+ Yorum Gönder
Soru ve Cevaplar ve Sure ve Ayetler Kategorisinden İslamda el öpme ile ilgili ayet ve hadisler Konusununa Bakıyorsunuz..
 1. Misafir

  İslamda el öpme ile ilgili ayet ve hadisler

  Reklam

 2. @hmet
  Üye

  Cevap: İslamda el öpme ile ilgili ayet ve hadisler


  Reklam  Cevap: islamda el öpme hadisleri
  el öpmek islamda var mı

  Sahâbilerin, “Peygamber (s.a.s.)’in elini öptükleri rivâyet edilmiştir” (Ebû Dâvûd, Sünen, Kitâbu’l-Edeb, 5223).
  “İki Yahudi’nin Resulullah’a gelip ona soru sorduktan sonra elini öptüklerini Tirmizî nakletmektedir (Tirmizî, Sünen, İsrâ Tefsiri, İbn Mâce, II, 1221).
  “Zari İbni Amir (r.a.) şöyle buyurmuştur: “Biz Medine-i Münevvere’ye geldiğimizde yüklerimizi bırakır bırakmaz hemen Rasulullah’a koşup onun elini ve ayağını öptük.” (Ebû Dâvûd, Sünen, Kitâbu’l-Edeb, 5225)
  “Abdullah b. Ömer (başından geçen) bir olayı abdurrahman b. Ebu Leyla’ya anlatmış (sonra) şöyle demiştir: “Bunun üzerine Peygamber (s.a.v.)’e yaklaşıp elini öptük.” (Tirmizi, Cihad 36.) “Fatıma, Peygamberimizin yanına girdiği zaman (Peygamberimiz) onun için ayağa kalkar, elini tutar, onu öper ve kendi yerine oturturdu.”

+ Yorum Gönder