5 üzerinden 5.00 | Toplam : 2 kişi
 1. 1
  mum Kişisel Rütbe
     

  Dinimizde istiharenin yeri nedir

  İSLAMDA İSTİHARENİN HÜKMÜ

  İstihare dini bir kavramdır. İstihare yapmak SÜNNETTİR.
  Yapılması düşünülen bir işin Allah katında hayırlı olan şekliyle gerçekleşmesini istemektir.
  Dini terim olarak, bir iş veya davranışta Allah katında hayırlı olanı kılınan nâfile bir namaz ve dua ile talep etme” mânasında kullanılır.
  DELİLİ (HADİS)
  Âlimlerin sünnet veya müstehap saydıkları istihârenin meşruiyeti Câbir b. Abdullah’tan rivayet edilen şu hadise dayandırılmaktadır: “Resûlullah, Kur’an’dan bir sûre öğretir gibi işlerimizin tamamında bize istihâreyi öğretiyor ve şöyle diyordu: ‘Biriniz bir şey yapmaya niyet edince farz dışında iki rek‘at namaz kılsın ve arkasından şu duayı yapsın: Allahım! Senden, senin ilim ve kudretinden hayır beklerim. Senin büyük lutfundan talep ederim. Sen kādirsin, benimse gücüm yetmez, sen bilirsin, ben bilmem. Sen bütün gizlilikleri bilensin. Allahım! Şu benim işim dinim için, dünyam ve âhiretim için senin ilminde hayır diye yer almışsa onu bana nasip et, onu kolaylaştır ve uğurlu kıl. Eğer şu işim dinim için, dünya ve âhiretim için senin ilminde kötü diye yazılmışsa onu benden, beni de ondan uzaklaştır. Hayır nerede ise onu nasip et ve gönlümü ona yönelt!’ Hz. Peygamber sözüne devamla, ‘İstihâreyi yapan kişi bu sırada işini de söylesin’ dedi (Müsned, III, 344; Buhârî, “DaǾavât”, 49, “Tevĥîd”, 10; İbn Mâce, “İķāme”, 188).

  İlgili Yazılar

+ Yorum Gönder