Anketimiz: İslamda idam olduğunu biliyomuydunuz?

Katılımcı sayısı
67. Sizin bu Ankette oy kullanma yetkiniz bulunmuyor
 • evet

  61 91.04%
 • hayır

  6 8.96%


+ Yorum Gönder
1. Sayfa 12 ... SonuncuSonuncu
Sohbet Konuları ve Anketler Kategorisinden İslamda Hangi suçlar idamı gerektirir? Cezası ölüm olan günahlar nelerdir? Konusununa Bakıyorsunuz..
 1. Hoca
  erimeye devam...
  Reklam

  İslamda Hangi suçlar idamı gerektirir? Cezası ölüm olan günahlar nelerdir?

  Reklam

  İslamda Hangi suçlar idamı gerektirir? Cezası ölüm olan günahlar nelerdir? Mumsema İslamda Hangi suçlar idamı gerektirir?

  Cezası ölüm olan günahlar nelerdir?

  (Sadece bilenler cevap versin)

  bilmiyorsak mutlaka bu iki kavramı okyalım:

  http://www.mumsema.com/k-l/51228-kis...tml#post375769

  Had, Hadler - İslamda Hukukunda Cezalar

 2. OGOG
  AZA

  --->: İslamda Hangi suçlar idamı gerektirir? Cezası ölüm olan günahlar nelerdir?


  Reklam


  Hatırladığım ikisini söyleyeyim,
  - Sebepsiz yere can alan (ihtilafsız)
  - Zina eden evli kişi (recm öldürmekmidir yoksa hafif taşlamakmıdır tartışması sürüyor, bilgim öldürmek yönündedir.)

 3. BiLaL HaTTaB
  DeLi MoLLa
  "Ey iman edenler! Öldürülenler hakkında size kısas farz kılındı. Hür hür ile; köle köle ile, kadın kadın ile kısâs olunur. Öldürülenin velisi tarafından, öldüren lehine bir şey affolunursa (diyet için) yapılacak uygulama örfe göre normal olmalı ve en iyi bir şekilde ona ödenmelidir. Bu size Rabbınızdan bir kolaylık ve rahmettir. Artık bu hükümden sonra kim haddi aşarsa ona acı bir azap vardır. Sizin için kısasta hayat vardır, ey tam akıllı insanlar" (el-Bakara, 2/178-179)

  "Her kim haksız olarak öldürülürse onun velisine yetki verdik. O da öldürmede haddi aşmasın. Çünkü ona yeterince yardım olunmuştur" (el-Isrâ, 17/33)

  "Biz Tevrat'ta onlara şu hükümleri farz kılmıştık: Cana can, göze göz, buruna burun, kulağa kulak, dişe diş ile kısas yapılır. Yaralarda da kısas vardır. Fakat kim hakkından vazgeçerse, bu onun günahlarının affına bir sebeptir. Kim Allah'ın indirdiği ile hükmetmezse, işte onlar, zâlimlerin ta kendileridir" (el-Mâide, 5/45)


  "Allah'tan başka ilâh olmadığını ve benim Allah'ın elçisi olduğumu tasdik eden müslüman bir kimsenin kanı, şu üç durum dışında helal değildir: Cana karşı can, zina eden evli kişi ve dini terkedip cemaatten ayrılan kimse" (Buhârî, Diyât, 6; Müslim, Kasâme, 25, 26; Ebû Dâvud, Hudûd, 1; Tirmizî, Hudûd, 15; Nesâî, Tahrîm, 5, 11, 14; Dârimî, Siyer,11; Ahmed b. Hanbel, I, 61, 63, 65, 70, 163, 382, 428, 444, 465, VI, 181, 214; es-Şevkânî, Neylü'l-Evtâr, VII, 7)  "Lût kavminin yaptığı işi yapan bir kimseyi bulduğunuz zaman, yapanı da yaptıranı da öldürünüz." [Neseî'nin dışındaki diğer 5 Sünen sahipleri rivayet etmiştir.]

  "Bekar bir kimse Lutîlik yaparken yakalandığında recmedilir." [Ebu Davud, Hudud, 3870]


  Erkeğin kadına dübüründen yanaşması haram olup bazı imamlar bunu da zina olarak değerlendirmişlerdir. Ancak şeriat bunun için ceza olarak belli bir ceza koymadığından dolayı bu hususta verilecek olan ceza had cezaları kapsamında değerlendirilemez. Tazir cezaları kapsamına girer.

  Yol kesen kimselere uygulanacak hüküm konusunda da asıl olan şu ayettir:

  "Allah ve Rasulü ile savaşanların ve yeryüzünde fesada koşanların cezası; ancak öldürülmek, asılmak, el ve ayakları çaprazvari kesilmek veya yerlerinden sürülmektir." [Maide/33]

  İmam Şafii müsnedinde, yol kesenler hakkında İbni Abbas’tan şunu rivayet etmektedir: “Öldürürler ve mallarını alırlarsa, öldürülürler ve asılırlar. Ancak öldürürler ve mallarına dokunmazlarsa, öldürülürler fakat asılmazlar. Mal alırlar ancak öldürmezlerse, elleri ve ayakları çaprazlama kesilir. Yola korku salarlar fakat mal almazlarsa, bulundukları yerden sürgüne gönderilirler.”


  Erkek olsun kadın olsun İslâm dininden dönen kimse, akıllı ve buluğa ermiş ise İslâm'a dönmesi için üç kere çağrılır ve baskı yapılır. İslâm'a dönerse serbest bırakılır aksi takdirde öldürülür.

  Buhari İkrime'den şunu rivayet etmektedir:

  "Müminlerin emîri Ali (ra)'ye zındıklar getirildi ve onları yaktırdı. Haber İbni Abbas'a ulaşınca: Onun yerinde ben olsaydın yaktırmazdım. Çünkü Rasulullah (sav): 'Allah'ın azabı ile azab etmeyin' buyurarak ateşle cezalandırmayı yasaklamaktadır. Ben olsaydım Rasulullah (sav)'in: 'Kim dinini (İslâm'ı) değiştirirse onu öldürünüz' sözüne göre onları öldürürdüm."


 4. islamdostu
  hizmetkar
  Ölüm cezası zina edene(evli), cana kıyana ve mürtedler içindir.

 5. ßaran
  T.T.O.R.H.S.S.
  "Allah'tan başka ilâh olmadığını ve benim Allah'ın elçisi olduğumu tasdik eden müslüman bir kimsenin kanı, şu üç durum dışında helal değildir: Cana karşı can, zina eden evli kişi ve dini terkedip cemaatten ayrılan kimse" (Buhârî, Diyât, 6; Müslim, Kasâme, 25, 26; Ebû Dâvud, Hudûd, 1; Tirmizî, Hudûd, 15; Nesâî, Tahrîm, 5, 11, 14; Dârimî, Siyer,11; Ahmed b. Hanbel, I, 61, 63, 65, 70, 163, 382, 428, 444, 465, VI, 181, 214; es-Şevkânî, Neylü'l-Evtâr, Mısır t.y, VII, 7).


  Kur'ân-ı Kerîm'de; "...göze göz, buruna burun, kulağa kulak, dişe diş ile kısas yapılır. Yaralarda da kısas vardır" (el-Maide, 5/45) buyurularak, ölümün dışında kalan müessir fiillere de kısas hükmü getirilmiştir.


  kısasın uygulanabilmesi için öldürülenin velisinin belirli olması ve vârislerin kısas talebinde bulunması da şarttır (Bilmen, a.g.e., III, 68 vd ).

  Yaralama veya sakat bırakmalarda kısas isteme hak ve yetkisi mağdura âittir. Ölüm halinde ise bu hak ve yetki önce öldürülenin vârislerine, sonra da İslâm Devleti'ne aittir. Prensip olarak ölenin mal varlığına mirasçı olan, kısas veya diyetle ilgili haklara da sahip olur. Çünkü mirasçı, ölene insanların en yakın olanıdır (el-Kâsânı, Bedayiu's-Sanayi', Beyrut 1402/1982, VII, 242; el-Fetâvâ'l Hindiyye, VI, 7 vd.; Bilmen, a.g.e., III, 88 vd.). 6. Ebu Müslim
  Emekli
  Kurana göre ölüm cezası :

  "Her kim haksız olarak öldürülürse onun velisine yetki verdik. O da öldürmede haddi aşmasın. Çünkü ona yeterince yardım olunmuştur" (el-Isrâ, 17/33)

  "Allah ve Rasulü ile savaşanların ve yeryüzünde fesada koşanların cezası; ancak öldürülmek, asılmak, el ve ayakları çaprazvari kesilmek veya yerlerinden sürülmektir." [Maide/33] 7. Hoca
  erimeye devam...
  Kurana göre ölüm cezası :
  bu sözlere hep fitne çıkarıcı söz olarak bakıyorum. nedeni de, sanki sünnette olan hükümler Kur'ana uymuyormuş gibi...

  İslama göre dense daha uygun olur. Kaynaklarımız Kur'an ve sünnettir.

 8. Ebu Müslim
  Emekli
  Kurana göre zina eenlerin cezası 100 celdedir.

  NUR 2:
  Zina eden kadın ve zina eden erkeğin her birine yüzer değnek (celde) vurun. Eğer Allah'a ve ahiret gününe iman ediyorsanız, onlara Allah'ın dini(ni uygulama) konusunda sizi bir acıma tutmasın; onlara uygulanan cezaya mü'minlerden bir grup da şahit bulunsun.

  Hadise (!) kitabına göre ise taşlanarak ölümdür.

  "Allah'tan başka ilâh olmadığını ve benim Allah'ın elçisi olduğumu tasdik eden müslüman bir kimsenin kanı, şu üç durum dışında helal değildir: Cana karşı can, zina eden evli kişi ve dini terkedip cemaatten ayrılan kimse" (Buhârî, Diyât, 6; Müslim, Kasâme, 25, 26; Ebû Dâvud, Hudûd, 1; Tirmizî, Hudûd, 15; Nesâî, Tahrîm, 5, 11, 14; Dârimî, Siyer,11; Ahmed b. Hanbel, I, 61, 63, 65, 70, 163, 382, 428, 444, 465, VI, 181, 214; es-Şevkânî, Neylü'l-Evtâr, VII, 7)

  Kurana göre lezbiyenliğin cezası:

  NİSA 15:
  Kadınlarınızdan fuhuş yapanların aleyhinde olmak üzere içinizden dört şahid tutun. Eğer şehadet ederlerse, onları, ölüm alıp götürünceye veya Allah onlara bir yol kılıncaya kadar evlerde alıkoyun.

  Kurana göre lutiliğin cezası:

  Nisa 16:
  İçinizden fuhuş yapan erkekleri cezalandırın tevbe edip kendilerini düzeltirlerse, onları bırakın. Çünkü Allah tevbeleri kabul edendir, merhamet edendir.

  Hadislere(!) göre lutiliğin cezası:

  "Lût kavminin yaptığı işi yapan bir kimseyi bulduğunuz zaman, yapanı da yaptıranı da öldürünüz." [Neseî'nin dışındaki diğer 5 Sünen sahipleri rivayet etmiştir.]

  Kurana göre mürtedin dünyada cezası yoktur.

  NİSA 137:
  Onlar ki iman ettikten sonra inkâr ettiler. Sonra tekrar iman edip sonra inkâr ettiler. Sonra da inkârlarını artırdılar... İşte onları Allah ne affeder, ne de doğru yola çıkarır.

  Hadise(!) göre müretedin cezası ölümdür.

  "Allah'tan başka ilâh olmadığını ve benim Allah'ın elçisi olduğumu tasdik eden müslüman bir kimsenin kanı, şu üç durum dışında helal değildir: Cana karşı can, zina eden evli kişi ve dini terkedip cemaatten ayrılan kimse" (Buhârî, Diyât, 6; Müslim, Kasâme, 25, 26; Ebû Dâvud, Hudûd, 1; Tirmizî, Hudûd, 15; Nesâî, Tahrîm, 5, 11, 14; Dârimî, Siyer,11; Ahmed b. Hanbel, I, 61, 63, 65, 70, 163, 382, 428, 444, 465, VI, 181, 214; es-Şevkânî, Neylü'l-Evtâr, VII, 7)

  Bu delillere göre şimdi söyle bakalım hadisler Kurana uyuyor mu?
  Eğer hadisler Peygamberin sözü ise getirdiği kitap ile sözleri bir biriyle uyumlu olması gerekmez mi?
 9. sevde_
  Devamlı Üye
  Bildiğim zina eden evli bayana recm,(erkeğede aynı ceza uygulamnıyormu hatırlamıyorum), vede haksız yere adam öldürenlere kısas yapılıyor.

 10. Hoca
  erimeye devam...
  Alıntı sevde_ Nickli Üyeden Alıntı
  erkeğede aynı ceza uygulamnıyormu hatırlamıyorum
  elbette... islamda evli olduğu halde zina eden erkek veya kadın farketmez cezası ölümdür.

 11. elçi islam
  Devamlı Üye
  hocam namaz kılmayanın cezası nedir?Namaz kılmayan fasık oluyormu?Bu konular hakkın da bilgi verirmisiniz.Hanefi ve şafi mezheblerine göre uygulama nasıldır?

 12. Hoca
  erimeye devam...

  Reklam


  hocam namaz kılmayanın cezası nedir?Namaz kılmayan fasık oluyormu?Bu konular hakkın da bilgi verirmisiniz.Hanefi ve şafi mezheblerine göre uygulama nasıldır?
  namazı terkin cezası - Mumsema islam Arsivi

  Namazı terkeden kimseye uygulanacak ceza konusunda mezheb ...

  Namazı Terkin Dini Cezası - Mumsema islam Arsivi+ Yorum Gönder
1. Sayfa 12 ... SonuncuSonuncu
islamda idam,  islamda idamın yeri,  kuranda idamın yeri,  kuranda idam,  kuranda ölüm cezası,  kuranda idamla ilgili ayetler,  islamiyette idamın yeri