Haram Nedir? Hakkında Hakkında Ansiklopedik Bilgi 5 üzerinden 4.71 | Toplam : 7 kişi
 1. 1
  Yusuf0123 Üye
  Yusuf0123
  Üye
  Yusuf0123 - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)

  Profili:
  Üye No: 91926
  Mesaj Sayısı: 5
  Tecrübe Puanı: 1
  Yaş: 21

  Haram Nedir? Hakkında Hakkında Ansiklopedik Bilgi


  Haram Ne Demektir Hakkında Bilgiler

  Haram (Arapça: حرام) İslam dini terimi. Din kurallarına aykırı olan dini bakımdan kesinlikle yasak olan eylemleri tanımlar. Arapça kökenli bir sözcüktür.
  Bugün Türkçe'de genel anlamda "yasak" manasında ve diğer dinlerde yasak olan davranışları tanımlamakta da kullanılır.
  Haram İslam dininde Allah’ın (fıkıh bağlamında 'Şâri'nin') yapılmamasını mutlak biçimde emrettiği fiillere verilen genel isimdir. Örneğin; içki içmek zulmetmek veya adam öldürmek haramdır.

  İslam'da haramlar ayet ve hadislerle Müslümanlara bildirilmiştir.
  Örneğin:

  "De ki: "Rabbim ancak açık gizli bütün hayasızlıkları her türlü günahı haksız yere isyanı ve Allah'a hiçbir zaman bir delil indirmediği herhangi birşeyi ortak koşmanızı ve Allah'a bilmediğiniz şeyler yakıştırmanızı yasakladı." (A'râf suresi 33)

  Haramların iki çeşidi vardır: haram liaynihi ve haram ligayrihi. Yalın bir şekilde haram liaynihi kendisinden dolayı haramken içki içmek veya adam öldürmek gibi haram ligayrihi başkasından dolayı harama denk gelir faizli satış yapmak gibi. Açıklamak gerekirse haram liaynihide konu olan nesne veya fiil bizzat haramken haram ligayrihiye konu olan nesne veya fiil bizzat haram değilken başka bir unsur sebebiyle haram olur: faizli satış yapmakta asıl fiil olan satış yapmak haram değilken faiz haram olduğu için satışta faiz varsa satış fiili haram olmaktadır.
  İslam hukukçuları genelde kat’î (kesin) veya zannî (kesin olmayan) delil(ler)le bir şeyin yapılmamasının istenmesinin kâfi olduğuna kanaat getirmişse de Hanefilere göre bir şeyin haram olabilmesi için mutlaka delilin (veya delillerin) kat’î olması gerekir
  Haramın zıddına yani yapılmasına izin verilen fiile mübah denir. Mübaha zaman zaman helâl dendiği de olur.

  Haram olan söz ve davranışlar

  Yenilmesi ve içilmesi haram olan şeyler

  •Leş: Kazara (düşerek vs.) veya doğal nedenlerle ölmüş hayvanları yemek haramdır. Başka hayvanlar tarafından öldürülmüş hayvanları yemek de haramdır. Ancak avcı olarak yetiştirilmiş hayvanlar tarafından avlanan hayvanları yemek haram değildir. Kurt vs. gibi hayvanların (canavar) saldırısına uğramış hayvanlar ölmeden kesilirlerse haram değildirler. (Bakara 173 Maide 3-4)

  •Kan: (Bakara 173 Nahl 115)

  •Domuz eti: Kur'an'a göre domuz eti yemek kesinlikle haramdır. Genel kabule göre Müslümanlar domuzdan üretilmiş yağ aroma gibi her türlü yan mamülü de yemekten ve kullanmaktan sakınırlar. Bununla birlikte domuz eti olmamak kaydıyla diğer dinlere mensup kimselerin hazırladığı yiyecekleri yemek haram değildir. (Bakara 173 Maide 5 Nahl 115)

  •Allah'tan başkası adına kesilen (kurban edilen) hayvanlar: (Bakara 173 Enam 121 Nahl 115)

  •İçki: Kur'an'a göre içki içmek haramdır (Maide 90). Bununla birlikte Kur'an'da şarap olarak tanımlanan içkinin o dönemin alkollü içeceği olduğu ve birçok çeşidi olduğu için genel olarak tüm alkollü içeceklerin kastedildiği kabul edilir.

  •Doğru yollardan kazanılmamış kazanç: Doğru ve dürüst yollardan kazanılmamış kazançlar ve bunlarla sağlanan yiyecek ve içecekler haramdır (Bakara 168).
  Zaruriyet durumlarında haram olan şeylerden bir miktar yenilmesinde ve içilmesinde dinen sakınca yoktur (Bakara 173 Nahl 115).

  Günlük hayatta haram ve helaller neler?

  Diyanet İşleri Başkanlığı günlük hayattaki yemek evlilik giyinme süslenme eylem inanç davranış ve sözlerle ilgili haram ve helalleri ayrıntılı bir şekilde açıkladı. Buna göre çekirge geyik yabani sığır manda gibi hayvanların etleri helal sayılırken yırtıcı ve pençeli hayvanların etleri haram kabul ediliyor.

  Diyanet mezheplere göre haram ve helal etlerin farkılılık gösterdiğini de bildirdi. Buna göre kurbağa kaplumbağa yengeç yılan ve timsah gibi hayvanlar Malikilere göre helal Hanefi ve Şafilere göre haram kabul ediliyor. Hanbelilere göre ise timsah kurbağa ve yılanın yenmesi haram diğerleri helal. Diyanet İşleri Başkanlığı'nın Şubat ayı 'Avrupa' dergisinde günlük hayattaki haram ve helaller anlatıldı. Din İşleri Yüksek Kurulu üyesi Doç. Dr. İsmail Karagöz'ün kaleme aldığı makalede haram ve helaller sıralandı.

  Etleri yenmesi helal olan hayvanlar
  " - Deve sığır koyun keçi manda tavuk kaz örnek hindi türünden evcil hayvanlar
  - Geyik ceylan dağ keçisi yabani sığır ve tavşan gibi hayvanlar
  - Güvercin serçe bıldırcın sığırcık balıkçıl gibi kuşlar
  - Çekirge
  - Balık etleri".

  Etleri yenmesi haram olan hayvanlar ise şöyle sıralandı:

  " - Domuz eti
  - Allah'tan başkası adına kesilen hayvan etleri
  - Dini usulde kesilmemiş veya kendiliğinden ölmüş hayvan etleri
  - Ağzının dört yanında uzun ve sivri dişleri olan yırtıcı hayvanlar ile pençesi ile avını parçalayan yırtıcı kuşların eşek ve katırların etleri".

  Mezheplere göre haram ve helal etler

  Diyanet'e göre hac ve umrede ihramlı iken kara hayvarlarını avlamak haram. İhramlı olmayanlar tarafından avlanmış hayvanın etinin ise ihramlı için helal olduğu bildirildi. Diyanet eti yenen hayvanların etlerinin yenilebilmesi için Müslüman veya kitap ehli biri tarafından usulüne uygun olarak ve Allah adı anılarak kesilmesi gerektiğinin altını çizdi. Hz. Muhammed'in 'Denizin suyu temiz içinde öleni helaldir' sözüne atıfta bulunulan yazıda deniz avının helal olduğuna işaret edildi. Balık dışındaki midye kurbağa yengeç gibi su hayvanlarının etlerinin cumhura göre kendiliğinden ölmüş olsalar bile helal olduğu bildirildi. Ancak mezhepler arasında bu konudaki görüş ayrılıklarına da yer verildi. Hanefilere göre balık dışında kendiliğinden ölmüş deniz avları haram kabul edilirken hem karada hem suda yaşayan kurbağa kaplumbağa yengeç yılan ve timsah gibi hayvanlar Malikilere göre helal Hanefi ve Şafilere göre haram Hanbelilere göre ise timsah kurbağa ve yılanın yenmesi haram diğerleri helal. Diyanet kaplumbağa ve su aygırı gibi akıcı kanı olan hayvanların usulüne uygun kesilmesi gerektiğine de dikkati çekti. Makalede alkollü içecekler ve uyuşturucuların da haram olduğuna vurgu yapıldı.

  Evlililikle ilgili haram ve helaller

  Diyanet evlilik hayatıyla ilgili de haram ve helalleri açıkladı. Buna göre sürekli evlenilmesi yasak olanlar şunlar:

  "Erkekler açısından: Öz veya üvey anneler öz veya üvey kızlar öz veya üvey oğul ve kızların kızları öz veya üvey kız kardeşler öz veya üvey halalar öz veya üvey teyzeler erkek ve kız kardeşin kızları kayın valideler gelinler süt anneler süt kız kardeşler ve kızları süt kızlar süt halalar süt teyzeler

  - Kadınlar açısından: Öz veya üvey babalar öz veya üvey oğullar öz veya üvey oğullarının oğulları öz veya üvey erkek kardeşler öz veya üvey amcalar öz veya üvey dayılar erkek ve kız kardeşin oğulları kayınpederler damatlar sütbabalar süt erkak kardeşler ve oğulları sütoğullar süt amcalar. süt dayılar".

  Giyinme ve süslenme ile ilgili helal ve haramlar

  Makalede giyinmenin temel amacının sıcaktan ve soğuktan korunma örtünme ve güzel görünme olduğu kaydedildi. Yazıda "Avret yerlerini gösterecek şekilde ince ve dar olmamak israf kibir ve gösterişe kaçmamak şartıyla her türlü giysi helaldir. Temizli bakımlı düzenli olma ve güzel giyinme dini bir görevdir. Hz. Peygamber kadınları ev içinde eşlerinde karşı güzel olmaya süslenmeye teşvik etmiş fakat süslenmede ve ziynet eşyası kullanımında aşırılığa lüks ve israfa kaçmayı yasaklamıştır" denildi.

  İnanç söz eylem ve davranışlarla ilgili haramlar

  "Allah'a ortak koşmak fakirlik korkusuyla çocukları öldürmek fuhuş yapmak haksız yere cana kıymak yetim malı yemek ölçü ve tartıda hile yapmak yalan konuşmak ve yalancı şahitlik yapmak verilen söze ve yapılan sözleşmeye uymamak İslam'dan başka yollara uymak. Yalan iftira gıybet alay kin kibir kendini beğenme riya cimrilik zulüm kumar rüşvet gasp hırsızlık kamu malına zarar vermek yalan yere yemin etmek intihar etmek hainlik yapmak yaptığı iyiliği başa kakmak aile sırlarını ifşa etmek insanlara lanet etmek falcıları ve medyumları doğrulamak akrabalarla ilişkiyi kesmek azgınlık etmek arazinin sınırlarının değiştirmek haramdır".

  Üzerlerine gusül farz olanlara gusletmeden önce haram olan şeyler şunlardır:

  1) Namaz kılmak. Bir âyet olsa bile Kur'an niyeti ile Kur'an okumak. Hamd ve dua ile ilgili âyetleri dua ve zikir niyeti ile okumak caizdir. Cünüb veya âdet halinde olan bir kadının dua niyeti ile Fatiha Suresini okuması caizdir.

  Yine bu durumda olan kimsenin çocuklara Kur'an âyetlerini kelime kelime öğretmesi de caizdir. Şehadet kelimesini söylemek tesbih ve tekbir getirmek yine caizdir.

  2) Kur'an-ı Kerime bir veya yarım âyet olsa bile el sürmek ve Mushaf-ı Şerifi tutmak haramdır. Ancak Kur'an'a yapıştırılmamış olan bir kılıf bir mahfaza ve sandık içinde onu taşımak ve onu dış taraftan tutmak caizdir.

  3) Kâbe'yi tavaf etmek ve bir zorunluluk olmadığı halde bir mescide girmek veya içinden geçmek. Fakat zaruret hali olursa geçilebilir. Bir kimsenin evinin kapısı mescidin içine doğru açılsa ve evine girip yıkanmak için mescit içinden geçmek zorunda kalsa o kimse mescit içinden geçerek evine girer ve yıkanır. Bu bir mecburiyet halidir. Mescit içinde uyurken ihtilâm olan kimse dışarıya çıkmak için teyemmüm eder; fakat bu teyemmüm ile Kur'an okuyamaz; namaz da kılamaz.

  4) Üzerinde âyet-i kerime yazılı bulunan bir levhayı veya bir parayı el ile tutmak.

  Üzerlerine gusül gerekli olanların yıkanmadan önce yapmaları Mekruh olan şeyler şunlardır:

  1) Din kitablarından herhangi birini el ile tutup okumak.

  2) El ve ağzı yıkamadan yiyip içmek.

  El ile tutmayıp yer üzerinde bulunan bir sayfaya veya bir levhaya Kur'an'dan yazı yazmak. Bu da İmam Muhammed'e göre mekruhtur.

  Cünüb ile hayız ve nifas halinde bulunanların Kur'an-ı Kerime bakmaları mekruh değildir. Bu el ile tutmak hükmünde değildir.

  (İmam Malik'e göre cünüb olan kimse Kur'an okuyamazsa da hayız halinde olan kadın okuyabilir; çünkü cünüb olan kimse hemen yıkanabilir. Fakat âdetli ise âdet müddeti dolmadan yıkanamadığı için özürlü sayılır.)


  İlgili Yazılar

 2. 2
  Muhammed الله اكبر
  Muhammed
  الله اكبر
  Muhammed - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)

  Profili:
  Üye No: 76755
  Mesaj Sayısı: 4,508
  Tecrübe Puanı: 46
  Yaş: 29
  Yer: Türkiye

  Cevap: Haram Nedir? Hakkında Hakkında Ansiklopedik Bilgi


  Haram Nedir Kısaca Sözlük Anlamı
  (الحرام)
  Yapılması din tarafından yasaklanan fiil.
  Sözlükte masdar olarak “bir şey bir kimseye yasak olmak”, isim olarak da “yasaklanan, helâl olmayan şey” anlamına gelen harâm kelimesi, çeşitli türevleriyle birlikte Arapça’da zengin bir kullanım alanına sahiptir. Bunlardan hurmet “engel olmak, yasak olmak, mümkün olmamak; saygı duymak”; hırmân “kişiyi bir iş, davranış veya haktan mahrum bırakmak”; ihrâm “bir şeyi yasaklamak, haram saymak; haram beldeye veya haram aylara girmek; hac veya umreye niyet ederek dikişsiz elbise giymek”; tahrîm “haram kılmak, yasaklamak” anlamındadır. Fıkıh literatüründe tahrîm karşılığında hazr, haram karşılığında mahzûr terimleri de kullanılmaktadır. Ayrıca Mekke ve Medine’ye Harem denilmesinden “haram aylar” ve “harîm” tabirlerine kadar örfte ve dinî literatürde haram kökünden türeyen birçok kelime ve terimin bulunduğu ve bunların neredeyse tamamının kelimenin kökündeki “yasaklama, engelleme, mahrum bırakma” anlamı çerçevesinde bir muhteva kazandığı görülür.+ Yorum Gönder