Şeytan melek mi cin mi? 5 üzerinden 4.93 | Toplam : 29 kişi
 1. 1
  ateist_dusmani Emekli
  ateist_dusmani
  Emekli

  Profili:
  Üye No: 20292
  Mesaj Sayısı: 20
  Tecrübe Puanı: 0
  Yaş: 35

  Şeytan melek mi cin mi?


  yine kendi araştırmam olan bir yazıyı buraya asmak istiyorum....

  .................................................. ...........


  ŞEYTAN MELEK Mİ CİN Mİ?
  şeytanın bir melek mi yoksa cin mi olduğuna dair,yapılan ihtilaflara karşılık olmak üzere,net bir cevap vermeyi planladım.ve bu araştırmamı sizlerle paylaşmak istiyorum.bilindiği gibi İslam karşıtı düşünce bakara süresinin 34.ayetiyle kehf süresinin 50.ayetinde iblis’e verilen tanımlamanın melek mi yoksa cin mi olduğu konusunda,kuran-da çelişki olduğunu söylerler.ancak bunun net bir cevabının kafir cinlerden olduguna dair kuran ayetini, bu yazımda göreceğiz inşallah.


  Meleklere,Adem’e secde edin demiştik de iblis müstesna hepsi secde etmişlerdi.(ve iz kulna lilmelaiketi’scüdu liademe fesecüdu illa iblis) –Bakara süresi 34

  Burada iblis(şeytan) ında melekler sınıfına dahil edildiğini ancak meleklerden müstesna olarak ademe secde edilmediği ayeti beyan edilmiştir.yani melek olduğu yönde istisnalık belirtilmiştir.yani Allah iblisi meleklerden istisna etmiştir.İstisna ise,istisna olmasaydı hükme dahil olacak olan yada olması doğru olan şeyin dışarıda bırakılmasını ifade eder.dolayısıyla ayette gecen illa iblis –iblis dışında cümlesi,meleklerle beraber anılan bir çoğul cümlenin,bunun dışında bırakılan istisna tek bir kavramı belirtmektedir.

  Biraz daha açıklık getirmek istenirse,Allah’ın seslendiği varlık meleklerdir.dolayısıyla çoğunluğa sesleniş tarzı,cümlenin kurulumunda etmendir.dolayısıyla içlerinde ki bir istisna olan iblise seslenmesi bu secde işinde melekleri saf dışı bırakacaktır.bundan sebep,çoğul olan kavrama seslenilmesi ve istisnanın iblis olması ayetin manasında doğru bir kurulumu göstermektedir.örneğin; müdür kapıdan içeri girince,tüm öğrenciler ayağa kalktı,yalnız öğretmen hariç. Kelimesi bu manayı teyid etmektedir.yani istisna olan bir kavramın ayetteki meleklere anlışı,çoğul bir kavramla birlikte anılışından dolayıdır.

  Bir başka deyişle,iblis’in kafir cinlerden oluşuna yönelik,bakara süresinin 34.ayetinde bir sözden belirtilmese de,ayetin verdiği cümle tarzında istisna olarak belirtilmesi,çoğunluk bir zannın beraberiyle getirilmesine yöneliktir..çünkü secde edenler çoğul olarak meleklerdir.

  Ayetin devamında ise; O,yüz çevirdi (eba),kibirlendi (ve’stekbere) ve kafirlerden oldu (ve kane mine’l-kafirin)


  Görüldüğü gibi,eylemin sonucunda verilen tepkinin,iblisin durum değiştirmesine vesile olduğuda buradan acık ve net olarak görülmektedir.dolayısıyla,eylemden önce,iblisin melek sıfatında yada meleklerin davranışlarıyla aynı davranışı göstermesi zaten vardı…yani iblis’ ve kane mine’l –kafirin
  Kafirlerden oldu-kelimesi,olmazdan önceki halinin,meleklerle beraber itaat ettiğini ve Allaha karşı gelmediği anlaşılmaktadır.


  Eba-ye-‘ba-ibaen” kökünden gelen “eba” tereddütsüz düşünüp taşınarak,irade ve ihtiyar ile imtina etmek,kaçınmak,yüz çevirmek,diretmek,dayatmak demektir.

  İba fiili,istikbar (büyüklük taslamak) fiilinden önce zikredilmiştir.oysa İblis’in secdeden imtina etmesinin sebebi büyüklük taslaması olduğuna göre;onun daha önce zikredilmesi gerekirdi.Ancak bunun böyle olduğu apaçık ve ortada olduğu için buna işaret etmek gereği yoktur.(sad-38) süresinin 74.ayetinde yalnız “istikbar” (hicr 15) süresinin 31.ayetinde ise yalnız “iba” kelimesinin zikri ile iktifa edilmiştir.


  Bir başka deyişle zaten iblis’in küfretmezden önce,meleklerle birlikte anılışı,o gurubun bir üyesi olduğu konusunda ayetin mana ihtivasıyla elimize bilgi olarak geçmiştir.yani çoğul bir gurubun yani meleklerin içinde olması, yaratılış itibariyle farklı bir duruma sahip olsa da fark etmeyecektir.,Allah’a melekler gibi itaat etmesi,kafir cinlerden olmamasının sebebidir.ta ki; adem’e secde emri kesin olarak verilmesine kadar.

  Bunun için Muhammed ibn ishak ,Hallad’dan ,Ata’dan,Davud’dan ve İbn Abbas’tan nakleder ki;o şöyle demiş:
  -İblis günah işlemezden önce meleklerden bir melek idi,(davranış ve itaat olarak)ve ismi Azazil olup yeryüzünde yaşardı.Çalışma bakımından meleklerin en ileri gidenlerindendi içlerinden en bilgini idi,Bu husu,onu kibre sevketti ve o Hınn adı verilen bir kabileden idi.

  (hadislerle kuran-ı Kerim tefsiri-İbn kesir-Çağrı yayınları-C2,syf.288)


  Buradan da anlasılacağı gibi,davranış ve itaat boyutunda meleklerle aynı anlamda çağrılan iblisin,yaratılış itibariyle meleklerden farklı olması onun cin sıfatında olmasını gerektiriyor.ancak ayetin manasında bu böyle söylenmemektedir.söyleniş tarzında çoğunluk bir gurup meleklere,ve bunlarla aynı davranış içerisinde bulunan ve yaratılış itibariyle farklı olan iblise yöneliktir.ancak itaat etmemesinden sonra ayetin devamında,o zaten bir cin ve kafir cinlerden oldu ayetiyle birebir teyid edilerek.anlamın iblisin meleklere ait yada cinlere mi ait olduğu ihtilafı ortadan kalkmış olmaktadır.

  Zira kehf süresinin 50.ayeti buna delil getirmektedir.

  Yine o vakti hatırla ki biz, meleklere: "Âdem'e secde edin!" demiştik. İblis hariç olmak üzere onlar hemen secde ettiler. İblis cinlerdendi, Rabbinin emrinden dışarı çıktı.
  İlgili Yazılar

 2. 2
  ateist_dusmani Emekli
  ateist_dusmani
  Emekli

  Profili:
  Üye No: 20292
  Mesaj Sayısı: 20
  Tecrübe Puanı: 0
  Yaş: 35

  --->: Şeytan melek mi cin mi?


  arkadasım bunun adı tefsir...tefsir bolumunde olması lazım.imana tasınmıs...


 3. 3
  Fetva Meclisi Moderatör
  Fetva Meclisi
  Moderatör

  Profili:
  Üye No: 6
  Mesaj Sayısı: 6,434
  Tecrübe Puanı: 72

  Cevap: Şeytan melek mi cin mi?


  Şeytan Melek midir?

  Soruyu aydınlatan açıklama Kur’an’dan geliyor:

  “Meleklere: “Âdeme secde edin.” Demiştik. İblisten başka hepsi secde etmişti. O, cinlerdendi. Rabbinin buyruğu dışına çıktı. Ey insanoğulları! Siz beni bırakıp onu ve soyunu dost mu ediniyorsunuz? Hâlbuki onlar size düşmandır. Kendilerine yazık edenler için bu ne kötü değişmedir!” (18.Kehf–50)

  Ayet-i kerimede; şeytanın cinlerden olduğu açıkça belirtilmektedir. Ayetteki, “onu ve soyunu” ifadesi ise şeytanın zürriyeti olduğunu anlatmaktadır.

  Bilinmektedir ki meleklerin zürriyeti yoktur. Bundan da şeytanın meleklerden olamayacağı anlaşılmaktadır. Ayrıca melekler günah işleyemezler.

  Şeytan, ibadet ve İtaatte çok ileri gittiğinden meleklerle birlikte yaşamaya başlamış ve onlarla birlikte; “Âdem’e secde edin.” emrine muhatap olmuştur. 4. Reklam

 5. 4
  Muhammed الله اكبر
  Muhammed
  الله اكبر

  Profili:
  Üye No: 76755
  Mesaj Sayısı: 4,330
  Tecrübe Puanı: 44
  Yaş: 29
  Yer: Türkiye

  Cevap: Şeytan melek mi cin mi?


  İBLİS MELEKLERDEN MİYDİ?

  İblisin meleklerden mi, cinlerden mi olduğu konusu tartışılan bir konudur. Ancak bu o kadar da karmaşık bir konu değil. Çünkü İblis, cinlerden biridir ve cinlerin de yaratıldığı maddeden yaratılmıştır. Hz. Ademle ilk karşılaşan şeytanın özel ismi İblistir. Bu da Cinlerdendir ve cinlerin yaratıldığı ateşten yaratılmıştır. Şeytan ise, o türün azdırıp, saptırıcı olanlarına, yani o cinsin bir türüne verilen isimdir. İblisin, meleklerden biri veya onların "hocası" veya "başkanı" olduğuna dair ortaya atılan görüşlerin kaynağı İslâm değil Hıristiyanlıktır. Ancak melek kavramı Hıristiyanlık'ta, Yahudilik'ten daha açık olsa da onda da net olarak ortaya konmuş değildir. Zira Hıristiyanlığa göre İblis, meleklerin başkanı iken, emrinde bulunan meleklerle beraber Allah'a isyan etmiş ve hep birlikte kovulmuşlardır. Matta İncili'nde yer alan şu cümle de bunu doğrular
  niteliktedir: "(Kıyamet günü Kral) o zaman solundakilere diyecek: Ey lanetliler, benim yanımdan iblis ile onun meleklerine hazırlanmış olan ebedî ateşe girin." (Matta, 25:41)
  Bu husus, her hangi bir şüpheye yer vermeyecek şekilde Kur'ân-ı Kerim'de açıklanmıştır ve şöyledir:
  "Hani biz meleklere: Ad em'e secde edin, demiştik; İblis hariç olmak üzere, onlar hemen secde ettiler. İblis cinlerdendi; Rabbinin emrinden dışarı çıktı. Şimdi siz, beni bırakıp da onu ve onun soyunu mu dost ediniyorsunuz? Oysa onlar sizin düşmanınızdır. Zalimler için bu ne fena bir değişmedir!" (Kehf, 18:50)
  Ayette geçen "Kâne min'el-cinni: O cinlerdendi" tabiri açıktır. Konu secde ve başkaldıran İblis. Onun da secdeye karşı çıkması daha önceki ayetlerde ifade edildiği şekliyle,
  Burada sözü edilen secdenin de ibadet kastıyla yapılan secde değil, selam ve saygı ifade eden, kendisine selam verilmekte olan kişinin değerini, ona değer vereni bilmek anlamındadır. Bu secde, geçmiş milletler zamanında meşru/yasal iken daha sonra kaldırılmıştır.(6) Mısır'a gelip Hz. Yusuf'u buldukları zaman, annesi, babası ve kardeşleri de böyle selamlamıştı.

  (1) Sâd, 38:71-78; A'raf, 7;
  (2) Hak Dini, IV, 20.
  (3) Hak Dini, VII, 369.
  (4) Muhtasar Ruhu 'l-Beyan, V, 122.
  (5) Muhtasar Ruhu'l-Beyan, V, 123
  (6) Muhtasar Ruhu'l-Beyan, V, 122.

  Selam ve dua ile...
  Sorularla İslamiyet 6. 5
  Launch Üye
  Launch
  Üye

  Profili:
  Üye No: 101195
  Mesaj Sayısı: 3
  Tecrübe Puanı: 1

  Kur’an-ı kerimde de, hadis-i şeriflerde de hayrın ve şerrin Allah’tan olduğu açıkça bildiriliyor. Şimdiye kadar gelen istisnasız bütün İslam âlimleri, (Hayır da şer de Allah’tan) demişlerdir. Bu itibarla teolojik anlatımla, İblis yani şeytan Cenab-ı Hakkın kötü işler için yarattığı ve kullandığı bir figür , bir varlıktır. Hazreti Adem'e secde etmemesi Yaradanın bilgisi haricinde değildir.
  Yani derin devlet gibi, işin bir de derin ilahi kısmı mevcut.
  Yani iyilikler Allah'tan, kötülükler şeytandan dersek, düalist bir anlatımla Allah ve şeytanı birbirine rakip 2 varlık gibi göstermiş oluruz.


 7. 6
  Augustinus Misafir
  Misafir

  Merhaba Müslüman kardeşlerim,
  Ben bür Hristiyanım. İslam dininin konuya bakışını merak ettiğim içi başlığa girmiştim. Bilgiler için teşekkürler. Anladığım kadarıyla dininizde Melekler sadece iyidir, cinlerin ise Müslümanı ve Allah'a isyan edeni vardır. İblis bu kafir olan kötü cinlerdendir.

  Bizim inancımızı da paylaşmışsınız, izninizle tam olarak anlatayım yanlış anlaşılmalar ortadan kalksın. Matta'dan verilen örnek doğrudur. Daha insanoğlu yaratılmadan meleklerin 3'te 2'si Allah'a itaati seçmiş ve 3'te 1'i Kibire düşerek isyan etmiş ve onun esenlik planını kabul etmemiştir. Allah'ın isteği üzerine Mikail'in önderliğini yaptığı imanlı melekler Şeytan'ı ve askerlerini cennetten yeryüzüne atmıştır. Meleklerin yaptığı seçim bizimkilerden farklıdır. Allah katında ezeli ve ebedi olarak onu ya tamamen kabul edip iman etmişlerdir ya da isyan edip sonsuza dek günaha düşmüşlerdir. Bizim gibi değillerdir ve işledikleri günahın yüzde yüz farkındadırlar dolayısı ile tövbe kapıları açık değildir. İman eden melekler ise artık günah işlemezler çünkü Allah'a ebediyen iman etmişlerdir.

  Şeytan Allah'ın kesinlikle rakibi değildir olamaz da. Allah evreni yaratırken ki planı doğrultusunda insanları denemelere tutması konusunda ona ve yandaşlarına izin vermiştir. Bir bakıma bir araçtır böylece insanlar ya Allah'ı ve selameti ya da yalan ve geçici dünyayı ve arzularını seçecekler. Hiçbir şey Allah'ın isteği dışında olamaz.

  İnancımı belirtirken kabul edesiniz diye yazmadım genel bilgi olsun diyeydi amacım. Herkesin dini kendine... Sizin inancınıza da saygım var.

  Selametle, sevgiler.


 8. 7
  Kayıtsız Üye Misafir
  Misafir

  "“Meleklere: “Âdeme secde edin.” Demiştik. İblisten başka hepsi secde etmişti. O, cinlerdendi. Rabbinin buyruğu dışına çıktı. " Peki ama burada okuduğumuz üzerine Allah meleklere emretmektedir secde edin diye. Şeytan ise cinlerdense Allah ona secdeyi emretmemiş ki? Buradan şunu mu cıkarmamız gerekiyor anlamadım? Meleklerin allaha karşı gelenlerine (irade sahibi olanlara) cin mi denir? Eğer ki cinler ve melekler ayrı iseler emir meleklere gelmişken secde etmeyen cin olan şeytan neden cezalandırılmıştır? Emir ona gelmemiş ki?


 9. 8
  Kayıtsız Üye Misafir
  Misafir

  Şeytan gerçekte bir cin kafilesindendir.Çok zeki,bilgin ve alim olan İblis allah tarafından melekler katına alındı.Allah hani meleklere ademe secde edin dediği zaman iblis yüz çevirmişti.Bunun sebebi allah meleklere nefis vermemiştir sadece melekleri kendi emrinde kullan mak için görevlerndirmiştir ancak iblis öle değil cin kafilesinde olduğu için allaha ben ondan üstünüm diye karşı çıkmıştır...


 10. 9
  Kayıtsız Üye Misafir
  Misafir

  Hepinize Teşekkurler Allah Sizden Razı Olsun


 11. 10
  Hoca Moderatör
  Hoca
  Moderatör

  Profili:
  Üye No: 11
  Mesaj Sayısı: 0
  Tecrübe Puanı: 0
  Yer: çalışma odam:)

  Şeytan kötü cinlerdendir.
  Şeytan melek değildir.


 12. 11
  Kayıtsız Üye Misafir
  Misafir

  Benim düşüncem de şeytan melek olsaydı Allah'a isyan etmezdi çünkü meleklerin iradesi yoktur ve koşulsuz Allah'a itaat ederler.Dolayısıyla şeytan cindir.


 13. 12
  emrealtay Üye
  emrealtay
  Üye

  Profili:
  Üye No: 106009
  Mesaj Sayısı: 1
  Tecrübe Puanı: 1

  değişikliklere açığım ve değiştiririm cin olarak. fakat bu karşı çıkamaması olayını değiştirmez...


 14. 13
  ElArabi Misafir
  Misafir

  Bu bilgi çelişkili bir bilgidir: Birincisi meleklerin nefsi i emmaresi yoktur. Kibirlenme, kabul etmeme ise şerrin merkezi olan "nefs" ten gelmedir. Eğer biz meleklerin bir kısmı isyan etti dersek meleklere nefs i emmare yapıştırmış oluruz ki o zaman insan ile melekler arasında bir fark kalmaz. Onları da ehli imtihan kılmış oluruz. Ki melekler Allah in nurundan yaratilmiş, yemezler, içmez ler ve sadece ALLAH in ibadeti ile meşguldürler. Günah işlemeyi dahi düşünmezler. Çünkü onlarda nefsi emmare ( kötülüklerin merkezi) yok. Artı şeytan aleyhillane onlara kötülük yaptırmak için onlara vesvese dahi veremez. Bu durumda nasıl olur da meleklerin bir kısmı Allah a isyan etmiş olsun???
  Hayvanların sadece heva ve hevesleri var,( nefs-i emmare) insanların ve cinlerin hem heva ve hevesleri var hem de akılları var; meleklerin ise sadece akılları var.
  (Mata İncili nde geçen ayetin de insan eliyle tahrif edilmiş (değiştirilmiş) olduğunun göstergesidir.)


+ Yorum Gönder