+ Yorum Gönder
Soru ve Cevaplar ve Sure ve Ayetler Kategorisinden Nasr suresi hakkında detaylı bilgi Konusununa Bakıyorsunuz..
 1. Misafir

  Nasr suresi hakkında detaylı bilgi

  Reklam
  Sual: Nasr suresi hakkında detaylı bilgilere ihtiyacım var bana Nasr suresi ile ilgili geniş bilgi verir misiniz ? ? 2. Desert Rose
  Silent and lonely rains

  Cevap: nasr suresi hakkında detaylı bilgi


  Reklam  Cevap: Sure Hakkında Bilgiler
  Medine'de nâzil olan sûre 3 âyettir. Zafer mânasına gelen Nasr sûresi, adını ilk âyetinden almaktadır. Hz. Peygamber(S.A.V)'in tebliğinin gayesine ulaştığını, dolayısıyla dünyadaki görevinin tamamlanıp Yüce Dosta (refik-i a'lâya) dönme zamanı geldiğini beyan buyurur. Fetih yani zaferden maksat Mekke'nin fethi olup hicri 8. yılın ramazan ayında gerçekleşmiştir. 10. yılın rebiülevvel ayında da Efendimiz (S.A.V) âhirete irtihal etmişlerdir. İbn Abbas (r.a) çocuk sayılacak yaşta olmasına rağmen, Hz. Ömer (r.a) onu istişare meclisine çağırır, ashabın büyükleri bunu tuhaf bulurlardı. Bir gün mecliste: "Nasr sûresi hakkında ne dersiniz?" diye sordu. Çeşitli cevaplar verildi. Sonra İbn Abbas'a sordu. "Resulullahın vazifesinin tamamlanıp ecelinin yaklaştığı bildiriliyor" dedi. Hz. Ömer cevabını takdir edip: "Hâla bu gencin toplantımıza katılmasına itiraz eden var mı?" dedi.

  Surenin Okunuşu

  Bismillâhirrahmânirrahîm.
  1. İza cae nasrullahi velfeth
  2. Veraeytennase yedhulune fiy diynillahi efvace
  3. Fesebbıh bihamdi rabbike vestağfirh* innehu kane tevvaba

  Türkçe Meali
  Bismillâhirrahmânirrahîm.
  1 - Allah'ın yardım ve zaferi geldiği zaman,
  2 - Ve insanların kafile kafile Allah'ın dinine girdiklerini gördüğün zaman,
  3- Rabbine hamd ile tesbih et ve O'ndan af dile. Çünkü O tevvabdır, tövbeleri çok kabul eder.


  Allahü teâlâ Nasr sûresinde meâlen buyuruyor ki:
  Allah'ın nusreti ve fetih gelince, sen de insanların fevc fevc (bölük bölük) Allah'ın dînine (müslümanlığa)
  gireceklerini görünce, hemen Rabbini hamd ile tesbih et. O'nun affetmesini iste. Şüphesiz ki O,
  tövbeleri çok kabûl edendir. (Âyet: 1-3)


  Ey Cübeyr, yolculuğa çıktığında, arkadaşlarının içinde en iyi durumda olmak, sıkıntı
  çekmemek ve rızık bakımından rahat olmak istersen, Kâfirûn, Nasr, İhlâs, Felak ve Nâs sûrelerini oku...
  (Hadîs-i şerîf-Metâlib)

  Nasr sûresi, Kur'ân-ı kerîmin dörtte birine eşittir. (Hadîs-i şerîf-Tirmizî)

  Kim Nasr sûresini okursa, ona, Mekke'nin fethinde Muhammed (aleyhisselâm) ile
  berâber olan kimsenin sevâbı verilir.
  (Hadîs-i şerîf-Kâdı Beydâvî Tefsîri)


+ Yorum Gönder