+ Yorum Gönder
Soru ve Cevaplar ve Sure ve Ayetler Kategorisinden Bir Kadın Başı Açık Olarak Kuran Ve Sureler Okuyabilir Mi? Konusununa Bakıyorsunuz..
 1. Misafir

  Bir Kadın Başı Açık Olarak Kuran Ve Sureler Okuyabilir Mi?

  Reklam

 2. jerusselam
  Devamlı Üye

  Cevap: Bir Kadın Başı Açık Olarak Kuran Ve Sureler Okuyabilir Mi?


  Reklam  Cevap:

  Kur'an-ı Kerim okurken başörtüsü takmak gerekir mi
  Bir kadın başı açık olarak Kuran ve sureler okuyabilir mi

  CEVAB. İslamiyet'te kadının yalnız başına iken bile meleklerin varlığını düşünerek sakınması ve örtünmeye dikkat etmesi çok güzel bir davranış olarak nitelendirilmiştir.
  Kuran-ı Kerim'i okumak ise bir ibadettir. Her ibadetin kendine ait bazı edep ve kuralları vardır. Kuran-ı Kerim okurken başın açık bulunması Kuran-ı Kerim'e hürmetsizliktir. İçerisinde Kuran okunan ve Kuran hakikatleri anlatılan bir ev meleklerle dolu manevî bir mescid gibidir. Gayr-i Müslim insanlar dahi camilere girerken başlarını kapatıp edebe uygun hareket etmeye çalışırken Müslüman olan bir kimsenin başı açık bir şekilde Kuran okuması veya Kuran okunan ortamda bulunması elbette edebe aykırıdır.
  Kur'ân'ın okunması sırasında melekler iner
  Useyd ibn Hudayr (ra) şöyle dedi: Bir kere Useyd ge¬ce vakti el-Bakara Sûresi'ni okuyordu. Atı da yanında bağlanmıştı. Kurân'ı okuyorken birden at deprenmeye başladı. Useyd sustu. O susunca at da sâkinleşti. Useyd tekrar okumağa başladı. At yine şah¬landı. Useyd sustu, at da sâkinleşti. Bundan sonra Useyd bir daha okumağa başladı, at yine hırçınlaştı. Useyd de artık vazgeçti. Useyd'in oğlu Yahya ise ata yakın bir yerde (yatmakta) idi. Atın çocuğa bir zararı dokunmasından endîşe ederek, çocuğu geriye çekti. Bu sırada başını kaldırıp göğe baktığında (beyaz bulut gölgesine benzer bir sis içinde kandiller gibi birtakım şeylerin parlamakta olduklarını gördü de) nihayet onu göremez oldu.
  Sabah olduğunda Useyd, Peygamber'e bunu söyledi. Peygamber ona:
  — "Oku ey Hudayr oğlu, oku ey Hudayr oğlu!" dedi,
  Useyd:
  — Yâ Rasûlallah, atın Yahya'yı çiğnemesinden endişelendim. Çünkü çocuk ata yakın bir yerde idi. Başımı kaldırıp çocuğa gittim. Başımı göğe doğru kaldırdığımda, beyaz bulut gölgesine benzer bir sis içinde kandiller gibi birçok şeylerin parlamakta olduklarını gör¬düm. Artık bu beyaz gölge tabakası içindeki ışıklı parlak cisimler man¬zumesi göğe doğru çekilip çıktı. Nihayet onu görmez oldum, dedi.
  Peygamber (asm):
  — "Bilir misin onlar nedir?" buyurdu. Useyd:
  — Hayır, dedi. Peygamber:
  — "Onlar meleklerdi, senin Kur'ân okuyuş sesine yaklaşmışlar¬dı. Eğer okumaya devam etseydin, sabaha kadar seni dinlerlerdi. İn¬sanlar da onlara bakarlardı. Onlar insanların gözünden gizlenemezlerdi" buyurdu.
  Râvî İbnu'l-Hâd: Bana bu hadîsi Abdulah ibn Habbâb, Ebû Saîd el-Hudrî'den, Useyd ibnu Hudayr'dan tahdîs etti, dedi. (Buhari)


+ Yorum Gönder