+ Yorum Gönder
Soru ve Cevaplar ve Sure ve Ayetler Kategorisinden Nasr Suresinin Fazileti Konusununa Bakıyorsunuz..
 1. Misafir

  Nasr Suresinin Fazileti

  Reklam

 2. @hmet
  Üye

  Cevap: Nasr Suresinin Fazileti


  Reklam  Cevap: Nasr Suresinin Fazileti

  Surenin Fazileti:

  Zilzal suresinin tefsirinde Tirmizi'deki Enes b. Malik hadisinde, bu su*renin Kuran'ın dörtte birine denk olduğu geçmişti.
  Nesai, Ubeydullah b. Abdullah b. Utbe'den rivayet etti: İbni Abbas ba*na dedi ki: Ey Utbe'nin oğlu! Kur'an'da en son inen sureyi biliyor musun? Evet. Nasr suresi, dedim. Haklısın, dedi.
  Hafız Ebu Bekir el-Bezzar ve Beyhaki, İbni Ömer'den rivayet ettiler: Bu Nasr suresi Rasulullah (s.a.)'a teşrik günlerinin ortasında indi. Artık insanlarla vedalaşması gerektiğini anladı, bineği Kusva'nm hazırlanması*nı emretti ve kalkıp insanlara meşhur veda hutbesini irat etti. Meşhur hutbesini yani veda hutbesini zikretti

+ Yorum Gönder