Ahirette hangi dili konuşacagız? 5 üzerinden 5.00 | Toplam : 1 kişi
 1. 1
  musab.b.umeyr Hamım, pişme yolunda.
  musab.b.umeyr
  Hamım, pişme yolunda.

  Üye No: 85969
  Mesaj Sayısı: 380
  Tecrübe Puanı: 4
  Yaş: 30

  Ahirette hangi dili konuşacagız?


  [URL="https://www.mumsema.org/soru-cevap/ahiret/ahirette-hangi-dili-konusacagiz/"]Ahirette hangi dili konuşacağız?

  [/URL]
  Ahirette hangi dili konuşacağız? Sorgu melekleri bize hangi dilde soru soracaklar?


  Cevap


  Peygamber Efendimiz (asm) Cennet dilinin Arapça olduğunu hadis-i şeriflerinde bildirmiştir:
  “Arap kavmini üç şeyden dolayı seviniz. Ben Arabî’yim. Kur’ân Arabî’dir. Cennettekilerin lisanı da Arabî'dir”. (Hâkim, Taberânî, Beyhakî)

  Diğer bir hadis-i şerifte ise, Arapça ile beraber Farsça’nın da cennet dili olduğu zikredilmiştir:
  “Ehl-i cennetin lisanı Arabî ve Farisî’dir.” (Müsnedü’l-Firdevs)

  Ahirette, Arapça bilmeyenler de Arapça konuşup anlayabilecekler. Dünyada kullandığımız dillerin farklı olması kabirde sorulan sualleri anlamamıza ve konuşmamıza mani olmaz. Çünkü [URL="https://www.mumsema.org/kategori/ahiret/"]ahiret[/URL] âlemindeki işler, dünyadaki gibi sebeplere bağlı değildir. Mesela; dünyada bir dili konuşabilmek için belli bir zaman ve çaba harcayarak öğrenmek gerekiyor. Ahirette ise, bu sebeplerin hiçbirisine ihtiyaç duyulmadan Allah (cc)dilediği anda, O’nun istediği dili konuşabiliriz.

  Allah’ın (cc) kudretine hiçbir şey zor değildir.

  İlgili Yazılar

 2. 2
  ravza 2 ALLAH C.C garip bir kulu
  ravza 2
  ALLAH C.C garip bir kulu

  Üye No: 72957
  Mesaj Sayısı: 1,137
  Tecrübe Puanı: 21

  Cevap: Ahirette hangi dili konuşacagız?


  Arap kavmini üç şeyden dolayı seviniz. Ben Arabî’yim. Kur’ân Arabî’dir. Cennettekilerin lisanı da Arabî'dir”....ALLAH C.C razı olsun arapçayı iyi öğrenmemize vesile olsun inceledikçe yanlışlarımız çıkıyor


 3. 3
  musab.b.umeyr Hamım, pişme yolunda.
  musab.b.umeyr
  Hamım, pişme yolunda.

  Üye No: 85969
  Mesaj Sayısı: 380
  Tecrübe Puanı: 4
  Yaş: 30

  Cevap: Ahirette hangi dili konuşacagız?


  Alıntı
  ALLAH C.C razı olsun arapçayı iyi öğrenmemize vesile olsun inceledikçe yanlışlarımız çıkıyor

  Allah senden de razı olsun.
  İnşaallah arapçayı iyi bir şekilde öğrenirsin.
  Bende öğrenmek istiyorum.Bakalım okul bittikten sonra inşaallah.

  Selametle.


 4. Reklam

 5. 4
  Hoca Moderatör
  Hoca
  Moderatör

  Üye No: 11
  Mesaj Sayısı: 0
  Tecrübe Puanı: 0
  Yer: çalışma odam:)

  Cevap: Ahirette hangi dili konuşacagız?


  Cennet dili Arapça mı olacak acaba? Eğer öyleyse buna işaret eden ayet ya da bir hadis var mı?

  İmam Münâvî'nin Feyzu'l-Kadîr isimli hadis kitabında İbni Abbas'tan şu mealde bir hadis-i şerif rivayet edilir: "Üç hasletten dolayı Arabı seviniz: Çünkü ben Arabım, Kur'ân-ı Kerim Arapça olarak nazil olmuştur, Cennet ehlinin konuştukları dil Arapça’dır." (1)

  Arapça, belagat, edebiyat, fesahat ve zenginlik bakımından dünya dillerinin en güzelidir. Aynı zamanda ses, ahenk ve cümle yapısı bakımından da diğer diller arasında apayrı bir yeri vardır. Cenab-ı Hak da kendi kelâmı Kur'ân-ı Kerimi Arap diliyle indirmiştir. Peygamber-i Zîşân (a.s.m.) da zaten bu dili konuşuyordu; kendi milletinin, kavminin dilini...

  Bu hadis-i şerifi bazı âyetler de tasdik etmekte, desteklemektedir.

  "Halkı Allah'ın azabından sakındıran peygamberlerden olsun diye onu apaçık bir Arapça lisan ile senin kalbine Cebrail getirdi." (2)

  "Biz hiçbir peygamberi kendi kavminin dilinden başkasıyla göndermedik ki, amrolunduklarını onlara apaçık anlatsınlar" (3) mealindeki âyet-i kerime de Peygamberimizin kendi kavmi olan Araplara kendi dilleriyle tebliğde bulunduklarını bildirir.

  Evet, Kur'ân'ın dili, son Peygamber Hazret-i Muham-med Mustafa'nın (a.s.m.) konuştuğu dil Arapça olunca, Cennet dilinin de Arapça olacağı şüphe götürmez bir gerçek olur. Hz. Âdem de yeryüzüne indirilmeden önce Cennette bulunduğu zamanlar Arapça olarak konuşurdu. Ayrıca bu dil Peygamberimizden başka diğer peygamberlerden bazılarının da konuştuğu dildir. Meselâ, Hz. Nuh, Hz. Hud, Hz. İsmail, Hz. Salih, Hz. Şuayb Arapça konuşuyorlardı.

  Ayrıca imam Kastalânî, Hz. Âişe'den "Cennet ehli Mu-hammed Aleyhisselâmın diliyle konuşacaklar" mealinde bir rivayeti zikreder. (4)

  Cennet dilinin Arapça olduğu yukarıda mealini verdiğimiz hadis-i şerifin ifadesinde ve Hz. Âişe'nin rivayetinde sabit olmakla beraber, Üstad Bediüzzaman Mehtu-bat' ta İmam Âzam'ın bir fetvasının hikmetini izah ederken şöyle bir ifadeye yer verir:
  "Bir rivayette lisan-ı ehl-i Cennetten sayılan Fârisî lisanı..." (5)

  Bu beyanla, yukarıdaki ifadeler birarada düşünülürse şöyle bir neticeye varmak herhalde yanlış olmaz: Esas itibariyle Cennet lisanı Arapçadır; fakat Farsça da konuşulabilir. Yani Cenab-ı Hak her iki dili de Cennet lisanı olarak yaratabilir.

  Hadis-i şerifte
  "Arabi seviniz" ifadesini mutlak olarak anlamamak lâzımdır. Çünkü Araplar içinde gayrimüslimler olduğu gibi, günümüzde dinsizler de vardır. Onların sadece Arap ırkına mensup olmaları, Arapça konuşmaları onları sevmeye kâfi gelen hususlar değildir. Hadiste yer alan beyandan maksat, Müslüman olan, dinini yaşayan, Resulullahın izinde olan Araplardır. Zaten bunlar din kardeşimizdir. Onları din kardeşimiz olarak sevdiğimiz gibi, ayrıca Kur'ân'ın, Resulullahın ve Cennetin lisanını konuştukları, saff-ı evvel olarak İslâmiyeti yaydıkları, İslâmiyete hizmet ettikleri için de diğer milletlerden farklı olarak bir derece daha fazla sevgiye lâyıktırlar.

  Dipnotlar:
  1. Feyzü'l-Kadîr, 1:178 Hadis no: 225.
  2. Şuarâ Sûresi, 195.
  3. İbrahim Sûresi, 4.
  4. Mevâhib-i Ledünniye , 1:276.
  5. Mektûbat, s. 406.
  Mehmed Paksu

+ Yorum Gönder