+ Yorum Gönder
Soru ve Cevaplar ve Sure ve Ayetler Kategorisinden Kafirun suresi indiriliş sebebi Konusununa Bakıyorsunuz..
 1. Misafir

  Kafirun suresi indiriliş sebebi

  Reklam
  Sual: Kafirun suresi indiriliş sebebi nedir Kafirun suresinin neden nazil olduğu hakkında bilgi verir misiniz ? ? 2. Hoca
  erimeye devam...

  Cevap: kafirun suresi indiriliş sebebi


  Reklam  Cevap: kafirun suresi indiriliş sebebi

  Nüzulü

  Mushaftaki sıralamada yüz dokuzuncu, İniş sırasına göre on sekizinci sûre­dir. Mâûn sûresinden sonra,Fîl sûresinden önce Mekke'de inmiştir. Medine'de in­diğine dair rivayet de vardır.[1] Tefsirlerde anlatıldığına göre Kureyşliler Hz. Peygamber'den bir sene kendi ilâhlarına tapmasını, bir sene de kendilerinin onun İlâhına tapmalarım istemişler. Hz. Peygamber de "Kendisine bir şeyi ortak koşmaktan Allah'a sığınının!" demiş; bu kez Kureyşlİler, "Bizim ilâh­larımızdan bazılarım istilâm et (öp, el sür), biz de seni tasdik edip ilâhına ibadet edelim" demişler. Bunun üzerine Kâfurun sûresi İnmiştir. [2]
  Diyanet tefsiri


  Kâfirim sûresi Mekke'de inmiştir. Allah'ı birleme, şirk ve sapıklıktan uzak olmayı açıklayan sûredir. Müşrikler Hz Peygamber (s.a.v)'i anlaşmaya çağırdılar ve bir sene onun kendi ilâhlarına ibadet etmesini bir sene de kendilerinin onun ilahına ibadet etmelerini teklif ettiler. Bunun üzerine kâfir*lerin bu heveslerini kesmek, iki grup yani mü'minlerle putperestler arasın*daki çekişmeyi gidermek ve bu sapık fikrin ne şimdi ne de gelecekte uygu*lanmasının mümkün olmayacağını kafirlere bildirmek üzere bu sûre indi.


+ Yorum Gönder