+ Yorum Gönder
Soru ve Cevaplar ve Sure ve Ayetler Kategorisinden Kafirun Suresinin Fazileti Konusununa Bakıyorsunuz..
 1. Misafir

  Kafirun Suresinin Fazileti

  Reklam

 2. Hoca
  erimeye devam...

  Cevap: Kafirun Suresinin Fazileti


  Reklam  Cevap: Kafirun Suresinin Fazileti

  Surenin Fazileti:


  Sahih-i Müslim'de Cabir'den Rasulullah (s.a.)'ın bu sureyi ve İhlâs su*resini iki rekat tavaf namazında okuduğu sabittir.

  Yine Sahih-i Müslim'de Ebu Hureyre'nin rivayet ettiği bir hadiste Ra*sulullah (s.a.)'ın bu iki sureyi sabah namazının iki rekaatında okuduğu ri*vayeti vardır. Ahmed, Tirmizi, Nesai ve İbni Mace'de de İbni Ömer'den ri*vayet edilmiştir. Tirmizi: Bu hasen hadistir, dedi.

  Zilzal suresinde Tirmizi'deki İbni Abbas hadisinde bu surenin, Kur'an'ın dörtte birine muadil olduğu, Zilzal suresinin de dörtte bire mu*adil olduğu geçmişti.

  Ebu'l-Kasım el-Taberani, Zeyd b. Harise'nin kardeşi olan Cebele b. Harise'den rivayet ettiğine göre Peygamber (s.a.) şöyle buyurdu: "Yatağına girdiğinde Kâfirun suresini sonuna kadar oku. Muhakkak o, şirkten beraat*tır. " İmam Ahmed bunun aynısını Haris b. Cebele'den rivayet etti. Özet ola*rak Rasulullah (s.a.) bu sureyi ve İhlâs suresini iki rekat tavaf namazında, sabah namazının iki rekatında (sünnetinde), akşamdan sonraki iki rekatta okuduğu ve Vitirde de A'la, Kâfirun ve İhlâs surelerini okuduğu sabittir. [4]

+ Yorum Gönder