Konusunu Oylayın.:

Bir Kadın Cenazesiyle Erkek Cenazesi Birlikte Getirildikleri Zaman, Hangisi İmama Daha Yakın Olarak Konur?

5 üzerinden 5.00 | Toplam : 2 kişi
Bir Kadın Cenazesiyle Erkek Cenazesi Birlikte Getirildikleri Zaman, Hangisi İmama Daha Yakın Olarak Konur?
 1. Güncelleme: , 06.Şubat.2011, 17:11
  1
  Galus
  Özel Üye

  Profili:
  Üyelik Tarihi: 06.Şubat.2007
  Üye No: 13
  Mesaj Sayısı: 4,786
  Rep Derecesi:
  Tecrübe Puanı: 50
  Bulunduğu yer: Türkiye

  Bir Kadın Cenazesiyle Erkek Cenazesi Birlikte Getirildikleri Zaman, Hangisi İmama Daha Yakın Olarak Konur?

  Bir Kadın Cenazesiyle Erkek Cenazesi Birlikte Getirildikleri Zaman, Hangisi İmama Daha Yakın Olarak Konur? Mumsema
  Bir Kadın Cenazesiyle Erkek Cenazesi Birlikte Getirildikleri Zaman, Hangisi İmama Daha Yakın Olarak Konur?

  3193... el-Haris b. Nevfel'in azatlı kölesi Ammar'ın haber verdi­ğine göre;
  Kendisi (Ali b. Ebû Talib'in kızı ve Hz. Ömer'in eşi) Ümmü Gül-süm'le (Ümmü Gülsüm'ün) oğlunun cenazesinde hazır bulunmuş. Ço­cuk, imam tarafına (Ümmü Gülsüm de çocuğun arka tarafına) kon­muş (Ammar sözlerine devam ederek şöyle demiştir): Ben bu uygula­mayı yadırgadım. Cemaatin içinde İbn Abbas'Ia Ebû Said el-Hudrî, Ebu Katade ve Ebû Hureyre (r.a) de vardı. (Onlar): "Sünnet (olan) budur" dediler.[477]

  Açıklama


  Hz. Ümmi Gülsüm; Hz. Ali (k.v)'nin kızı Hz. Ömer (r.a)'in de zevcesi idi. Hz. Ömer'in Zeyd ismindeki oğlu ondan dün­yaya gelmişti. Hz. Ümmü Gülsüm'le oğlu Zeyd ikisi bir anda vefat edip de hangisinin daha önce vefat ettiği anlaşılamadığından hiç biri diğerine varis olamadı.
  Hz. Ammar'ın ifade ettiğine göre, Hz. Ümmü Gülsüm ile oğlu Zeyd namazlarının kılınması için musallaya getirildikleri zaman çocuk imamdan tarafa, annesi de onun arka tarafına konduğu için Hz. Ammar bu uygula­mayı yadırgamış, kadının imam cihetine, çocuğun da onun arkasına kon­ması gerektiğini zannediyormuş. Fakat orada bulunanlar bu uygulamanın sünnete uygun olduğunu ifade ederek, Hz. Ammar'ın kanaatinin doğru ol­madığını ortaya koymuşlardır. Beyhakî'nin rivayetine göre, orada hazır bu­lunan cemaat içerisinde ayrıca el-Hasen, Hüseyn, İbn Ömer ve Ebû Hurevre olmak üzere seksene yakın sahabi vardı. Bu hadis-i şerif Nesaî'nin Sünen'-inde şu manâya gelen lâfızlarla rivayet olunmuştur:
  "Nafi (r.a)'den: İbn Ömer (r.a) dokuz cenazeye birden namaz kıldı. Er­kekleri ön tarafa -cemaat tarafına- kadınları da arka tarafa, kıble tarafına koydu. Onları tek bir sıra olarak dizdi. Hz. Ömer b. Hattab'ın zevcesi ve Ali (r.a)'nin kızı Ümmü Gülsüm ile Zeyd adındaki oğlunun cenazesi de bir­likte kondu. O gün İmam, Said b. el-As idi..."[478]

  Bazı Hükümler


  1. Bir erkek çocuk ile bir kadının cenaze namazları birlikte kılınmak istendiği zaman, çocuğun cenazesi imam tarafında, kadının cenazesi de çocuğun kıble tarafına konur.
  Âlimlerin açıklamasına göre, buluğ çağma ermiş bir erkekle bir çocuk ve bir hünsa ve bir de kadının cenazeleri birlikte kılınmak istenirse, imama en yakın buluğ çağına gelen erkek konur. Onun arkasına çocuk, onun arka­sına hünsa (erselik) onun arkasına da kadın konur. İmam Şa'bi ile Said b. eP-Müseyyeb, Ata, en-Nehâî, ez-Zührî, Yahya el-Ensarî, İmam Malik, Şa­fiî, es-Sevrî, Ahmed b. Hanbel, İshak ve Hanefi âlimleri bu görüşte olduk­ları gibi, sahabe-i kiramdan Osman b. Afifan, Ali, İbn Ömer, îbn Abbas, el-Hasan, el-Hüseyin, Zeyd b. Sabit, Ebû Hüreyre, Ebû Said el-Hudrî (r.a) de bu görüştedirler. Mevzumuzu teşkil eden hadis-i şerif, bu görüşte olan âlimlerin delilidir.
  Ancak Hasen-i Basri, Kasım b. Muhammed ve Salim b. Abdullah'a gö­re, musallada kadın imamdan tarafa, erkekler de kıble tarafına konarak na­mazları kılınır. Ancak bunların delili akıldır. Birinci görüşte olanların delili de sünnettir.
  2. Birden fazla kişinin cenazesini birlikte kılmak caizdir.[479] 2. 06.Şubat.2011, 17:11
  1
  Özel Üye  Bir Kadın Cenazesiyle Erkek Cenazesi Birlikte Getirildikleri Zaman, Hangisi İmama Daha Yakın Olarak Konur?

  3193... el-Haris b. Nevfel'in azatlı kölesi Ammar'ın haber verdi­ğine göre;
  Kendisi (Ali b. Ebû Talib'in kızı ve Hz. Ömer'in eşi) Ümmü Gül-süm'le (Ümmü Gülsüm'ün) oğlunun cenazesinde hazır bulunmuş. Ço­cuk, imam tarafına (Ümmü Gülsüm de çocuğun arka tarafına) kon­muş (Ammar sözlerine devam ederek şöyle demiştir): Ben bu uygula­mayı yadırgadım. Cemaatin içinde İbn Abbas'Ia Ebû Said el-Hudrî, Ebu Katade ve Ebû Hureyre (r.a) de vardı. (Onlar): "Sünnet (olan) budur" dediler.[477]

  Açıklama


  Hz. Ümmi Gülsüm; Hz. Ali (k.v)'nin kızı Hz. Ömer (r.a)'in de zevcesi idi. Hz. Ömer'in Zeyd ismindeki oğlu ondan dün­yaya gelmişti. Hz. Ümmü Gülsüm'le oğlu Zeyd ikisi bir anda vefat edip de hangisinin daha önce vefat ettiği anlaşılamadığından hiç biri diğerine varis olamadı.
  Hz. Ammar'ın ifade ettiğine göre, Hz. Ümmü Gülsüm ile oğlu Zeyd namazlarının kılınması için musallaya getirildikleri zaman çocuk imamdan tarafa, annesi de onun arka tarafına konduğu için Hz. Ammar bu uygula­mayı yadırgamış, kadının imam cihetine, çocuğun da onun arkasına kon­ması gerektiğini zannediyormuş. Fakat orada bulunanlar bu uygulamanın sünnete uygun olduğunu ifade ederek, Hz. Ammar'ın kanaatinin doğru ol­madığını ortaya koymuşlardır. Beyhakî'nin rivayetine göre, orada hazır bu­lunan cemaat içerisinde ayrıca el-Hasen, Hüseyn, İbn Ömer ve Ebû Hurevre olmak üzere seksene yakın sahabi vardı. Bu hadis-i şerif Nesaî'nin Sünen'-inde şu manâya gelen lâfızlarla rivayet olunmuştur:
  "Nafi (r.a)'den: İbn Ömer (r.a) dokuz cenazeye birden namaz kıldı. Er­kekleri ön tarafa -cemaat tarafına- kadınları da arka tarafa, kıble tarafına koydu. Onları tek bir sıra olarak dizdi. Hz. Ömer b. Hattab'ın zevcesi ve Ali (r.a)'nin kızı Ümmü Gülsüm ile Zeyd adındaki oğlunun cenazesi de bir­likte kondu. O gün İmam, Said b. el-As idi..."[478]

  Bazı Hükümler


  1. Bir erkek çocuk ile bir kadının cenaze namazları birlikte kılınmak istendiği zaman, çocuğun cenazesi imam tarafında, kadının cenazesi de çocuğun kıble tarafına konur.
  Âlimlerin açıklamasına göre, buluğ çağma ermiş bir erkekle bir çocuk ve bir hünsa ve bir de kadının cenazeleri birlikte kılınmak istenirse, imama en yakın buluğ çağına gelen erkek konur. Onun arkasına çocuk, onun arka­sına hünsa (erselik) onun arkasına da kadın konur. İmam Şa'bi ile Said b. eP-Müseyyeb, Ata, en-Nehâî, ez-Zührî, Yahya el-Ensarî, İmam Malik, Şa­fiî, es-Sevrî, Ahmed b. Hanbel, İshak ve Hanefi âlimleri bu görüşte olduk­ları gibi, sahabe-i kiramdan Osman b. Afifan, Ali, İbn Ömer, îbn Abbas, el-Hasan, el-Hüseyin, Zeyd b. Sabit, Ebû Hüreyre, Ebû Said el-Hudrî (r.a) de bu görüştedirler. Mevzumuzu teşkil eden hadis-i şerif, bu görüşte olan âlimlerin delilidir.
  Ancak Hasen-i Basri, Kasım b. Muhammed ve Salim b. Abdullah'a gö­re, musallada kadın imamdan tarafa, erkekler de kıble tarafına konarak na­mazları kılınır. Ancak bunların delili akıldır. Birinci görüşte olanların delili de sünnettir.
  2. Birden fazla kişinin cenazesini birlikte kılmak caizdir.[479]

 3. 08.Ağustos.2016, 13:33
  2
  ATİE
  Kıdemli Üye

  Profili:
  Üyelik Tarihi: 22.Temmuz.2016
  Üye No: 109243
  Mesaj Sayısı: 1,097
  Rep Derecesi:
  Tecrübe Puanı: 11

  Yorum: Bir Kadın Cenazesiyle Erkek Cenazesi Birlikte Getirildikleri Zaman, Hangisi İmama Daha Yakın Olarak Konur?


  bir çok kişinin cenaze namazı aynı anda kılındığı gibi ayrı ayrıda kılına bilir çocuk ve kadın aynı anda olduğunda çocuk imamın yakınında kadın çocuğun kıble tarafında yer alır

 4. 08.Ağustos.2016, 13:33
  2
  Kıdemli Üye  bir çok kişinin cenaze namazı aynı anda kılındığı gibi ayrı ayrıda kılına bilir çocuk ve kadın aynı anda olduğunda çocuk imamın yakınında kadın çocuğun kıble tarafında yer alır
+ Yorum Gönder