Genel kültür Test soru ve cevapları

  255. Aşağıdakilerden hangisi haccın farz olmasının şartlarından değildir?
  a) Buluğa ermiş olmak
  b) Hacca gidebilecek imkana sahip olmak
  c) Dinen zengin olmak
  d) Akıllı olmak
  Doğru cevap: C

  256. Aşağıdakilerden hangisi hükmü itibariyle haccın çeşitlerinden biridir?
  a) İfrad hacc b) Vacip olan hac
  c) Kıran haccı d) Temettu haccı
  Doğru cevap: B

  257. Aşağıdakilerden hangisi edası itibariyle haccın çeşitlerindendir?
  a) Farz hac b) Vacip hac
  c) Nafile hac d) Temettu haccı
  Doğru cevap: D

  258. Aşağıdakilerden hangisi haccın müstakil vaciplerinden biridir?
  a) Telbiye getirmek
  b) Arafat’ta güneş batıncaya kadar beklemek
  c) Müzdelife vakfesini yapmak
  d) Tavaf namazı kılmak
  Doğru cevap: C

  259. Aşağıdakilerden hangisi haccın müstakil sünnetlerinden değildir?
  a) Kudüm tavafı
  b) Mekke, Arafat ve Mina’da hutbe okunması
  c) Arefe gecesi Mina’da bulunmak
  d) İhram namazı kılmak
  Doğru cevap: D

  260. Aşağıdakilerden hangisi ihrama girmenin şartlarındandır?
  a) Niyet etmek b) Rida ve izara bürünmek
  c) İhram namazı kılmak d) Mikattan önce ihrama girmek
  Doğru cevap: A

  261. “Hac ve umreye birlikte niyet ederek ikisini bir tek ihramla birleştirmeye……… denir” cümlesini aşağıdakilerden hangisi doğru olarak tamamlar?
  a) Temettu haccı b) Kıran haccı
  c) İfrad Haccı d) Hacc-ı ekber
  Doğru cevap: B

  262. Aşağıdakilerden hangisi “âfâkî” kavramının tanımıdır?
  a) Her hangi bir delile dayanmaksızın konuşan kimse
  b) Ufku gözlemleyen kimse
  c) Mikat sınırları dışında ikamet eden kimse
  d) Mikat ile Hıll bölgesi arasında yaşayan kimse
  Doğru cevap: C

  263. Aşağıdakilerden hangisi hac için mikat mahalli değildir?
  a) Tenim
  b) Yelemlem
  c) Cuhfe
  d) Zât-ü ırk
  Doğru cevap: A

  264. “Karn”, Mekke’ye hangi cihetten gelenlerin mikat mahallidir?
  a) Yemen cihetinden gelenlerin
  b) şam cihetinden gelenlerin
  c) Mısır cihetinden gelenlerin
  d) Necid ve Kuveyt cihetinden gelenlerin
  Doğru cevap: D

  265. Aşağıdakilerden hangisi ihramın sünnetlerinden biridir?
  a) Niyet etmek
  b) Dil ile niyet etmek
  c) İhram yasaklarına riayet etmek
  d) İhrama girdikten sonra iki rekat namaz kılmak
  Doğru cevap: B

  266. Aşağıdakilerden hangisi tavaf çeşitlerinden değildir?
  a) Sünnet tavaf b) Nafile tavaf
  c) İhsar tavafı d) Adak tavafı
  Doğru cevap: C

  267. Aşağıdakilerden hangisi “teyamün” kavramının tanımıdır?
  a) Tavafı Kabe’nin sağından yapmak
  b) Uğurlu ve bereketli saymak
  c) Karşılıklı yemin etmek
  d) Mikata Yemen cihetinden gelmek.
  Doğru cevap: A

  268. Aşağıdakilerden hangisi “ziyaret tavafı”nın tanımıdır?
  a) Mekke’ye gelen kimsenin yaptığı ilk tavaf
  b) Umre’de yapılan tavaf
  c) Müzdelife vakfesinden sonra yapılan tavaf
  d) Mekke’yi ziyaret eden kimsenin yaptığı tavaf
  Doğru cevap: C

  269. Aşağıdakilerden hangisi tavafın şartlarından değildir?
  a) Kabe’yi sola alarak yapmak
  b) Belirli vakitte yapmak
  c) Yürüyerek yapmak
  d) Mescid-i Haram’ın içinden yapmak
  Doğru cevap: C

  270. Aşağıdakilerden hangisi tavafın sünnetlerinden biridir?
  a) Tavafı Mescid-i Haram İçinde yapmak b) Müvâlât
  c) Hervele yapmak d) Teyamün
  Doğru cevap: B

  271. Aşağıdakilerden hangisi “remel’in” tanımıdır?
  a) Tavafta sağ omzu açık bırakmak
  b) Mes’a’da iki yeşil direk arasında koşmak
  c) Cemrelere taşları fırlatarak atmak
  d) Tavafta çalımlı ve süratli yürümek
  Doğru cevap:D

  272. Aşağıdakilerden hangisi sa’yin sünnetlerinden değildir?
  a) Sa’yi, tavaf yapıp tavaf namazını kıldıktan sonra ara vermeden yapmak
  b) Sa’y esnasında zikirle meşgul olmak
  c) Sa’yi yedi şavta tamamlamak
  d) Sa’yin şartlarını peş peşe yapmak
  Doğru cevap: C

  273. Aşağıdakilerden hangisi Arafat vakfesinin geçerli olmasının şartlarından biridir?
  a) Vakfeyi kıbleye yönelik olarak yapmak
  b) Vakfeyi arefe günü zeval vaktinden sonra yapmak
  c) Vakfeyi niyet ederek yapmak
  d) Öğle ve ikindi namazlarını cem-i takdim ile kılmak
  Doğru cevap: B

  274. Aşağıdakilerden hangisi Müzdelife Vakfesinin geçerli olmasının şartlarından değildir?
  a) Güneş doğmadan önce Müzdelife’den ayrılmak
  b) Hac için ihramlı olmak
  c) Vakfe’yi Müzdelife sınırları içinde yapmak
  d) Arafat vakfesini yapmış olmak
  Doğru cevap: A

  275. Aşağıdakilerden hangisi Müzdelife vakfesinin sünnetlerinden biridir?
  a) Vakfeyi belirli zaman içinde yapmak
  b) Arafat vakfesini yapmış olmak
  c) Vakfeyi Müzdelife sınırları içinde yapmak
  d) Arefe gününü Bayrama bağlayan geceyi Müzdelife’de geçirmek
  Doğru cevap: D

  276. “Eyyam-ı Mina” hangi günlerdir?
  a) Zilhicce’nin 10, 11, 12 ve 13. günleri
  b) Zilhicce’nin 11, 12, 13 ve 14. günleri
  c) Zilhicce’nin 9, 10, 11 ve 12. günleri
  d) Zilhicce’nin 8, 9, 10 ve 11. günleri
  Doğru cevap: A

  277. Şeytan taşlama ile ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi doğrudur?
  a) Bir, iki, üç ve dördüncü günlerde cemrelerden her birine 7’şer taş atılır
  b) Birinci günü Akabe cemresine 21; iki, üç ve Mina’da kalındığı takdirde dördüncü günü cemrelerden her birine 7’şer taş atılır
  c) Birinci günü Akabe cemresine 7; iki ve üçüncü günleri toplam 21 taş atılır
  d) Birinci günü Akabe cemresine 7; iki, üç ve Mina’da kalındığı
  takdirde dördüncü günü cemrelerden her birine 7’şer taş atılır
  Doğru cevap: D

  278. Aşağıdakilerden hangisi şeytan taşlamanın geçerlilik şartlarından biri değildir?
  a) Taşları cemrelere el ile fırlatarak atmak
  b) Taşların her birini ayrı ayrı atmak
  c) Taşları sağ el ile atmak
  d) Mazereti bulunmayan kimsenin taşları bizzat kendisinin atması
  Doğru cevap: C

  279. Aşağıdakilerden hangisi şeytan taşlamanın mekruhlarından biri değildir?
  a) Belirlenen sayıdan fazla taş atmak
  b) Mekke’den toplanan taşları atmak
  c) Temiz olmayan taşları atmak
  d) Büyük taşları kırıp küçülterek atmak
  Doğru cevap: B

  280. İlk tahallülden sonra ihram yasaklarından hangisi sona ermez?
  a) Koku sürünme yasağı b) Dikişli elbise giyme yasağı
  c) Cinsel ilişki yasağı d) Tırnak kesme yasağı
  Doğru cevap: C

  281. Aşağıdakilerden hangisi ihsar’ın tanımıdır?
  a) Hac için ihrama giren bir kimsenin Arafat’ta vakfeye yetişememesi
  b) Hac veya umre için ihrama giren kimsenin elinde olmayan bir
  sebeple ibadetini tamamlamadan ihramdan çıkması
  c) Mikat mahallini ihramsız olarak geçmesi
  d) Ziyaret tavafını yapmadan cinsel ilişkide bulunması
  Doğru cevap: B

  282. Aşağıdakilerden hangisi hacca vekil göndermenin şartlarından biridir?
  a) Vekilin erkek olması
  b) Vekile haccın farz olması
  c) Vekilin zengin olması
  d) Haccın, müvekkile önceden farz olmuş olması
  Doğru cevap: D

  283. Sa’yin son üç şavtını yapmamanın cezası aşağıdakilerden hangisidir?
  a) Dem
  b) Tamamı için bir sadaka-i fıtır vermek
  c) Yapılamayan her bir şavt için bir sadaka-i fıtır vermek
  d) Her hangi bir cezası gerekmez
  Doğru cevap: C

  284. Kudüm tavafını abdestsiz olarak yapmanın cezası aşağıdakilerden hangisidir?
  a) Dem
  b) Sadaka
  c) Bedene
  d) Her hangi bir cezası gerekmez
  Doğru cevap: B

  285. Tavaf namazını terk etmenin cezası nedir?
  a) Dem
  b) Bir sadaka-i fıtır vermek
  c) Hiç biri
  d) Her rekat için sadaka-i fıtır vermek
  Doğru cevap: C

  286. Mazeretsiz olarak Müzdelife vakfesini yapmamanın cezası nedir?
  a) Bedene
  b) Dem
  c) Sadaka
  d) Ceza gerekmez
  Doğru cevap: B

  287. Bedene cezası ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
  a) Arafat vakfesinden sonra ilk tahallülden önce cinsel ilişkide bulunan kimseye bedene cezası gerekir
  b) İlk tahallülden sonra cinsel ilişkide bulunan kimseye bedene cezası gerekir
  c) Ziyaret tavafını abdestsiz olarak yapan kimseye bedene cezası gerekir
  d) Ziyaret tavafından sonra cinsel ilişkide bulunan kimseye bedene cezası gerekir
  Doğru cevap: A

  288. Hac kurallarını ihlal etmekten doğan cezalar ne zaman îfa edilir?
  a) Mina günlerinde îfa edilir
  b) Bayram günlerinde îfa edilir
  c) Kuralın ihlal edildiği gün îfa edilir
  d) Belirli bir zamanı yoktur, her zaman îfa edilebilir
  Doğru cevap: D

  289. Ziyaret amacıyla hangi mescid için özel seyahate çıkılmaz?
  a) Mescid-i Aksa b) Mescid-i Harem
  c) Mescid-i Hayf d) Mescid-i Nebevî
  Doğru cevap: C

  290. “Ravza-i Mutahhara”nın tanımı aşağıdakilerden hangisidir?
  a) Babü’s-selam ile Peygamberimiz (a.s.)’in kabri arasındaki kısımdır
  b) Minber ile Peygamberimiz (a.s.)’in kabri arasındaki kısımdır
  c) Mihrap ile Peygamberimiz (a.s.)’in kabri arasındaki kısımdır
  d) Babü’s-selam ile Minber arasındaki kısım
  Doğru cevap: B

  291. “Eyyam-ı teşrik” hangi günlerdir?
  a) Zilhiccenin 9, 10, 11, 12 ve 13. günleridir
  b) Zilhiccenin 10, 11 ve 12. günleridir
  c) Zilhiccenin 9, 10 ve 11. günleridir
  d) Zilhiccenin 9, 10, 11 ve 12. günleridir
  Doğru cevap: A

  292. Cemreleri taşlama ile ilgili aşağıdaki cümlelerden hangisi doğrudur?
  a) Bayramın birinci günü büyük, orta, küçük cemreler taşlanır
  b) Bayramın ikinci günü küçük, orta, büyük cemreler taşlanır
  c) Bayramın üçüncü günü büyük, orta, küçük cemreler taşlanır
  d) Bayramın dördüncü günü büyük, küçük, orta cemreler taşlanır
  Doğru cevap: B

  293. Aşağıdakilerden hangisi “dem cezası”nı gerektirir?
  a) Mikatı ihramsız geçmek
  b) Bir elin dört tırnağını kesmek
  c) Kudüm tavafını abdestsiz yapmak
  d) Veda tavafını abdestsiz yapmak
  Doğru cevap: A

  294. Aşağıdakilerden hangisi ikinci tahallülün tanımıdır?
  a) Cinsel ilişki dışındaki diğer ihram yasaklarının kalkmasıdır
  b) Cinsel ilişki dahil bütün ihram yasaklarının kalkmasıdır
  c) Sadece cinsel ilişki yasağının kalkmasıdır
  d) Evlenme yasağının ortadan kalkmasıdır
  Doğru cevap: B

  295. Hac veya umreye niyet ederek mîkat mahallini dikişli elbise ile geçen kimsenin cezası nedir?
  a) Dikişli elbiseyi bir gündüz veya bir geceden daha az bir süre giymiş ise sadaka-i fıtır gerekir
  b) Dem gerekir
  c) Mikat mahalline dönerek rida ve izara bürünmesi gerekir
  d) Hatırlayınca elbiselerini çıkarması, rida ve izara bürünmesi gerekir, bu takdirde her hangi bir ceza gerekmez
  Doğru cevap: A

  296. Aşağıdaki cümlelerden hangisi “hıll” kavramının tanımıdır?
  a) Harem bölgesi dışında kalan bölgelerin adıdır
  b) Mekke ve yakın çevresinin adıdır
  c) Harem bölgesi ile mîkat sınırları arasında kalan bölgenin adıdır
  d) Mîkat sınırlarının dışında kalan bölgenin adıdır
  Doğru cevap: C

  297. Aşağıdakilerden hangisi Ka’be’nin rükünlerinden değildir?
  a) Rükn-ü Yemânî b) Rükn-ü Irâkî
  c) Rükn-ü şâmî d)Rükn-ü İbrahim
  Doğru cevap: D

  298. Aşağıdakilerden hangisi “fevat”ın tanımıdır?
  a) Hac için ihrama giren bir kimsenin Arafat’ta vakfeye yetişememesi
  b) Hac veya umre için ihrama giren kimsenin elinde olmayan bir sebeple ibadetini tamamlamadan ihramdan çıkması
  c) Mîkat mahallini ihramsız olarak geçmesi
  d) Ziyaret tavafını yapmadan cinsel ilişkide bulunması
  Doğru cevap: A

  299. Aşağıdakilerden hangisi “ızdıba”nın tanımıdır?
  a) Mes’a’da iki yeşil direk arasında koşmak
  b) Tavafta sağ omuzu açık bırakmak
  c) Tavafta çalımlı ve süratli yürümek
  d) Cemrelere taşları fırlatarak atmak
  Doğru cevap: B


 18. 18.Mart.2011, 19:31
  9
  Moderatör
  255. Aşağıdakilerden hangisi haccın farz olmasının şartlarından değildir?
  a) Buluğa ermiş olmak
  b) Hacca gidebilecek imkana sahip olmak
  c) Dinen zengin olmak
  d) Akıllı olmak
  Doğru cevap: C

  256. Aşağıdakilerden hangisi hükmü itibariyle haccın çeşitlerinden biridir?
  a) İfrad hacc b) Vacip olan hac
  c) Kıran haccı d) Temettu haccı
  Doğru cevap: B

  257. Aşağıdakilerden hangisi edası itibariyle haccın çeşitlerindendir?
  a) Farz hac b) Vacip hac
  c) Nafile hac d) Temettu haccı
  Doğru cevap: D

  258. Aşağıdakilerden hangisi haccın müstakil vaciplerinden biridir?
  a) Telbiye getirmek
  b) Arafat’ta güneş batıncaya kadar beklemek
  c) Müzdelife vakfesini yapmak
  d) Tavaf namazı kılmak
  Doğru cevap: C

  259. Aşağıdakilerden hangisi haccın müstakil sünnetlerinden değildir?
  a) Kudüm tavafı
  b) Mekke, Arafat ve Mina’da hutbe okunması
  c) Arefe gecesi Mina’da bulunmak
  d) İhram namazı kılmak
  Doğru cevap: D

  260. Aşağıdakilerden hangisi ihrama girmenin şartlarındandır?
  a) Niyet etmek b) Rida ve izara bürünmek
  c) İhram namazı kılmak d) Mikattan önce ihrama girmek
  Doğru cevap: A

  261. “Hac ve umreye birlikte niyet ederek ikisini bir tek ihramla birleştirmeye……… denir” cümlesini aşağıdakilerden hangisi doğru olarak tamamlar?
  a) Temettu haccı b) Kıran haccı
  c) İfrad Haccı d) Hacc-ı ekber
  Doğru cevap: B

  262. Aşağıdakilerden hangisi “âfâkî” kavramının tanımıdır?
  a) Her hangi bir delile dayanmaksızın konuşan kimse
  b) Ufku gözlemleyen kimse
  c) Mikat sınırları dışında ikamet eden kimse
  d) Mikat ile Hıll bölgesi arasında yaşayan kimse
  Doğru cevap: C

  263. Aşağıdakilerden hangisi hac için mikat mahalli değildir?
  a) Tenim
  b) Yelemlem
  c) Cuhfe
  d) Zât-ü ırk
  Doğru cevap: A

  264. “Karn”, Mekke’ye hangi cihetten gelenlerin mikat mahallidir?
  a) Yemen cihetinden gelenlerin
  b) şam cihetinden gelenlerin
  c) Mısır cihetinden gelenlerin
  d) Necid ve Kuveyt cihetinden gelenlerin
  Doğru cevap: D

  265. Aşağıdakilerden hangisi ihramın sünnetlerinden biridir?
  a) Niyet etmek
  b) Dil ile niyet etmek
  c) İhram yasaklarına riayet etmek
  d) İhrama girdikten sonra iki rekat namaz kılmak
  Doğru cevap: B

  266. Aşağıdakilerden hangisi tavaf çeşitlerinden değildir?
  a) Sünnet tavaf b) Nafile tavaf
  c) İhsar tavafı d) Adak tavafı
  Doğru cevap: C

  267. Aşağıdakilerden hangisi “teyamün” kavramının tanımıdır?
  a) Tavafı Kabe’nin sağından yapmak
  b) Uğurlu ve bereketli saymak
  c) Karşılıklı yemin etmek
  d) Mikata Yemen cihetinden gelmek.
  Doğru cevap: A

  268. Aşağıdakilerden hangisi “ziyaret tavafı”nın tanımıdır?
  a) Mekke’ye gelen kimsenin yaptığı ilk tavaf
  b) Umre’de yapılan tavaf
  c) Müzdelife vakfesinden sonra yapılan tavaf
  d) Mekke’yi ziyaret eden kimsenin yaptığı tavaf
  Doğru cevap: C

  269. Aşağıdakilerden hangisi tavafın şartlarından değildir?
  a) Kabe’yi sola alarak yapmak
  b) Belirli vakitte yapmak
  c) Yürüyerek yapmak
  d) Mescid-i Haram’ın içinden yapmak
  Doğru cevap: C

  270. Aşağıdakilerden hangisi tavafın sünnetlerinden biridir?
  a) Tavafı Mescid-i Haram İçinde yapmak b) Müvâlât
  c) Hervele yapmak d) Teyamün
  Doğru cevap: B

  271. Aşağıdakilerden hangisi “remel’in” tanımıdır?
  a) Tavafta sağ omzu açık bırakmak
  b) Mes’a’da iki yeşil direk arasında koşmak
  c) Cemrelere taşları fırlatarak atmak
  d) Tavafta çalımlı ve süratli yürümek
  Doğru cevap:D

  272. Aşağıdakilerden hangisi sa’yin sünnetlerinden değildir?
  a) Sa’yi, tavaf yapıp tavaf namazını kıldıktan sonra ara vermeden yapmak
  b) Sa’y esnasında zikirle meşgul olmak
  c) Sa’yi yedi şavta tamamlamak
  d) Sa’yin şartlarını peş peşe yapmak
  Doğru cevap: C

  273. Aşağıdakilerden hangisi Arafat vakfesinin geçerli olmasının şartlarından biridir?
  a) Vakfeyi kıbleye yönelik olarak yapmak
  b) Vakfeyi arefe günü zeval vaktinden sonra yapmak
  c) Vakfeyi niyet ederek yapmak
  d) Öğle ve ikindi namazlarını cem-i takdim ile kılmak
  Doğru cevap: B

  274. Aşağıdakilerden hangisi Müzdelife Vakfesinin geçerli olmasının şartlarından değildir?
  a) Güneş doğmadan önce Müzdelife’den ayrılmak
  b) Hac için ihramlı olmak
  c) Vakfe’yi Müzdelife sınırları içinde yapmak
  d) Arafat vakfesini yapmış olmak
  Doğru cevap: A

  275. Aşağıdakilerden hangisi Müzdelife vakfesinin sünnetlerinden biridir?
  a) Vakfeyi belirli zaman içinde yapmak
  b) Arafat vakfesini yapmış olmak
  c) Vakfeyi Müzdelife sınırları içinde yapmak
  d) Arefe gününü Bayrama bağlayan geceyi Müzdelife’de geçirmek
  Doğru cevap: D

  276. “Eyyam-ı Mina” hangi günlerdir?
  a) Zilhicce’nin 10, 11, 12 ve 13. günleri
  b) Zilhicce’nin 11, 12, 13 ve 14. günleri
  c) Zilhicce’nin 9, 10, 11 ve 12. günleri
  d) Zilhicce’nin 8, 9, 10 ve 11. günleri
  Doğru cevap: A

  277. Şeytan taşlama ile ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi doğrudur?
  a) Bir, iki, üç ve dördüncü günlerde cemrelerden her birine 7’şer taş atılır
  b) Birinci günü Akabe cemresine 21; iki, üç ve Mina’da kalındığı takdirde dördüncü günü cemrelerden her birine 7’şer taş atılır
  c) Birinci günü Akabe cemresine 7; iki ve üçüncü günleri toplam 21 taş atılır
  d) Birinci günü Akabe cemresine 7; iki, üç ve Mina’da kalındığı
  takdirde dördüncü günü cemrelerden her birine 7’şer taş atılır
  Doğru cevap: D

  278. Aşağıdakilerden hangisi şeytan taşlamanın geçerlilik şartlarından biri değildir?
  a) Taşları cemrelere el ile fırlatarak atmak
  b) Taşların her birini ayrı ayrı atmak
  c) Taşları sağ el ile atmak
  d) Mazereti bulunmayan kimsenin taşları bizzat kendisinin atması
  Doğru cevap: C

  279. Aşağıdakilerden hangisi şeytan taşlamanın mekruhlarından biri değildir?
  a) Belirlenen sayıdan fazla taş atmak
  b) Mekke’den toplanan taşları atmak
  c) Temiz olmayan taşları atmak
  d) Büyük taşları kırıp küçülterek atmak
  Doğru cevap: B

  280. İlk tahallülden sonra ihram yasaklarından hangisi sona ermez?
  a) Koku sürünme yasağı b) Dikişli elbise giyme yasağı
  c) Cinsel ilişki yasağı d) Tırnak kesme yasağı
  Doğru cevap: C

  281. Aşağıdakilerden hangisi ihsar’ın tanımıdır?
  a) Hac için ihrama giren bir kimsenin Arafat’ta vakfeye yetişememesi
  b) Hac veya umre için ihrama giren kimsenin elinde olmayan bir
  sebeple ibadetini tamamlamadan ihramdan çıkması
  c) Mikat mahallini ihramsız olarak geçmesi
  d) Ziyaret tavafını yapmadan cinsel ilişkide bulunması
  Doğru cevap: B

  282. Aşağıdakilerden hangisi hacca vekil göndermenin şartlarından biridir?
  a) Vekilin erkek olması
  b) Vekile haccın farz olması
  c) Vekilin zengin olması
  d) Haccın, müvekkile önceden farz olmuş olması
  Doğru cevap: D

  283. Sa’yin son üç şavtını yapmamanın cezası aşağıdakilerden hangisidir?
  a) Dem
  b) Tamamı için bir sadaka-i fıtır vermek
  c) Yapılamayan her bir şavt için bir sadaka-i fıtır vermek
  d) Her hangi bir cezası gerekmez
  Doğru cevap: C

  284. Kudüm tavafını abdestsiz olarak yapmanın cezası aşağıdakilerden hangisidir?
  a) Dem
  b) Sadaka
  c) Bedene
  d) Her hangi bir cezası gerekmez
  Doğru cevap: B

  285. Tavaf namazını terk etmenin cezası nedir?
  a) Dem
  b) Bir sadaka-i fıtır vermek
  c) Hiç biri
  d) Her rekat için sadaka-i fıtır vermek
  Doğru cevap: C

  286. Mazeretsiz olarak Müzdelife vakfesini yapmamanın cezası nedir?
  a) Bedene
  b) Dem
  c) Sadaka
  d) Ceza gerekmez
  Doğru cevap: B

  287. Bedene cezası ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
  a) Arafat vakfesinden sonra ilk tahallülden önce cinsel ilişkide bulunan kimseye bedene cezası gerekir
  b) İlk tahallülden sonra cinsel ilişkide bulunan kimseye bedene cezası gerekir
  c) Ziyaret tavafını abdestsiz olarak yapan kimseye bedene cezası gerekir
  d) Ziyaret tavafından sonra cinsel ilişkide bulunan kimseye bedene cezası gerekir
  Doğru cevap: A

  288. Hac kurallarını ihlal etmekten doğan cezalar ne zaman îfa edilir?
  a) Mina günlerinde îfa edilir
  b) Bayram günlerinde îfa edilir
  c) Kuralın ihlal edildiği gün îfa edilir
  d) Belirli bir zamanı yoktur, her zaman îfa edilebilir
  Doğru cevap: D

  289. Ziyaret amacıyla hangi mescid için özel seyahate çıkılmaz?
  a) Mescid-i Aksa b) Mescid-i Harem
  c) Mescid-i Hayf d) Mescid-i Nebevî
  Doğru cevap: C

  290. “Ravza-i Mutahhara”nın tanımı aşağıdakilerden hangisidir?
  a) Babü’s-selam ile Peygamberimiz (a.s.)’in kabri arasındaki kısımdır
  b) Minber ile Peygamberimiz (a.s.)’in kabri arasındaki kısımdır
  c) Mihrap ile Peygamberimiz (a.s.)’in kabri arasındaki kısımdır
  d) Babü’s-selam ile Minber arasındaki kısım
  Doğru cevap: B

  291. “Eyyam-ı teşrik” hangi günlerdir?
  a) Zilhiccenin 9, 10, 11, 12 ve 13. günleridir
  b) Zilhiccenin 10, 11 ve 12. günleridir
  c) Zilhiccenin 9, 10 ve 11. günleridir
  d) Zilhiccenin 9, 10, 11 ve 12. günleridir
  Doğru cevap: A

  292. Cemreleri taşlama ile ilgili aşağıdaki cümlelerden hangisi doğrudur?
  a) Bayramın birinci günü büyük, orta, küçük cemreler taşlanır
  b) Bayramın ikinci günü küçük, orta, büyük cemreler taşlanır
  c) Bayramın üçüncü günü büyük, orta, küçük cemreler taşlanır
  d) Bayramın dördüncü günü büyük, küçük, orta cemreler taşlanır
  Doğru cevap: B

  293. Aşağıdakilerden hangisi “dem cezası”nı gerektirir?
  a) Mikatı ihramsız geçmek
  b) Bir elin dört tırnağını kesmek
  c) Kudüm tavafını abdestsiz yapmak
  d) Veda tavafını abdestsiz yapmak
  Doğru cevap: A

  294. Aşağıdakilerden hangisi ikinci tahallülün tanımıdır?
  a) Cinsel ilişki dışındaki diğer ihram yasaklarının kalkmasıdır
  b) Cinsel ilişki dahil bütün ihram yasaklarının kalkmasıdır
  c) Sadece cinsel ilişki yasağının kalkmasıdır
  d) Evlenme yasağının ortadan kalkmasıdır
  Doğru cevap: B

  295. Hac veya umreye niyet ederek mîkat mahallini dikişli elbise ile geçen kimsenin cezası nedir?
  a) Dikişli elbiseyi bir gündüz veya bir geceden daha az bir süre giymiş ise sadaka-i fıtır gerekir
  b) Dem gerekir
  c) Mikat mahalline dönerek rida ve izara bürünmesi gerekir
  d) Hatırlayınca elbiselerini çıkarması, rida ve izara bürünmesi gerekir, bu takdirde her hangi bir ceza gerekmez
  Doğru cevap: A

  296. Aşağıdaki cümlelerden hangisi “hıll” kavramının tanımıdır?
  a) Harem bölgesi dışında kalan bölgelerin adıdır
  b) Mekke ve yakın çevresinin adıdır
  c) Harem bölgesi ile mîkat sınırları arasında kalan bölgenin adıdır
  d) Mîkat sınırlarının dışında kalan bölgenin adıdır
  Doğru cevap: C

  297. Aşağıdakilerden hangisi Ka’be’nin rükünlerinden değildir?
  a) Rükn-ü Yemânî b) Rükn-ü Irâkî
  c) Rükn-ü şâmî d)Rükn-ü İbrahim
  Doğru cevap: D

  298. Aşağıdakilerden hangisi “fevat”ın tanımıdır?
  a) Hac için ihrama giren bir kimsenin Arafat’ta vakfeye yetişememesi
  b) Hac veya umre için ihrama giren kimsenin elinde olmayan bir sebeple ibadetini tamamlamadan ihramdan çıkması
  c) Mîkat mahallini ihramsız olarak geçmesi
  d) Ziyaret tavafını yapmadan cinsel ilişkide bulunması
  Doğru cevap: A

  299. Aşağıdakilerden hangisi “ızdıba”nın tanımıdır?
  a) Mes’a’da iki yeşil direk arasında koşmak
  b) Tavafta sağ omuzu açık bırakmak
  c) Tavafta çalımlı ve süratli yürümek
  d) Cemrelere taşları fırlatarak atmak
  Doğru cevap: B

 19. 06.Şubat.2017, 18:58
  10
  Misafir

  Yorum: İlmihal (Temizlik, Namaz, Oruç, Hac ve Zekat), Kuran, Siyer ve Genel kültür Test soru ve cevapları

  Namaz kılarken kadın erkeğin ne kadar gerisinde durmalidir


 20. 06.Şubat.2017, 18:58
  10
  Kayıtsız Üye - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Kayıtsız Üye
  Misafir
  Namaz kılarken kadın erkeğin ne kadar gerisinde durmalidir

 21. 06.Şubat.2017, 21:26
  11
  arifselim
  Yönetici

  Profili:
  Üyelik Tarihi: 04.Nisan.2007
  Üye No: 211
  Mesaj Sayısı: 27,651
  Rep Derecesi:
  Tecrübe Puanı: 10

  Yorum: İlmihal (Temizlik, Namaz, Oruç, Hac ve Zekat), Kuran, Siyer ve Genel kültür Test soru ve cevapları

  Evde veya camide kadın ile erkeğin aynı hizada namaz kılmaları namazlarını bozar. Kadın imamdan bir saf boyu geride durur. Yani tam hizasında durursa namaz bozulur.


 22. 06.Şubat.2017, 21:26
  11
  Yönetici
  Evde veya camide kadın ile erkeğin aynı hizada namaz kılmaları namazlarını bozar. Kadın imamdan bir saf boyu geride durur. Yani tam hizasında durursa namaz bozulur.

 23. 27.Mayıs.2017, 01:58
  12
  arifselim
  Yönetici

  Profili:
  Üyelik Tarihi: 04.Nisan.2007
  Üye No: 211
  Mesaj Sayısı: 27,651
  Rep Derecesi:
  Tecrübe Puanı: 10

  Yorum: İlmihal (Temizlik, Namaz, Oruç, Hac ve Zekat), Kuran, Siyer ve Genel kültür Test soru ve cevapları

  Alıntı
  İyi günler benim bir tane oğlum var ve emziriyorum 8.aylık bebeğim ben de çok zayıf bir anneyim.sizce oruç tutabilir miyim???!.
  İyi günler. Emziren kadın eğer kendi ve bebeğinin sağlığı için endişe ederse oruç tutmak zorunda değildir. Dilersen tutmazsın ama daha sonra tutmadığın tüm günleri kaza etmen gerekir.


 24. 27.Mayıs.2017, 01:58
  12
  Yönetici
  Alıntı
  İyi günler benim bir tane oğlum var ve emziriyorum 8.aylık bebeğim ben de çok zayıf bir anneyim.sizce oruç tutabilir miyim???!.
  İyi günler. Emziren kadın eğer kendi ve bebeğinin sağlığı için endişe ederse oruç tutmak zorunda değildir. Dilersen tutmazsın ama daha sonra tutmadığın tüm günleri kaza etmen gerekir.