+ Yorum Gönder
Soru ve Cevaplar ve Sure ve Ayetler Kategorisinden Kafirun suresi niçin indirilmiştir? Konusununa Bakıyorsunuz..
 1. Misafir

  Kafirun suresi niçin indirilmiştir?

  Reklam
  Sual: Kafirun suresi niçin indirilmiştir Kafirun suresinin neden nazil olduğu hakkında bilgiler verir misiniz ? ? 2. Hoca
  erimeye devam...

  Cevap: kafirun suresi niçin indirilmiştir?


  Reklam  Cevap: kafirun suresi niçin indirilmiştir?

  Nüzul Sebebi:


  Taberani ve İbni Ebi Hatim, İbni Abbas'tan şunu rivayet etti: "Kureyş Rasulullah (s.a.)'a kendisine, Mekke'nin en zengini olacak şekilde mal ve*remeye, kadınlardan dilediği ile evlendirmeye davet ederek, bunlar senin olsun. Yeter ki ilâhlarımıza sataşmaktan el çek, onları kötülükle anma. Eğer kabul etmeyeceksen bizim ilâhlarımıza bir yıl ibadet et, dediler. "Rab-bimden gelecek olanı bekleyeyim." diye cevap verdi. Allah Tealâ Kâfirun suresini sonuna kadar indirdi. Ve "De ki: Siz ey cahiller! Bana Allah'tan başkasına mı tapınmamı emrediyorsunuz?" (Zümer, 39/64) ayeti indi.

  Abdürrezzak, Vehb'ten nakletti: Kureyş kâfirleri Peygamber (s.a.)'e: Bir yıl senin bize uyman bir yıl da senin dinine bizim uymamız senin için yeterli midir? dediler. Allah Tealâ bunun üzerine Kâfirun suresini sonuna kadar indirdi.

  İbni Ebi Hatim, Said b. Mina'dan rivayet etti: Velid b. Muğire, As b. Vail, Esved b. Muttalib ve Ümeyye b. Halef Rasulullah (s.a.) ile karşılaştı*lar: Ey Muhammedi Gel, tapındığımıza tapın, biz de senin tapındığına ta*pınalım; biz ve sen bütün işimizde birleşelim, dediler. Allah Tealâ Kâfirun suresini indirdi.

  Nisabûri'nin naklettiği de bunu doğrulamaktadır: Bu sure Kureyş'ten bir topluluk hakkında indi. Onlar şöyle demişlerdi: Ey Muhammedi Gel, bi*zim dinimize uy, bizde senin dinine uyalım. Bir yıl bizim ilâhlarımıza tapın, bir yıl da biz senin ilâhına tapınalım. Eğer senin getirdiğin bizim elimizdeki-lerden daha hayırlı ise sana ortak olur, ondan nasibimizi alırız. Bizim elimiz*dekiler senin elindekilerden hayırlı ise sen bize katılır, nasibini alırsın. Pey*gamberimiz Buyurdu ki: "O'na ortak koşmaktan Allah'a sığınırım." Allah Te*alâ sonuna kadar Kâfirun suresini indirdi. Rasulullah (s.a.) Mescid-i Ha-ram'a gitti. Bu sureyi onlara okudu. O zaman ondan umutlarını kestiler.[5]

  İbni İshak ve diğerleri İbni Abbas'tan nüzul sebebi hakkında şunu naklettiler: Velid b. Muğire, As b. Vail, Esved b. Abdulmuttalib ve Ümeyye b. Halef Rasulullah'a (s.a.) dediler ki: Ey Muhammedi Gel, senin tapındığı*na tapınalım, sen de bizim tapındığımıza tapın; Biz ve sen işimizin hepsin*de birleşelim. Eğer senin getirdiğin bizim elimizdekinden hayırlısı ise, sa*na katılmış ve nasibimizi almış oluruz. Bizim elimizdeki senin elindekin-den hayırlı ise bizim işimize katılmış ve nasibini almış olursun! Bunun üzerine Allah Tealâ Kâfirun suresini indirdi.


+ Yorum Gönder
kafirun suresi niçin