Hanefi mezhebinde nikah 5 üzerinden 5.00 | Toplam : 2 kişi
 1. 1

 2. 2
  Darusselam Devamlı Üye
  Darusselam
  Devamlı Üye
  Darusselam - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)

  Profili:
  Üyelik: 25.Şubat.2013
  Üye No: 100353
  Mesaj Sayısı: 3,564
  Tecrübe Puanı: 36

  Cevap: Hanefi mezhebinde nikah


  Hanefi mezhebinde nikah nasıl kıyılır şartları nelerdir?


  Nikah yapacak efendi önce zevcenin adını Mesela Fatıma bint-i Ahmed yazar.
  Sonra zevcenin vekilini Mesela Ali bin Zeyd yazar.
  Sonra iki erkek şahidin adını yazar. Sonra zevcin adını Mesela Ömer bin Hüseyin diye yazar.
  Sonra zevc yoksa zevcin vekilinin adını yazar.
  Sonra iki tarafa sorarak uyuştukları mehr-i müecceli ve mehr-i muacceli yazar.
  Sonra istigfar okur. Euzü Besmele okur.
  (Elhamdü lillahillezi zevvecel ervaha bil eşbah ve ehallennikaha ve harremessifah. Vessalatü vesselamü ala resulina Muhammedinillezi beyyene-l-harame ve-l-mubah ve ala Alihi ve Eshabi-hillezine hüm ehlüssalahi velfelah) der.

  Euzü Besmele çekip Nur suresinin otuzikinci âyetini okur. (Sadakallahülazim) deyip kale Resulullah (En-nikahü sünneti femen ragibe an sünneti feleyse minni) sadaka Resulullah. (Bismillahi ve ala sünnet-i resulillah).

  Sonra zevcenin vekiline dönüp:
  (Allahü teâlânın emri ve Peygamber efendimizin sünneti ile ve amelde mezhebimizin imamı imam-ı a’zam Ebu Hanife hazretlerinin ictihadı ile ve hazır olan Müslümanların şehadetleri ile vekili olduğun Fatıma bint-i Ahmedi şu kadar altın mehr-i müeccel ve şu kadar altın muaccel ile talibi olan Ömer bin Hüseyine tezvice vekaletin hasebi ile verdin mi?) der.

  Sonra zevcin vekiline dönüp yine (Bismillahi ve ala)dan başlayıp okur. Sen dahi Fatıma bint-i Ahmedi şu kadar altın mehr-i müeccel ve aralarında malum olan mehr-i muaccel ile vekili olduğun Ömer bin Hüseyine vekaletin hasebi ile aldın mı?) der.
  [Zevcin kendisi varsa bunları kendisine sorar.]

  Her ikisine üçer kere sorar ve cevap alır. Ben dahi akd-i nikah ettim der. Sonra şu duayı okur:

  (Allahümmecal hazel akte meymunen mubareken vecal beyne-hüma ülfeten ve mehabbeten ve karara ve la tecal beyne-hüma nefreten ve fitneten ve firara. Allahümme ellif beynehüma kema ellefte beyne Ademe ve Havva. Ve kema ellefte beyne Muhammedin ve Hadice-tel-kübra ve Aişe-te ümm-il müminine . Ve beyne Aliyyin ve Fatıma-tez-zehra. Allahümme ati le-hüma evladen salihan ve ömren tavilen ve rızkan vasian. Rabbena heb lena min ezvacina ve zürriyatina kurrete ayünin vecalna lil müttekine imama. Rabbena atina fiddünya haseneten ve fil ahireti haseneten ve kına azabennar. Sübhane rabbike rabbilızzeti amma yesıfun ve selamün alel mürselin velhamdülillahi rabbilalemin el fatiha).


+ Yorum Gönder