+ Yorum Gönder
Soru ve Cevaplar ve Sure ve Ayetler Kategorisinden Kadir suresi ve anlamı fazileti Konusununa Bakıyorsunuz..
 1. Misafir

  Kadir suresi ve anlamı fazileti

  Reklam
  Sual: Kadir suresi ve anlamı fazileti nedir Kadir süresi fazileti hakkında ayazı yazar mısınız ? ? 2. Hoca
  erimeye devam...

  Cevap: kadir suresi ve anlamı fazileti


  Reklam  Cevap: kadir suresi ve anlamı fazileti


  97-el-KADR SÜRESİ ANLAMI

  Kadir gecesinden söz ettiği için bu adı almıştır. Abese sûresinden sonra Mekke'de inmiştir. 5 (beş) âyettir. Sûrede, Kadir gecesinden, onun faziletinden, o gecede meleklerin yeryüzüne inişinden bahsedilir.
  Rahmân ve Rahîm (olan) Allah'ın adıyla.
  1. Biz onu (Kur'an'ı) Kadir gecesinde indirdik.
  2. Kadir gecesinin ne olduğunu sen bilir misin?
  3. Kadir gecesi, bin aydan hayırlıdır.
  4. O gecede, Rablerinin izniyle melekler ve Ruh (Cebrail), her iş için iner dururlar.
  5. O gece, esenlik doludur. Ta fecrin doğuşuna kadar.


  Mekke'de inen bu sure, Kuran-ı Kerim'in inmeye başladığı vakitten, meleklerin ve Cebrail'in Allah katından faziletler, bereketler ve hayırlarla Allah'ın salih mümin kulları üzerine indiği Kadir gecesinin diğer gün, gece ve aylara olan üstünlüğünden söz etmektedir. [3]  Kur'an'ın Kadir Gecesinde İnmesinin Manası:


  Kur"an-ı Kerim'in yirmi üç yıla dağılmış olarak bölüm bölüm indiği bi*linmesine rağmen, Kadir gecesinde inmiş olmasının manası onun indirilişi-nin Kadir gecesinde başlamasıdır. Çünkü Peygamberliğin gelişi Ramazan*da idi.

  Zira Allah Tealâ bu surede: "Gerçek biz onu Kadir gecesinde indirdik." buyururken Duhan suresinde de şöyle buyurmuştur: "Hâ mim. Açıkça bil*dirilen Kitab'a yemin ederim ki, hakikat biz onu mübarek bir gecede indir*dik. Gerçek biz haber vericileriz. Her hikmetli iş, nezdimizde bir emir ile, o zaman ayrılır. Hakikat biz Rabbinden bir rahmet olarak (peygamberler) gönderilenleriz. Şüphe yok ki O, hakkıyla işitenin, kemâliyle bilenin ta ken*disidir." (1-6. ayetler).

  Bakara süresindeki "Ramazan ayıdır ki Kur'an onda indirilmiştir. İn*sanlara hidayetin ta kendisidir. Doğru yolun ve hak ile batılı ayırt eden hü*kümlerin nice açık delilleridir." (185.) Bu ayetin manası ise, Kur'an'ın in*mesi mübarek Ramazan ayında başladı, şeklindedir.

  Enfal süresindeki "İki ordunun birbirine kavuştuğu gün kulumuza in*dirdiğimize inanmışsanız.." (41.) ayeti ise, Kur'an'm inmesi ile ilgili bir va*kit belirlememekte sadece, müminlere Muhammed (s.a.)'e Ramazanın on yedinci günü Bedir'de indirilen savaş ahkâmı, melekler ve zaferle ilgili ayetleri hatırlatmaktadır. Bedir günü, Furkan günü olarak anılmıştır. Çünkü, hak ile batılı ayırt etmiştir

+ Yorum Gönder