Konusunu Oylayın.: Hz.Hüseyin'in Türbesi

5 üzerinden 5.00 | Toplam : 23 kişi
Hz.Hüseyin'in Türbesi
 1. 16.Kasım.2012, 00:59
  37
  Necef_
  Emekli

  Profili:
  Üyelik Tarihi: 14.Kasım.2012
  Üye No: 98559
  Mesaj Sayısı: 209
  Rep Derecesi:
  Tecrübe Puanı: 0

  Cevap: Hz.Hüseyin'in Türbesi

  reklam


  Cevap: Hz.Hüseyin'in Türbesi ile ilgili yazı Mumsema.org
  Alıntı
  inkar ediyorum evet, çünkü saydığın kaynaklar bir ayete-hadise dayanmamakla birlikte çokça hadise muhalefet etmektedir
  her konuda uyguluyonmu bunu ?
  ayrıca cevabı alamadım ben peygamberimizinki neden dümdüz edilmiyor ? şu yeşil kubbe yıkılsın ozaman bi ?

  Alıntı
  alıntı yapmaya üşendiğimden genellikle tırnak işareti(") ile alıyorum alıntı yapacağım mesajı, ki altına da alıntı yaptığım kısma cevabımı yazmışım kardeşim
  tamam kardeşim affet yanlış anlamışım


 2. 16.Kasım.2012, 00:59
  37
  Necef_ - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Emekli
  reklam


  Alıntı
  inkar ediyorum evet, çünkü saydığın kaynaklar bir ayete-hadise dayanmamakla birlikte çokça hadise muhalefet etmektedir
  her konuda uyguluyonmu bunu ?
  ayrıca cevabı alamadım ben peygamberimizinki neden dümdüz edilmiyor ? şu yeşil kubbe yıkılsın ozaman bi ?

  Alıntı
  alıntı yapmaya üşendiğimden genellikle tırnak işareti(") ile alıyorum alıntı yapacağım mesajı, ki altına da alıntı yaptığım kısma cevabımı yazmışım kardeşim
  tamam kardeşim affet yanlış anlamışım

 3. 16.Kasım.2012, 21:38
  38
  karadamlalar
  Kesintili Üye

  Profili:
  Üyelik Tarihi: 06.Temmuz.2012
  Üye No: 96809
  Mesaj Sayısı: 1,617
  Rep Derecesi:
  Tecrübe Puanı: 17

  Cevap: Hz.Hüseyin'in Türbesi

  reklam


  "her konuda uyguluyonmu bunu ?"
  uygulamaya çalışıyorum şu an eğer bir yanlışım var ise bunu aklamak istemem bu kendime zulmetmek olur, ancak takip ettiğim ve kabul ettiğim yol budur.

  "ayrıca cevabı alamadım ben peygamberimizinki neden dümdüz edilmiyor ? şu yeşil kubbe yıkılsın ozaman bi ?"
  paylaştığım yazı da mescid i nebevi nin hükmü hakkında da bir bölüm vardı, tekrar ekliyorum o kısmını:
  Alıntı
  19- (529) Bize Ebû Bekir b. Seybe ile Amrü'n-Nâkid rivayet ettiler. Dediler ki: Bize Hâsim b. Kaasim rivayet
  etti. (Dedi ki): Bize Sey-bân, Hilâl b. EM Humeyd'den, o da Urvetti'bnü'z-Zübeyr'den, o da Aise'-den naklen
  rivayet etti. Âise söyle demis:
  — BesûlüUah (Sallallahü Aleyhi ve Seüem) sifâyâb olamadigi hastaliginda:
  «Allah yahudilerle, hiristiyanlara lâner eylesin I Peygamberlerinin kabirlerini mescid yaptilar.» buyurdular.Alse: «Eger bu (endise) olmasaydi Peygamber (Sallallahü Aleyhi veSellem) 'in kabri açikda bulundurulacakdi.
  Lâkin onun da mescid ittihâz edilmesinden korkuldu.» demis.
  Ibni Eb! Seybe'nin rivayetinde: «Eger bu olmasa* ibaresi vardir; fakat «Aise demis» sözünü zikretmemisdir.
  20- (530) Bize Harun b. Saîd El-EyU rivayet etti. (Dedi ki): Bize Ibni Vehb rivayet etti. (Dedi ki) Bana Yûnus Ue Mâlik, Ibni Sihâb'dan naklen haber verdiler. (Demis ki): Bana Saîd b. El-Müseyyeb rivayet etti ki: Ebû Hüreyre söyle demis: Besûlüllah (Sallallahü Aleyhi ve Seüem):«Allah yahudîlerîn belâsini versin I Peygamberlerinin kabirlerini mescid yapti larj» buyurdular.
  21- (...) Bana Kuteybetü'bnü Saîd rivayet etti. (Dedi kî): Bize El-Fezârî, Ubeydullah b. Esam'dan rivayet etti.
  (Dedi ki): Bile Yeztd b. Esaro, Ebû Hüreyre'den naklen rivayet etti ki: Resûlüllah (Saliallahü Aleyhi ve Sellem) :
  «Allah yahudîlerle, hiristiyanlaro lanet etsin! Peygamberlerinin kabirlerini mescid ittihâz ettiler.» buyurmrslar.
  22- (531) Bana Hânin b. Saîd El-Eyi ile Harmeletü'bnü Yahya rivayet ettiler. Harmele (Bize haber verdi):
  tâbirini kullandi. Harun: Bize tbni Vehb rivayet etti, dedi. tbni Vehb: Bana Yûnus, Ibni Sihâb'dan naklen haber
  verdi, demis, tbni Sihâb: Bana Ubeydullah b. Abdillah haber verdi ki Âise ile Abdullah b. Abbâs sunlari söylemisler, demis: «Besu-lüllah (Saliallahü Aleyhi ve Sellem) son deminde kendisine âit bir elbiseyi yüzüne örtmeye basladi. Bunaldikça ocu yüzünden açiyordu. Bu hâlde iken yahudilerle, hirisliyanlarin yaptiklarindan
  ümmetini sakindirmak için: «Allâhiii laneti yahudilerle, Hiristiyanlara olsun! Peygamberlerinin kabirlerini mescid ittihâz ettiler.»
  buyurdular.»
  23- (532) BIze Ebû Bekir b. Ebî Seybe ile îshâk b. Ibrâhîm rivayet ettiler. Lâfiz Ebû Bekir'indir, Ishâk: (Bize haber verdi): tâbirini kullandi. Ebû Bekir: Bize Zekeriyyâ b. Adîy, Ubeydullah b. Amr'dan, o da Zeyd b. Ebî Üneyse'den, o da Amr-b. Mürra'dan, o da Abdullah b. Haris En-Necrânî'den naklen rivayet etti; dedi.
  Necrânî söyle demis: Bana Cündeb rivayet etti. Dedi ki: Vefatindan bes gün önce Peygamber (Sailallahü Aleyhi ve Seltem)den isitdim, söyle buyuruyordu:
  «Sîzlerden bir dostum olmasindan Allah'a siginirim. Çünkü Allah Teâlâ Ibrahim'i nasil dost ittihâz ettiyse, beni de öyle dost edinmisdIr. Ben ümmetimden dost edinecek olsam Ebû Bekir'i halîl ittihaz ederdim, iyi bilin ki, sizden önce geçen milletler Peygamberlerinin ve (aralarindaki) sâlih kimselerin kabirlerini mescid ittihâz
  ediyorlardi. Dikkat edin! Sakin siz kabirleri mescid ittihâz etmeyin! Ben sizi bundan men ediyorum.» Bu hadîs'in muhtelif rivayetlerini Buhârî «Namaz» «Cenaze» ve«Megâzî» bahislerinde; Ebû Dâvûd «Cenaze»bahsinde; Nesâî de «Kitâbü'l-Vefât» da muhtelif râvîlerden tahrîc etmislerdir.Rivayetlerin bâzilarinda, yahudilerle, hiristiyanlar hakkinda «Kaate-le» digerlerinde «Leane» kelimeleri
  kullanilmisdir. Mânâ ittibâri ile bunlarin ikisi de birdir. Ve: «Allah lanet etsin!» demekdir. Lanetin asil ma'nâsi
  Allah'in rahmetinden uzaklastirmakdir. Bazi rivayetlerde ise Resûlüllah (Sailallahü Aleyhi ve Sellem) 'in yalniz yahudilere lanet okudugu görülüyor. Bunun sebebi ilk defa Peygamberlerin kabirlerini mescid ittihâz edenler yahudîler olmasidir. Bu sebeple onlar daha zâlim, bu hu-sûsda daha müfrittirler.Ulemâ'dan bâzilari bu husûsda yahudilerle birlikde hiristiyanlara da lanet buyurulmasmi müskil saymislardir.
  Çünkü Hz. îsâ ile Peygamberimiz Muhammed Mustafa (Sailallahü Aleyhi ve Sellem) arasinda hiristi-yanlann baska Peygamberi yokdur. îsâ (Aleyhisselâm) ise diri olarak gök'e çekildigi için zâten kabiri yokdur.
  Binâenaleyh bu mes'ele müskildir. Bazilari bu müskili halletmek için hiristiyanlarin Hz. îsâ'dan baska birtakim Peygamberleri bulundugunu, yalniz o Peygamberlerin mürsel olmadiklarini söylemislerdir. Fakat bu cevap tatminkâr görülmemisdir. Bâzilari: «Hadîsden murâd: Peygamberlerle onlara tâbi olanlarin büyükleridir. Yalniz
  hadîsde tâbi olanlar zikre dilmemi sdir.» derler. Bu takdirde hadîsin mânâsi söyle olur: «Allah yahudilerle,hiristiyanlari rahmetinden irak eylesin! Çünkü onlar Peygamberleri ile onlara tabî olan bâzi büyüklerin mezarlarinimescid ittihâz ettiler.»
  Müs1im'in Cündeb tarîki ile rivayet ettigi son hadîs'de bu kavli te'yîd etmektedir. Çünkü Cündeb hadîsinde :«Yahudilerle, hiristiyanlar Peygamberlerinin ve sâlihlerinin kabirlerini mescid ittihâz ederlerdi.» buyurulmusdur.Bu husûsda daha baska tev-cîh yapanlar da bulunmusdur.Resûlüllah (Sallallahü Aleyhi ve Seîlem) 'in:
  «Peygamberlerinin kabirlerini mescid ittihâz ettiler.» buyurmasi mukadder bir suâle cevabidir. Sanki:«Yahudilerle hiristiyanlara lanet .etmenin sebebi nedir?» diye sorulmus da, bu cevâbi vermisdir. Râvî'nin:«Resûlüllah (Saîlallahü Aleyhi ve Setlem) ümmetim onlarin yaptiklarindan sakmdimak için» sözü dahî bu
  kabildendir. Yâni sanki Râvîye: «Resûlüllah (Sallallahü Aleyhi ve.Sellem) 'in vefat ederken bu sözüsöylemesinin hikmeti nedir?> diye sorulmus da bu cevâbi vermis gibidir.Buradaki nehyin hikmeti bu isin zamanla tedricen putperestlik halini almasi veya ona benzemesi endisesidir.Nevevî diyor ki: «Ulemâ sunlari söylemislerdir: Peygamber (Saîlallahü Aleyhi ve Sellem)'m kendi kabri ile baskalarinin kabirlerini mescid ittihâz etmekden nehy buyurmasi kendisine ta'zîm hususunda gösterilecek
  mübalagadan ve bu sebeple vukû'a gelecek fitneden korktugu içindir. Çünkü mübalagali ta'zîm çok defa küfüre müeddî olur. Nitekim geçmis- ümmetlerde hâl böyle olmusdur.Müslümanlar çogalib da Mescid-i Nebevinin büyütülmesine ihtiyaç görülünce ümmehât-i mü'minînin ve bu meyânda Resûlüllah (Sallallahü Aleyhi ve Sellem) ile iki yâr-i kadîm'i Ebû Bekir ve Ömer (RadiyallahÛ
  anhûma) 'nin kabirlerini ihtiva eden Hz. Âise'nin odasi dahî mescidin içinde kaldi. Bu hâl karsisinda ashâb-i kiram . kabirlerin etrafina yüksek duvarlar çevirerek kabirlerin rünmesini ve dolayisi ile avam tabakasinin onlara karsi dönerek namaz kilmalarini önlediler...»Hadîs-i serif de Hz. Âise'nin: «Eger bu endîse olmasaydi Peygâmber (Sallallahü Aleyhi ve Sellem) 'in kabri açikda bulundurulacakdl. Lâkin onun da mescid ittihâz edilmesinden kor kuldu.» sözü dahî bu endîseyi göstermektedir. Mezkûr cümlede meçhul olarak rivayet edilen «Husiye» fiili bâzi rivayetlerde «Hasiye»
  seklinde malûm; bâzilarinda da «Ahsa» diye rivayet edilmisdir. Malûm okunduguna göre: «Hasiye» fiilinin faili Resûlüllah (Sallallahü Aleyhi ve Sellem) 'e râcî olan zamirdir ve cümle:«Peygamber (Sallallahü Aleyhi ve Sellem) kendi kabrini mescid ittihâz ederler diye korktu.» mânâsina gelir.
  «Ahsa» ben korkarim mânâsina gelir bu rivayete göre Resûlüllah (Sallallahü Aleyhi ve Sellem) 'in kabrini açikda bi-rakmakdan men eden, Hz. Âise olmus olur.
  Yirmüki numarali hadîsdek cümlesi seklinde de rivayet olunmusdur. Birinci rivayete göre cümlenin mâ'nasr
  Resûlüllah (Sallallahü Aleyhi ve Sellem) 'e Azrail (Aleyhisselam) ile diger melekler geldiginde...»; ikinci rivayete göre ise: «Resûlüllah (Sallallahü Aleyhi ve Sellem) e ecel geldikte...» demek olur.Hamîsa: Siyah çizgili dört köseli yumusak kumasdan yapilma li-basdir.Halîl: Son derece yakin sir dostu mâ'nâsina gelir. Bu kelime bâzila rina göre hacet mânâsina gelen «Hallerden,diger bâzilarina göre ise sevginin kalbe islemesi mâ'nâsina gelen -hüllemden müstakdir Halleden müstak
  olduguna göre Peygamber (Sallallahü Aleyhi ve Sellem) hacetinin Allah'dan baskasina olmasini nefiybuyurmus; Hülleden alindigina göre ise mevedded ve muhabbetinin Allah'dan baskasina âit olmasini nefiy buyurmus olur.
  not:imla ve noktalama konusunda yazıda hatalar var kardeşim okumakta ben de zorlandım, sen de zorlanabilirsin hakkını helal et sahabenin bu konudaki hassasiyeti hakkında güzel bir açıklama yazandan da Allah razı olsun.


 4. 16.Kasım.2012, 21:38
  38
  karadamlalar - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Kesintili Üye
  reklam


  "her konuda uyguluyonmu bunu ?"
  uygulamaya çalışıyorum şu an eğer bir yanlışım var ise bunu aklamak istemem bu kendime zulmetmek olur, ancak takip ettiğim ve kabul ettiğim yol budur.

  "ayrıca cevabı alamadım ben peygamberimizinki neden dümdüz edilmiyor ? şu yeşil kubbe yıkılsın ozaman bi ?"
  paylaştığım yazı da mescid i nebevi nin hükmü hakkında da bir bölüm vardı, tekrar ekliyorum o kısmını:
  Alıntı
  19- (529) Bize Ebû Bekir b. Seybe ile Amrü'n-Nâkid rivayet ettiler. Dediler ki: Bize Hâsim b. Kaasim rivayet
  etti. (Dedi ki): Bize Sey-bân, Hilâl b. EM Humeyd'den, o da Urvetti'bnü'z-Zübeyr'den, o da Aise'-den naklen
  rivayet etti. Âise söyle demis:
  — BesûlüUah (Sallallahü Aleyhi ve Seüem) sifâyâb olamadigi hastaliginda:
  «Allah yahudilerle, hiristiyanlara lâner eylesin I Peygamberlerinin kabirlerini mescid yaptilar.» buyurdular.Alse: «Eger bu (endise) olmasaydi Peygamber (Sallallahü Aleyhi veSellem) 'in kabri açikda bulundurulacakdi.
  Lâkin onun da mescid ittihâz edilmesinden korkuldu.» demis.
  Ibni Eb! Seybe'nin rivayetinde: «Eger bu olmasa* ibaresi vardir; fakat «Aise demis» sözünü zikretmemisdir.
  20- (530) Bize Harun b. Saîd El-EyU rivayet etti. (Dedi ki): Bize Ibni Vehb rivayet etti. (Dedi ki) Bana Yûnus Ue Mâlik, Ibni Sihâb'dan naklen haber verdiler. (Demis ki): Bana Saîd b. El-Müseyyeb rivayet etti ki: Ebû Hüreyre söyle demis: Besûlüllah (Sallallahü Aleyhi ve Seüem):«Allah yahudîlerîn belâsini versin I Peygamberlerinin kabirlerini mescid yapti larj» buyurdular.
  21- (...) Bana Kuteybetü'bnü Saîd rivayet etti. (Dedi kî): Bize El-Fezârî, Ubeydullah b. Esam'dan rivayet etti.
  (Dedi ki): Bile Yeztd b. Esaro, Ebû Hüreyre'den naklen rivayet etti ki: Resûlüllah (Saliallahü Aleyhi ve Sellem) :
  «Allah yahudîlerle, hiristiyanlaro lanet etsin! Peygamberlerinin kabirlerini mescid ittihâz ettiler.» buyurmrslar.
  22- (531) Bana Hânin b. Saîd El-Eyi ile Harmeletü'bnü Yahya rivayet ettiler. Harmele (Bize haber verdi):
  tâbirini kullandi. Harun: Bize tbni Vehb rivayet etti, dedi. tbni Vehb: Bana Yûnus, Ibni Sihâb'dan naklen haber
  verdi, demis, tbni Sihâb: Bana Ubeydullah b. Abdillah haber verdi ki Âise ile Abdullah b. Abbâs sunlari söylemisler, demis: «Besu-lüllah (Saliallahü Aleyhi ve Sellem) son deminde kendisine âit bir elbiseyi yüzüne örtmeye basladi. Bunaldikça ocu yüzünden açiyordu. Bu hâlde iken yahudilerle, hirisliyanlarin yaptiklarindan
  ümmetini sakindirmak için: «Allâhiii laneti yahudilerle, Hiristiyanlara olsun! Peygamberlerinin kabirlerini mescid ittihâz ettiler.»
  buyurdular.»
  23- (532) BIze Ebû Bekir b. Ebî Seybe ile îshâk b. Ibrâhîm rivayet ettiler. Lâfiz Ebû Bekir'indir, Ishâk: (Bize haber verdi): tâbirini kullandi. Ebû Bekir: Bize Zekeriyyâ b. Adîy, Ubeydullah b. Amr'dan, o da Zeyd b. Ebî Üneyse'den, o da Amr-b. Mürra'dan, o da Abdullah b. Haris En-Necrânî'den naklen rivayet etti; dedi.
  Necrânî söyle demis: Bana Cündeb rivayet etti. Dedi ki: Vefatindan bes gün önce Peygamber (Sailallahü Aleyhi ve Seltem)den isitdim, söyle buyuruyordu:
  «Sîzlerden bir dostum olmasindan Allah'a siginirim. Çünkü Allah Teâlâ Ibrahim'i nasil dost ittihâz ettiyse, beni de öyle dost edinmisdIr. Ben ümmetimden dost edinecek olsam Ebû Bekir'i halîl ittihaz ederdim, iyi bilin ki, sizden önce geçen milletler Peygamberlerinin ve (aralarindaki) sâlih kimselerin kabirlerini mescid ittihâz
  ediyorlardi. Dikkat edin! Sakin siz kabirleri mescid ittihâz etmeyin! Ben sizi bundan men ediyorum.» Bu hadîs'in muhtelif rivayetlerini Buhârî «Namaz» «Cenaze» ve«Megâzî» bahislerinde; Ebû Dâvûd «Cenaze»bahsinde; Nesâî de «Kitâbü'l-Vefât» da muhtelif râvîlerden tahrîc etmislerdir.Rivayetlerin bâzilarinda, yahudilerle, hiristiyanlar hakkinda «Kaate-le» digerlerinde «Leane» kelimeleri
  kullanilmisdir. Mânâ ittibâri ile bunlarin ikisi de birdir. Ve: «Allah lanet etsin!» demekdir. Lanetin asil ma'nâsi
  Allah'in rahmetinden uzaklastirmakdir. Bazi rivayetlerde ise Resûlüllah (Sailallahü Aleyhi ve Sellem) 'in yalniz yahudilere lanet okudugu görülüyor. Bunun sebebi ilk defa Peygamberlerin kabirlerini mescid ittihâz edenler yahudîler olmasidir. Bu sebeple onlar daha zâlim, bu hu-sûsda daha müfrittirler.Ulemâ'dan bâzilari bu husûsda yahudilerle birlikde hiristiyanlara da lanet buyurulmasmi müskil saymislardir.
  Çünkü Hz. îsâ ile Peygamberimiz Muhammed Mustafa (Sailallahü Aleyhi ve Sellem) arasinda hiristi-yanlann baska Peygamberi yokdur. îsâ (Aleyhisselâm) ise diri olarak gök'e çekildigi için zâten kabiri yokdur.
  Binâenaleyh bu mes'ele müskildir. Bazilari bu müskili halletmek için hiristiyanlarin Hz. îsâ'dan baska birtakim Peygamberleri bulundugunu, yalniz o Peygamberlerin mürsel olmadiklarini söylemislerdir. Fakat bu cevap tatminkâr görülmemisdir. Bâzilari: «Hadîsden murâd: Peygamberlerle onlara tâbi olanlarin büyükleridir. Yalniz
  hadîsde tâbi olanlar zikre dilmemi sdir.» derler. Bu takdirde hadîsin mânâsi söyle olur: «Allah yahudilerle,hiristiyanlari rahmetinden irak eylesin! Çünkü onlar Peygamberleri ile onlara tabî olan bâzi büyüklerin mezarlarinimescid ittihâz ettiler.»
  Müs1im'in Cündeb tarîki ile rivayet ettigi son hadîs'de bu kavli te'yîd etmektedir. Çünkü Cündeb hadîsinde :«Yahudilerle, hiristiyanlar Peygamberlerinin ve sâlihlerinin kabirlerini mescid ittihâz ederlerdi.» buyurulmusdur.Bu husûsda daha baska tev-cîh yapanlar da bulunmusdur.Resûlüllah (Sallallahü Aleyhi ve Seîlem) 'in:
  «Peygamberlerinin kabirlerini mescid ittihâz ettiler.» buyurmasi mukadder bir suâle cevabidir. Sanki:«Yahudilerle hiristiyanlara lanet .etmenin sebebi nedir?» diye sorulmus da, bu cevâbi vermisdir. Râvî'nin:«Resûlüllah (Saîlallahü Aleyhi ve Setlem) ümmetim onlarin yaptiklarindan sakmdimak için» sözü dahî bu
  kabildendir. Yâni sanki Râvîye: «Resûlüllah (Sallallahü Aleyhi ve.Sellem) 'in vefat ederken bu sözüsöylemesinin hikmeti nedir?> diye sorulmus da bu cevâbi vermis gibidir.Buradaki nehyin hikmeti bu isin zamanla tedricen putperestlik halini almasi veya ona benzemesi endisesidir.Nevevî diyor ki: «Ulemâ sunlari söylemislerdir: Peygamber (Saîlallahü Aleyhi ve Sellem)'m kendi kabri ile baskalarinin kabirlerini mescid ittihâz etmekden nehy buyurmasi kendisine ta'zîm hususunda gösterilecek
  mübalagadan ve bu sebeple vukû'a gelecek fitneden korktugu içindir. Çünkü mübalagali ta'zîm çok defa küfüre müeddî olur. Nitekim geçmis- ümmetlerde hâl böyle olmusdur.Müslümanlar çogalib da Mescid-i Nebevinin büyütülmesine ihtiyaç görülünce ümmehât-i mü'minînin ve bu meyânda Resûlüllah (Sallallahü Aleyhi ve Sellem) ile iki yâr-i kadîm'i Ebû Bekir ve Ömer (RadiyallahÛ
  anhûma) 'nin kabirlerini ihtiva eden Hz. Âise'nin odasi dahî mescidin içinde kaldi. Bu hâl karsisinda ashâb-i kiram . kabirlerin etrafina yüksek duvarlar çevirerek kabirlerin rünmesini ve dolayisi ile avam tabakasinin onlara karsi dönerek namaz kilmalarini önlediler...»Hadîs-i serif de Hz. Âise'nin: «Eger bu endîse olmasaydi Peygâmber (Sallallahü Aleyhi ve Sellem) 'in kabri açikda bulundurulacakdl. Lâkin onun da mescid ittihâz edilmesinden kor kuldu.» sözü dahî bu endîseyi göstermektedir. Mezkûr cümlede meçhul olarak rivayet edilen «Husiye» fiili bâzi rivayetlerde «Hasiye»
  seklinde malûm; bâzilarinda da «Ahsa» diye rivayet edilmisdir. Malûm okunduguna göre: «Hasiye» fiilinin faili Resûlüllah (Sallallahü Aleyhi ve Sellem) 'e râcî olan zamirdir ve cümle:«Peygamber (Sallallahü Aleyhi ve Sellem) kendi kabrini mescid ittihâz ederler diye korktu.» mânâsina gelir.
  «Ahsa» ben korkarim mânâsina gelir bu rivayete göre Resûlüllah (Sallallahü Aleyhi ve Sellem) 'in kabrini açikda bi-rakmakdan men eden, Hz. Âise olmus olur.
  Yirmüki numarali hadîsdek cümlesi seklinde de rivayet olunmusdur. Birinci rivayete göre cümlenin mâ'nasr
  Resûlüllah (Sallallahü Aleyhi ve Sellem) 'e Azrail (Aleyhisselam) ile diger melekler geldiginde...»; ikinci rivayete göre ise: «Resûlüllah (Sallallahü Aleyhi ve Sellem) e ecel geldikte...» demek olur.Hamîsa: Siyah çizgili dört köseli yumusak kumasdan yapilma li-basdir.Halîl: Son derece yakin sir dostu mâ'nâsina gelir. Bu kelime bâzila rina göre hacet mânâsina gelen «Hallerden,diger bâzilarina göre ise sevginin kalbe islemesi mâ'nâsina gelen -hüllemden müstakdir Halleden müstak
  olduguna göre Peygamber (Sallallahü Aleyhi ve Sellem) hacetinin Allah'dan baskasina olmasini nefiybuyurmus; Hülleden alindigina göre ise mevedded ve muhabbetinin Allah'dan baskasina âit olmasini nefiy buyurmus olur.
  not:imla ve noktalama konusunda yazıda hatalar var kardeşim okumakta ben de zorlandım, sen de zorlanabilirsin hakkını helal et sahabenin bu konudaki hassasiyeti hakkında güzel bir açıklama yazandan da Allah razı olsun.

 5. 16.Kasım.2012, 21:48
  39
  islamyolu
  Emekli

  Profili:
  Üyelik Tarihi: 21.Mayıs.2011
  Üye No: 87477
  Mesaj Sayısı: 2,612
  Rep Derecesi:
  Tecrübe Puanı: 0

  Cevap: Hz.Hüseyin'in Türbesi

  Arkadaşlar öncelikle ben bastıra bastıra yazdıgım halde yine anlamamak için uğraşıyorsunuz. yine gelmişsiniz İsa ALeyhisselam Hanefi mezhebine göre hareket edecek diyorsunuz. hiç mi yazılarımı okumuyorsunuz. Muhammed Parisa hazretleri İsa Aleyhisselam geldiginde yaptıgı içtihatlar hanefi mezhebine uygun düşecekmiş diyorum siz hala hanefi mezhebine uyacakmış diyorsunuz. yapmayın etmeyin kaç kere bastıra bastıra söyledim. İmam Rabbani hazretleride o sözü tastik ediyor. ve hangi kaynaga göre söylediklerini bilmiyorum dedim.

  karadamlalar Kardeşim bak Muhammed ibni abdulvahab ilk çıktıgında hocaları kardeşleri onlara reddiye yaptılar. Osmanlı zamanında Hacca gidenleri yakalayıp öldürdüler. Müslümanlara çok zulüm ettiler. Ben artık yeni bir dinle geliyorum demiş. Sizden önceki atalarınız hep şirk üzereydi ben hepsini düzeltiyorum benim yoluma gelenler kurtuluşa erecektir demiştir. ve vehabbi olanlar saçlarını kazıtacaklar Top sakal bırakacaklar. Kadınların bile saçlarını kazıttırdılar vehabi oldugu anlaşılsın diye.

  Peygamberimiz necd 'en bunların çıkacagını bizlere sağlam hadislerle bildirmiştir. şimdi vehabbi desen dünyada 100 bin kişi var yok. Ama ehli sünnet desen 1 milyardan fazla. bu ümmet delalet içinde birleşirmi.

  Ayrıca bütün ehli sünnet alimleri onlara reddiyeler yazmıştır. eğerki onu savunacaksınız Osmanlı ecdadımıza hakaret etmiş olursunuz. Çünkü Osmanlı olmasaydı Dünyayı bidatlar sarmıştı.

  Kabir yapma konusuna gelirsek. evet gösteriş için yapılırsa şekiller mekiller bidat olur. Ama yer belli olsun diye yapılırsa bir mazuru yoktur. bu konu ihtilaflıdır. daha asrı saadette Peygamberimizin kabrinin oldugu yer güzelleştirilmişti. Emevi halifeleri , Abbasi halifeleri , Osmanlı devleti gibi bir çok devlette şimdiye kadar birşey dememiştir. Ama 300 -350 yıl önce İngiliz ajanlarının desteği ile kurulan vehabbi ler buna karşı gelmiştir.

  Bizi şirkle itham ediyorlar. Mezhep alimlerimize hakaret ediyorlar daha nice işleri varken ne diye ona Allah senden razı olsun diyelim.


 6. 16.Kasım.2012, 21:48
  39
  islamyolu - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Emekli
  Arkadaşlar öncelikle ben bastıra bastıra yazdıgım halde yine anlamamak için uğraşıyorsunuz. yine gelmişsiniz İsa ALeyhisselam Hanefi mezhebine göre hareket edecek diyorsunuz. hiç mi yazılarımı okumuyorsunuz. Muhammed Parisa hazretleri İsa Aleyhisselam geldiginde yaptıgı içtihatlar hanefi mezhebine uygun düşecekmiş diyorum siz hala hanefi mezhebine uyacakmış diyorsunuz. yapmayın etmeyin kaç kere bastıra bastıra söyledim. İmam Rabbani hazretleride o sözü tastik ediyor. ve hangi kaynaga göre söylediklerini bilmiyorum dedim.

  karadamlalar Kardeşim bak Muhammed ibni abdulvahab ilk çıktıgında hocaları kardeşleri onlara reddiye yaptılar. Osmanlı zamanında Hacca gidenleri yakalayıp öldürdüler. Müslümanlara çok zulüm ettiler. Ben artık yeni bir dinle geliyorum demiş. Sizden önceki atalarınız hep şirk üzereydi ben hepsini düzeltiyorum benim yoluma gelenler kurtuluşa erecektir demiştir. ve vehabbi olanlar saçlarını kazıtacaklar Top sakal bırakacaklar. Kadınların bile saçlarını kazıttırdılar vehabi oldugu anlaşılsın diye.

  Peygamberimiz necd 'en bunların çıkacagını bizlere sağlam hadislerle bildirmiştir. şimdi vehabbi desen dünyada 100 bin kişi var yok. Ama ehli sünnet desen 1 milyardan fazla. bu ümmet delalet içinde birleşirmi.

  Ayrıca bütün ehli sünnet alimleri onlara reddiyeler yazmıştır. eğerki onu savunacaksınız Osmanlı ecdadımıza hakaret etmiş olursunuz. Çünkü Osmanlı olmasaydı Dünyayı bidatlar sarmıştı.

  Kabir yapma konusuna gelirsek. evet gösteriş için yapılırsa şekiller mekiller bidat olur. Ama yer belli olsun diye yapılırsa bir mazuru yoktur. bu konu ihtilaflıdır. daha asrı saadette Peygamberimizin kabrinin oldugu yer güzelleştirilmişti. Emevi halifeleri , Abbasi halifeleri , Osmanlı devleti gibi bir çok devlette şimdiye kadar birşey dememiştir. Ama 300 -350 yıl önce İngiliz ajanlarının desteği ile kurulan vehabbi ler buna karşı gelmiştir.

  Bizi şirkle itham ediyorlar. Mezhep alimlerimize hakaret ediyorlar daha nice işleri varken ne diye ona Allah senden razı olsun diyelim.

 7. 16.Kasım.2012, 22:03
  40
  karadamlalar
  Kesintili Üye

  Profili:
  Üyelik Tarihi: 06.Temmuz.2012
  Üye No: 96809
  Mesaj Sayısı: 1,617
  Rep Derecesi:
  Tecrübe Puanı: 17

  Cevap: Hz.Hüseyin'in Türbesi

  " Ben artık yeni bir dinle geliyorum demiş Sizden önceki atalarınız hep şirk üzereydi ben hepsini düzeltiyorum benim yoluma gelenler kurtuluşa erecektir demiştir ve vehabbi olanlar saçlarını kazıtacaklar Top sakal bırakacaklar Kadınların bile saçlarını kazıttırdılar vehabi oldugu anlaşılsın diye"

  bunlar iftiradan ötesi değildir, Allah için söylüyorum islamyolu bir kez açıp kitapları okuyun.

  "Peygamberimiz necd 'en bunların çıkacagını bizlere sağlam hadislerle bildirmiştir şimdi vehabbi desen dünyada 100 bin kişi var yok Ama ehli sünnet desen 1 milyardan fazla bu ümmet delalet içinde birleşirmi"

  icma-i ümmet dediğin ayrı bir şey. sen burada bir icmadan bahsediyorsan vahhabi dediğin kitleyi ümmetten çıkardın demek oluyor. kafirlerin iftiraları ile ak ile karayı birbirine karıştırmayın. ingiliz işbirlikçisi suudlar ile muhammed bin abdulvahhab aynı yolun yolcusu değillerdi.  "Kabir yapma konusuna gelirsek evet gösteriş için yapılırsa şekiller mekiller bidat olur Ama yer belli olsun diye yapılırsa bir mazuru yoktur"
  yerinin belli olması için yapılacak etrafının sarılması yeterlidir, oysa türbeler maşallah(!) içinde secde, tavaf edilebilecek genişlikte yapılıyor yeni bir ibadethane sanki! açık emirler var Rasulullah(sav) tan, "hadisi asla terketmem" diyordun o zaman bu emirleri de takip etmen gerekmiyor mu islamyolu?

  "Bizi şirkle itham ediyorlar Mezhep alimlerimize hakaret ediyorlar "
  mezhep imamlarının itikadı ile muhammed bin abdulvahhab ın itikadını karşılaştır bakalım, neyse bu konuya dalarsak konu kitlenir olay amacından sapar. kişilerden duyduklarınız ile kişilere hüküm vermeyin, sadece bunu diyorum.


 8. 16.Kasım.2012, 22:03
  40
  karadamlalar - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Kesintili Üye
  " Ben artık yeni bir dinle geliyorum demiş Sizden önceki atalarınız hep şirk üzereydi ben hepsini düzeltiyorum benim yoluma gelenler kurtuluşa erecektir demiştir ve vehabbi olanlar saçlarını kazıtacaklar Top sakal bırakacaklar Kadınların bile saçlarını kazıttırdılar vehabi oldugu anlaşılsın diye"

  bunlar iftiradan ötesi değildir, Allah için söylüyorum islamyolu bir kez açıp kitapları okuyun.

  "Peygamberimiz necd 'en bunların çıkacagını bizlere sağlam hadislerle bildirmiştir şimdi vehabbi desen dünyada 100 bin kişi var yok Ama ehli sünnet desen 1 milyardan fazla bu ümmet delalet içinde birleşirmi"

  icma-i ümmet dediğin ayrı bir şey. sen burada bir icmadan bahsediyorsan vahhabi dediğin kitleyi ümmetten çıkardın demek oluyor. kafirlerin iftiraları ile ak ile karayı birbirine karıştırmayın. ingiliz işbirlikçisi suudlar ile muhammed bin abdulvahhab aynı yolun yolcusu değillerdi.  "Kabir yapma konusuna gelirsek evet gösteriş için yapılırsa şekiller mekiller bidat olur Ama yer belli olsun diye yapılırsa bir mazuru yoktur"
  yerinin belli olması için yapılacak etrafının sarılması yeterlidir, oysa türbeler maşallah(!) içinde secde, tavaf edilebilecek genişlikte yapılıyor yeni bir ibadethane sanki! açık emirler var Rasulullah(sav) tan, "hadisi asla terketmem" diyordun o zaman bu emirleri de takip etmen gerekmiyor mu islamyolu?

  "Bizi şirkle itham ediyorlar Mezhep alimlerimize hakaret ediyorlar "
  mezhep imamlarının itikadı ile muhammed bin abdulvahhab ın itikadını karşılaştır bakalım, neyse bu konuya dalarsak konu kitlenir olay amacından sapar. kişilerden duyduklarınız ile kişilere hüküm vermeyin, sadece bunu diyorum.

 9. 18.Kasım.2012, 16:25
  41
  Necef_
  Emekli

  Profili:
  Üyelik Tarihi: 14.Kasım.2012
  Üye No: 98559
  Mesaj Sayısı: 209
  Rep Derecesi:
  Tecrübe Puanı: 0

  Cevap: Hz.Hüseyin'in Türbesi

  Sanki koskoca Hz.Hüseyin Türbesinde şirk işleniyor....orda var görevliler asla izin vermezler..türkiyedeki türbelerle karıştırmayın orayı..orda mum yakılmıyo bişeyler bağlanmıyor..gelen ziyaret ediyor ruhuna dualar okuyor gidiyor..ne var bunda ? o büyük zatı ziyaret etmekte seyyidüs şüheda.peygamberin torunu.şehitlerin efendisi.


 10. 18.Kasım.2012, 16:25
  41
  Necef_ - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Emekli
  Sanki koskoca Hz.Hüseyin Türbesinde şirk işleniyor....orda var görevliler asla izin vermezler..türkiyedeki türbelerle karıştırmayın orayı..orda mum yakılmıyo bişeyler bağlanmıyor..gelen ziyaret ediyor ruhuna dualar okuyor gidiyor..ne var bunda ? o büyük zatı ziyaret etmekte seyyidüs şüheda.peygamberin torunu.şehitlerin efendisi.

 11. 24.Kasım.2012, 13:16
  42
  Medine_
  Emekli

  Profili:
  Üyelik Tarihi: 24.Kasım.2012
  Üye No: 98683
  Mesaj Sayısı: 6
  Rep Derecesi:
  Tecrübe Puanı: 0

  Cevap: Hz.Hüseyin'in Türbesi

  Allah'ın selamı onun üzerine olsun...


 12. 24.Kasım.2012, 13:16
  42
  Medine_ - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Emekli
  Allah'ın selamı onun üzerine olsun...

 13. 25.Kasım.2012, 03:17
  43
  Mazlum.
  Emekli

  Profili:
  Üyelik Tarihi: 24.Kasım.2012
  Üye No: 98696
  Mesaj Sayısı: 6
  Rep Derecesi:
  Tecrübe Puanı: 0

  Cevap: Hz.Hüseyin'in Türbesi

  Allah'ın Laneti Ehlibeyt düşmanlarının üzerine olsun !


 14. 25.Kasım.2012, 03:17
  43
  Mazlum. - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Emekli
  Allah'ın Laneti Ehlibeyt düşmanlarının üzerine olsun !

 15. 21.Eylül.2013, 07:06
  44
  Misafir

  Cevap: Hz.Hüseyin'in Türbesi

  kerbela acisi kalbime ok gibi yaymis aklima geldikce aglamam geliyor Allahim ehlibeye sellatü sellam olsun uhuda hamza kerbelada hüseyin medinede hasan hepsine sellatü sellam olsun hepsini seviyorum ve görüsecegim günü sabirsizliklan bekliyorum insallah onlarlan görüsmeyi bana nasip edersin Allahim amin amin Allahüme salli alla seyidina Muhammed


 16. 21.Eylül.2013, 07:06
  44
  Kayıtsız Üye - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Kayıtsız Üye
  Misafir
  kerbela acisi kalbime ok gibi yaymis aklima geldikce aglamam geliyor Allahim ehlibeye sellatü sellam olsun uhuda hamza kerbelada hüseyin medinede hasan hepsine sellatü sellam olsun hepsini seviyorum ve görüsecegim günü sabirsizliklan bekliyorum insallah onlarlan görüsmeyi bana nasip edersin Allahim amin amin Allahüme salli alla seyidina Muhammed

 17. 11.Ocak.2014, 23:37
  45
  Misafir

  Cevap: Hz.Hüseyin'in Türbesi

  gerçekten mükemmel onada böyle bir türbe yakışır


 18. 11.Ocak.2014, 23:37
  45
  Kayıtsız Üye - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Kayıtsız Üye
  Misafir
  gerçekten mükemmel onada böyle bir türbe yakışır

 19. 25.Ocak.2014, 19:41
  46
  Misafir

  Cevap: Hz.Hüseyin'in Türbesi

  Irak ıran savaşıda var 8 yıl süren.... Çok görmek isterim hz hüseyin efendimizin türbesini insallah nasip olur


 20. 25.Ocak.2014, 19:41
  46
  Kayıtsız Üye - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Kayıtsız Üye
  Misafir
  Irak ıran savaşıda var 8 yıl süren.... Çok görmek isterim hz hüseyin efendimizin türbesini insallah nasip olur

 21. 04.Kasım.2017, 11:26
  47
  Misafir

  Yorum: Hz.Hüseyin'in Türbesi

  Allahim sen bizede nasib et...Amin Cok isderim gitmeyi.


 22. 04.Kasım.2017, 11:26
  47
  Kayıtsız Üye - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Kayıtsız Üye
  Misafir
  Allahim sen bizede nasib et...Amin Cok isderim gitmeyi.
+ Yorum Gönder
Git İlk 34