+ Yorum Gönder
Soru ve Cevaplar ve Sure ve Ayetler Kategorisinden Cinlerin varlığı ile ilgili ayetler Konusununa Bakıyorsunuz..
 1. Misafir

  Cinlerin varlığı ile ilgili ayetler

  Reklam
  Sual: Cinlerin varlığı ile ilgili ayetlere ihtiyacım var bana Cinlerin varlığı hakkında ayeti kelimeler paylaşabilir misiniz ? ? 2. Ercan
  Devamlı Üye

  Cevap: Cinlerin varlığı ile ilgili ayetler


  Reklam  Cevap: "Ben cinleri ve insanları sırf beni tanıyıp yalnız bana ibadet etsinler diye yarattım." (Zariyat, 51/56)

 3. imam
  Üye
  Cinlerin varlığıyla ilgili ayetler


  46. Sure (Ahkâf Suresi), 29. Ayet
  Hani Kur'an'ı dinlemek üzere cinlerden bir grubu sana yöneltmiştik. Onlar, onun huzuruna gelince birbirlerine, "Susun!" dediler. Kur'an'ın okunması bitince de uyarıcı olarak kavimlerine döndüler.
  46. Sure (Ahkâf Suresi), 30. Ayet
  Dediler ki: "Ey kavmimiz! Şüphesiz biz, Mûsâ'dan sonra indirilen, kendinden önceki kitapları doğrulayan, gerçeğe ve doğru yola ileten bir kitap dinledik."
  46. Sure (Ahkâf Suresi), 31. Ayet
  "Ey kavmimiz! Allah'ın dâvetçisine uyun, ona iman edin ki, günahlarınızı bağışlasın ve sizi elem dolu bir azaptan kurtarsın."
  46. Sure (Ahkâf Suresi), 32. Ayet
  Kim Allah'ın davetçisine uymazsa, yeryüzünde Allah'ı âciz bırakacak değildir. Kendisi için Allah'tan başka dostlar da bulunmaz. İşte onlar apaçık bir sapıklık içindedirler.
  51. Sure (Zâriyât Suresi), 56. Ayet
  Ben cinleri ve insanları, ancak bana kulluk etsinler diye yarattım.
  51. Sure (Zâriyât Suresi), 57. Ayet
  Ben, onlardan bir rızık istemiyorum. Bana yedirmelerini de istemiyorum.
  51. Sure (Zâriyât Suresi), 58. Ayet
  Şüphesiz Allah rızık verendir, güçlüdür, çok kuvvetlidir.
  55. Sure (Rahmân Suresi), 33. Ayet
  Ey cin ve insan toplulukları! Göklerin ve yerin uçlarından bucaklarından geçip gitmeye gücünüz yeterse geçip gidin. Büyük bir güç olmadıkça geçip gidemezsiniz.
  55. Sure (Rahmân Suresi), 37. Ayet
  Gök yarılıp da, yanıp kızaran yağ gibi kırmızı gül haline geldiği zaman (haliniz ne olur?)
  55. Sure (Rahmân Suresi), 38. Ayet
  O halde, Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlıyorsunuz?

 4. imam
  Üye
  Cinlerle alakalı ayet mealleri

  55. Sure (Rahmân Suresi), 39. Ayet
  İşte o gün ne insana, ne cine günahı sorulmayacak.
  72. Sure (Cin Suresi), 1. Ayet
  (Ey Muhammed!) De ki: "Bana cinlerden bir topluluğun (Kur'an'ı) dinleyip şöyle dedikleri vahyedildi: "Şüphesiz biz doğruya ileten hayranlık verici bir Kur'an dinledik de ona inandık. Artık Rabbimize hiç kimseyi asla ortak koşmayacağız."
  72. Sure (Cin Suresi), 10. Ayet
  "Hakikaten biz bilmiyoruz, yeryüzündekilere kötülük mü istendi, yoksa Rableri onlara bir hayır mı diledi?"
  72. Sure (Cin Suresi), 11. Ayet
  "Doğrusu içimizde salih olanlar da var, olmayanlar da. Ayrı ayrı yollar tutmuşuz."
  72. Sure (Cin Suresi), 12. Ayet
  "Muhakkak ki biz Allah'ı yeryüzünde aciz bırakamayacağımızı, kaçarak da onu aciz bırakamayacağımızı anladık."
  72. Sure (Cin Suresi), 13. Ayet
  "Gerçekten biz hidayet rehberini (Kur'an'ı) işitince ona inandık. Kim Rabbine inanırsa, artık ne hakkının eksik verilmesinden, ne de haksızlığa uğramaktan korkar."
  72. Sure (Cin Suresi), 14. Ayet
  "Kuşkusuz içimizde müslüman olanlar da var, hak yoldan sapanlar da var. Kim müslüman olursa, işte onlar doğruyu arayıp bulmuşlardır."
  72. Sure (Cin Suresi), 15. Ayet
  "Hak yoldan sapanlara gelince, onlar cehenneme odun olmuşlardır."
  72. Sure (Cin Suresi), 16. Ayet
  Yine de ki: "Bana şöyle de vahyedildi: ‘Eğer yolda dosdoğru olurlarsa mutlaka onlara bol yağmur yağdırırız ki bununla onları imtihan edelim. Kim Rabbinin zikrinden (Kur'an'dan) yüz çevirirse, Rabbi onu gittikçe yükselen bir azaba sokar."
  72. Sure (Cin Suresi), 18. Ayet
  "Şüphesiz mescitler, Allah'ındır. O halde, Allah ile birlikte hiç kimseye kulluk etmeyin.
  72. Sure (Cin Suresi), 19. Ayet
  "Allah'ın kulu (Muhammed), O'na ibadet etmek için kalktığında cinler nerede ise (Kur'an'ı dinlemek için kalabalıktan) onun etrafında birbirlerine geçiyorlardı."
  114. Sure (Nâs Suresi), 1. Ayet
  De ki: "Cinlerden ve insanlardan; insanların kalplerine vesvese veren sinsi vesvesecinin kötülüğünden, insanların Rabbine, insanların Melik'ine, insanların İlah'ına sığınırım."

+ Yorum Gönder
cinlerin varlığı ile ilgili ayetler,  cinlerle ilgili ayetler,  cinler ile ilgili ayetler,  cinlerin varlıyla ilgili 3ayey,  kuranda cinlerin varligi ile ilgili 1 ayet,  cinlerin varligi ile ilgili 2 ayet,  Cinlerin varl