+ Yorum Gönder
Soru ve Cevaplar ve Sure ve Ayetler Kategorisinden Tebbet suresi ne zaman indi? Konusununa Bakıyorsunuz..
 1. Misafir

  Tebbet suresi ne zaman indi?

  Reklam
  Sual: Tebbet suresi ne zaman indi Tebbet suresinin ne vakit nazil olduğu hakkında bilgi verir misiniz ? ? 2. Hoca
  erimeye devam...

  Cevap: tebbet suresi ne zaman indi?


  Reklam  Cevap: Tebbet, "kurusun" manasına bedduadır. Ebu Leheb hakkında inmiştir. Zira o, eziyet etmek kasdıyla Resûlullah'ın yoluna gizlice diken koymuş, bu işte kendisine karısı da yardım etmişti. Sûre, "Mesed sûresi" diye de anılır. Fâtiha sûresinden sonra Mekke'de inmiştir, 5 (beş) âyettir. (Bir rivayete göre Şuarâ sûresinin 124. âyeti gereğince Efendimiz yakın akrabasını çağırarak, onları İslâm'a dâvet etmişti. Amcası Ebû Leheb galiz sözler sarfederek, "Bizi bunun için mi çağırdın?" demişti. Bunun üzerine bu sûre indi.)

 3. Misafir
  Mekkede inmiştir. Ebu Lehebin yaptığı zulümler üzerine Ebu Lehebin eli kurusun şeklinde inmiştir.

 4. Şem'a
  YÖNETİCİ
  Tebbet suresi Mekke şehrinde tahminen Peygamberliğin ilk beş yılında indirildi (Tarih olarak kesin olmamakla birlikte miladi 616 )

  Mekke döneminde indiği konusunda ittifak olan bu sure Peygamber (s.a.)'in amcası Ebu Leheb Abdüluzza b. Abdülmuttalib'in ve eşi Ebu Süf-yan'm kardeşi Ümmü Cemil Erva b. Harb b. Ümeyye'nin sonlarından söz etmektedir. O son da, Allah ve Rasulü (s.a.)'nün düşmanı Ebu Leheb'in Peygamber (s.a.)'e aşırı düşmanlığı ve eziyeti, insanların iman yolunu tıka*ması nedeni ile dünyada helak olma ve ahirette de cehenneme girmedir.

  Hanımı da bu cezada onun ortağıdır. Çünkü küfür ve inkârında, ina*dında eşinin yardımcısı idi. Kıyamette de cehennem ateşi azabında onun*la ortak olacaklardır

+ Yorum Gönder
tebbet suresi ne zaman indi,  tebbet suresi ne zaman inmiştir,  tebbet suresi kime indi,  tebbet suresi ne zaman indirildi,  tebbet suresi kaç yılında indi,  tebbet suresi ne zaman inmistir,  tebbet suresi niçin indirilmiştir