+ Yorum Gönder
1. Sayfa 12 ... SonuncuSonuncu
Sohbet Konuları ve Anketler Kategorisinden Mezhebiniz nedir? Konusununa Bakıyorsunuz..
 1. ömerhattab
  Devamlı Üye
  Reklam


 2. Vamık
  Devamlı Üye

  --->: mezhebiniz nedir?


  Reklam


  ahli sünnet + şafii- bazen hanbeli

 3. çömez
  Üye
  S.A. Caferiyim fakat tevhidi ikrar eden herkes müslüman kardeşimdir,batıni yönü benim için ikinci plandadır Allahc.c. kalpleri en iyi bilendir,mezhebi farklılıklar tevhid kardeşliğini zedelememelidir....

 4. Ziyad Şafi
  Devamlı devama Devam :)
  evet Arkadaşlar mezhebleri nekadar tanıyoruz...
  İtikadi mezhebimiz nedir ?
  Ameli mezhebimiz nedir?
  itikattakı mezhebim Ehli Sünnet vel Cemaatdır...amelde mezhebim Şafiidir...itikaddakı mezheb imamlarımız ise imam-ı Maturidi (ra) ve imam-ı Eşaridir (ra)...Hanefiler esasen imamı- Maturidiye tabi oldular...Maliki, Şafii ise imam-ı Eşariye tabi oldular ...Hanbelîler, fıkıh gibi îtikadda da İmam Ahmed bin Hanbel'e bağlıdırlar. Ayrı bir îtikadî mezhebleri yoktur.


  Mezhebler Kaça Ayrılır?

  Mezhebler önce 2'ye ayrılır:
  1 - Fıkhî mezhebler,
  2 - İtikâdî mezhebler...

  Fıkhî Mezhebler Kaça Ayrılır?


  4'e ayrılır:
  • 1 - Hanefî mezhebi,
  • 2 - Mâlikî mezhebi,
  • 3 - Şâfiî mezhebi,
  • 4 - Hanbelî mezhebi.
  Bu 4 mezhebin, hepsi de haktır, doğrudur. Şimdi bunları sırası ile görelim:

  Hanefî Mezhebi Hanefî mezhebinin kurucusu İmam-ı A'zam Hazretleridir.
  İmam-ı A'zam, en büyük imam demektir. Asıl adı Nu'man olan İmam-ı A'zam'ın, künyesi Ebû Hanife'dir. Hicretin 80'inci yılında Kûfe'de doğmuş, Hicrî 150'de Bağdat'ta vefat etmiştir.
  Hanefî mezhebi, önce Irak'ta doğmuş, oradan doğuya ve batıya yayılmıştır. Abbasîler devrinde hâkimlerin çoğu Hanefî idi. Anadolu ve Balkanlardaki Türkler arasında, Hanefî mezhebi yaygındır.
  Mâlikî Mezhebi Kurucusu İmam Mâlik bin Enes Hazretleridir. Hicrî 93 tarihinde Medine'de doğmuş, H. 179'da yine Medine'de vefat etmiştir.
  Mâlikî mezhebi, önce Hicaz halkı tarafından benimsenmiş ve hacca gelenler vasıtasıyla Kuzey Afrika'ya ve o zaman Endülüs denen İspanya'ya yayılmıştır.
  Şâfiî Mezhebi Kurucusu İmam-ı Şâfiî Hazretleridir. İmam-ı Şâfiî'nin asıl ismi Muhammed'dir. H. 150 tarihinde Gazze'de doğmuş, 204 tarihinde Mısır'da vefat etmiştir. Hâşimoğulları soyundan gelmektedir.
  Şâfiî mezhebi önce Mısır'da yayılmış, sonra kısmen Suriye, Yemen, Irak ve Horasan taraflarına geçmiştir. Bugün Mısır'ın çoğunluğu Şâfiîdir. Anadolu'nun güney taraflarında, Suriye ve Irak'ta da Şâfiî mezhebinde olanlar mevcuttur.
  Hanbelî Mezhebi Kurucusu Ahmed bin Hanbel Hazretleridir. H. 164 tarihinde Bağdat'ta doğmuş, 241 tarihinde yine orada vefat etmiştir.
  Hanbelî mezhebi daha çok Necid taraflarında tutulmuştur. Hâlen Necid'de Hanbelî mezhebi hâkimdir.

  Mezheblere Ne Lüzum Var? Herkes Kendisi Kur'an'ı ve Hadîsi Okuyup Hüküm Çıkaramaz mı? Müslüman olan her ferdin, dinî mes'eleleri ve hükümleri doğrudan doğruya Kur'an ve Sünnetlerden öğrenmesi mümkün değildir. Bunu, ancak müctehidlik pâyesine erişmiş, salâhiyetli İslâm âlimleri yapabilir. Geriye kalan Müslüman halka, o büyük din âlimlerinin îzah ve görüşlerini anlamak ve benimsemek, onların yolundan gitmek düşer. İlâçların ham maddesi bitkiler, otlar, madenler vs. olduğu halde, nasıl herkes ondan ilâç yapamıyor, bu iş için ayrıca eczacılık tahsili gerekiyorsa, dinî mes'elelerde temel kaynak Kur'an ve Sünnet olduğu halde, ondan hüküm çıkarmak işini de sıradan her Müslüman yapamaz; ancak müctehidlik seviyesine ulaşmış âlimler yapabilir. Herkesin dinî kaynaklardan hüküm çıkarmağa ilmi, bilgisi, aklı, idrâk seviyesi, basiret ve feraseti yetmez.

  selam ve dua ile ...

 5. Ecrinim
  Hüvel Baki..
  Genellikle aile büyüklerimizin bağlı olduğu mezehebi tercih ediyoruz.Hepsi Hak tır şüphesiz.Kişi idrak yaşına geldiği zaman hepsini öğrenmeli bence.Bir mezhebe bağlı olması diğer mezheplerden bihaber olması anlamına gelmez,gelmemeli.Güzel paylaşım için saol kardeşim.

 6. Hoca
  erimeye devam...
  Hanbelîler, fıkıh gibi îtikadda da İmam Ahmed bin Hanbel'e bağlıdırlar. Ayrı bir îtikadî mezhebleri yoktur.
  Ziyad kardeş emin misin

 7. Ziyad Şafi
  Devamlı devama Devam :)
  Hanbelîler, fıkıh gibi îtikadda da İmam Ahmed bin Hanbel'e bağlıdırlar. Ayrı bir îtikadî mezhebleri yoktur.
  Ziyad kardeş emin misin
  ikinci bir görüşde var...hanbeliler itikadda Eşaridirler...okumuştum...ama namaz konusunda imam-ı Ahmet bin Hanbele tabiler...namaz kılmayan kafirdir ve öldürülmesi gerek (hanbelide böyledir)...Allahın (cc) sıfatları konusunda ise imam Eşariye tabi olmuşlardır...unuttuğum çok hisse var...tamamlayınız lütfen...

 8. Hoca
  erimeye devam...
  ikinci bir görüşde var...hanbeliler itikadda Eşaridirler...okumuştum...ama namaz konusunda imam-ı Ahmet bin Hanbele tabiler...namaz kılmaya kafirdir ve öldürülmesi gerek (hanbelide böyledir)...Allahın (cc) sıfatları konusunda ise imam Eşariye tabi olmuşlardır...unuttuğum çok hisse var...tamamlayınız lütfen...
  hanbelilerin çoğu itikatta selefidirler.
  selefilikde ehli sünnettendir neden yazmadın?

 9. Ziyad Şafi
  Devamlı devama Devam :)
  hanbelilerin çoğu itikatta selefidirler.
  selefilikde ehli sünnettendir neden yazmadın?
  selefiyye ? yoksa selefilik ?

 10. Hoca
  erimeye devam...
  selefiyye ? yoksa selefilik ?
  Selefiyye bir Kelam ilmi terimi

 11. Ziyad Şafi
  Devamlı devama Devam :)
  Son derece muhafazakâr bir özellik gösteren Selef akidesi, halk tabakası (avam) için en sade ve güvenilir bir yol olarak kabul edilmiştir. Ancak çeşitli felsefe ve kültürleri tanımış olanlar için, Selefin bu metodu yeterli görülmemiş; bunlar için Ehl-i Sünnet kelamcılarının metodu daha uygun bir yol olarak gösterilmiştir.
  eyer ben selefiyyeni deyilde selef ve ya selefi salihin mezhebini kabulu beyan etsem felsefecimi oluyorum...? ve ya selefiyye vehhabilikdir ve yahutta ondan ayrılmış ikinci bir koldur desem kültürcümü oluyorum ? tam açık yazılsaydı ne güzel olurdu...

  Selefiye mezhebine dair ilk bilinen eser İmam Ebu Hanife'nin Fıkh-ı Ekber'idir.
  Bu söz yalandır !
  selefiyye mezhebi diyorlar. Doğrusu Vehhabîlik fırkasıdır.

 12. Hoca
  erimeye devam...

  Reklam


  eyer ben selefiyyeni deyilde selef ve ya selefi salihin mezhebini kabulu beyan etsem felsefecimi oluyorum...? ve ya selefiyye vehhabilikdir ve yahutta ondan ayrılmış ikinci bir koldur desem kültürcümü oluyorum ? tam açık yazılsaydı ne güzel olurdu...
  Bu söz yalandır !
  selefiyye mezhebi diyorlar. Doğrusu Vehhabîlik fırkasıdır.
  100'e yakın alimin hazırlayıp yazdığı ansiklopediden aldım. hepsine yalancı demiş oldun.
  Selefiyye mezhebi sünnilerin mezhebindendir. ister kabul edin isterseniz etmeyin.
  kusura bakma ama sadece türk milliyetçileri bu şekilde düşünüyorlar ve çok hata ediyorlar.
  açın sağlam tarafsız tüm kitapları okuyun görceksiniz ki selefiyye ehli sünnet mezhebindendir.

  sonradan ortaya çıkıp kendini selefi olarak isimlendiren "TELEFİLER"i kastetmiyorum

+ Yorum Gönder
1. Sayfa 12 ... SonuncuSonuncu
mezhebimiz nedir,  mezhebiniz nedir,  mezhebim ne,  bizim mezhebimiz nedir,  benim mezhebim ne,  Mezhebimiz,  mezhebimiz ne