+ Yorum Gönder
Soru ve Cevaplar ve Sure ve Ayetler Kategorisinden Vakıa suresi ile ilgili hadisler Konusununa Bakıyorsunuz..
 1. Misafir

  Vakıa suresi ile ilgili hadisler

  Reklam

 2. Desert Rose
  Silent and lonely rains

  Cevap: vakıa suresi ile ilgili hadisler


  Reklam  Cevap:

  Fasil : TEFSİR BÖLÜMÜ - ESBAB-I NÜZULE DAİR
  Konu : Vakıa Suresi
  Ravi : İbnu Mes`ud
  Hadis : Resulullah (sav) şöyle söyledi: "Kim her gece Vakıa suresini okursa ona fakirlik gelmez. Müsebbihat`da, (Sebbeha veya Yüsebbihu ile başlayan surelerde) bir ayet vardır, (sevabca) bin ayete bedeldir." (Rezin`in ilavesidir)
  HadisNo : 808  Fasil : TEFSİR BÖLÜMÜ - ESBAB-I NÜZULE DAİR
  Konu : Vakıa Suresi
  Ravi : Ebu Said el-Hudri
  Hadis : "(Sağcılar)... ve kadri yükseltilmiş döşeklerdedirler" (Vakıa, 34) mealindeki ayet hakkında, Resulullah (sav)`ın şunu söylediğini nakleder: "Bunların yüksekliği sema ile arz arasındaki mesafe kadardır, ikisi arasındaki uzaklık ise beş yüz yıllık yürüme mesafesidir."
  HadisNo : 809  Fasil : TEFSİR BÖLÜMÜ - ESBAB-I NÜZULE DAİR
  Konu : Vakıa Suresi
  Ravi : Enes
  Hadis : "Biz ceylan gözlüleri, defterleri sağından verilenler için yeniden yaratmışızdır. Onları bakire, eşlerine düşkün ve hepsini bir yaşta kılmışızdır." (Vakıa, 35-38) mealindeki ayet hakkında şu açıklamayı yaptı: "Ayette mevzubahis olan yeniden diriltilenler arasında dünyada iken ihtiyarlayıp, gözlerinin feri kaçıp çapaklanmış pek yaşlı kadınlar da var."
  HadisNo : 810  Fasil : TEFSİR BÖLÜMÜ - ESBAB-I NÜZULE DAİR
  Konu : Vakıa Suresi
  Ravi : Abdullah İbnu Ebi Bekr İbni Amr İbni Hazm
  Hadis : Hz. Resalullah (sav)`ın Amr İbnu Hazm (ra)`a yazdığı mektupta: "Kur`an`a sadece temiz olanlar dokunsun" emri de vardı.
  HadisNo : 811  Fasil : TEFSİR BÖLÜMÜ - ESBAB-I NÜZULE DAİR
  Konu : Vakıa Suresi
  Ravi : İbnu Abbas
  Hadis : Resulullah (sav) zamanında halk yağmura kavuştu. Bunun üzerine Resulullah (sav): "İnsanlar bugün iki grup halinde sabaha erdiler, bir grubu kafir, bir grubu mü`mindir" dedi. Ve şöyle açıkladı: "Bazıları: "Bu yağmur Allah`ın bir rahmetidir" derken, diğer bazısı: "Falan falan yıldızın uğuru doğru çıktı" dedi. Bunun üzerine şu Ayet nazil oldu: "Hayır (hakikatler kafirlerin dedikleri gibi değildir), işte yıldızların düştüğü yerlere and ediyorum ki, hakikaten bu, eğer bilirseniz büyük bir anddır. Muhakkak o, elbette çok şerefli bir Kur`an`dır ki siyanet edilmiş bir kitapta (yazılı)dır. Ona tam bir surette temizlenmiş olanlardan başkası el süremez. O alemlerin Rabbinden indirilmedir. Şimdi siz bu kelamı mı hor görücülersiniz? Rızkınıza (şükür edeceğinize) siz behemahal tekzibe mi kalkışırsınız?" (Vakıa, 75-82).
  HadisNo : 812  Fasil : TEFSİR BÖLÜMÜ - ESBAB-I NÜZULE DAİR
  Konu : Vakıa Suresi
  Ravi : Ali
  Hadis : "Rızkınıza (şükredeceğinize) siz behemahal tekzibe mi kalkışırsınız?" (Vakıa, 82) mealindeki ayetle ilgili olarak Hz. Peygamber (sav)`in şöyle dediğini rivayet etmiştir: Siz Cenab-ı Hakk`ın size verdiği şükür makamında, "falanca falanca yıldızın batışı veya falanca falanca yıldızın doğuşu sayesinde yağmura kavuştuk" diyorsunuz.
  HadisNo : 813


  Kütübü Sitte

+ Yorum Gönder