+ Yorum Gönder
1. Sayfa 12 SonuncuSonuncu
Soru ve Cevaplar ve Sure ve Ayetler Kategorisinden Boşanan bir kadına, İslamda nafaka var mı? varsa süresi ne kadar Konusununa Bakıyorsunuz..
 1. Misafir

  Boşanan bir kadına, İslamda nafaka var mı? varsa süresi ne kadar

  Reklam

 2. Hoca
  erimeye devam...

  Cevap: Boşanan bir kadına, İslamda nafaka var mı? varsa süresi ne kadar


  Reklam  Cevap: NAFAKA NEDİR? İslamda nafaka var mıdır

  Dinde nafaka vardır. Boşanan kadın hamile ve çocuklu değilse 4 ay nafaka verilir.
  Nafaka miktarı örfe ve gelire göre değişir.
  Yeme içme ve barınma miktarı ödenir.


 3. Misafir
  Diyanet dini kavramlar NAFAKA hakkında

  Sözlükte "infak edilen şey, harç, yaşamak için gerekli azık, mal, aile reisinin ev halkı için bulundurması gereken yiyecek, giyecek ve benzeri şeyleri" ifade eden nafaka, bir fıkıh kavramı olarak, kişinin bakmakla yükümlü olduğu şahısların, sosyal seviyesine göre normal bir hayat sürdürebilmeleri için ihtiyaç duyduğu ve mükellefin de temin ile yükümlü bulunduğu şeylerin tümüne denir.

  Nafaka denilince, mükellefin bakmakla yükümlü olduğu kişinin yiyecek, giyecek, mesken, tedâvi masrafları, ayrıca gerektiğinde hizmetçisi anlaşılmalıdır. Nafaka alacaklısının baba veya oğul olması ve bunların da evlenmeye ihtiyaçlarının bulunması hâlinde evlendirme de nafakaya dahil olabilir. Kur'ân-ı Kerim'de nafaka borcunun, yükümlünün ekonomik gücüne göre tespit edileceği belirtilmektedir; Yüce Allah, "Varlıklı olan kimse, nafakayı varlığına göre versin; rızkı ancak kendisine yetecek kadar verilmiş olan kimse, Allah'ın kendisine verdiğinden versin; Allah kimseye, verdiği rızkı aşan bir yük yüklemez. Allah güçlükten sonra kolaylık verir." buyurmaktadır (Talâk, 65/7).

  İslâm dini, kocaya vermiş olduğu hak ve yetkilerin yanında, bir takım görev ve sorumluluklar da yüklemiştir. Bunlardan birisi de kocanın, eşinin temel ihtiyaçlarını mâkul ve normal ölçülerde karşılama ve giderme görevidir. Bu evlilik akdinden doğan bir sorumluluk olup, kadının zengin veya fakir olması, müslim veya gayrimüslim olması etkili olmaz.

  Eşlerin dışında çocuğun nafakası da babaya aittir. Kur'ân'da çocukların ve annelerinin nafakalarının temel ihtiyaçlarının normal ölçülerde karşılanmasının, babaya ait bir görev olduğuna işaret edilmektedir (Bakara, 2/233). Kız çocuğu büyük de olsa, evleninceye kadar nafakası babaya aittir; evlendikten sonra koca karşılar. Erkek çocuklar ise, çalışıp kazanır hâle gelinceye kadar baba nafakalarını temin eder; çalışıp kazanabilecek hâle gelince nafaka sorumluluğu sona erer. Ancak çocuğun muhtaç olması hâlinde, nafakası babaya aittir. Torunların nafakaları da çocuklar gibidir. Babaları veya çocukları yoksa veya bunlar nafakayı temin edemiyorlarsa, dede nafakayı temin eder. Anne, baba veya dede ve ninelerin nafakaları çocukların üzerinedir. Zira Kur'ân'da, anne-babaya iyilik edilmesi (İsra, 17/23); kâfir bile olsalar onlara iyi davranılması emredilmektedir (Lokman, 31/15). Bu sebeple, bütün âlimler, anne-babanın nafakasının çocuklara ait olduğu konusunda ittifak etmişlerdir. Bunların dışında, amca, hala, dayı, teyze gibi, kan hısımı olup da, aralarında evlenme caiz olmayan akrabalar, şartlar gerçekleştiğinde karşılıklı olarak nafaka alacaklısı ve borçlusu olurlar. Bir kimsenin nafakaya hak sahibi olabilmesi için, eşler ve küçük çocuklar dışında, muhtaç olmaları, nafaka borçlusu ile aralarında akrabalık ilişkisi bulunması gerekir. Nafakayı ödeyecek kimsenin de, başkasına muhtaç olmaması gerekir. Eşler ile çocukların nafakaları zorunlu olduğundan, ödeyememesi hâlinde, onun adına borç alınarak yapılır; daha sonra imkânı doğduğunda öder.İslâm dini, nafaka borcu ve alacağını sadece aile çevresinde ele almayarak daha geniş bir çevreye yaymış, böylece toplumda sosyal dengenin ve barışın temininde önemli bir adım atmıştır. Hatta, bir bölgede aç ve muhtaç bir kimsenin bulunması hâlinde, o mahallin halkı dinen sorumlu tutulmuştur. (İ.P.)

 4. Misafir
  Ben hala anlamadım ...Boşanan kadına islamda nafaka var mıdır yok mudur???
  Burada sadece bakmakla yükümlü eşlerden vs den bahsediyor boşanma durumunda nafaka ödemekle alakalı durum nedir net değil ?????

 5. Misafir
  Aynen oyle. Soru olarak bosandiktan sonra nafaka var mi yok miye sorulmus. Cevap ise farkli.

 6. Şema
  el-âsa limen âsa
  dinen nafaka vardır.
  Boşanan kadına mesken ve yeme i.me miktarı 4 ay boyunca nafaka ödenir.
  Çocuklu ise dul kadın nafaka devam eder.

 7. Misafir
  Iyide senin nikahından düşen bir kadına nafaka ödemek bana göre hiçde mantıklı gelmemektedir... Benim düşünceme göre sen bu kadını parayla satın alıyomuşun gibi oluyor... Eğer yanlış düşüncedeysem biraz daha aydınlatıcı yazabilirmisiniz...

 8. Şema
  el-âsa limen âsa
  Kişinin düşüncesine göre din kuralı olmaz.
  Mağdur olan kadına dinimiz nafaka bağlar ama yalnız ise yani çocuklu ve hamile değilse sadece 4 ay öder.

 9. Misafir
  4 ay öder diye ayet yok cevabınız bana yeterli gelmedi.

 10. Şema
  el-âsa limen âsa
  4 ay öder diye ayet yok
  Her konuda ayet olmaz tabi ki... bilginiz yoksa bilenlere sorun ayeti var ama... bir müçtehit slimlere sorar ve ayetler ve hadislerden çıkardıkları hükümleri bize öğretirler
  Ayet-i kerime'de şöyle buyurulur: "Boşanan o kadınları, gücünüzün yettiği kadar ikamet ettiğiniz yerin bir bölümünde oturtun. Evleri başlarına dar etmek için kendilerine zarar vermeyin" (et-Talâk, 65/6).
  Karı, kocasının hısımlarıyla birlikte oturmaya zorlanamaz. Ancak koca, bir başka evliliğinden olan ve henüz bülûğ çağına gelmemiş bulunan kızını karısıyla birlikte oturtmak hakkına sahiptir.
  Kadın kendi evini, kendisinin ikametine tahsis etmesi için kocasına kiraya verebilir (İbnül-Hümâm, Fethul-Kadir, III, 321-339; el-Kâsânî, a.g.e., IV,14,15; el-Fetâvâl-Hindiyye, I, 544 vd.; Ö. N. Bilmen, İstilâhat-ı Fıkhıyye Kâmusu, II, 450).
  Kadın, bakıma muhtaç olduğu veya sosyal seviye bakımından emsali kadınların hizmetçisi bulunduğu takdirde, hizmetçi tutmak da nafaka kapsamına girer.
  Kadın, kocasının talebine rağmen, onun evine gelmez veya itaatsiz olarak evden çekip gider yahut irtidat ederse erkeğin nafaka yükümlülüğü kalkar.
  İddet bekleyen kadının nafakası: İddet kocanın ölümü veya eşini boşaması halinde söz konusu olur.
  Vefat iddeti bekleyen kadına nafaka gerekmez. Çünkü koca vefat edince tüm malı mirasçılara geçer. Karısı da dörtte bir veya şekilde bir oranında mirasçı olur. İslâm'ın ilk dönemlerinde koca, eşi için ölümünden sonra bir yıl süreyle nafaka verilmesini vasiyet etmek zorundaydı.
  Ayette şöyle buyurulur: "Sizden karısını geride bırakıp ölecek olanlar eşlerinin kendi evlerinden çıkarılmayarak bir yıl süreyle yararlanmasını vasiyet etsinler" (el-Bakara, 2/240).
  Ancak bu ayette belirtilen bir yıl süreli nafaka ve mesken ile vasiyet hükmü kadına miras hakkı tanıyan Nisâ Sûresi 12. ayetin inmesiyle neshedilmiş, bir yıllık iddet süresi de şu ayetle kısaltılmıştır: "İçinizden ölenlerin geride bıraktıkları karıları kendi kendilerine dört ay on gün beklerler" (el-Bakara, 2/234).
  Ric'î olsun, bâin olsun boşanma hâlinde iddet süresince kocanın nafaka yükümlülüğü devam eder. Boşamanın iki veya üç defa olması sonucu değiştirmez. Ancak üçlü boşamada Şâfiî, Mâlik ve Ahmed b. Hanbel'e göre yalnız mesken temin edilir; diğer giyim, yiyecek vb. gerekmez.
  Çocukların geçim masrafları kız ve erkek çocukların nafakaları babalarına aittir. nafakanın kapsamına bu çocukların yiyecek, giyecek ve mesken ihtiyaçları girer.
  Talâk sûresi 6. ayette şöyle buyrulur: "Eğer (çocuklarınızı) sizin için, onlar (anneleri) emzirirlerse, onlara emzirme ücretlerini tam olarak veriniz". Burada, boşanmış bir kadının iddetini tamamladıktan sonra, çocuğunu emzirmesi halinde ücrete hak kazanacağı hükmü yer almaktadır. Bu da, çocuğun nafakasının babaya ait olduğunu gösterir.


 11. Misafir
  Ben 10 yildir ayriyim ve bosanmam yakinda sonuclanmak uzere... Ogrenmek istedigim dinimizce nefaka miktar cocuk icin nasil belirlenir, ve 3 yill hic nafaka almadim onlari talep edebilirmiyim?

 12. Şema
  el-âsa limen âsa
  İslamda nafaka miktarı kişiye/maddi durumuna göre değişir.
  En asgari miktar ise çocuğun maddi ve manevi ihtiyaçlarını karşılar.
  10 yıl boyunca eğer istediğiniz halde vermemişse alabilirsiniz.

+ Yorum Gönder
1. Sayfa 12 SonuncuSonuncu
islamda nafaka,  islamda nafaka varmı,  islamda boşanma ve nafaka,  dinen nafaka,  islama göre nafaka,  islamda nafaka var mı,  dinimizde nafaka