+ Yorum Gönder
Soru ve Cevaplar ve Sure ve Ayetler Kategorisinden Nasr suresi ne zaman indirilmiştir? Konusununa Bakıyorsunuz..
 1. Misafir

  Nasr suresi ne zaman indirilmiştir?

  Reklam
  Sual: Nasr suresi ne zaman indirilmiştir Nasr suresinin ne zaman nazil olduğu hakkında bilgi verir misiniz ? ? 2. @hmet
  Üye

  Cevap: nasr suresi ne zaman indirilmiştir?


  Reklam  Cevap: nasr suresi ne zaman indirilmiştir

  Surenin İnme Vakti:

  Bu konuda iki görüş vardır:1- Mekke'nin fethi sekizinci yılın ramazanında idi. Bu sure, onuncu yılda indi. Peygamberimiz'in surenin inmesinden sonra yetmiş gün yaşadı*ğı rivayet edilmiştir. Onuncu yılın rabiulevvel ayında vefat etti. Bunun için de Tevdi' (uğurlama) suresi diye anıldı.2- Bu sure Mekke'nin fethinden önce inmiştir; Rasulullah (s.a.)'a Mekkelilere karşı kendisine yardım edileceğine, orayı fethedeceğine dair müjdedir. Bunun benzeri de şu ayettir: "Herhalde o Kur'an'ı senin üzerine farz kılan seni dönülecek yere döndürecektir." (Kasas, 28/85). "Allah'ın nus*reti ve fetih gelince." sözü, gelecek zamanı ifade etmektedir.Buna göre de vukuundan önce Mekke'nin fethinden haber verilmesi, mu*cize olarak gaibten haber verilmesi olup nübüvvet alâmetlerindendir.[6]Zahir olan, İbni Ömer'in sözünden hareketle birinci görüştür: Bu sure Veda haccında Mina'da indi. Sonra da: "Bugün sizin dininizi kemâle erdir-dim, üzerinizdeki nimetimi tamamladım." (Maide, 5/3) ayeti indi. Bu iki ayetten sonra Peygamber (s.a.) seksen gün yaşadı. Bundan sonra: "Andol-sun, size kendinizden öyle bir peygamber gelmiştir ki..." (Tevbe, 9/128) ayeti indi. Bundan sonra otuzbeş gün yaşadı. Ardından: "Öyle bir günden sakı*nın ki o gün Allah'a döndürüleceksiniz." (Bakara , 2/281) ayeti indi. Ondan sonra yirmi bir gün yaşadı. Mukatil, yedi gün yaşadığını söyledi.[7]Razi ise doğru kabul edilen görüşün surenin Mekke'nin fethinden önce indiği şeklinde olduğunu söylemiştir.[8]

+ Yorum Gönder
nasr suresi ne zaman indirilmiştir