+ Yorum Gönder
Soru ve Cevaplar ve Sure ve Ayetler Kategorisinden Kur'anda bulunan şifa ayetleri nelerdir? arapça ve türkçe Konusununa Bakıyorsunuz..
 1. Misafir

  Kur'anda bulunan şifa ayetleri nelerdir? arapça ve türkçe

  Reklam

 2. Snowdrop
  Elhamdülillah

  Cevap: Kur'anda bulunan şifa ayetleri nelerdir? arapça ve türkçe


  Reklam  Cevap: Şifa âyetleri şunlardır:
  1.Tevbe Sûresi: 14-15.Ve yeşfî sudûra kavmim-müminîne ve yüzhib ğayza kulûbihim.

  Meali: (ALLAH müminler topluluğunun gönüllerini ferahlandırsın, şifâ versin ve kalplerindeki ıztırabı gidersin.)

  2- Yûnus Sûresi: 57, Yâ eyyühen-nâsü kad câet küm mevızatun min Rabbikum ve şifâül-limâ fis-sudûri ve hüden ve rahmetün lil-müminîn.

  Meali: (Ey İnsanlar! Size Rabbinizden bir öğüt, gönüllerin derdine şifâ, müminlere bir hidâyet ve rahmet gelmiştir.)

  3-Nahl Sûresi: 69, Yahrucu mim-butûnihâ şarâbüm-muhtelifün elvânühû fîhi şifâül-linnâsi inne fî zâlike leâyetel-likavmiy-yetefekkerûn.

  Meali: (Onların karınlarından çeşitli renklerde bir şerbet çıkar ki, onda insanlar için şifâ bulunur. Düşünen bir topluluk için şüphesiz bunda bir delil vardır.)

  4- İsrâ Sûresi: 82. Ve nünezzilü minel-Kurâni mâ hüve şifâüv-ve rahmetül-lil-müminîn.

  Meali: (Biz Kurânda müminler için şifâ ve rahmet olan âyetleri indiriyoruz. 7

  5- Şuarâ Sûresi: 80. Ve izâ meridtü fehüve yeşfîn.

  Meali: (Hastalandığımda bana şifâ veren ALLAHtır.

  6- Fussilet Sûresi: 44.Kul hüve lillezîne âmenû hüden ve şifâün.

  Meali: (De ki: Kurân, inananlar için hidayet ve şifadır.)

  Imanehli

 3. Misafir
  Allah-u latifun bi ibadetihi yerzukü men yeşaü ve hüve kavıyyün aziz

+ Yorum Gönder
şifa ayetleri nelerdir,  Kul huve lillezine amenu huden ve sifa,  lillezine amenü hüden ve şifa