5 üzerinden 5.00 | Toplam : 2 kişi
 1. 1
  Şema Moderatör
     

  Cuma Günü Tahiyyetül Mescid Namazı Kılmak!

  Cuma Günü Tahiyyatı Mescid Namazı Kılmak!

  (376) Selman el Farisi (Radiyallahu Anh) şöyle dedi:

  “Nebi (Sallallahu Aleyhi ve Sellem):

  ‘Bir kimse Cuma günü yıkanıp elinden geldiğince temizlenir ve yağından yağlanır veya evindeki kokusundan sürünür sonra Cuma’ya çıkar, yan yana oturan iki kişinin arasını açmaz sonra kendisi için takdir olunan miktarda namaz kılar ve daha sonra imam hutbede konuştuğunda susar dinlerse muhakkak o Cuma ile diğer Cuma arasındaki günahları mağfiret edilir’ buyurdu.”

  Buhari 855, Darimi 1/362, İbni Mace 1097, İbni Huzeyme 1763, İbni Hibban 2776, Ahmed 5/181

  (377) Safiye şöyle dedi:

  “Safiye binti Huyey (Radiyallahu Anha)’yı bu hanım efendi Rasulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem)’in eşlerinden biridir ve Muaviye’nin velayeti döneminde vefat etmiştir. İmam minbere çıkmadan önce dört rekât namaz kılarken gördüm. Safiye (Radiyallahu Anha) Cuma namazını imamla iki rekât kıldı.”

  Albânî el-Ecvibe 35, İbni Sa’d 8/360

  (378) İbni Munzir (Rahmetullahi Aleyh) şöyle dedi:

  “Abdullah ibni Ömer (Radiyallahu Anhuma)’dan rivayet ettiğimize göre o, Cuma’dan önce on iki rekât namaz kılıyordu dedi.”

  Albânî el-Ecvibe 35, İbni Kayyım Zadü’l-Mead 1/421

  (379) Abdullah ibni Mesud (Radiyallahu Anh) Cuma’dan önce ve Cuma’dan sonra dört rekât namaz kılardı. Abdullah ibni Mübarek ve Sufyan es-Sevri’de böyle yaparlardı.

  Albânî el-Ecvibe 35, İbni Ebi Şeybe 2/40/1, İbnu’l-Munzir el-Evsad 4/97, İbni Kayyım Zadü’l-Mead 1/421

  (380) Abdullah ibni Abbas (Radiyallahu Anhuma) Kendisi Cuma’dan önce sekiz rekât namaz kılardı.

  Albânî el-Ecvibe 35, İbni Ebi Şeybe 2/40, İbnu’l-Munzir el-Evsad 4/97, İbni Kayyım Zadü’l-Mead 1/424

  (381) Cabir (Radiyallahu Anh) şöyle dedi:

  “Bir adam Cuma günü Rasulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) hutbe okurken mescide girdi.

  Rasulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) ona:

  −‘Namaz kıldın mı?’ dedi.

  Adam:

  −Hayır dedi.

  Rasulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem):

  −‘Kalk iki rekât namaz kıl!’ buyurdu.”

  İbnu’l-Carud 293, Buhari 1166, Müslim 875/55, Ebu Davud 1115, Nesei 1394, Tirmizi 510, Darimi 1/364, İbni Mace 1112, İbni Huzeyme 1833, İbni Hibban 2504, İbni Ebi Şeybe 2/20, Tayalisi 1695, Ebu Yağla 1830, Beyhaki 3/193, Begavi4/263

  İlgili Yazılar

 2. 2
  yüzbin Devamlı Üye

  Cevap: Cuma Günü Tahiyyetül Mescid Namazı Kılmak!

  Alıntı
  (381) Cabir (Radiyallahu Anh) şöyle dedi:

  “Bir adam Cuma günü Rasulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) hutbe okurken mescide girdi.

  Rasulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) ona:

  −‘Namaz kıldın mı?’ dedi.

  Adam:

  −Hayır dedi.

  Rasulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem):

  −‘Kalk iki rekât namaz kıl!’ buyurdu.”

  İbnu’l-Carud 293, Buhari 1166, Müslim 875/55, Ebu Davud 1115, Nesei 1394, Tirmizi 510, Darimi 1/364, İbni Mace 1112, İbni Huzeyme 1833, İbni Hibban 2504, İbni Ebi Şeybe 2/20, Tayalisi 1695, Ebu Yağla 1830, Beyhaki 3/193, Begavi4/263
  cumadan önce hatta cuma başlamışsa dahi 2 rekat namaz kılanlara engel olmamak gerekir.
  Hnefi mezhebine göre kılınmaz ama hanefilik din değilki.. 4 mezhep haktır.


+ Yorum Gönder