+ Yorum Gönder
Dini Makale Şiir ve Yazı Makale Kategorisinden Lâ ilâhe illallah’ın Sırrı Konusununa Bakıyorsunuz..
 1. sahra
  Kıdemli Üye
  Reklam

  Lâ ilâhe illallah’ın Sırrı

  Reklam

  Lâ ilâhe illallah’ın Sırrı Mumsema
  A.Yasin demirci La Tahzen-Üzülme  La ilahe illallah demek 99 belayı önler. Bunun en aşağısı sıkıntıdır.

  La Tahzen-Üzülme

  Rol modelin Allah Resülü olsun, çünkü O, kendisine tabi olanı mutluluğa götüren en büyük lider, kurtuluş ve başarıya götüren en büyük mürşittir.

  La Tahzen-Üzülme

  Harama bakan, kalbine gam ve kederden başkasını ekmez, mutlu olan kişi Rabbinden korkup da gözlerini haramdan saklayandır.

  “La İlahe İllah” ın Sırrı

  Kelime-i Tevhid; iman ile küfrü, saadet ehli ile sefalet ehlini tefrik eden, birbirinden ayıran en önemli kelimedir... “Lailahe illallah”, üzerine bütün salih amellerin inşa edildiği bir temeldir aynı zamanda. Temelsiz binanın yıkılmaya mahkûm olması gibi, önemli olsa da onun üzerine bina edilmeyen her iş, her amel, Kur’ani ifadeyle “hebaen mensura” yani havada uçuşan toza dönüşerek yok olmaya mahkûmdur.

  “La ilahe illah” yani “Allah’tan başka ilah yoktur” başka ne anlama geliyor?

  Allah’tan başka ilah yoktur demek;

  Hak ve adaletin er veya geç bir gün mutlak surette yerine gelmesi demek…

  Merhamet demek, mağfiret demek…

  Allah’tan başka ilah yoktur demek;

  Gözyaşlarının boşa akmaması, sabrın meyvesiz, hayrın ve şerrin karşılıksız kalmaması, cinayetin, cürmün kısassız kalmaması demek…

  Allah’tan başka ilah yoktur demek;

  Endişelerin bertaraf olması, hakkın sahibine verileceğinin garantisi demek. Dolayısıyla kalbin itminana kavuşması, nefislerin huzura, gönüllerin sükûna ermesi demek…

  Allah’tan başka ilah yoktur demek;

  Cimriliğin değil, Kerem sahibinin kainatı yönetmesi demek…

  Verdiğini geri almak Kerimliğin doğasında yoktur. Hayatı bize bahşeden Allah c.c, ölüm ile onu bizden almaz. Ölüm asla ve hâşâ bize bahşedilen hayatın elimizden alınması değildir. Aksine ölüm, “lailahe illah”ı hakkıyla söyleyenler için nihayetsiz güzeller güzeli yepyeni bir hayatın bahşedilişi demektir.

  Allah’tan başka ilah yoktur demek;

  Kâinattaki yaratılmışlar içinde hiçbir abesliğin, kusurun bulunmaması demektir...

  Her şeyde bir hikmet vardır demek... Her olayın ardında bir hikmet vardır demek… Her yaratılmışın bir hikmeti vardır demek… Acının, kederin, hastalığın, hüznün, acizliğin, zayıf ya da güçlü olmanın ardında hep bir hikmet var demek.

  Allah’tan başka ilah yoktur demek;

  Kederlerimizin, dertlerimizin, sıkıntılarımızın, kusurlarımızın, hatalarımızın Rahman’ın sonsuz rahmetinde erimesi demek…

  Allah’tan başka ilah yoktur demek;

  Bütün güç ve kudretin O’nun elinde olması demek… Bütün ilimlerin sonsuz bilgisine O sahip demek… Bütün arzu ve isteklerimizin O’nun elinde olması demek…

  Allah’tan başka ilah yoktur demek;

  O’ndan kaçış yok, aksine kaçış O’na demek…

  O, bütün kullar için sığınılacak makam demek…

  Sıkıntılarımız, dertlerimiz, kederlerimiz için niyazda bulunup yakaracağımız en büyük kapı demek…

  Velhasıl, özellikle gönlü daralan mümin için ihlas ile, La ilahe illah demek;

  Yalnız olmamak demek… Kurtuluş demek… İki cihan huzuru ve mutluluğunu garanti etmek demek…


 2. egeli2040
  Emekli

  --->: Lâ ilâhe illallah’ın Sırrı


  Reklam


  neden Kelimei tevhidin 2 ci bölümünü gizliyorsunuz.?
  Muhammeden abduhu ve resuluhu.
  demelisiniz.

  Amac müslümanlara Hz Muhammedi unutturmakmi?
  http://www.odatv.com/n.php?n=cemaat-said-i-nursinin-adini-neden-anmiyor-2303101200

 3. egeli2040
  Emekli
  Kelime-i Tevhid Bir Bütündür, Bölünmez...

  KELİME-İ TEVHİD, iki kısımdan oluşan bir bütündür. Mü'min olmak için bu ikisini birden dil ile ikrar ve kalp ile tasdik etmek gerekir.

  Hz. Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellemin gelmesinden ve Kur'ân'ın inzalinden sonra, risâlete muttali olanların "Muhammed Resulullah" diyerek iman etmeleri gerekir, demeyenler mü'min olamaz.

  Kelime-i Tevhid'i ikiye bölmek, Muhammed Resulullah inancını rafa koyup sadece La ilahe illallah demekle ehl-i necat ve ehl-i Cennet olunacağını iddia etmek İslâm'a, Kur'ân'a, Şeriata, imana aykırıdır.

  Allah en son Resûlü göndermiş ve insanları ona uymaya, ona iman etmeye davet etmiştir.

  Bu daveti reddedenler, Resulü yalanlayanlar; kâfirler, inkârcılar zümresinden olurlar ve onlar küfürleri, yalanlamaları, inkârları dolayısıyla kurtuluş ve Cennet ehli değildir.

  Bu söylediklerim Kur'ân'la sabittir.

  Bu konuda 14 asırlık çok sağlam bir icmâ-i ümmet vardır.

  Resule itaat eden Allah'a itaat etmiş olur.

  Resule isyan eden Allah'a isyan etmiş olur.

  Resul âlemlere rahmet olarak gönderilmiştir. Resulü yalanlayan rahmeti reddetmiş olur.

  Allah'ın rahmeti dünyada bütün insanları kuşatmıştır. Ahirette ise mü'minleri...

  Kelime-i Tevhidi lisan ile ikrar ve kalp ile tasdik eden bir kimse, İslâm'ın, inanılması şart olan zaruriyatından bir şeyi inkâr ederse mü'min olmaz.

  Bir tek farzı inkâr eden küfre düşer.

  Bir haramı helâl kabul eden küfre düşer.

  Namazı, orucu, zekâtı, haccı inkâr eden kâfir olur.

  İnkâr etmeden terk eden kâfir olmaz, günahkâr olur.

  Kur'ân-ı Kerîm'de "İbrahim Yahudi ve Nasranî değildi, o hanif ve müslimdi" buyurulduğu halde "İbrahim Yahudi ve Nasranî idi" diyen dinden çıkar.

  Eski şeriatlar nesh edilmiş, hükümden kaldırılmıştır.

  İsa aleyhisselâm âhir zamanda dünyaya nüzul edince Müslümanların arasına katılacak ve Şeriat-i Muhammediye ile amel edecektir.

  Müslümanların yapması gereken, İslâm'dan tâviz vererek "Üç ibrahimî din" vardır demek değil, bütün insanları Hz.Muhammed'e iman etmeye çağırmaktır.

  Bugünkü Musevilik Musa aleyhisselamın dini değildir.

  Bugünkü Nasranilik İsa aleyhisselamın dini değildir.

  İslâm dini, Allah katında tek hak ve makbul din olmak konusunda ortaklık kabul etmez.

  Dinlerarası diyalog, İslâm'a ve imana aykırıdır.

  İslâm dininde "Dinlerarası Diyalog" diye bir şey yoktur.

  Düşmanlıklara ve türlü türlü levmlere mâruz kalmayı göze alarak bu temel gerçekleri yazmış bulunuyorum.
  Mehmet Şevket Eygi(26 ocak 2009)

 4. sahra
  Kıdemli Üye
  Ne alakası var kardeşim.Kelime i tevhidi kim kime unutturabilir.Yazıyı okumadınız herhalde daha baş satırlarda geçen <Rol modelin Allah Resülü olsun, çünkü O, kendisine tabi olanı mutluluğa götüren en büyük lider, kurtuluş ve başarıya götüren en büyük mürşittir.
  kısmını okumadınız mı?derdiniz yok yere ortalık karıştırmak.
  Hangi müslüman peygambersiz bir din düşünebilir.Bunu düşünen ne kadar müslümandır?

 5. ehli-sunnet
  Feseyekfikehumullah
  Amac müslümanlara Hz Muhammedi unutturmakmi?
  Bu ne perhiz Bu ne lahana turşusu ve ne alaka o kadar yazıdan bu anlamı nasıl çıkardın hayret

  Asıl size sormak istiyoruz acaba Buhari tırmizi müslim ebu davut Hadislerini neden inkar ediyorsunuz ?

 6. Misafir
  Efendimiz hz,muhammed s,a,v kuran a ve sünnetime uyunuz demiştir, hadisleri bilmeden ancak ona uyduğunuzu zannedersiniz ,şeytan ve nefsiniz yolunuzu şaşırtır,hiç kaçarı yok ,

+ Yorum Gönder

la ilahe illallah sırları

la ilahe illallah ın sırrı

la ilahe illallah demenin sırrı

la ilahe illallah sırrıla ilahe illallah anlamı siri