+ Yorum Gönder
Soru ve Cevaplar ve Sure ve Ayetler Kategorisinden Tebbet suresi iniş sebebi Konusununa Bakıyorsunuz..
 1. Misafir

  Tebbet suresi iniş sebebi

  Reklam
  Sual: Tebbet suresi iniş sebebi nedir Tebbet suresinin neden nazil olduğu hakkında bilgiler verir misiniz ? ? 2. Hoca
  erimeye devam...

  Cevap: tebbet suresi iniş sebebi


  Reklam  Cevap: tebbet suresi iniş sebebi

  Mesed Süresi Nüzul Sebebi:


  Buhari, Müslim ve diğerlerinde (lafız Müslim'e aittir) İbni Abbas'tan rivayet edildiğine göre "Sen en yakın hısımlarını uyar." (Şuara, 26/214) ayeti inince Rasulullah (s.a.) Safa'ya çıktı ve "Ey halk!" diye bağırdı. Bu ba*ğıran kimdir? dediler. Muhammed'dir, denince, etrafına toplandılar. Buyur*du ki: "Ey falan oğulları! Ey falan oğulları! Ey falan oğulları! Abdimenaf oğulları! Abdülmuttalib oğulları!"

  "Size şu dağın dibinden birtakım süvarilerin hücum etmekte olduğunu söylesem beni doğrular mısınız?" Senin bir yalanını görmedik, dediler. "Ben sizi şiddetli bir azap ile uyarıyorum." dedi. Ebu Leheb: Yazık sana! Bizi bu*nun için mi toplamıştın, diyerek çıkıştı sonra da kalkıp gitti. Bu sure indi. "Ebu Leheb'in iki eli kurusun ve kurudu da!" A'meş, Abdullah ve Übey so*nuna kadar böyle okudular. Hafs'ın kıraati "ve kad tebbe" şeklindedir. Ya*ni, birincisi ona beddua ikincisi de ondan haberdir.

  Tarık el-Meharibi'den şöyle rivayet edildi: "Zi'1-Mecaz'da çarşıda idim. Yaşı genç birisi ile karşılaştım. Diyordu ki: Ey İnsanlar! Lâilâheillallah, deyin kurtulun. Bir adam peşinden gidip ona taş atıyordu. Ayaklan ve to*puklarını kanatmıştı. Ey İnsanlar! O yalancıdır onu doğrulamayın, diyor*du. Bu kimdir? dedim. Muhammed'dir. Peygamber olduğunu sanıyor. Bu da amcası Ebu Leheb'tir, onun yalancı olduğunu iddia ediyor, dediler.

+ Yorum Gönder
tebbet suresinin iniş sebebi,  tebbet suresinin nüzul sebebi,  tebbet suresi nüzul sebebi,  tebbet suresinin indiriliş sebebi,  tebbet suresi iniş sebebi,  leheb suresinin iniş sebebi,  tebbet suresinin nuzul sebebi