Konusunu Oylayın.: Kadınların fazla olan tüyleri yolmaları uygun mudur?

5 üzerinden 5.00 | Toplam : 1 kişi
Kadınların fazla olan tüyleri yolmaları uygun mudur?
 1. 21.Aralık.2007, 20:00
  1
  rana
  Aciz Kul

  Profili:
  Üyelik Tarihi: 07.Temmuz.2007
  Üye No: 5879
  Mesaj Sayısı: 5,576
  Rep Derecesi:
  Tecrübe Puanı: 69
  Bulunduğu yer: Almanya

  Kadınların fazla olan tüyleri yolmaları uygun mudur?


  Kadınların fazla olan tüyleri yolmaları uygun mudur? Mumsema Kaşların şeklini değiştirmeden alna dağılmış bulunan dağınık tüyleri alabilirmiyiz. Kaşların çevresindekileri?


  Değerli Kardeşimiz;

  Cenab-ı Hak her insanı ayrı bir güzellikte yaratmıştır. Birlik mührünün açıkça okunduğu insan simasındaki güzellik, fıtrî ve tabiî olanıdır. Bunu muhafaza etmek, sahip olduğu özellik ve güzelliklere şükredip, Allah'ın uygun görüp ihsan ettiği kadarına razı olmak kulluğun bir derecesi ve işaretidir.

  Bunun için hayatî ve zarurî bir maslahat yoksa, vücutta bulunan mevcut durumu değiştirmeye gitmemek lâzımdır. Çünkü böyle rast gele yapılan bir tasarruf insanı ağır bir mes'uliyet altına sokabilir.

  Bir zaruret yokken insan bedeni üzerinde yapılan değişiklikleri şiddetle yasaklayan Peygamberimiz (a.s.m.), başına ilâve saç takana, cildine dövme yapana ve yaptırana, güzelleştirmek maksadıyla dişini inceltip seyrekleştirene, kaş ve kirpiklerini yolan kadınlara, Allah'ın yarattıklarını değiştirdikleri için ilahi rahmetten uzak kalmış olacaklarını bildirmiş ve ikazda bulunmuştur.

  Fıkıh alimleri bu hadisten hareket ederek yüzünde sakal ve bıyık biten kadının onları gidermesinin caiz olacağını; ancak kaşları inceltmenin, tabi şeklinden çıkarmanın, kirpikleri düzeltmenin veya takma kirpik kullanmanın caiz olmadığını belirtirler. Çünkü diş, kaş ve kirpik birer aza mesabesindedir. Aslında olmayıp sonradan biten yüzdeki kıllar ise bu sınıfa girmediğinden, kadının bunları gidermesin de bir mahzur görülmemektedir. Aynı şekilde kadının bacağındaki kılları gidermesinde de bir mahzur yoktur. Çünkü bu kaş gibi bir uzuv mesabesin de değildir.

  Fıkıh kitaplarına baktığımızda şu hükmü görmekteyiz:

  – Kadını çirkinleştiren yüzdeki tüyler alınır. Erkeklerde görülen sakal, bıyık gibi şeylerin kadınlarda görülmesi halinde; alınması câizdir.

  “İbn-i Âbidin, sakal ve bıyığın kadında fıtrat olmadığını, bu sebeple (eğer çıkarsa) kesilmesinin (müstehab) olacağını beyan etmiştir!

  Bu kılları gidermenin en uygun yolu tıraş olmak değil, ağda, pudra veya benzeri tıbbî şeylerle yolmaktır.” ( Kadın İlmihali, Mürşide Uysal, s. 370)

  Anlaşılan odur ki, dindar hanımın kendini beyine karşı cazip duruma getirmesi müstehabdır. Beyini yabancıların cazibesinden korumuş olma hikmeti de vardır bunda.

  Kaşların arasında ya da kaşların kenarlarında biten kıllara gelince:

  “Normal kadın kaşının bir şekli (normal sayılan şekilleri) vardır. Bunların dışına çıkan, göze sakil (çirkin) gelen, sahibini çirkin gösteren ve bu yüzden onu rahatsız eden fazla kıllar alınabilir. Normal kaşları, modaya uyarak inceltmek, yerlerini değiştirmek... caiz görülmemiştir.” (Prof. Dr. Hayreddin Karaman)

  Kadınların yüzlerindeki kılları yolması, kaşlarını inceltmesi, kirpiklerini uzatması konusunun şer'i hükmü İslam alimlerini bir hayli meşgul etmiştir. Hz. Peygamber'in (sas) bu konu ile ilgili bir hadisinde; "Allah yüz tüylerini yolan ve yolduran kadına lanet etsin." (Buhari, 'Libas', 84; Müslim, 'Libas', 120) buyurmuş olması, bu ifadenin hangi fiilleri kapsadığı İslam hukukçuları arasında tartışma konusu olmuştur.

  Alimlerin çoğuna göre; kadının kocasına güzel gözükmek için ve onun izni ile yüzünde, kadınlara mahsus olmayan tüylerin (sakal, bıyık tüyleri) bitmesi halinde bunları alması, güzelleşmek için makyaj yapması, kaşlarının etrafındaki dağınık tüyleri (iki kaş arası, etrafı) alması caiz olup, hadisteki yasak, kadının dışarı çıkmak için, yabancılar için yüz kıllarını yolması ve kaşlarını alması ile ilgilidir.

  Malikiler ve bir grup alim ise, bunu yaratılışı değiştirme olarak değerlendirdiğinden hiçbir şekilde caiz görmemekte veya mekruh saymaktadır.

  Sonuç olarak, hadiste yasaklanan kıl koparmayı, herhangi bir hastalık veya illet sebebiyle kadının yüzünde sonradan biten ve yüzünü çirkinleştiren yüz kıllarını (sakal, bıyık kılları) koparma değil de, başkalarına güzel görünmek maksadıyla kaşları inceltmek veya yukarı kaldırmak için kaş kıllarını yolmak, almak olarak anlamak daha doğrudur.

  İnsan, Allah'a inandığı, inanması ölçüsünde Rabb'inin kendisine emanet ettiği vücudundan ötürü saygılı olması, nimetlerine şükürle karşılık vermesi gereğindendir. Bunun için Müslüman hanımın, Allah'ın (cc) yüzüne verdiği güzelliği bozmadan muhafaza etmesi esere olan saygısının, ruh ve gönül huzurunun manevi ışıltısını yüzüne aksettirerek güzelliğine güzellik katabilmesi ise, eserin sahibi Yüce Allah'a olan sevgisinin ifadesidir. (Dr. Jale Şimşek)

  Selam ve dua ile...

  Kadınların bacak, kaş ve dudak üstündeki fazla tüyleri yolmaları uygun mudur?

  Değerli Kardeşimiz;

  Kadınlar, deri üzerinde bir tabaka oluşturmayan boyalarla kocalarına şirin görünmek için boyanabilirler. Ayrıca takma kirpik de takabilirler. Bugünkü tabir ile aşırı olmamak şartıyle makyaj yapabilirler. Ancak israfa girmemek gerekir. Sokağa çıkarken bu tip süslenmeleri asgariye düşürmeleri ve mümkün olduğu nisbette tesettüre uymaları sünnettir. Bunun aksini yapmak mekruhtur. Tesettüre riayet etmemek tahrîmen mekruhtur.

  Günümüzde kadınların tırnaklarını uzatıp oje ve benzeri boyaları sürmelerinin iki sakıncası vardır: Biri, tırnakları uzatmak kesinlikle mekruhtur. Diğeri, tırnak üzerinde bir tabaka oluşturup abdest ve gusülde suyun deriye nüfuz etmesini engellediğinden kadının bu durumda aldığı abdest ve yaptığı gusül sahih olmaz. O halde kadınlara bu hususta tavsiye edilen şudur: Kadın annedir ve ev hanımıdır. O ancak kocasına şirin ve çekici görünmesi için süslenir. Tırnaklarını boyamaz, çünkü yemek pişirir, çamaşır yıkar, abdest alır ve gusleder. Yüzünü belirtilen amaçla yani kocası için süsler ve temizliğe azamî derecede riâyet ederse, sevap kazanır. Erkeğin de aynı temizlik ve çekicilik içinde hazırlanması da bu anlamda sünnettir.(Kaynaklarıyla İslam Fıkhı, Celal Yıldırım, Cilt 4 s. 209-210.)

  Ayrıca kadınların saçlarını kendilerine nikah düşen erkeklere göstermesi haramdır. Güzel görünmesi için boyanıp süslemesi bu günahı daha çoğaltır.

  Müslüman bir hanım efendi, boy abdesti almak ve namaz için abdest alması gerektiğinden boyanın suyu geçirmeyecek derecede olması, dolayısıyla boy abdestinin ve namaz abdestinin olmaması anlamina gelir. Öyleyse yalnız kocasına güzel görünmenin dışında süslenmeleri doğru değildir. Kocası için süslenmiş ve boyanmışsa su geçirmeyen cinsten boyaların mutlaka temizlenip ondan sonra gusül veya abdest alınması gerekir.

  Selam ve dua ile...


 2. 21.Aralık.2007, 20:00
  1
  Aciz Kul  Kaşların şeklini değiştirmeden alna dağılmış bulunan dağınık tüyleri alabilirmiyiz. Kaşların çevresindekileri?


  Değerli Kardeşimiz;

  Cenab-ı Hak her insanı ayrı bir güzellikte yaratmıştır. Birlik mührünün açıkça okunduğu insan simasındaki güzellik, fıtrî ve tabiî olanıdır. Bunu muhafaza etmek, sahip olduğu özellik ve güzelliklere şükredip, Allah'ın uygun görüp ihsan ettiği kadarına razı olmak kulluğun bir derecesi ve işaretidir.

  Bunun için hayatî ve zarurî bir maslahat yoksa, vücutta bulunan mevcut durumu değiştirmeye gitmemek lâzımdır. Çünkü böyle rast gele yapılan bir tasarruf insanı ağır bir mes'uliyet altına sokabilir.

  Bir zaruret yokken insan bedeni üzerinde yapılan değişiklikleri şiddetle yasaklayan Peygamberimiz (a.s.m.), başına ilâve saç takana, cildine dövme yapana ve yaptırana, güzelleştirmek maksadıyla dişini inceltip seyrekleştirene, kaş ve kirpiklerini yolan kadınlara, Allah'ın yarattıklarını değiştirdikleri için ilahi rahmetten uzak kalmış olacaklarını bildirmiş ve ikazda bulunmuştur.

  Fıkıh alimleri bu hadisten hareket ederek yüzünde sakal ve bıyık biten kadının onları gidermesinin caiz olacağını; ancak kaşları inceltmenin, tabi şeklinden çıkarmanın, kirpikleri düzeltmenin veya takma kirpik kullanmanın caiz olmadığını belirtirler. Çünkü diş, kaş ve kirpik birer aza mesabesindedir. Aslında olmayıp sonradan biten yüzdeki kıllar ise bu sınıfa girmediğinden, kadının bunları gidermesin de bir mahzur görülmemektedir. Aynı şekilde kadının bacağındaki kılları gidermesinde de bir mahzur yoktur. Çünkü bu kaş gibi bir uzuv mesabesin de değildir.

  Fıkıh kitaplarına baktığımızda şu hükmü görmekteyiz:

  – Kadını çirkinleştiren yüzdeki tüyler alınır. Erkeklerde görülen sakal, bıyık gibi şeylerin kadınlarda görülmesi halinde; alınması câizdir.

  “İbn-i Âbidin, sakal ve bıyığın kadında fıtrat olmadığını, bu sebeple (eğer çıkarsa) kesilmesinin (müstehab) olacağını beyan etmiştir!

  Bu kılları gidermenin en uygun yolu tıraş olmak değil, ağda, pudra veya benzeri tıbbî şeylerle yolmaktır.” ( Kadın İlmihali, Mürşide Uysal, s. 370)

  Anlaşılan odur ki, dindar hanımın kendini beyine karşı cazip duruma getirmesi müstehabdır. Beyini yabancıların cazibesinden korumuş olma hikmeti de vardır bunda.

  Kaşların arasında ya da kaşların kenarlarında biten kıllara gelince:

  “Normal kadın kaşının bir şekli (normal sayılan şekilleri) vardır. Bunların dışına çıkan, göze sakil (çirkin) gelen, sahibini çirkin gösteren ve bu yüzden onu rahatsız eden fazla kıllar alınabilir. Normal kaşları, modaya uyarak inceltmek, yerlerini değiştirmek... caiz görülmemiştir.” (Prof. Dr. Hayreddin Karaman)

  Kadınların yüzlerindeki kılları yolması, kaşlarını inceltmesi, kirpiklerini uzatması konusunun şer'i hükmü İslam alimlerini bir hayli meşgul etmiştir. Hz. Peygamber'in (sas) bu konu ile ilgili bir hadisinde; "Allah yüz tüylerini yolan ve yolduran kadına lanet etsin." (Buhari, 'Libas', 84; Müslim, 'Libas', 120) buyurmuş olması, bu ifadenin hangi fiilleri kapsadığı İslam hukukçuları arasında tartışma konusu olmuştur.

  Alimlerin çoğuna göre; kadının kocasına güzel gözükmek için ve onun izni ile yüzünde, kadınlara mahsus olmayan tüylerin (sakal, bıyık tüyleri) bitmesi halinde bunları alması, güzelleşmek için makyaj yapması, kaşlarının etrafındaki dağınık tüyleri (iki kaş arası, etrafı) alması caiz olup, hadisteki yasak, kadının dışarı çıkmak için, yabancılar için yüz kıllarını yolması ve kaşlarını alması ile ilgilidir.

  Malikiler ve bir grup alim ise, bunu yaratılışı değiştirme olarak değerlendirdiğinden hiçbir şekilde caiz görmemekte veya mekruh saymaktadır.

  Sonuç olarak, hadiste yasaklanan kıl koparmayı, herhangi bir hastalık veya illet sebebiyle kadının yüzünde sonradan biten ve yüzünü çirkinleştiren yüz kıllarını (sakal, bıyık kılları) koparma değil de, başkalarına güzel görünmek maksadıyla kaşları inceltmek veya yukarı kaldırmak için kaş kıllarını yolmak, almak olarak anlamak daha doğrudur.

  İnsan, Allah'a inandığı, inanması ölçüsünde Rabb'inin kendisine emanet ettiği vücudundan ötürü saygılı olması, nimetlerine şükürle karşılık vermesi gereğindendir. Bunun için Müslüman hanımın, Allah'ın (cc) yüzüne verdiği güzelliği bozmadan muhafaza etmesi esere olan saygısının, ruh ve gönül huzurunun manevi ışıltısını yüzüne aksettirerek güzelliğine güzellik katabilmesi ise, eserin sahibi Yüce Allah'a olan sevgisinin ifadesidir. (Dr. Jale Şimşek)

  Selam ve dua ile...

  Kadınların bacak, kaş ve dudak üstündeki fazla tüyleri yolmaları uygun mudur?

  Değerli Kardeşimiz;

  Kadınlar, deri üzerinde bir tabaka oluşturmayan boyalarla kocalarına şirin görünmek için boyanabilirler. Ayrıca takma kirpik de takabilirler. Bugünkü tabir ile aşırı olmamak şartıyle makyaj yapabilirler. Ancak israfa girmemek gerekir. Sokağa çıkarken bu tip süslenmeleri asgariye düşürmeleri ve mümkün olduğu nisbette tesettüre uymaları sünnettir. Bunun aksini yapmak mekruhtur. Tesettüre riayet etmemek tahrîmen mekruhtur.

  Günümüzde kadınların tırnaklarını uzatıp oje ve benzeri boyaları sürmelerinin iki sakıncası vardır: Biri, tırnakları uzatmak kesinlikle mekruhtur. Diğeri, tırnak üzerinde bir tabaka oluşturup abdest ve gusülde suyun deriye nüfuz etmesini engellediğinden kadının bu durumda aldığı abdest ve yaptığı gusül sahih olmaz. O halde kadınlara bu hususta tavsiye edilen şudur: Kadın annedir ve ev hanımıdır. O ancak kocasına şirin ve çekici görünmesi için süslenir. Tırnaklarını boyamaz, çünkü yemek pişirir, çamaşır yıkar, abdest alır ve gusleder. Yüzünü belirtilen amaçla yani kocası için süsler ve temizliğe azamî derecede riâyet ederse, sevap kazanır. Erkeğin de aynı temizlik ve çekicilik içinde hazırlanması da bu anlamda sünnettir.(Kaynaklarıyla İslam Fıkhı, Celal Yıldırım, Cilt 4 s. 209-210.)

  Ayrıca kadınların saçlarını kendilerine nikah düşen erkeklere göstermesi haramdır. Güzel görünmesi için boyanıp süslemesi bu günahı daha çoğaltır.

  Müslüman bir hanım efendi, boy abdesti almak ve namaz için abdest alması gerektiğinden boyanın suyu geçirmeyecek derecede olması, dolayısıyla boy abdestinin ve namaz abdestinin olmaması anlamina gelir. Öyleyse yalnız kocasına güzel görünmenin dışında süslenmeleri doğru değildir. Kocası için süslenmiş ve boyanmışsa su geçirmeyen cinsten boyaların mutlaka temizlenip ondan sonra gusül veya abdest alınması gerekir.

  Selam ve dua ile...

 3. 25.Temmuz.2008, 17:12
  2
  Hashany
  Üye

  Profili:
  Üyelik Tarihi: 25.Temmuz.2008
  Üye No: 26380
  Mesaj Sayısı: 28
  Rep Derecesi:
  Tecrübe Puanı: 2
  Yaş: 32
  Bulunduğu yer: Türkiye

  --->: Kadınların fazla olan tüyleri yolmaları uygun mudur?
  gusel paylasım bunları yapmak ıcın gunumuzde bır cok arac ve gerec var agda..


 4. 25.Temmuz.2008, 17:12
  2
  Üye  gusel paylasım bunları yapmak ıcın gunumuzde bır cok arac ve gerec var agda..

 5. 25.Temmuz.2008, 17:17
  3
  minel_ask
  Devamlı Üye

  Profili:
  Üyelik Tarihi: 08.Temmuz.2008
  Üye No: 24851
  Mesaj Sayısı: 107
  Rep Derecesi:
  Tecrübe Puanı: 3
  Yaş: 34
  Bulunduğu yer: Deutschland
  Hashany Nickli Üyeden Alıntı
  gusel paylasım bunları yapmak ıcın gunumuzde bır cok arac ve gerec var agda..


  Allah iyilinizi versin ayy yine cok güldüm ...

  Değerli Kardeşimiz;

  Kadınlar, deri üzerinde bir tabaka oluşturmayan boyalarla kocalarına şirin görünmek için boyanabilirler. Ayrıca takma kirpik de takabilirler. Bugünkü tabir ile aşırı olmamak şartıyle makyaj yapabilirler. Ancak israfa girmemek gerekir. Sokağa çıkarken bu tip süslenmeleri asgariye düşürmeleri ve mümkün olduğu nisbette tesettüre uymaları sünnettir. Bunun aksini yapmak mekruhtur. Tesettüre riayet etmemek tahrîmen mekruhtur.


  peki bu sac boyama islemi gerceklesirken gercekten gusul abdesti gecerli oluyormu ?


 6. 25.Temmuz.2008, 17:17
  3
  Devamlı Üye
  Hashany Nickli Üyeden Alıntı
  gusel paylasım bunları yapmak ıcın gunumuzde bır cok arac ve gerec var agda..


  Allah iyilinizi versin ayy yine cok güldüm ...

  Değerli Kardeşimiz;

  Kadınlar, deri üzerinde bir tabaka oluşturmayan boyalarla kocalarına şirin görünmek için boyanabilirler. Ayrıca takma kirpik de takabilirler. Bugünkü tabir ile aşırı olmamak şartıyle makyaj yapabilirler. Ancak israfa girmemek gerekir. Sokağa çıkarken bu tip süslenmeleri asgariye düşürmeleri ve mümkün olduğu nisbette tesettüre uymaları sünnettir. Bunun aksini yapmak mekruhtur. Tesettüre riayet etmemek tahrîmen mekruhtur.


  peki bu sac boyama islemi gerceklesirken gercekten gusul abdesti gecerli oluyormu ?

 7. 25.Temmuz.2008, 17:56
  4
  Fatıma-Tuana
  Emekli

  Profili:
  Üyelik Tarihi: 12.Haziran.2008
  Üye No: 22731
  Mesaj Sayısı: 191
  Rep Derecesi:
  Tecrübe Puanı: 0
  Bulunduğu yer: Suya Hasret MisaLi...

  --->: Kadınların fazla olan tüyleri yolmaları uygun mudur?

  Alıntı
  gusel paylasım bunları yapmak ıcın gunumuzde bır cok arac ve gerec var agda..
  Sizin Bunu Burda dile getirmeniz nekadar Doğru bilemiyorum İnsanlar Neyi Nasıl yapacaklarını iyi biliyorken ...Ha sizde Yardımcı mı olmak istediniz Daha Farkli Birşekilde Açıklayabilirdiniz


  Alıntı
  Allah iyilinizi versin ayy yine cok güldüm ...
  Sizide Bukadar Güldüren Şey ne oldu acaba Onuda Anlamadım..Selametle..Azra Kardeşim Sağolasın Paylaşımın İçin...


 8. 25.Temmuz.2008, 17:56
  4
  Fatıma-Tuana - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Emekli
  Alıntı
  gusel paylasım bunları yapmak ıcın gunumuzde bır cok arac ve gerec var agda..
  Sizin Bunu Burda dile getirmeniz nekadar Doğru bilemiyorum İnsanlar Neyi Nasıl yapacaklarını iyi biliyorken ...Ha sizde Yardımcı mı olmak istediniz Daha Farkli Birşekilde Açıklayabilirdiniz


  Alıntı
  Allah iyilinizi versin ayy yine cok güldüm ...
  Sizide Bukadar Güldüren Şey ne oldu acaba Onuda Anlamadım..Selametle..Azra Kardeşim Sağolasın Paylaşımın İçin...

 9. 25.Temmuz.2008, 18:22
  5
  şaf_ak
  ...MüPteLaNıM...

  Profili:
  Üyelik Tarihi: 18.Aralık.2007
  Üye No: 5730
  Mesaj Sayısı: 1,124
  Rep Derecesi:
  Tecrübe Puanı: 19
  Yaş: 31

  --->: Kadınların fazla olan tüyleri yolmaları uygun mudur?

  Bir zaruret yokken insan bedeni üzerinde yapılan değişiklikleri şiddetle yasaklayan Peygamberimiz (a.s.m.), başına ilâve saç takana, cildine dövme yapana ve yaptırana, güzelleştirmek maksadıyla dişini inceltip seyrekleştirene, kaş ve kirpiklerini yolan kadınlara, Allah'ın yarattıklarını değiştirdikleri için ilahi rahmetten uzak kalmış olacaklarını bildirmiş ve ikazda bulunmuştur.


  ilahi rahmetten uzak kalmak!!!  Allah ım rahmetinden mahrum etme...


 10. 25.Temmuz.2008, 18:22
  5
  ...MüPteLaNıM...
  Bir zaruret yokken insan bedeni üzerinde yapılan değişiklikleri şiddetle yasaklayan Peygamberimiz (a.s.m.), başına ilâve saç takana, cildine dövme yapana ve yaptırana, güzelleştirmek maksadıyla dişini inceltip seyrekleştirene, kaş ve kirpiklerini yolan kadınlara, Allah'ın yarattıklarını değiştirdikleri için ilahi rahmetten uzak kalmış olacaklarını bildirmiş ve ikazda bulunmuştur.


  ilahi rahmetten uzak kalmak!!!  Allah ım rahmetinden mahrum etme...

 11. 25.Temmuz.2008, 18:57
  6
  minel_ask
  Devamlı Üye

  Profili:
  Üyelik Tarihi: 08.Temmuz.2008
  Üye No: 24851
  Mesaj Sayısı: 107
  Rep Derecesi:
  Tecrübe Puanı: 3
  Yaş: 34
  Bulunduğu yer: Deutschland

  --->: Kadınların fazla olan tüyleri yolmaları uygun mudur?

  Fatıma-Tuana Nickli Üyeden Alıntı
  Sizin Bunu Burda dile getirmeniz nekadar Doğru bilemiyorum İnsanlar Neyi Nasıl yapacaklarını iyi biliyorken ...Ha sizde Yardımcı mı olmak istediniz Daha Farkli Birşekilde Açıklayabilirdiniz


  Sizide Bukadar Güldüren Şey ne oldu acaba Onuda Anlamadım..Selametle..Azra Kardeşim Sağolasın Paylaşımın İçin...
  merakmi ettiniz oysa acik ve netti arkadasin agda demesine güldüm sadece ::


 12. 25.Temmuz.2008, 18:57
  6
  Devamlı Üye
  Fatıma-Tuana Nickli Üyeden Alıntı
  Sizin Bunu Burda dile getirmeniz nekadar Doğru bilemiyorum İnsanlar Neyi Nasıl yapacaklarını iyi biliyorken ...Ha sizde Yardımcı mı olmak istediniz Daha Farkli Birşekilde Açıklayabilirdiniz


  Sizide Bukadar Güldüren Şey ne oldu acaba Onuda Anlamadım..Selametle..Azra Kardeşim Sağolasın Paylaşımın İçin...
  merakmi ettiniz oysa acik ve netti arkadasin agda demesine güldüm sadece ::

 13. 26.Temmuz.2008, 02:36
  7
  Hashany
  Üye

  Profili:
  Üyelik Tarihi: 25.Temmuz.2008
  Üye No: 26380
  Mesaj Sayısı: 28
  Rep Derecesi:
  Tecrübe Puanı: 2
  Yaş: 32
  Bulunduğu yer: Türkiye

  --->: Kadınların fazla olan tüyleri yolmaları uygun mudur?

  fatıma kardes hıc bır sekılde yardımcı olma gıbı bır luksum yok olamamda zatii. sadece yorum ya ben bu kadınların ısıne karısmıyım anlamıyorum cunkı sadece yorumdu aklımada o geldı yazdım . Yanlıs anlasılmasın. vesseLam ustadiye..


 14. 26.Temmuz.2008, 02:36
  7
  Üye
  fatıma kardes hıc bır sekılde yardımcı olma gıbı bır luksum yok olamamda zatii. sadece yorum ya ben bu kadınların ısıne karısmıyım anlamıyorum cunkı sadece yorumdu aklımada o geldı yazdım . Yanlıs anlasılmasın. vesseLam ustadiye..

 15. 05.Ağustos.2008, 23:22
  8
  kaser
  ALLAHUEKBER

  Profili:
  Üyelik Tarihi: 17.Mayıs.2008
  Üye No: 20939
  Mesaj Sayısı: 370
  Rep Derecesi:
  Tecrübe Puanı: 6
  Yaş: 26

  --->: Kadınların fazla olan tüyleri yolmaları uygun mudur?

  paylaşım için saolun


 16. 05.Ağustos.2008, 23:22
  8
  ALLAHUEKBER
  paylaşım için saolun

 17. 31.Ağustos.2008, 02:48
  9
  handecanan
  Üye

  Profili:
  Üyelik Tarihi: 10.Ağustos.2008
  Üye No: 27914
  Mesaj Sayısı: 6
  Rep Derecesi:
  Tecrübe Puanı: 2
  Bulunduğu yer: izmir

  --->: Kadınların fazla olan tüyleri yolmaları uygun mudur?

  sokağa çıkarken bu türlü süslenmeleri asgariye mi indirmeli, yoksa tamamen mi silmeliyiz?tamamen silinse daha iyi olur gibi geldi bana.
  bu kaş alma meselesinde benim zorlandığm bir yan var.kaşımı alıyor değilim ama bir türlü Peygamberimizin ''yüzdeki kıllarını yolan ve yoldurana'' lanet etmesinin hikmetini çözemedim.yani yüzümüz bizi ifade ettiği ve yüze müdahaleler ifademizi,dolayısıyla bizi bozacağı için mi?yoksa başka bir sebebi mi var anlayamadım.saçımız uzuyor mesela kesiyoruz.erkekler saçlarını ,sakallarını uzadıkça kesiyorlar.kadıların kaşlarını düzeltmelerinin bunlardan çok farkı yok gibi geliyor bana.herhalde ben anlayamıyorum


 18. 31.Ağustos.2008, 02:48
  9
  handecanan - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üye
  sokağa çıkarken bu türlü süslenmeleri asgariye mi indirmeli, yoksa tamamen mi silmeliyiz?tamamen silinse daha iyi olur gibi geldi bana.
  bu kaş alma meselesinde benim zorlandığm bir yan var.kaşımı alıyor değilim ama bir türlü Peygamberimizin ''yüzdeki kıllarını yolan ve yoldurana'' lanet etmesinin hikmetini çözemedim.yani yüzümüz bizi ifade ettiği ve yüze müdahaleler ifademizi,dolayısıyla bizi bozacağı için mi?yoksa başka bir sebebi mi var anlayamadım.saçımız uzuyor mesela kesiyoruz.erkekler saçlarını ,sakallarını uzadıkça kesiyorlar.kadıların kaşlarını düzeltmelerinin bunlardan çok farkı yok gibi geliyor bana.herhalde ben anlayamıyorum

 19. 15.Şubat.2009, 09:55
  10
  meryemsultan
  Üye

  Profili:
  Üyelik Tarihi: 29.Ağustos.2007
  Üye No: 2323
  Mesaj Sayısı: 10
  Rep Derecesi:
  Tecrübe Puanı: 2
  Yaş: 61
  Allah ile olduktan sonra ölüm de, ömür de hoştur.. 20. 15.Şubat.2009, 09:55
  10
  Allah ile olduktan sonra ölüm de, ömür de hoştur..


 21. 06.Ocak.2010, 15:24
  11
  gözyaşı89
  Üye

  Profili:
  Üyelik Tarihi: 19.Ekim.2009
  Üye No: 60790
  Mesaj Sayısı: 48
  Rep Derecesi:
  Tecrübe Puanı: 1
  Yaş: 29

  --->: Kadınların fazla olan tüyleri yolmaları uygun mudur?

  ben kaşımı aldırmıştım aşırı derece kalındı erkeklerin ki gibi kap kalındı ve de çirkndi bir güna rkadaşım dedi ki senin yüzündeki kaşının kalınlığı çok çirkin duruyor o yüzden aldırıyorum çirkin gösteriyomuş bu ihtiyaç mıdır ya da günah mıdır bir de duduak üstünü aldırıyorum bu günah mı bir de alnımın ortasını aldırıyorum


 22. 06.Ocak.2010, 15:24
  11
  ben kaşımı aldırmıştım aşırı derece kalındı erkeklerin ki gibi kap kalındı ve de çirkndi bir güna rkadaşım dedi ki senin yüzündeki kaşının kalınlığı çok çirkin duruyor o yüzden aldırıyorum çirkin gösteriyomuş bu ihtiyaç mıdır ya da günah mıdır bir de duduak üstünü aldırıyorum bu günah mı bir de alnımın ortasını aldırıyorum
+ Yorum Gönder