+ Yorum Gönder
Soru ve Cevaplar ve Sure ve Ayetler Kategorisinden Yusuf süresinde geçen ehsenel kasas ne demek? Konusununa Bakıyorsunuz..
 1. Misafir

  Yusuf süresinde geçen ehsenel kasas ne demek?

  Reklam

 2. Ebu Ducane
  Üye

  Cevap: Yusuf süresinde geçen ehsenel kasas ne demek?


  Reklam  Cevap: ehsenel kasas ne demek?
  Ahsenül kasas, en güzel anla­tış veya en güzel kıssa manasına mef'ul-i mutlak veya mef'ul-ü bih olur. "Kaf" harfinin fethalanmasıyla "kasas" aslında masdardır. Manası, bir şeyin izini takip ede­rek arkasına düşmektir. 18/64'te "kasas" bu anlamdadır.

  "Kasiyeh" izini takip et, arka­sını bırakma demektir. Bundan hareketle, takibe değer bir haber, nakil veya hikaye etmek anlamı­na gelir. Türkçe'de bunun karşılı­ğı olarak "ayırmak" bazı lehçeler­de "ayırtmak" tabiri kulanılır.

  Anlatılan haber veya hikâye­ye de mef'ul anlamında masdar yani "maksus" manasına "kasas" yahut "kıssa" denilir ki, "kaf" harfinin kesrelenmesiyle "kıssas" bunun çoğuludur. Kıssa da, izi ta­kip olunmaya değer hal ve şan manasınadır. Buna Farsça'da, "destan" veya "efsane" denir. Bir haber veya hikâyenin kısas olabil­mesi takip ve yazıya layık bir de­ğere sahip olmasına bağlıdır. [73]


 3. Hoca
  erimeye devam...
  Ahsenel kasas: Kıssaların en güzeli anlamındadır.

+ Yorum Gönder