+ Yorum Gönder
Soru ve Cevaplar ve Sure ve Ayetler Kategorisinden Emri bil maruf nehyi anil münker ile ilgili ayetler Konusununa Bakıyorsunuz..
 1. Misafir

  Emri bil maruf nehyi anil münker ile ilgili ayetler

  Reklam

 2. Ravza Sevdam
  Medine'nin Gülüne Hasret

  Cevap: emri bil maruf nehyi anil münker ile ilgili ayetler


  Reklam  Cevap: Siz insanlar için çıkarılmış en hayırlı bir ümmetsiniz. Marufu emreder, kötülükten vazgeçirmeye çalışırsınız; çünkü Allah'a inanıyorsunuz...'' (Alu İmrân, 3/110).


  "...onlar, (İsrailoğulları) birbirlerine hiçbir münkeri yasaklamadılar. Yemin ederiz ki yapmakta oldukları şey çok kötü idi..." (el-Mâide, 5/78-79). Yine başkâ âyetlerde müşriklerden başka, müminlerin karşısında münkeri emreden, marufu yasaklayan, böylelikle Allah'ın emir ve yasaklarına karşı çıkarak, emredilenin tam tersini yapan münâfıklar da zikredilir (bk. et-Tevbe, 81/67).
  Marufun emredilmediği, münker den alıkonulmayan toplumların nasıl helâk edildiği, nasıl Allah'ın azâbının onları kuşattığı Kur'an-ı Kerîm'de hemen her sûrede zikredilmektedir (A ' râf, 7/163 vd).


  "Ey iman edenler siz kendinize bakın; doğru yolda iseniz sapıtanlar size zarar veremezler" (el-Mâide, 5/105).


  İkincisi, Rabbin yoluna hikmetle, güzel öğütle çağırmak, insanlarla en güzel şekilde tartışmak, azgınlara bile yumuşak söz söylemektir (en-Nahl, 1 6/ 1 25; Tâhâ, 20/43).+ Yorum Gönder
maruf ile ilgili ayetler,  emri bil maruf nehyi anil münker ile ilgili ayetler,  maruf kelimesi ile ilgili ayetler,  kuranda geçen maruf ile ilgili ayetler,  emri bil maruf hadis ve ayetle örnek,  emri bil maruf ile ilgili ayetler,  emri maruf nehyi münker hadis ayet