+ Yorum Gönder
Soru ve Cevaplar ve Sure ve Ayetler Kategorisinden Riba ayetleri hangileridir? Konusununa Bakıyorsunuz..
 1. Misafir

  Riba ayetleri hangileridir?

  Reklam
  Sual: Riba ayetleri nelerdir Riba ayetlerine örnekler verir misiniz ? Riba ayetleri hangileridir? ? 2. Yetim
  Hadimul Müslimin

  Cevap: Riba ayetleri hangileridir?


  Reklam  Cevap: Kur’an-ı Kerim azı ve çoğu hakkında bir ayırım yapmaksızın ribayı şu ayetlerle mutlak olarak yasaklamıştır:” Allah alış-verisi helal ve faizi ise haram kılmıştır” (el-Bakara, 2/275); “Kim de haram olan bu ribayı helal diye yemeye dönerse, içte onlar cehennemliktir, o ateşte ebedî olarak kalacaklardır” (el-Bakara, 2/275); Ey iman edenler! Allah’tan korkun ve (cahiliyette işlediğiniz) faiz hesabından arta kalanı bırakın; eğer gerçek mü’minler iseniz. Yok eğer bu faizi terketmezseniz; bilin ki, Allah’a ve Peygamberine karşı bir harbe girmiş olursunuz. Eğer ribadan tevbe ederseniz, ana paranız sizindir. Böylece ne zulmetmiş ve ne de zulme uğramış olursunuz.” (el-Bakara, 2/278, 279).Müfessirlerin çoğuna göre, riba ayetleri, Taif’te oturan Beni Sakîf kabilesinin faiz problemiyle ilgili olarak inmiştir. Bu kabilenin Hz. Peygamberle yaptığı Taif anlaşmasında faiz alacak-verecekleri lağvedilmişti. Mekke’deki Muğîre oğulları, Benî Sakîf’ten Amr b: Umeyr oğullarına olan faiz borçlarını ödemeyince, aralarında düşmanlık doğdu. Durum Mekke valisi Attab b. Esîd (ö. 13/634) tarafından Hz. Peygamber’e yazıldı. Bu soru üzerine riba ayetleri indi ve Hz. Muhammed, valiye ayeti yazdı. Ayrıca hükme razı olurlarsa ne ala, aksi halde onlara harp ilan etmesini bildirdi. Bunun üzerine Taifliler faiz istemekten vazgeçtiler (et-Taberî, Tefsîr, 105, 106; Elmalılı, a.g.e., II, 972). Mekke ve Taif’in fethi 8. Veda haccı ise 10. hicret yılında vuku bulmuştur. Hz. Peygamber Veda haccı sırasında Mekke’de faiz yasağı uygulamasını şu ifadelerle başlatmıştır: Dikkat ediniz! cahiliyye devrinden kalma faizin hepsi kaldırılmıştır. Kaldırdığım faizin ilki, amcam Abbas b. Abdilmuttalib’in faizidir” (Müslim, Hac, 147; Ebû Davud, Büyü’, 5). Riba ayetleri, riba ayetleri.Hamdi Döndüren

+ Yorum Gönder