+ Yorum Gönder
Soru ve Cevaplar ve Sure ve Ayetler Kategorisinden Alay etmek ile ilgili hadisler ve ayetler Konusununa Bakıyorsunuz..
 1. Misafir

  Alay etmek ile ilgili hadisler ve ayetler

  Reklam
  Sual: Alay etmek ile ilgili hadis bulabilir misiniz? Alay etmek hakkında hadisi şerifler paylaşabilir misiniz ? ? 2. Yetim
  Hadimul Müslimin

  Cevap: Alay etmek ile ilgili hadisler ve ayetler


  Reklam  Cevap: Haris oğlu Alâ (r.a.) Resulullah'ın (a.s.m.) şöyle buyurduğunu rivayet etti:"İnsanlarla alay edenleri, onların suçlarını araştırıp yayanları, iyi kimselere suç isnad eden koğucuları Allah (c.c.) köpek suretinde haşredecektir." (Tergib ve Terhib, c.5/391)

  Ebu Hureyre (r.a.) Resulullah'ın (s.a.v.) şöyle buyurduğu rivayet edilmiştir: "Eğer bir kimsenin -amellerini küçümseyerek/alay ederek- 'insanlar helak oldu' dediğini işitirseniz, işte o -kendisini beğendiği için- daha kötü bir şekilde helak olmuştur." (Tergib ve Terhib, c.5/513)  Ebu Cebire İbnu'd-Dahhak rivayet ediyor:
  Bir ayet, biz Beni Selime hakkında nazil oldu. Şöyle ki: "Hz. Peygamber (sav) bize geldiği vakit herkesin mutlaka iki veya üç adı vardı. Resulullah (sav) bu adlarından biriyle: "Ey falan!" diye bir kimseyi çağırınca kendisine:

  "Ey Allah'ın Resulü! O, bu isimle çağırılınca, kızar" diye ikaz ediyorlardı. İşte bu durum üzerine şu ayet indi: "Ey iman edenler, bir kavm diğer bir kavm ile alay etmesin. Olur ki (alay edilenler Allah indinde) kendilerinden (yani alay edenlerden) daha hayırlıdır. Kadınlar da kadınları (eğlenceye almasın). Olur ki onlar (eğlenceye alınanlar) kendilerinden daha hayırlıdır. Kendi kendinizi ayıplamayın. Birbirinizi kötü lakaplarla çağırmayın, imandan sonra fasıklık ne kötü addır. Kim (Allah'ın yasak ettiği şeylerden) tevbe etmezse, onlar zalimlerin ta kendileridir" (Hucurat, 11).
  Kaynak: Tirmizi, Tefsir, Hucurat (3264); Ebu Davud, Edeb 71, (4926) 3. Misafir
  Çok güzel açıklamalarda bulunmuşsunuz Allah razı olsun sizlerden

+ Yorum Gönder
alay etmek ile ilgili hadisler,  alay etmek ile ilgili ayetler,  alay etmek ile ilgili ayetler ve hadisler,  alay etmek ile ilgili hadisler ve ayetler,  alay etmekle ilgili hadisler,  alay etmekle ilgili hadis,  alay etmek