5 üzerinden 5.00 | Toplam : 1 kişi
 1. 1
  Misafir
     

  Kuran Surelerimizi gösterebilirmisiniz? Kaç tanedir Nelerdir?

  surelerimizi gösterebilirmisiniz?

  İlgili Yazılar

 2. 2
  Galus Özel Üye

  Cevap: Kuran Surelerimizi gösterebilirmisiniz? Kaç tanedir Nelerdir?

  Kur an ı Kerim sureleri
  toplam 114 sureden oluşmaktadır.

  1. Fatiha
  2. Bekara
  3. Âl-i İmran
  4. Nisa
  5. Maide
  6. Enğâm
  7. Ağraf
  8. Enfal
  9. Tevbe
  10. Yunus
  11. Hud
  12. Yusuf
  13. Rağd
  14. İbrahim
  15. Hicr
  16. Nahl
  17. İsra
  18. Kehf
  19. Meryem
  20. Taha
  21. Enbiya
  22. Hac
  23. Mü'minun
  24. Nur
  25. Furkan
  26. Şuara
  27. Neml
  28. Kasas
  29. Ankebut
  30. Rum
  31. Lokman
  32. Secde
  33. Ahzab
  34. Sebe
  35. Fatır
  36. Yasin
  37. Saffat
  38. Sad
  39. Zümer
  40. Mü'min
  41. Fussilet
  42. Şura
  43. Zuhruf
  44. Duhan
  45. Casiye
  46. Ahkaf
  47. Muhammed
  48. Fetih
  49. Hucurat
  50. Kaf
  51. Zâriyat
  52. Tur
  53. Necm
  54. Kamer
  55. Rahman
  56. Vakıa
  57. Hadid
  58. Mücadele
  59. Haşr
  60. Mümtehine
  61. Saf
  62. Cuma
  63. Münafikun
  64. Tegabün
  65. Talak
  66. Tahrim
  67. Mülk
  68. Kalem
  69. Hakka
  70. Mearic
  71. Nuh
  72. Cin
  73. Müzzemmil
  74. Müddessir
  75. Kıyamet
  76. İnsan
  77. Mürselat
  78. Nebe
  79. Naziat
  80. Abese
  81. Tekvir
  82. İnfitar
  83. Mutaffifin
  84. İnşikak
  85. Büruc
  86. Tarık
  87. Ağa
  88. Gaşiye
  89. Fecr
  90. Beled
  91. Şems
  92. Leyl
  93. Duha
  94. İnşirah
  95. Tin
  96. Alak
  97. Kadir
  98. Beyyine
  99. Zilzâl
  100. Adiyat
  101. Kariğa
  102. Tekasür
  103. Asr
  104. Hümeze
  105. Fil
  106. Kureyş
  107. Mağun
  108. Kevser
  109. Kâfirun
  110. Nasr
  111. Tebbet
  112. İhlas
  113. Felak
  114. Nas


+ Yorum Gönder