+ Yorum Gönder
Soru ve Cevaplar ve Sure ve Ayetler Kategorisinden Tebbet suresi neden indirilmiştir? Konusununa Bakıyorsunuz..
 1. Misafir

  Tebbet suresi neden indirilmiştir?

  Reklam
  Sual: Tebbet suresi neden indirilmiştir Tebbet suresinin neden nazil olduğu hakkında bilgiler verir misiniz ? ? 2. Ravza Sevdam
  Medine'nin Gülüne Hasret

  Cevap: tebbet suresi neden indirilmiştir?


  Reklam  Cevap: Tebbet "kurusun" manasında bedduadır.Ebu Leheb hakkında inmiştir.Zira o eziyet etmek kastıyla Resulallah'ın (s.a.v) yoluna gizlice diken koymuş bu işte kendisine karısı da yardım etmişti.Sure "Mesed" suresi diyede anılır.Fatiha suresinden sonra mekke de inmiştir beş (5) ayettir.(Bir rivayete göre Şuara suresinin 124. ayeti gereğince Efendimiz yakın akrabalarını çağırarak İslam'a davet etmişti.Amcası Ebu Leheb galiz sözler sarfederek "Bizi bunun için mi çağırdın."demişti.Bunun üzerine bu sure inmişti.)

 3. Hoca
  erimeye devam...
  tebbet suresi neden indirilmiştir?

  Nüzul Sebebi:


  Buhari, Müslim ve diğerlerinde (lafız Müslim'e aittir) İbni Abbas'tan rivayet edildiğine göre "Sen en yakın hısımlarını uyar." (Şuara, 26/214) ayeti inince Rasulullah (s.a.) Safa'ya çıktı ve "Ey halk!" diye bağırdı. Bu ba*ğıran kimdir? dediler. Muhammed'dir, denince, etrafına toplandılar. Buyur*du ki: "Ey falan oğulları! Ey falan oğulları! Ey falan oğulları! Abdimenaf oğulları! Abdülmuttalib oğulları!"

  "Size şu dağın dibinden birtakım süvarilerin hücum etmekte olduğunu söylesem beni doğrular mısınız?" Senin bir yalanını görmedik, dediler. "Ben sizi şiddetli bir azap ile uyarıyorum." dedi. Ebu Leheb: Yazık sana! Bizi bu*nun için mi toplamıştın, diyerek çıkıştı sonra da kalkıp gitti. Bu sure indi. "Ebu Leheb'in iki eli kurusun ve kurudu da!" A'meş, Abdullah ve Übey so*nuna kadar böyle okudular. Hafs'ın kıraati "ve kad tebbe" şeklindedir. Ya*ni, birincisi ona beddua ikincisi de ondan haberdir.

  Tarık el-Meharibi'den şöyle rivayet edildi: "Zi'1-Mecaz'da çarşıda idim. Yaşı genç birisi ile karşılaştım. Diyordu ki: Ey İnsanlar! Lâilâheillallah, deyin kurtulun. Bir adam peşinden gidip ona taş atıyordu. Ayaklan ve to*puklarını kanatmıştı. Ey İnsanlar! O yalancıdır onu doğrulamayın, diyor*du. Bu kimdir? dedim. Muhammed'dir. Peygamber olduğunu sanıyor. Bu da amcası Ebu Leheb'tir, onun yalancı olduğunu iddia ediyor, dediler.

+ Yorum Gönder
tebbet suresi neden indirildi,  tebbet suresi neden indirilmiştir,  tebbet suresi niçin indirilmiştir,  tebbet suresi neden inmiştir,  tebbet suresi neden indi,  ebu leheb ve karısı ne yapmış tebbet suresi inmiştir,  tebbet suresi hangi olay üzerine inmiştir