+ Yorum Gönder
Soru ve Cevaplar ve Sure ve Ayetler Kategorisinden Kuranın aklımızı kullanmaya verdiği önemi ifade eden ayetler nelerdir Konusununa Bakıyorsunuz..
 1. Misafir

  Kuranın aklımızı kullanmaya verdiği önemi ifade eden ayetler nelerdir

  Reklam

 2. Şema
  el-âsa limen âsa

  kuranın aklımızı kullanmaya verdiği önemi ifade eden bir ayet meali


  Reklam  Cevap: Kuranın aklımızı kullanmaya verdiği önemi ifade eden ayetler

  Mümin:67 O, sizi (önce) topraktan, sonra az bir sudan (meniden), sonra "alaka"dan yaratan, sonra sizi (ana rahminden) çocuk olarak çıkaran, sonra olgunluk çağına ulaşmanız, sonra da ihtiyarlamanız için sizi yaşatandır. İçinizden önceden ölenler de vardır. Allah bunları, belli bir zamana erişmeniz ve düşünüp akıl erdirmeniz için yapar.


  Casiye:5 Geceyle gündüzün birbiri ardınca gelişinde, Allah'ın gökten rızık (sebebi olarak yağmur) indirip, onunla yeryüzünü ölümünden sonra diriltmesinde, rüzgarları evirip çevirmesinde aklını kullanan bir toplum için deliller vardır.


  Hucurat:4 (Ey Muhammed!) Odaların arkasından sana bağıranların çoğu aklı ermeyen kimselerdir.


  Kaf:3 "Öldüğümüz ve toprak olduğumuz zaman mı (dirilecekmişiz)? Bu, akla uzak (imkansız) bir dönüştür!"


  Kaf:37 Şüphesiz bunda, aklı olan yahut hazır bulunup kulak veren kimseler için bir öğüt vardır.


  Tur:32 Bunu kendilerine akılları mı emrediyor, yoksa onlar azgın bir topluluk mudur?


  Haşr:14 Onlar müstahkem kaleler içinde veya duvarlar arkasında olmadan sizinle toplu halde savaşmazlar. Kendi aralarındaki çekişmeleri şiddetlidir. Sen onları toplu sanırsın. Halbuki kalpleri darmadağınıktır. Bu, onların akılları ermez bir topluluk olmalarındandır.


  Talak:10 Allah, ahirette onlara şiddetli bir azap hazırlamıştır. O halde, ey iman etmiş olan akıl sahipleri, Allah'a karşı gelmekten sakının! Allah, size bir zikir (Kur'an) indirdi.


  Mülk:10 Yine şöyle derler: "Eğer kulak vermiş veya aklımızı kullanmış olsaydık, şu alevli ateştekilerden olmazdık."


  Fecr:5 Şüphesiz bunlarda, akıl sahibi bir kimse için üzerine yemin edilmeye değer bir özellik vardır.

+ Yorum Gönder
kuranın aklımızı kullanmaya verdiği önemi ifade eden ayet